Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

XII Sesja Rady Powiatu Opolskiego - III kadencja - 2008 r.

Opole, 15 lutego 2008 r.
 
 
 
 
ZAWIADOMIENIE
 
 
           Zawiadamiam, że w dniu 28 lutego 2008 r. o godz. 10.00 w sali posiedzeń w budynku Starostwa Powiatowego w Opolu, ul. Książąt Opolskich 27 -zwołuję XII. Sesję Rady PowiatuOpolskiego z następującym porządkiem obrad:
 
1.      Otwarcie obrad sesji rady powiatu.
 
2.      Stwierdzenie prawomocności obrad.
 
3.      Przedstawienie porządku obrad.
 
4.   Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji.
 
5.   Informacja z działalności międzysesyjnej Zarządu Powiatu Opolskiego
 
6.      Sprawozdanie Powiatowego Rzecznika Konsumentów w Opolu za rok 2007.
 
7.      Przedstawienie i podjęcie projektów uchwał w sprawie:
   a) zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Opolskiego na 2008r.,
   b) zamiaru likwidacji Publicznego Liceum Profilowanego Zespołu Szkół w Ozimku,
   c) zamiaru likwidacji publicznej całodobowej placówki opiekuńczo-wychowawczej w Turawie,
   d) przeprowadzenia postępowania wyjaśniającego,
   e) przyznania nagrody jubileuszowej,
   f) przyznania dodatkowego wynagrodzenia rocznego,
  g) określenia na 2008 rok zadań i środków przeznaczonych przez Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych dla osób niepełnosprawnych Powiatu Opolskiego.
8. Interpelacje, zapytania, wnioski lub oświadczenia radnych.
 
9. Zakończenie obrad sesji Rady Powiatu Opolskiego.
PDFProjekt Uchwały nr XII-67-08 Rady Powiatu Opolskiego z dnia 28 lutego 2008 r. zmieniającej uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Opolskiego na 2008 r.
PDFProjekt Uchwały nr XII-68-08 Rady Powiatu Opolskiego z dnia 28 lutego 2008 r. w sprawie zamiaru likwidacji Publicznego Liceum Profilowanego Zespołu Szkół w Ozimku
PDFProjekt Uchwały nr XII-69-08 Rady Powiatu Opolskiego z dnia 28 lutego 2008 r. w sprawie zamiaru likwidacji publicznej całodobowej placówki opiekuńczo-wychowawczej w Turawie
PDFProjekt Uchwały nr XII-70-08 Rady Powiatu Opolskiego z dnia 28 lutego 2008 r. w sprawie przeprowadzenia postępowania wyjaśniającego
PDFProjekt Uchwały nr XII-71-08 Rady Powiatu Opolskiego z dnia 28 lutego 2008 r. w sprawie przyznania nagrody jubileuszowej
PDFProjekt Uchwały nr XII-72-08 Rady Powiatu Opolskiego z dnia 28 lutego 2008 r. w sprawie przyznania dodatkowego wynagrodzenia rocznego
PDFModyfikacja projektu Uchwały nr XII-70-08 Rady Powiatu Opolskiego z dnia 28 lutego 2008 r. w sprawie przeprowadzenia postępowania wyjaśniającego
PDFProjekt Uchwały nr XII-73-08 Rady Powiatu Opolskiego z dnia 28 lutego 2008r w sprawie określenia zadań i środków przeznaczonych przez PFRON wraz z uzasadnieniem.pdf
PDFUzasadnienie do projektu uchwały nr XII-67-08.pdf
PDFUzasadnienie do projektu uchwały nr XII-68-08.pdf
PDFUzasadnienie do projektu uchwały nr XII-69-08.pdf
PDFUzasadnienie do projektu uchwały nr XII-70-08.pdf
PDFUzasadnienie do projektu uchwały nr XII-71-08.pdf
PDFUzasadnienie do projektu uchwały nr XII-72-08.pdf
Wersja XML