Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

X Sesja Rady Powiatu Opolskiego - III kadencja - 2007 r.

Opole, 23 listopada 2007

 

 

 

 

                                                        ZAWIADOMIENIE

 

 

Zawiadamiam, że w dniu 6 grudnia o godz. 10.00 w sali posiedzeń w budynku Starostwa Powiatowego w Opolu, ul. Książąt Opolskich 27 - zwołuję X. Sesję Rady Powiatu Opolskiego z następującym porządkiem obrad:

 

1.      Otwarcie obrad sesji rady powiatu.

 

2.      Stwierdzenie prawomocności obrad.

 

3.      Przedstawienie porządku obrad.

 

4.   Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji.

 

5.   Informacja z działalności międzysesyjnej Zarządu Powiatu Opolskiego

 

6.      Informacja dotycząca analizy oświadczeń majątkowych.

 

7.      Przedstawienie i podjęcie projektów uchwał w sprawie:

 

a)      powiadomienia o obowiązku złożenia oświadczenia lustracyjnego

b)      zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Opolskiego na 2007r.,

c)       rocznego programu współpracy z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego,

d)      ustalenia Regulaminu określającego wysokość oraz szczegółowe warunki przyznawania i wypłacania nauczycielom dodatków motywacyjnego, funkcyjnego za warunki pracy oraz dodatku mieszkaniowego, a także niektórych innych składników wynagrodzenia,

e)      zmiany Uchwały nr V/31/07 Rady Powiatu Opolskiego z dnia 22 marca 2007 r. określającej na 2007 rok zadania i środki przeznaczone przez Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych dla osób niepełnosprawnych Powiatu Opolskiego,

f)        uchwalenia regulaminu Społecznej Straży Rybackiej,

g)      wydania opinii.

 

8. Interpelacje, zapytania, wnioski lub oświadczenia radnych.

 

9. Zakończenie obrad sesji Rady Powiatu Opolskiego.

Wersja XML