Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Informacja o wszczęciu postępowania wodnoprawnego - OŚ.ZW 6224-18/10

 

Opole, dnia 09.12.2010 roku
OŚ.ZW 6224-18/10
 
Informacja
o wszczęciu postępowania wodnoprawnego
 
Na podstawie art. 127 ust. 6 ustawy z dnia 18 lipca 2001 r. Prawo wodne (Dz.U. Nr 115, poz. 1229 z późniejszymi zmianami):
 
podaję do publicznej wiadomości
 
że z dniem 01.12.2010 roku zostało wszczęte postępowanie administracyjnego, na wniosek pana Mariusza Funka zam. 46-081 Dobrzeń Wielki, Chróścice ul. Nowowiejska 17 o udzielenie pozwolenia wodnoprawnego na wykonanie:
 
1.        Stawu rybnego, ziemnego, na działce nr 1159 k.m. 7 obręb Popielów ul. Kościuszki 15a gm. Popielów o następujących parametrach:
- pobocza „a” długości L = 96,5 m i nachyleniu i = 11,6 ‰,
- pobocza „c” długości L = 95,5 m i nachyleniu i = 11,4 ‰,
- pobocza „b” długości L = 32,5 m wzdłuż nieczynnego wyrobiska.
2.        Rozbiórkę istniejącego rowu o szerokości dna 0,40 m i głębokości 0,40 m, na długości na jakiej przebiega on przez teren działki nr 1159 zajęty przez planowany do wykonania staw od km 0+000 do km 0+112 tj. na długości 112 mb.
3.        Przełożenia trasy rozebranego rowu j.w. w kierunku granicy z działkami nr 362, 363 (k.m. 7 obręb Popielów) i zarurowanie go rurociągiem betonowym f 300 w km od 0+000 do km 0+106 tj. na długości 106 mb, ze spadkiem i = 6,67 ‰ w kierunku wylotu, ze studzienką osadnikową f 1200 mm na początku nowej trasy rurociągu (w km 0+106) i studzienką rewizyjno-kontrolną f 1000 mm na załamaniu trasy rurociągu (w km 0+100), zakończonego typowym wylotem betonowym.
4.        Typowego wylotu betonowego wód prowadzonych rurociągiem betonowym f 300 mm do nieczynnego wyrobiska gliny (jak dotychczas) zlokalizowanego na działce nr 367/110 k.m. 7 obręb Popielów. Rzędna dna wylotu 140,55 m npm.
 
 
 
Z up. Starosty
Marek Parfimczyk
Naczelnik Wydziału Ochrony Środowiska
 

 

Wersja XML