Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Statut Powiatu Opolskiego

Statut Powiatu Opolskiego przyjęto uchwałą Rady Powiatu Opolskiego Nr XXXI/257/02 z dnia 05 września 2002 r., tekst jednolity został ogłoszony w Dzienniku Urzędowym Województwa Opolskiego z 2009 r. nr 113, poz. 1727 - obwieszczenie Rady Powiatu Opolskiego z dnia 5 listopada 2009 r. przyjęte uchwałą nr XXVI/172/09 z 5 listopada 2009 r.

 
Wersja XML