Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

XXV Sesja Rady Powiatu Opolskiego 2005 r.

Opole, dn. 12 września 2005 r.

 

 

ZAWIADOMIENIE

 

 

       Zawiadamiam, że w dniu 22 września 2005 r. o godz. 10.00 w Starostwie Powiatowym w Opolu, ul. Książąt Opolskich 27 zwołuje się XXV. Sesję Rady Powiatu Opolskiego z następującym porządkiem obrad:

 

1. Otwarcie obrad sesji rady powiatu.

 

2. Stwierdzenie prawomocności obrad.

 

3. Przedstawienie porządku obrad.

 

4. Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji.

 

5. Przedłożenie informacji o przebiegu wykonania budżetu Powiatu Opolskiego za I. półrocze 2005 r. oraz sprawozdanie Zarządu Powiatu Opolskiego z działalności międzysesyjnej.

 

6. Przedstawienie i podjęcie projektów uchwał w sprawie:

 

a) zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Opolskiego na 2005 rok,

 

b) zmieniająca uchwałę nr XII/89/00 Rady Powiatu Opolskiego z dnia 30 czerwca 2000 roku w sprawie określenia szczegółowych zasad i trybu umarzania, odraczania lub rozkładania na raty wierzytelności jednostek organizacyjnych z tytułu należności pieniężnych,

 

c) wyrażenie zgody na zbycie nieruchomości gruntowych w formie darowizny,

 

d) podjęcie współpracy z Rejonem Obwodu Iwano - Frankowskiego (Ukraina),

 

e) zmiany uchwały nr XX/148/05 Rady Powiatu opolskiego z dnia 24 lutego 2005 roku określającej na 2005 rok zadania i środki przyznane przez Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych dla osób niepełnosprawnych Powiatu Opolskiego,

 

f) zasad udzielania dotacji niepublicznym szkołom o uprawnieniach szkół publicznych działajacych na terenie Powiatu Opolskiego.

7. Interpelacje, zapytania, wnioski lub oświadczenia radnych.

 

8. Zakończenie obrad Sesji Rady Powiatu Opolskiego.

 

 

Przewodniczący Rady

Powiatu Opolskiego

 

Stefan Warzecha

Wersja XML