Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

VIII Sesja Rady Powiatu Opolskiego - III kadencja - 2007 r.

Opole, 16.08.2007 r. 
 
 
ZAWIADOMIENIE
 
 
Zawiadamiam, że w dniu 28 sierpnia o godz. 10.00 w sali posiedzeń w budynku Starostwa Powiatowego w Opolu, ul. Książąt Opolskich 27 -zwołuję VIII. Sesję Rady PowiatuOpolskiego z następującym porządkiem obrad:
 
1.   Otwarcie obrad sesji rady powiatu.
 
2.   Stwierdzenie prawomocności obrad.
 
3.   Przedstawienie porządku obrad.
 
4.   Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji.
 
5.   Informacja z działalności międzysesyjnej Zarządu Powiatu Opolskiego
 
6.   Przedstawienie i podjęcie projektów uchwał w sprawie:
 
a)   zakresu i formy informacji o przebiegu wykonania budżetu powiatu za I półrocze,
b)   zatwierdzenia rocznego skonsolidowanego sprawozdania finansowego Powiatu Opolskiego za 2006 r.,
c)   zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Opolskiego na 2007r.,
d)   uzgodnienia ustalenia wartości jednego punktu w złotych oraz ustalenia kwoty najniższego wynagrodzenia pracowników zatrudnionych w Domu Pomocy Społecznej w Prószkowie,
e)   uzgodnienia ustalenia wartości jednego punktu w złotych oraz ustalenia kwoty najniższego wynagrodzenia pracowników zatrudnionych w Zarządzie Dróg Powiatowych w Opolu,
f)    przeprowadzenia postępowania wyjaśniającego.
 
7. Prezentacja sytuacji na opolskim rynku pracy i zadań Powiatowego Urzędu Pracy w Opolu.
 
8. Interpelacje, zapytania, wnioski lub oświadczenia radnych.
 
9. Zakończenie obrad sesji Rady Powiatu Opolskiego.

Przewodniczący Rady
  Powiatu Opolskiego
   Stefan Warzecha
Wersja XML