Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

XXIX Sesja Rady Powiatu Opolskiego 2006 r.

Opole, 13 lutego 2006 r.

 

 

ZAWIADOMIENIE

Zawiadamiam, że w dniu 23 lutego 2006 r. o godz. 10.00 w Starostwie Powiatowym w Opolu, ul. Książąt Opolskich 27 zwołuję XXIX. Sesję Rady Powiatu Opolskiego z nastepujacym porządkiem obrad:

1. Otwarcie obrad sesji rady powiatu.

2. Stwierdzenie prawomocności obrad.

3. Przedstawienie porządku obrad.

4. Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji.

5. Informacja z działalności międzysesyjnej Zarządu Powiatu Opolskiego.

6. Sprawozdanie Powiatowego Rzecznika Konsumentów w Opolu za rok 2005.

7. Przedstawienie i podjęcie projektów uchwał w sprawie:

a) rocznego programu współpracy z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego,
b) wyrażenia zgody na wygaśnięcie trwałego zarządu do nieruchomości oraz obciążenia służebnością nieruchomości gruntowej,
c) zmiana uchwały dotyczącej wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości gruntowej w formie darowizny,
d) zmieniająca uchwałe w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Opolskiego na 2006 rok.

8. Interpelacje, zapytania, wnioski lub oświadczenia radnych.

9. Zakończenie obrad Sesji Rady Powiatu Opolskiego.

 

Przewodniczący Rady Powiatu Opolskiego

Stefan Warzecha

Wersja XML