Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

XIV Sesja Rady Powiatu Opolskiego 2004 r.

Opole, 8 marca 2004 r.

ZAWIADOMIENIE
Zawiadamiam, że w dniu 18 marca 2004 r. o godz. 10.00 w sali posiedzeń w budynku Starostwa Powiatowego w Opolu, ul. Książąt Opolskich 27 zwołuję XIV. Sesję Rady Powiatu Opolskiego z następującym porządkiem obrad:


1. Otwarcie obrad sesji rady powiatu.

2. Stwierdzenie prawomocności obrad.

3. Przedstawienie porządku obrad.

4. Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji.

5. Sprawozdanie Zarządu Powiatu Opolskiego z działalności międzysesyjnej.

6. Informacja o stanie bezpieczeństwa sanitarno-weterynaryjnego w 2003 roku w powiecie opolskim.

7. Ocena bezpieczeństwa sanitarnego powiatu opolskiego za rok 2003.

8. Informacja o stanie bezpieczeństwa i porządku publicznego na terenie powiatu opolskiego w 2003 roku.

9. Sprawozdanie Powiatowego Rzecznika Konsumentów w Opolu za rok 2003.

10. Przedstawienie i podjęcie projektów uchwał w sprawie:

a) wyrażenia zgody na wygaśnięcie trwałego zarządu do nieruchomości gruntowej,

b) wyrażenia zgody na sprzedaż w trybie przetargowym nieruchomości gruntowej,

c) wyrażenia zgody na obciążenie służebnością nieruchomości gruntowych,

d) określenia na 2004 rok zadań i środków przeznaczonych przez Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych dla osób niepełnosprawnych powiatu opolskiego,

e) zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Opolskiego na 2004 r.

11. Interpelacje, zapytania, wnioski lub oświadczenia radnych.

12. Zakończenie obrad sesji Rady Powiatu Opolskiego.


Przewodniczący Rady Powiatu Opolskiego
Stefan Warzecha
Wersja XML