Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
 • TAB - Kolejny element
 • SHIFT + TAB - Poprzedni element
 • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
 • SHIFT + ALT + H - Strona główna
 • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
 • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
 • ESC - Anulowanie podpowiedzi

IX Sesja Rady Powiatu Opolskiego - III kadencja - 2007 r.

 Opole, 15 października 2007r.

ZAWIADOMIENIE

 

 

Zawiadamiam, że w dniu 25 października 2007 r. o godz. 10.00 w sali posiedzeń w budynku Starostwa Powiatowego w Opolu, ul. Książąt Opolskich 27 zwołuję IX. Sesję Rady Powiatu Opolskiego z następującym porządkiem obrad:

 

 1. Otwarcie obrad sesji rady powiatu.
 2. Stwierdzenie prawomocności obrad.
 3. Przedstawienie porządku obrad.
 4. Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji.
 5. Przedłożenie Sprawozdania z wykonania budżetu Powiatu Opolskiego za I. półrocze 2007 r. oraz Informacji Zarządu Powiatu Opolskiego z działalności międzysesyjnej.
 6. Przedstawienie i podjęcie projektów uchwał w sprawie:

 

a)      zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Opolskiego na 2007 rok,

b)      skargi na działalność Starosty Opolskiego,

c)      wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości gruntowej w formie darowizny,

d)      zmiany uchwały dotyczącej zasad nabycia, zbycia i obciążania nieruchomości oraz ich wydzierżawiania lub wynajmowania na okres dłuższy niż trzy lata,

e)      zmiany Uchwały nr V/31/07 Rady Powiatu Opolskiego z dnia 22 marca 2007 r. określającej na 2007 rok zadania i środki przeznaczone przez Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych dla osób niepełnosprawnych Powiatu Opolskiego,

f)        ustalenia kwoty najniższego wynagrodzenia oraz uzgodnienia ustalenia wartości jednego punktu w złotych dla pracowników zatrudnionych w Zakładzie Obsługi Zasobu Geodezyjnego i Kartograficznego w Opolu,

g)      uzgodnienia ustalenia wartości jednego punktu w złotych oraz ustalenia kwoty najniższego wynagrodzenia pracowników zatrudnionych w Domach Dziecka w Powiecie Opolskim,

h)      zmieniająca uchwałę Nr XV/127/2000 Rady Powiatu Opolskiego z dnia 28 grudnia 2000 r. w sprawie uchwalenia Regulaminu Organizacyjnego Starostwa Powiatowego w Opolu.

 

7. Interpelacje, zapytania, wnioski lub oświadczenia radnych.

8. Zakończenie obrad sesji Rady Powiatu Opolskiego.

Wersja XML