Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

XIV Sesja Rady Powiatu Opolskiego - III kadencja - 2008 r.

Opole, 14 kwietnia 2008r.

 

 

ZAWIADOMIENIE

 

 

Zawiadamiam, że w dniu 24 kwietnia 2008 r. o godz. 10.00 w sali posiedzeń w budynku Starostwa Powiatowego w Opolu, ul. Książąt Opolskich 27 - zwołuję XIV. Sesję Rady Powiatu Opolskiego z następującym porządkiem obrad:

 

1.       Otwarcie obrad sesji rady powiatu.

 

2.       Stwierdzenie prawomocności obrad.

 

3.       Przedstawienie porządku obrad.

 

4.   Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji.

 

5.  Sprawozdanie z działalności Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Opolu.

 

6. Informacja z działalności Zarządu Powiatu Opolskiego oraz rozpatrzenie sprawozdania z wykonania budżetu Powiatu Opolskiego za 2007 rok.

 

7.  Udzielenie absolutorium Zarządowi Powiatu Opolskiego za 2007  rok – podjęcie uchwały w tej sprawie.

 

8.       Przedstawienie i podjęcie projektów uchwał w sprawie:

 

a)      zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Opolskiego na 2008r.,

b)      likwidacji Publicznego Liceum Profilowanego Zespołu Szkół w Ozimku,

c)      zmiany uchwały Nr X/71/200 Rady Powiatu Opolskiego z dnia 24 lutego 2000 r. w sprawie nadania i odnowienia aktów założycielskich szkół, poradni psychologiczno-pedagogicznych i placówek opiekuńczo-wychowawczych,

d)      uzgodnienia ustalenia wartości jednego punktu w złotych  oraz ustalenia

kwoty najniższego wynagrodzenia pracowników zatrudnionych w Zespołach Szkół prowadzonych przez Powiat Opolski,

e)      uzgodnienia ustalenia wartości jednego punktu w złotych  oraz ustalenia

kwoty najniższego wynagrodzenia pracowników zatrudnionych w Poradniach Psychologiczno-Pedagogicznych prowadzonych przez Powiat Opolski,

f)       zasad korzystania przez uczniów z posiłków w stołówkach w szkołach, dla których organem prowadzącym jest Powiat Opolski,

g)      uzgodnienia ustalenia wartości jednego punktu w złotych  oraz ustalenia

kwoty najniższego wynagrodzenia pracowników zatrudnionych w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Opolu,

h)      uzgodnienia ustalenia wartości jednego punktu w złotych  oraz ustalenia

kwoty najniższego wynagrodzenia pracowników zatrudnionych w Domu Pomocy Społecznej w Prószkowie,

        i).   wyrażenia zgody na sprzedaż w trybie przetargowym nieruchomości.

 

9. Interpelacje, zapytania, wnioski lub oświadczenia radnych.

 

10. Zakończenie obrad sesji Rady Powiatu Opolskiego.

PDFProjekt uchwały nr XIV-83-08 Rady Powiatu Opolskiego z dnia 24 kwietnia 2008r w sprawie udzielenia absolutorium.pdf
PDFProjekt uchwały nr XIV-85-08 Rady Powiatu Opolskiego z dnia 24 kwietnia 2008r w sprawie likwidacji Liceum Profilowanego w Ozimku.pdf
PDFProjekt uchwały nr XIV-86-08 Rady Powiatu Opolskiego z dnia 24 kwietnia 2008r w sprawie zmiany uchwały nr X-71-2000.pdf
PDFProjekt uchwały nr XIV-87-08 Rady Powiatu Opolskiego z dnia 24 kwietnia 2008r w sprawie uzgodnienia ustalenia wartości jednego punktu w złotych oraz najniższego wynagrodzenia pracowników Zespołów Szkół.pdf
PDFProjekt uchwały nr XIV-88-08 Rady Powiatu Opolskiego z dnia 24 kwietnia 2008r w sprawie uzgodnienia ustalenia wartości jednego punktu w złotych oraz najniższego wynagrodzenia pracowników Poradni Psychologiczno-Pedagogicznych.pdf
PDFProjekt uchwały nr XIV-89-08 Rady Powiatu Opolskiego z dnia 24 kwietnia 2008r w sprawie zasad korzystania przez uczniów z posików w stołówkach w szkołach.pdf
PDFProjekt uchwały nr XIV-90-08 Rady Powiatu Opolskiego z dnia 24 kwietnia 2008r w sprawie uzgodnienia ustalenia wartości jednego punktu w złotych oraz najniższego wynagrodzenia pracowników PCPR.pdf
PDFProjekt uchwały nr XIV-91-08 Rady Powiatu Opolskiego z dnia 24 kwietnia 2008r w sprawie uzgodnienia ustalenia wartości jednego punktu w złotych oraz najniższego wynagrodzenia pracowników DPS w Prószkowie.pdf
PDFProjekt uchwały nr XIV-92-08 Rady Powiatu Opolskiego z dnia 24 kwietnia 2008r w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż w trybie przetargowym nieruchomości.pdf
PDFProjekt uchwały nr XIV-84-08 Rady Powiatu Opolskiego z dnia 24 kwietnia 2008r zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Opolskiego na 2008r.pdf
Wersja XML