Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

XXVII Sesja RPO - 26.11.2009 r. - III kadencja - ZAWIADOMIENIE

Opole,  16 listopada 2009 r.

 

 

ZAWIADOMIENIE

 

 

Zawiadamiam, że w dniu 26 listopada 2009 r. o godz. 10.00 w siedzibie Starostwa Powiatowego w Opolu, ul. Książąt Opolskich 27 zwołuję XXVII. Sesję Rady Powiatu Opolskiego z następującym porządkiem obrad:

 

1.      Otwarcie obrad sesji rady powiatu.

 

2.      Stwierdzenie prawomocności obrad.

 

3.      Przedstawienie porządku obrad.

 

4.      Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji.

 

5.      Sprawozdanie Zarządu Powiatu Opolskiego z działalności międzysesyjnej.

 

6.      Przedstawienie i podjęcie projektów uchwał w sprawie:

 

a)      zmieniającej uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Opolskiego na 2009 rok,

b)      rocznego programu współpracy z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego,

c)      ustalenia rozkładu godzin pracy aptek ogólnodostępnych na terenie Powiatu Opolskiego w 2010 roku,

d)      wydania opinii,

e)      przeprowadzenia postępowania wyjaśniającego,

f)        zaopiniowania wniosku o dofinansowanie ze środków Funduszu Pracy pozostających w dyspozycji Ministra Pracy i Polityki Społecznej kosztów utworzenia Centrum Aktywizacji Zawodowej w Powiatowym Urzędzie Pracy w Opolu oraz Lokalnego Punktu Informacyjno-Konsultacyjnego w Ozimku.

 

7.      Interpelacje, zapytania, wnioski lub oświadczenia radnych.

 

8.      Zakończenie obrad sesji Rady Powiatu Opolskiego.

 

 

Przewodniczący

     Rady Powiatu Opolskiego

Stefan Warzecha

 

 

 

 

 

 

 
Wersja XML