Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

XXIX Sesja RPO - 16.02.2010 r. - III kadencja - ZAWIADOMIENIE

Opole, 5 lutego 2010 r.

 

 

ZAWIADOMIENIE

 

 

Zawiadamiam, że w dniu 16 lutego 2010 r. o godz. 10.00 w siedzibie Starostwa Powiatowego w Opolu, ul. Książąt Opolskich 27 zwołuję XXIX. Sesję Rady Powiatu Opolskiego z następującym porządkiem obrad:

 

1.      Otwarcie obrad sesji rady powiatu.

 

2.      Stwierdzenie prawomocności obrad.

 

3.      Przedstawienie porządku obrad.

 

4.      Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji.

 

5.      Sprawozdanie Zarządu Powiatu Opolskiego z działalności międzysesyjnej.

 

6.      Przedstawienie i podjęcie projektów uchwał w sprawie:

 

a)      udzielenia pomocy finansowej Województwu Opolskiemu na zakup ambulansu,

b)      zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Opolskiego na 2010r

c)      wysokości opłat za usuwanie pojazdów z drogi i ich parkowanie,

d)     odpowiedzi na skargę Lecha Benisz i Ewy Maliszkiewicz-Benisz wniesioną do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Opolu na uchwałę Rady Powiatu Opolskiego,

e)      zawarcia porozumienia dotyczącego przeprowadzenia terapii pedagogicznej.

 

7.      Interpelacje, zapytania, wnioski lub oświadczenia radnych.

 

8.      Zakończenie obrad sesji Rady Powiatu Opolskiego.

 

Przewodniczący Rady

  Powiatu Opolskiego

 

     Stefan Warzecha

 

 
Wersja XML