Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
 • TAB - Kolejny element
 • SHIFT + TAB - Poprzedni element
 • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
 • SHIFT + ALT + H - Strona główna
 • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
 • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
 • ESC - Anulowanie podpowiedzi

VII Sesja Rady Powiatu Opolskiego - III kadencja - 2007 r.

Opole, 11 czerwca 2007 r.
ZAWIADOMIENIE
Zawiadamiam, że w dniu 21 czerwca 2007 r. o godz. 10.00 w sali posiedzeń w budynku Starostwa Powiatowego w Opolu, ul. Książąt Opolskich 27 zwołuję VII. Sesję Rady Powiatu Opolskiego z następującym porządkiem obrad:
 
 1. Otwarcie obrad sesji rady powiatu.
 2. Stwierdzenie prawomocności obrad.
 3. Przedstawienie porządku obrad.
 4. Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji.
 5. Sprawozdanie Zarządu Powiatu Opolskiego z działalności międzysesyjnej.
 6. Przedstawienie i podjęcie projektów uchwał w sprawie:

       a)      zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu

            Opolskiego na 2007 rok,

       b)     wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości gruntowej,

       c)      wyrażenia zgody na sprzedaż w trybie przetargowym nieruchomości.

7. Przedstawienie raportu z wykonania powiatowego programu ochrony środowiska przyjętego uchwałą Nr XX/141/05 Rady Powiatu Opolskiego dnia 24 lutego 2005 r, tj.:

    a) Sprawozdania z realizacji powiatowego programu ochrony środowiska

        dla Powiatu Opolskiego,

    b) Sprawozdania z realizacji powiatowego planu gospodarki odpadami dla

        Powiatu Opolskiego.

8. Interpelacje, zapytania, wnioski lub oświadczenia radnych.

9. Zakończenie obrad sesji Rady Powiatu Opolskiego.

                                                      Przewodniczący Rady Powiatu Opolskiego

                                                                                           Stefan Warzecha

Wersja XML