Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Program ochrony zdrowia psychicznego dla Powiatu Opolskiego na lata 2011-2015

"Program ochrony zdrowia psychicznego dla Powiatu Opolskiego na lata 2011 -2015" zatwierdzono uchwałą Rady Powiatu Opolskiego Nr XII/83/11 z dnia 24 listopada 2011 r.
 

Wersja XML