Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
 • TAB - Kolejny element
 • SHIFT + TAB - Poprzedni element
 • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
 • SHIFT + ALT + H - Strona główna
 • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
 • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
 • ESC - Anulowanie podpowiedzi

XXIII Sesja Rady Powiatu Opolskiego - III kadencja - 2009 r.

 

Opole, 12 czerwca 2009 r.
 
 
ZAWIADOMIENIE
 
Zawiadamiam, że w dniu 25 czerwca 2009 r. o godz. 10.00 w siedzibie Starostwa Powiatowego w Opolu, ul. Książąt Opolskich 27 zwołuję XXIII. Sesję Rady Powiatu Opolskiego z następującym porządkiem obrad:
 1. Otwarcie obrad sesji rady powiatu.
 2. Stwierdzenie prawomocności obrad.
 3. Przedstawienie porządku obrad.
 4. Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji.
 5. Sprawozdanie Zarządu Powiatu Opolskiego z działalności międzysesyjnej.
 6. Przedstawienie i podjęcie projektów uchwał w sprawie:
 
a)      zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Opolskiego na 2009 r,
b)      przeprowadzenia postępowania wyjaśniającego,
c)      ustalenia wynagrodzenia dla Przewodniczącego Zarządu Powiatu Opolskiego,
d)     uchwalenia statutu Publicznego Uzupełniającego Liceum Ogólnokształcącego wchodzącego w skład Zespołu Szkół w Chróścinie,
e)      utworzenia Publicznego Uzupełniającego Liceum Ogólnokształcącego Zespołu Szkół w Tułowicach dla którego organem prowadzącym jest Powiat Opolski,
f)       zmiany uchwały Nr XXVI/230/02 Rady Powiatu Opolskiego z dnia 31 stycznia 2002 r. w sprawie utworzenia Zespołu Szkół w Tułowicach,
g)      Powiatowego Programu Ochrony Środowiska,
h)      zmieniająca uchwałę Nr XXXI/257/02 Rady Powiatu Opolskiego z dnia 5 września 2002 r. w sprawie uchwalenia Statutu Powiatu Opolskiego,
i)        zmieniająca uchwałę Nr XV/127/2000 r. z dnia 28 grudnia 2000 r. w sprawie uchwalenia Regulaminu Organizacyjnego Starostwa Powiatowego w Opolu,
j)    zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Opolskiego na 2009 r.
 
 1. Interpelacje, zapytania, wnioski lub oświadczenia radnych.
 2. Zakończenie obrad sesji Rady Powiatu Opolskiego.
 
 
Przewodniczący Rady
 Powiatu Opolskiego
   
     Stefan Warzecha
PDFProjekt uchwały Nr XXIII-150-09 Rady Powiatu Opolskiego z dnia 25 czerwca 2009 r. zmieniająca uchwałe w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Opolskiego na 2009 r.
PDFProjekt uchwały Nr XXIII-151-09 Rady Powiatu Opolskiego z dnia 25 czerwca 2009 r. w sprawie przeprowadzenia postepowania wyjasniającego
PDFProjekt uchwały Nr XXIII-152-09 Rady Powiatu Opolskiego z dnia 25 czerwca 2009 r. w sprawie ustalenia wynagrodzenia dla Przewodniczącego Zarządu Powiatu Opolskiego
PDFProjekt uchwały Nr XXIII-153-09 Rady Powiatu Opolskiego z dnia 25 czerwca 2009 r. w sprawie uchwalenia statutu Publicznego Uzupełniającego Liceum Ogólnokształcącego wchodzącego w skład Zespołu Szkół w Chróścinie
PDFProjekt uchwały Nr XXIII-154-09 Rady Powiatu Opolskiego z dnia 25 czerwca 2009 r. w sprawie utworzenia Publicznego Uzupełniającego Liceum Ogólnokształcącego Zespołu Szkół w Tułowicach dla którego organem prowadzącym jest Powiat Opolski
PDFProjekt uchwały Nr XXIII-155-09 Rady Powiatu Opolskiego z dnia 25 czerwca 2009 r. w sprawie zmiany uchwały Nr XXVI-230-02 Rady Powiatu Opolskiego z dnia 31 stycznia 2002 r. w sprawie utworzenia Zespołu Szkół w Tułowicach
PDFProjekt uchwały Nr XXIII-156-09 Rady Powiatu Opolskiego z dnia 25 czerwca 2009 r. w sprawie Powiatowego Programu Ochrony Środowiska
PDFZałącznik Nr 1 i Nr 2 do projektu uchwały Nr XXIII-156-09 Rady Powiatu Opolskiego z dnia 25 czerwca 2009 r. w sprawie Powiatowego Programu Ochrony Środowiska
PDFProjekt uchwały Nr XXIII-157-09 Rady Powiatu Opolskiego z dnia 25 czerwca 2009 r. zmieniająca uchwałę Nr XXXI-257-02 Rady Powiatu Opolskiego z dnia 5 września 2002 r. w sprawie uchwalenia Statutu Powiatu Opolskiego
PDFProjekt uchwały Nr XXIII-158-2009 Rady Powiatu Opolskiego z dnia 25 czerwca 2009 r. zmieniająca uchwałę Nr XV-127-2000 z dnia 28 grudnia 2000 r. w sprawie uchwalenia Regulaminu Organizacyjnego Starostwa Powiatowego w Opolu
PDFZałącznik nr 1 do projektu uchwały Nr XXIII-158-09 Rady Powiatu Opolskiego z dnia 25 czerwca 2009 r.
PDFZałącznik Nr 2 do projekt uchwały Nr XXIII-158-09 Rady Powiatu Opolskiego z dnia 25 czerwca 2009 r.
PDFProjekt uchwały Nr XXIII-159-09 Rady Powiatu Opolskiego z dnia 25 czerwca 2009 r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Opolskiego na 2009 r.
Wersja XML