Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
 • TAB - Kolejny element
 • SHIFT + TAB - Poprzedni element
 • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
 • SHIFT + ALT + H - Strona główna
 • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
 • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
 • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Wydział Geodezji i Kartografii

Naczelnik Wydziału Geodezji i Kartografii: Edyta Wenzel-Borkowska

Pl. Wolności 7/8
45 - 018 Opole
tel. 77/ 44 12 335

e -mail:

Ewidencja gruntów i budynków,  tel. 77/ 44 12  329-32

e -mail:

Powiatowy Ośrodek Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej
Pl. Wolności 7/8
45 - 018 Opole
tel. 77/ 44 12 325

e-mail:
         

          tel: 77 44 12 313

Adresy do korespondencji:

Wydział Geodezji i Kartografii Opole
w tym
Powiatowy Ośrodek Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej,
Plac Wolności 7/8
 
Dla gmin: Dobrzeń Wielki. Komprachcice, Murów, Turawa, Chrząstowice, Łubniany, Tarnów Opolski, Popielów, Dąbrowa dla miast i gmin:  Niemodlin, Ozimek, Prószków i Tułowice.
 
Adres do korespondencji:
Starostwo Powiatowe w Opolu,
ul. 1 Maja 29,
45-068 Opole

 

Zapłaty opłaty skarbowej dokonuje się gotówką w kasie organu podatkowego, tj. Urzędu Miasta Opola, w kasie Starostwa Powiatowego w Opolu lub bezgotówkowo na rachunek Urzędu Miasta Opola:

Bank Millenium S.A. ul. 1 Maja 6, 45-050 Opole

Nr konta: 03 1160 2202 0000 0002 1515 3249

Opłaty za udostępnione dokumenty z Wydziału Geodezji i Kartografii dokonuje się po wystawieniu Dokumentu Obliczenia Opłaty przez wydział na wskazany w nim numer rachunku.

W tytule nazwy przelewu należy powołać się na numer identyfikatora wniosku.

 
Procedury załatwiania spraw w wydziale geodezji i kartografii:
 

UDOSTĘPNIENIE MATERIAŁÓW Z POWIATOWEGO ZASOBU GEODEZYJNEGO I KARTOGRAFICZNEGO

 1. Udostępnienie zbiorów danych bazy ewidencji gruntów i budynków - formularze P + P2;
 2. Udostępnienie mapy ewidencji gruntów i budynków lub mapy zasadniczej - formularze P + P1;
 3. Udostępnienie rejestru cen i wartości nieruchomości - formularze P + P5;
 4. Udostępnienie zbiorów danych geodezyjnej ewidencji sieci uzbrojenia terenu (GESUT) - formularze P + P3;
 5. Udostępnienie zbiorów danych bazy danych szczegółowych osnów geodezyjnych (BDSOG) - formularze P + P6;
 6. Udostępnienie zbiorów danych bazy danych obiektów topograficznych, o których mowa w art.4 ust 1b ustawy Prawo geodezyjne i kartograficzne (BDOT500) - formularze P + P4;
 7. Udostępnienie innych materiałów zasobu geodezyjnego i kartograficznego (np. mapy topograficznej, sytuacyjnej, sytuacyjno-wysokościowej, ortofotomapy, dokumentów wchodzących w skład operatów technicznych, innych nie objętych wnioskami wymienionymi w pkt. 1-7) - formularze P + P7;

 

WNIOSEK O WYDANIE WYPISU LUB WYPISU I WYRYSU LUB WYRYSU Z EWIDENCJI GRUNTÓW I BUDYNKÓW

Wydanie dokumentów: wypis z rejestru gruntów, budynków, lokali, wypis z kartoteki budynków, lokali, wypis z rejestru gruntów wraz z wyrysem z mapy ewidencyjnej, wyrys z mapy ewidencyjnej - formularz EGiB

 

FORMULARZ P - WNIOSEK O UDOSTĘPNIENIE MATERIAŁÓW Z POWIATOWEGO ZASOBU GEODEZYJNEGO I KARTOGRAFICZNEGO

DOCXWNIOSEK_P.docx

PDFWNIOSEK_P.pdf

 

FORMULARZ P1 - USZCZEGÓŁOWIENIE WNIOSKU O UDOSTĘPNIENIE MAPY EWIDENCJI GRUNTÓW I BUDYNKÓW LUB MAPY ZASADNICZEJ

DOCXWNIOSEK_P1.docx

PDFWNIOSEK_P1.pdf
 

FORMULARZ P2 - USZCZEGÓŁOWIENIE WNIOSKU O UDOSTĘPNIENIE ZBIORÓW DANYCH BAZY DANYCH EGiB ( W POSTACI ELEKTRONICZNEJ)

DOCXWNIOSEK_P2.docx

PDFWNIOSEK_P2.pdf
 

FORMULARZ P3 - USZCZEGÓŁOWIENIE WNIOSKU O UDOSTĘPNIENIE ZBIORÓW DANYCH GESUT

DOCXWNIOSEK_P3.docx

PDFWNIOSEK_P3.pdf
 

FORMULARZ P4 - USZCZEGÓŁOWIENIE WNIOSKU O UDOSTĘPNIENIE ZBIORÓW DANYCH BAZY DANYCH BDOT500

DOCXWNIOSEK_P4.docx

PDFWNIOSEK_P4.pdf
 

FORMULARZ P5 - USZCZEGÓŁOWIENIE WNIOSKU O UDOSTĘPNIENIE REJESTRU CEN NIERUCHOMOŚCI

PDFWNIOSEK_P5.pdf
 

FORMULARZ P6 - USZCZEGÓŁOWIENIE WNIOSKU O UDOSTĘPNIENIE ZBIORÓW DANYCH BDSOG

DOCXWNIOSEK_P6.docx

PDFWNIOSEK_P6.pdf
 

FORMULARZ P7 - USZCZEGÓŁOWIENIE WNIOSKU O UDOSTĘPNIENIE INNYCH MATERIAŁÓW

DOCWNIOSEK_P7.doc

PDFWNIOSEK_P7.pdf
 

FORMULARZ EGIB - WNIOSEK O WYDANIE WYPISU / WYPISU I WYRYSU / WYRYSU Z EWIDENCJI GRUNTÓW I BUDYNKÓW

XLSFormularz EGIB.xls

PDFFormularz EGIB.pdf
 


 
Wersja XML