Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
 • TAB - Kolejny element
 • SHIFT + TAB - Poprzedni element
 • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
 • SHIFT + ALT + H - Strona główna
 • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
 • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
 • ESC - Anulowanie podpowiedzi

XXXII Sesja Rady Powiatu Opolskiego 2006 r.

Opole, 16 maja 2006 r.

 

ZAWIADOMIENIE


Zawiadamiam, że w dniu 1 czerwca 2006 r. o godz. 16.00  w Domu Dziecka w Tarnowie Opolskim, ul. Korczaka 1 zwołuję XXXII. Sesję Rady Powiatu Opolskiego z następującym porządkiem obrad:

 1. Otwarcie obrad sesji rady powiatu.
 2.  Stwierdzenie prawomocności obrad.
 3. Przedstawienie porządku obrad.
 4. Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji.
 5. Informacja międzysesyjna z działalności Zarządu Powiatu Opolskiego.
 6. Przedstawienie i podjęcie projektów uchwał w sprawie:

a) zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Opolskiego na 2006 r,
b) załatwienia skargi na działalność Starosty Opolskiego,
c) wyrażenia zgody na sprzedaż w trybie przetargowym nieruchomości,
d) wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu zawarcia umów na czas dłuższy niż 3 lata lokali użytkowych.
e) zmiany uchwały Nr XV/129/00 Rady Powiatu Opolskiego z dnia 28 grudnia 2000r. w sprawie nadania statutu dla Domu Dziecka w Tarnowie Opolskim,

      7.    Interpelacje, zapytania, wnioski lub oświadczenia radnych. 
   
  8.    Zakończenie obrad sesji Rady Powiatu Opolskiego.

Przewodniczący Rady Powiatu Opolskiego

Stefan Warzecha

Wersja XML