Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
 • TAB - Kolejny element
 • SHIFT + TAB - Poprzedni element
 • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
 • SHIFT + ALT + H - Strona główna
 • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
 • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
 • ESC - Anulowanie podpowiedzi

XV Sesja Rady Powiatu Opolskiego - III kadencja - 2008 r.

 
 Opole, 10 czerwca 2008 r.

ZAWIADOMIENIE


         Zawiadamiam, że w dniu 19 czerwca 2008 r. o godz. 10.00 w sali posiedzeń w budynku Starostwa Powiatowego w Opolu, ul. Książąt Opolskich 27 zwołuję XV. Sesję Rady PowiatuOpolskiego z następującym porządkiem obrad:

 
 1. Otwarcie obrad sesji rady powiatu.
 2. Stwierdzenie prawomocności obrad.
 3. Przedstawienie porządku obrad.
 4. Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji.
 5. Sprawozdanie Zarządu Powiatu Opolskiego z działalności
              międzysesyjnej.
 6. Przedstawienie i podjęcie projektów uchwał w sprawie:
 
a)   zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Opolskiego na 2008 rok,
b)   przekazania skargi Staroście Opolskiemu,
c)   ustalenia wynagrodzenia dla Przewodniczącego Zarządu Powiatu Opolskiego,
d)   uzgodnienia ustalenia wartości jednego punktu w złotych oraz ustalenia kwoty najniższego wynagrodzenia pracowników zatrudnionych w Domach Dziecka w Powiecie Opolskim,
e)   odnowienia aktu założycielskiego Publicznego Gimnazjum Zespołu Szkół im. Bolesława Chrobrego w Niemodlinie,
f)    wyrażenia zgody na sprzedaż w trybie przetargowym nieruchomości.

7. Interpelacje, zapytania, wnioski lub oświadczenia radnych.
              8. Zakończenie obrad sesji Rady Powiatu Opolskiego.

Przewodniczący Rady Powiatu Opolskiego
                 Stefan Warzecha
Wersja XML