Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

XXIII Sesja Rady Powiatu Opolskiego 2005 r.

Opole, 9 maja 2005 r.
ZAWIADOMIENIEZawiadamiam, że w dniu 19 maja 2005 r. o godz. 10.00 w Starostwie Powiatowym w Opolu, ul. Książąt Opolskich 27 zwołuję XXIII. Sesję Rady Powiatu Opolskiego z następującym porządkiem obrad:


1. Otwarcie obrad sesji rady powiatu.

2. Stwierdzenie prawomocności obrad.

3. Przedstawienie porządku obrad.

4. Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji.

5. Informacja z działalności międzysesyjnej Zarządu Powiatu Opolskiego.

6. Sprawozdanie Komisji Rewizyjnej z działalności za rok 2004.

7. Sprawozdanie Komisji Budżetu z działalności za rok 2004.

8. Sprawozdanie Komisji Polityki Społecznej z działalności za rok 2004.

9. Sprawozdanie Komisji Polityki Gospodarczej z działalności za rok 2004.

10. Przedstawienie i podjęcie projektów uchwał w sprawie:

a) wyboru banku do obsługi bankowej budżetu Powiatu Opolskiego,

b) wyrażenia woli uruchomienia filii Wydziału Komunikacji Starostwa Powiatowego w Opolu w Niemodlinie i w Ozimku,

c) przekształcenia Publicznej Policealnej Szkoły w Prószkowie z oddziałami zamiejscowymi w Chróścinie, dla którego organem prowadzącym jest powiat opolski,

d) zmiany uchwały Nr XXVI/226/02 Rady Powiatu Opolskiego z dnia 31 stycznia 2002 r. w sprawie przekształcenia Liceum Ogólnokształcącego w Prószkowie oraz odnowienia aktu założycielskiego Zespołu Szkół Ogrodniczych im. Józefa Warszewicza w Prószkowie,

e) utworzenia Publicznej Szkoły Policealnej Zespołu Szkół w Chróścinie dla którego organem prowadzącym jest powiat opolski,

f) zmiany uchwały Nr X/71/2000 Rady Powiatu Opolskiego z dnia 24 lutego 2000 r. w sprawie nadania i odnowienia aktów założycielskich szkół, poradni psychologiczno-pedagogicznych i placówek opiekuńczo-wychowawczych,

g) pozbawienia drogi powiatowej kategorii drogi powiatowej.

11. Interpelacje, zapytania, wnioski lub oświadczenia radnych.

12. Zakończenie obrad sesji Rady Powiatu Opolskiego.

Przewodniczący Rady Powiatu Opolskiego

Stefan Warzecha
Wersja XML