Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

XXVIII Sesja Rady Powiatu Opolskiego 2005 r.

Opole, dn. 15 grudnia 2005 r.

 

ZAWIADOMIENIE

 

Zawiadamiam, że w dniu 29 grudnia 2005 r. o godz. 10.00 w Zespole Szkół im. Józefa Warszewicza w Prószkowie zwołuję XXVIII. Sesję Rady Powiatu Opolskiego z nastepującym porządkiem obrad:

 

1. Otwarcie obrad sesji rady powiatu.

2. Stwierdzenie prawomocności obrad.

3. Przedstawienie porządku obrad.

4. Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji.

5. Informacja z działalności międzysesyjnej Zarządu Powiatu Opolskiego.

6. Sprawozdanie Starosty Opolskiego z działalności Komisji Bezpieczeństwa i Porządku za rok 2005.

7. Przedstawienie i podjęcie projektów uchwał w sprawie:

a) zatwierdzenia planu kontroli Komisji Rewizyjnej Rady Powiatu Opolskiego,

b) zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Opolskiego na 2005 r.,

c) ustalenia wykazu wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego 2005.,

d) uchwalenia budżetu Powiatu Opolskiego na 2006 r.

8. Interpelacje, zapytania, wnioski lub oświadczenia radnych.

9. Zakończenie obrad sesji Rady Powiatu Opolskiego.

 

Przewodniczący Rady
Powiatu Opolskiego

Stefan Warzecha

Wersja XML