Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Informacja roczna o stanie mienia komunalnego Powiatu Opolskiego za okres od 16.10.2007 r. do 15.10.2008 r.

Informacja roczna o stanie mienia komunalnego Powiatu Opolskiego za okres od 16.10.2007 r. do 15.10.2008 r. wraz z wykazem nieruchomości gruntowych, stanowiących własność Powiatu Opolskiego, wykazem nieruchomości pozostających w odpłatnym używaniu osób fizycznych lub prawnych na podstawie zawartych umów dzierżawy oraz informacją w zakresie wydatków i dochodów związanych z gospodarką nieruchomościami stanowiącymi własność Powiatu Opolskiego.

Wersja XML