Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

XI Sesja RPO - 20.12.2007 r. - III kadencja - ZAWIADOMIENIE

 

Opole, 10 grudnia 2007r. 

 

ZAWIADOMIENIE

 

 

Zawiadamiam, że w dniu 20 grudnia 2007 r. o godz. 10.00 w Zespole Szkół w Prószkowie, ul. Pomologia 11 zwołuję XI. Sesję Rady Powiatu Opolskiego z następującym porządkiem obrad:

 

1. Otwarcie obrad sesji rady powiatu.

2. Stwierdzenie prawomocności obrad.

3. Przedstawienie porządku obrad.

4. Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji.

5. Przedstawienie i podjęcie projektów uchwał w sprawie:

 

a)      zatwierdzenia planu kontroli Komisji Rewizyjnej Rady Powiatu Opolskiego,

b)      delegowania radnych do składu komisji,

c)      przyjęcia „Programu działań na rzecz osób niepełnosprawnych w Powiecie Opolskim na lata 2008-2012”,

d)      ustalenia wykazu wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego 2007,

e)      zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Opolskiego na 2007 r,

f)        uchwalenia budżetu Powiatu Opolskiego na 2008 rok:

 

-  odczytanie projektu uchwały budżetowej,

- odczytanie opinii i Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej o projekcie uchwały budżetowej,

-  odczytanie opinii i wniosków komisji przez jej przewodniczących lub zastępców,

-  głosowanie całej uchwały budżetowej,

 

g)      ustalenia wysokości diet.

 

6. Interpelacje, zapytania, wnioski lub oświadczenia radnych.

7. Zakończenie obrad sesji Rady Powiatu Opolskiego .

 
Wersja XML