Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Informacja o wszczęciu postępowania wodnoprawnego OŚ.ZW 6224-4/09

Opole, dnia 14.04.2009 roku
OŚ.ZW 6224-4/09
 
Informacja
o wszczęciu postępowania wodnoprawnego
 
            Na podstawie art. 127 ust. 6 ustawy z dnia 18 lipca 2001 r. Prawo wodne (tekst jednolity: Dz.U. z 2005 r. Nr 239, poz. 2019 z późniejszymi zmianami):
 
podaję do publicznej wiadomości
 
że z dniem 10.03.2009 roku zostało wszczęte postępowania administracyjnego, na wniosek pana Bogdana Nawrota działającego z upoważnienia Mariusza Rozkosza zam. Boguszyce ul. Jeziorowa 1a, w sprawie wydania pozwolenia wodnoprawnego na wykonanie stawu ziemnego (rozbudowę), rekreacyjnego, zasilanego wyłącznie wodami gruntowymi zlokalizowanego na działce nr 147 k.m. 4 obręb Boguszyce gm. Prószków o następujących parametrach:
 
 
 
Z up. Starosty
Marek Parfimczyk
Naczelnik Wydziału Ochrony Środowiska
 

 

Wersja XML