Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

XX Sesja Rady Powiatu Opolskiego - III kadencja - 2009 r.

 Opole, 26 stycznia 2009 r.

 
 
 
ZAWIADOMIENIE
 
 
       Zawiadamiam, że w dniu 5 lutego 2009 r. o godz. 10.00 w sali posiedzeń w budynku Starostwa Powiatowego w Opolu, ul. Książąt Opolskich 27 -zwołuję XX. Sesję Rady PowiatuOpolskiego z następującym porządkiem obrad:
 
1.      Otwarcie obrad sesji rady powiatu.
 
2.      Stwierdzenie prawomocności obrad.
 
3.      Przedstawienie porządku obrad.
 
4.   Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji.
 
5. Sprawozdanie z działalności międzysesyjnej Zarządu Powiatu Opolskiego.
 
6.      Prezentacja działań Powiatowego Urzędu Pracy w Opolu związanych z łagodzeniem skutków kryzysu.
 
7.      Przedstawienie i podjęcie projektów uchwał w sprawie:
 
a)      zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Opolskiego na 2009 r.,
b)      zmiany planu finansowego funduszu celowego na 2009 rok Powiatowego Funduszu Gospodarki Zasobem Geodezyjnym i Kartograficznym,
c)      utworzenia Publicznego Uzupełniającego Liceum Ogólnokształcącego Zespołu Szkół w Chróścinie, dla którego organem prowadzącym jest Powiat Opolski,
d)      zmiany uchwały Nr X/71/2000 Rady Powiatu Opolskiego z dnia 24 lutego 2000 r. w sprawie nadania i odnowienia aktów założycielskich szkół, poradni psychologiczno-pedagogicznych i placówek opiekuńczo-wychowawczych,
e)      udzielenia pełnomocnictwa do reprezentowania beneficjenta,
f)       przyjęcia do realizacji projektu pn. ”Nowe kompetencje zawodowe uczniów Publicznego Technikum Leśnego w Tułowicach szansą na lepsze jutro” współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki,
g)      wyrażenia zgody na sprzedaż w trybie bezprzetargowym nieruchomości gruntowej,
h)      przyznania dodatkowego wynagrodzenia rocznego.
 
8. Interpelacje, zapytania, wnioski lub oświadczenia radnych.
 
9. Zakończenie obrad sesji Rady Powiatu Opolskiego.
 
 
PRZEWODNICZĄCY RADY
POWIATU OPOLSKIEGO
STEFAN WARZECHA
 
PDFProjekt Uchwały Nr XX-131-09 Rady Powiatu Opolskiego z dnia 5 lutego 2009 r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Opolskiego na 2009 r.
ZIPProjekt Uchwały Nr XX-132-09 Rady Powiatu Opolskiego z dnia 5 lutego 2009 r. w sprawie zmiany planu finansowego funduszu celowego na 2009 rok Powiatowego Funduszu Gospodarki Zasobem Geodezyjnym i Kartograficznym
PDFProjekt Uchwały Nr XX-133-09 Rady Powiatu Opolskiego z dnia 5 lutego 2009 r. w sprawie utworzenia Publicznego uzupełniającego Liceum Ogólnokształcącego Zespołu Szkół w Chróścinie dla którego organem prowadzącym jest Powiat Opolski
PDFProjekt Uchwały Nr XX-134-09 Rady Powiatu Opolskiego z dnia 5 lutego 2009 r. w sprawie nadania i odnowienia aktów założycielskich szkół, poradni psychologiczno-pedagogicznych i placówek opiekuńczo-wychowawczych
PDFProjekt Uchwały Nr XX-135-09 Rady Powiatu Opolskiego z dnia 5 lutego 2009 r. w sprawie udzielenia pełnomocnictwa do reprezentowania beneficjenta
PDFProjekt Uchwały Nr XX-136-09 Rady Powiatu Opolskiego z dnia 5 lutego 2009 r. w sprawie przyjęcia do realizacji projektu pn. Nowe kompetencje zawodowe uczniów Publicznego Technikum Leśnego w Tułowicach szansą na lepsze jutro
PDFProjekt Uchwały Nr XX-137-09 Rady Powiatu Opolskiego z dnia 5 lutego 2009r. w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż w trybie bezprzetargowym nieruchomości gruntowej
PDFProjekt Uchwały Nr XX-138-09 Rady Powiatu Opolskiego z dnia 5 lutego 2009 r. w sprawie przyznania dodatkowego wynagrodzenia rocznego
Wersja XML