Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
 • TAB - Kolejny element
 • SHIFT + TAB - Poprzedni element
 • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
 • SHIFT + ALT + H - Strona główna
 • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
 • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
 • ESC - Anulowanie podpowiedzi

XIII Sesja Rady Powiatu Opolskiego - III kadencja - 2008 r.

Opole, 18 marca 2008r.

 

ZAWIADOMIENIE

 

 

Zawiadamiam, że w dniu 27 marca 2008 r. o godz. 10.00 w sali posiedzeń w budynku Starostwa Powiatowego w Opolu, ul. Książąt Opolskich 27 zwołuję XIII. Sesję Rady Powiatu Opolskiego z następującym porządkiem obrad:

 

 1. Otwarcie obrad sesji rady powiatu.
 2. Stwierdzenie prawomocności obrad.
 3. Przedstawienie porządku obrad.
 4. Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji.
 5. Sprawozdanie Zarządu Powiatu Opolskiego z działalności międzysesyjnej.
 6. Informacja o stanie bezpieczeństwa sanitarno-weterynaryjnego w 2007 roku w powiecie opolskim.
 7. Ocena stanu bezpieczeństwa sanitarnego powiatu opolskiego za rok 2007.
 8. Informacja o stanie bezpieczeństwa i porządku publicznego na terenie powiatu opolskiego w 2007 roku.
 9. Informacja o stanie bezpieczeństwa ochrony przeciwpożarowej oraz o zagrożeniach pożarowych na terenie działania KM PSP w Opolu za rok 2007.
 10. Przedstawienie i podjęcie projektów uchwał w sprawie:

 

a)      zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Opolskiego na 2008 rok,

b)      załatwienia skargi na zachowanie Starosty Opolskiego,

c)      załatwienia skargi na działalność Dyrektora Zespołu Szkół w Niemodlinie,

d)      utworzenia Publicznej Zasadniczej Szkoły Zawodowej Zespołu Szkół w Chróścinie dla której organem prowadzącym jest Powiat Opolski,

e)      utworzenia Publicznego Liceum Ogólnokształcącego Zespołu Szkół w Chróścinie dla którego organem prowadzącym jest Powiat Opolski,

f)       utworzenia Publicznego Liceum Ogólnokształcącego dla Dorosłych Zespołu Szkół w Chróścinie dla którego organem prowadzącym jest Powiat Opolski,

g)      zmiany uchwały Nr X/71/2000 Rady Powiatu Opolskiego z dnia 24 lutego 2000 r. w sprawie nadania i odnowienia aktów założycielskich szkół, poradni psychologiczno-pedagogicznych i placówek opiekuńczo-wychowawczych,

h)      zawarcia porozumienia dotyczącego prowadzenia gimnazjum w mieście Niemodlin,

i)        wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu zawarcia umów dzierżawy na czas oznaczony dłuższy niż 3 lata budynku i lokali użytkowych.

 

11. Interpelacje, zapytania, wnioski lub oświadczenia radnych.

12. Zakończenie obrad sesji Rady Powiatu Opolskiego.

PDFProjekt uchwały nr XIII-74-08 Rady Powiatu Opolskiego z dnia 23 marca 2008r zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu powiatu Opolskiego na 2008r.pdf
PDFProjekt uchwały nr XIII-75-08 Rady Powiatu Opolskiego z dnia 23 marca 2008r w sprawie załatwienia skargi na zachowanie Starosty Opolskiego.pdf
PDFProjekt uchwały nr XIII-76-08 Rady Powiatu Opolskiego z dnia 23 marca 2008r w sprawie załatwienia skargi na zachowanie Dyrektora Zespołu Szkół w Niemodlinie.pdf
PDFProjekt uchwały nr XIII-77-08 Rady Powiatu Opolskiego z dnia 23 marca 2008r w sprawie utworzenia PZSZ Zespołu Szkół w Chróścinie.pdf
PDFProjekt uchwały nr XIII-78-08 Rady Powiatu Opolskiego z dnia 23 marca 2008r w sprawie utworzenia LO Zespołu Szkół w Chróścinie.pdf
PDFProjekt uchwały nr XIII-79-08 Rady Powiatu Opolskiego z dnia 23 marca 2008r w sprawie utworzenia LO dla dorosłych Zespołu Szkół w Chróścinie.pdf
PDFProjekt uchwały nr XIII-80-08 Rady Powiatu Opolskiego z dnia 23 marca 2008r w sprawie zmiany uchwały nadającej i odnawiającej akty założycielskie.pdf
PDFProjekt uchwały nr XIII-81-08 Rady Powiatu Opolskiego z dnia 23 marca 2008r w sprawie zawarcia porozumienia dotyczącego prowadzenia gimnazjum w Niemodlinie.pdf
PDFProjekt uchwały nr XIII-82-08 Rady Powiatu Opolskiego z dnia 23 marca 2008r w sprawie wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu zawarcia umów dzierżawy.pdf
PDFZałącznik do projektu uchwały nr XIII-82-08 Rady Powiatu Opolskiego z dnia 23 marca 2008r.pdf
Wersja XML