Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Informacja o stanie mienia Powiatu Opolskiego oraz sposobie jego zagospodarowania za okres od 16.10.2005r do 15.10.2006r

Informacja o stanie mienia komunalnego
        Powiatu Opolskiego za okres od 16.10.2005r. do 15.10.2006r.
 
 
1. Na dzień sporządzania niniejszej informacji, Powiat Opolski jest właścicielem nieruchomości o łącznej powierzchni 206,7658ha   w tym:
 
-    grunty orne                                  41, 0629 ha,
-    sady                                             28, 2530 ha,
-    łąki                                                 0, 6359 ha
-    pastwiska                                       0, 0016 ha  
-   grunty zadrzewione                        4, 1429 ha
-   rowy                                                0, 7864 ha,
-   drogi                                               81,2169 ha,
-   tereny osiedlowe zabudowane       13,0156  ha,
-   tereny osiedlowe nie zabudowane 0, 0149 ha,
-   tereny osiedlowe zieleni                 37,6357 ha,
 

Załącznikiem do niniejszej informacji jest przedstawiony wykaz nieruchomości gruntowych, stanowiących własność Powiatu Opolskiego, sporządzony na dzień 15 października 2006r

Wersja XML