Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

XXVI Nadzwyczajna Sesja Rady Powiatu Opolskiego 2005 r.

Opole, dn. 03.10.2005 r.

 

ZAWIADOMIENIE


Zawiadamiam, że w dniu 13 października 2005 r. o godz. 10.00 w Starostwie Powiatowym w Opolu, ul. Książąt Opolskich 27 zwołuje XXVI. Nadzwyczajną Sesję Rady Powiatu Opolskiego z nastepującym porządkiem obrad:

1. Otwarcie obrad sesji rady powiatu.

2. Stwierdzenie prawomocności obrad.

3. Przedstawienie porządku obrad.

4. Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji.

5. Przedstawienie i podjęcie projektów uchwał w sprawie:

a) zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenie budżetu Powiatu Opolskiego na 2005 rok,

b) zmieniająca uchwałę w sprawie trybu prac nad projektem uchwały budżetowej Powiatu Opolskiego,

c) ustalenie regulaminu określajacego wysokość oraz szczegółowe warunki przyznania i wypłacania nauczycielom dodatków: motywacyjnego, funkcyjnego, za warunki pracy oraz dadatku mieszkaniowego, a także niektórych innych składników wynagrodzenie,

d) zmiany uchwały nr XX/148/05 Rady Powiatu Opolskiego z dnia 24 lutego 2005 r. określajacej na 2005 r. zadania i środki przeznaczone przez PFRON dla osób niepełnopsprawnych Powiatu Opolskiego,

6. Interpretacje, zapytanie, wnioski lub oświadczenie radnych.

7. Zakończenie obrad sesji Rady Powiatu Opolskiego.

 

Przewodniczący Rady Powiatu Opolskiego

Stefan Warzecha

Wersja XML