Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Informacja o wszczęciu postępowania wodnoprawnego - OŚ. BSz 6223-16/09

 

Opole, dnia 20 maja 2009 r.
OŚ. BSz–6223–16/09                                                     
 
Informacja
o wszczęciu postępowania wodnoprawnego
 
 
Na podstawie art. 127 ust. 6 ustawy z dnia 18 lipca 2001 r. Prawo wodne (tekst jedn. z 2005 r. Dz.U. Nr 239, poz. 2019 ze zmianami), 
  
podaję do publicznej wiadomości,
 
informację o wszczęciu, w dniu 8 kwietnia 2009 r., postępowania na wniosekAgaty Rybczyńskiej, działającej z upoważnienia Sławomira Wajmana zam. w Niemodlinie ul. Wyzwolenia 5, w sprawie udzielenia pozwoleń wodnoprawnych na odprowadzanie do ziemi, poprzez projektowaną studnię chłonną, oczyszczonych w separatorze ścieków opadowych z odwodnienia terenu warsztatu samochodowego zlokalizowanego w Niemodlinie na działce nr 760/2 przy Al. Wolności, gm. Niemodlin oraz na wykonanie urządzeń wodnych.
Studnia chłonna zlokalizowana jest na działce nr 760/2 am 10 obręb Niemodlin – własność: Wajman Sławomir. 
 
 
Z up. Starosty Opolskiego
Marek Parfimczyk
Naczelnik Wydziału Ochrony Środowiska 
 
 
 
Wersja XML