Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

XXV Sesja Rady Powiatu Opolskiego - III kadencja

Opole, 17 września 2009 r.


ZAWIADOMIENIE

 

Zawiadamiam, że w dniu 28 września 2009 r. o godz. 10.00 w siedzibie Starostwa Powiatowego w Opolu, ul. Książąt Opolskich 27 zwołuję XXV. Sesję Rady Powiatu Opolskiego z następującym porządkiem obrad:

 

1.      Otwarcie obrad sesji rady powiatu.

2.      Stwierdzenie prawomocności obrad.

3.      Przedstawienie porządku obrad.

4.      Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji.

5.      Sprawozdanie Zarządu Powiatu Opolskiego z działalności międzysesyjnej.

6.      Przedstawienie i podjęcie projektu uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Opolskiego na 2009 r.

7.      Interpelacje, zapytania, wnioski lub oświadczenia radnych.

8.      Zakończenie obrad sesji Rady Powiatu Opolskiego.

  

Przewodniczący

     Rady Powiatu Opolskiego

 

Stefan Warzecha

 

Wersja XML