Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Kompetencje Zarządu Powiatu

Zarząd Powiatu jako organ wykonawczy powiatu wykonuje uchwały Rady Powiatu i zadania powiatu określone przepisami prawa.Do zadań Zarządu Powiatu należą w szczególności następujące sprawy:

1) przygotowywanie projektów uchwał rady i wykonywanie uchwał rady,

2) gospodarowanie mieniem powiatu,

3) wykonywanie budżetu powiatu,

4) zatrudnianie i zwalnianie kierowników jednostek organizacyjnych powiatu, za wyjątkiem kierowników powiatowych służb, inspekcji i straży.W realizacji swoich zadań Zarząd Powiatu podlega wyłącznie Radzie Powiatu.
Zarząd Powiatu wykonuje zadania powiatu przy pomocy starostwa powiatowego oraz jednostek organizacyjnych powiatu.


Opracowała: Regina Podpora
dn. 03.07.2003r.
Wersja XML