Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

XL Sesja RPO - 16.10.2014 r. - IV kadencja - ZAWIADOMIENIE

 

Opole, 2014.10.08

 

 

 

ZAWIADOMIENIE

 

 

Zawiadamiam, że w dniu 16 października 2014 r. o godz. 10.00 w siedzibie Starostwa Powiatowego w Opolu, ul. 1 Maja 29 zwołuję XL sesję Rady Powiatu Opolskiego z następującym porządkiem obrad:

 1.      Otwarcie obrad sesji Rady Powiatu.

 2.      Stwierdzenie prawomocności obrad.

 3.      Przedstawienie porządku obrad.

 4.      Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji.

 5.      Sprawozdanie Zarządu Powiatu Opolskiego z działalności międzysesyjnej.

 6.      Przedstawienie i podjęcie projektów uchwał w sprawie:

a)      ustalenia wysokości opłat za usunięcie pojazdu z drogi i jego przechowywanie na parkingu strzeżonym oraz wysokości kosztów w przypadku odstąpienia od wykonania dyspozycji usunięcia pojazdu,

b)      wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości gruntowej,

c)      zmiany Uchwały nr XXXV/261/14 z dnia 20 marca 2014 r. określającej na 2014 rok zadania i środki przeznaczone przez Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych dla osób niepełnosprawnych Powiatu Opolskiego,

d)     rozpatrzenia skargi na działalność Zarządu Powiatu Opolskiego,

e)      rozpatrzenia skargi na działalność Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Opolu,

f)       rozpatrzenia skargi na działalność Dyrektora Zarządu Dróg Powiatowych w Opolu,

g)      zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Opolskiego na 2014 r.,

h)      zmieniająca uchwałę w sprawie wieloletniej prognozy finansowej

 7.      Interpelacje, zapytania, wnioski lub oświadczenia radnych.

 8.      Zakończenie obrad sesji Rady Powiatu Opolskiego.

 

 

  

 

 

 

Przewodniczący Rady

  Powiatu Opolskiego

 

    Stefan Warzecha

 

 
Wersja XML