Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

XVII Sesja Rady Powiatu Opolskiego - III kadencja - 2008 r.

 
Opole, 29 września 2008 r. 
 
 
 
 
ZAWIADOMIENIE
 
 
Zawiadamiam, że w dniu 9 października 2008 r. o godz. 10.00 w sali posiedzeń w budynku Starostwa Powiatowego w Opolu, ul. Książąt Opolskich 27 zwołuję XVII. Sesję Rady PowiatuOpolskiego z następującym porządkiem obrad:
 

1. Otwarcie obrad sesji rady powiatu.

2. Stwierdzenie prawomocności obrad.

3. Przedstawienie porządku obrad.

4. Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji.

5. Sprawozdanie Zarządu Powiatu Opolskiego z działalności międzysesyjnej oraz z wykonania budżetu Powiatu Opolskiego za I. półrocze 2008 roku.

6. Przedstawienie i podjęcie projektów uchwał w sprawie:

 
a)     zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Opolskiego na 2008 rok,
b)      skargi na działalność Starosty Opolskiego,
c)      wydania opinii,
d)     ustalenia planu sieci publicznych szkół ponadgimnazjalnych i szkół specjalnych mających siedzibę na terenie Powiatu Opolskiego,
e)     zmiany Uchwały nr XII/73/08 Rady Powiatu Opolskiego z dnia 28 lutego 2008 r. określającej na 2008 rok zadania i środki przeznaczone przez Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych dla osób niepełnosprawnych Powiatu Opolskiego.
f) udzielenia pełnomocnictwa Zarządowi Powiatu Opolskiego do podpisania umowy o dofinansowanie oraz wystawienia „weksla in blanco” i podpisania deklaracji do weksla.
 
7. Interpelacje, zapytania, wnioski lub oświadczenia radnych.
 
8. Zakończenie obrad sesji Rady Powiatu Opolskiego.
 
Przewodniczący Rady Powiatu
 
Stefan Warzecha

 

Wersja XML