Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

II Sesja Rady Powiatu Opolskiego - III kadencja - 2006 r.

Opole, 23 listopada 2006

 

ZAWIADOMIENIE 

Zawiadamiam, że w dniu 30 listopada 2006 r. o godz. 10.00 w sali posiedzeń w budynku Starostwa Powiatowego w Opolu, ul. Książąt Opolskich 27 - zwołuję II. Sesję Rady Powiatu Opolskiego III. kadencji z następującym porządkiem obrad:


1. Otwarcie obrad sesji rady powiatu.

2. Stwierdzenie prawomocności obrad.

3. Przedstawienie porządku obrad.

4. Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji.

5. Sprawozdanie Zarządu Powiatu Opolskiego z działalności międzysesyjnej.

6. Powołanie Komisji Skrutacyjnej.

7. Wybór i podjęcie uchwał w sprawie:

a) wyboru Wiceprzewodniczącego Rady Powiatu Opolskiego.
b) wyboru Starosty Opolskiego
c) wyboru Wicestarosty Opolskiego.
d) wyboru członków Zarządu Powiatu Opolskiego.
e) ustalenia składu osobowego Komisji Budżetu Powiatu Opolskiego.
f) ustalenia składu osobowego Komisji Polityki Społecznej Powiatu Opolskiego.
g) ustalenia składu osobowego Komisji Polityki Gospodarczej Powiatu Opolskiego
h) ustalenia składu osobowego Komisji Rewizyjnej Powiatu Opolskiego,
i) delegowania radnych do składu komisji

8. Przedstawienie projektów i podjęcie uchwał w sprawie:

c) ustalenia wynagrodzenia dla Przewodniczącego Zarządu Powiatu Opolskiego,
d) zmiany Uchwały nr XXX/194/06 Rady Powiatu Opolskiego z dnia 30 marca 2006 r. określającej na 2006 rok zadania i środki przeznaczone przez Powiatowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych dla osób niepełnosprawnych Powiatu Opolskiego. 

9. Interpelacje, zapytania, wnioski lub oświadczenia radnych.

10. Zakończenie obrad sesji Rady Powiatu Opolskiego.


Przewodniczący Rady Powiatu
Stefan Warzecha

Wersja XML