Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
 • TAB - Kolejny element
 • SHIFT + TAB - Poprzedni element
 • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
 • SHIFT + ALT + H - Strona główna
 • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
 • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
 • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Statystyki podstron

Rok 2021
StyLutMarKwiMajCzeLipSieWrzPaźLisGru
86946589900000000000
Rok 2020
StyLutMarKwiMajCzeLipSieWrzPaźLisGru
9391585604867511078701038498853813936995459105067984946887579630
Rok 2019
StyLutMarKwiMajCzeLipSieWrzPaźLisGru
10350098894859371399781004581014218678491837807196799287129101555
Rok 2018
StyLutMarKwiMajCzeLipSieWrzPaźLisGru
139411137357163058155597154927124589721248587911439610515110342293743
Rok 2017
StyLutMarKwiMajCzeLipSieWrzPaźLisGru
853488407211778985269114027112929115307113599114752154134139659144604
Rok 2016
StyLutMarKwiMajCzeLipSieWrzPaźLisGru
416915094949405512064683942917582805738667390748798240277904
Rok 2015
StyLutMarKwiMajCzeLipSieWrzPaźLisGru
000004208284154591245944498684479640536
 1. Strona główna BIP
  Wyświetleń: 174020
 2. Rejestr zmian stron
  Wyświetleń: 129214
 3. Nabór
  Wyświetleń: 84062
 4. Wydział Ochrony Środowiska
  Wyświetleń: 40244
 5. Pracownicy
  Wyświetleń: 31969
 6. Prace Rady Powiatu
  Wyświetleń: 29709
 7. Wydział Komunikacji
  Wyświetleń: 29227
 8. Radni Powiatu
  Wyświetleń: 28576
 9. Wydział Budownictwa
  Wyświetleń: 26950
 10. Wydział Geodezji i Kartografii
  Wyświetleń: 26711
 11. Nabór - jednostki organizacyjne
  Wyświetleń: 26028
 12. 2018
  Wyświetleń: 24680
 13. Kierownicy Jednostek Organizacyjnych
  Wyświetleń: 24378
 14. Dom Pomocy Społecznej w Prószkowie
  Wyświetleń: 23128
 15. 2016
  Wyświetleń: 22747
 16. Ogłoszenia Wydziału Geodezji i Kartografii
  Wyświetleń: 22094
 17. 2019
  Wyświetleń: 21138
 18. Wydział Gospodarki Nieruchomościami i Rolnictwa
  Wyświetleń: 21138
 19. Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego dla powiatu opolskiego w Opolu
  Wyświetleń: 19751
 20. Wydział Edukacji i Spraw Społecznych
  Wyświetleń: 19743
 21. Przekształcenie prawa użytkowania wieczystego gruntów Skarbu Państwa
  Wyświetleń: 19460
 22. 2017
  Wyświetleń: 18743
 23. Inne
  Wyświetleń: 18473
 24. Inne osoby
  Wyświetleń: 16391
 25. Umorzenia
  Wyświetleń: 15947
 26. Strategie i Programy
  Wyświetleń: 15499
 27. Zarząd Dróg Powiatowych w Opolu
  Wyświetleń: 15204
 28. Wykaz Jednostek Organizacyjnych
  Wyświetleń: 14510
 29. Budżet Powiatu Opolskiego 2013
  Wyświetleń: 13435
 30. 2020
  Wyświetleń: 12988
 31. Dom Dziecka w Chmielowicach
  Wyświetleń: 12590
 32. Budżet Powiatu Opolskiego 2014
  Wyświetleń: 12585
 33. Informacja o Stanie Mienia Powiatu
  Wyświetleń: 12506
 34. Budżet Powiatu Opolskiego 2012
  Wyświetleń: 12426
 35. Budżet Powiatu Opolskiego 2016
  Wyświetleń: 12369
 36. Nabór na stanowiska kierownicze jednostek organizacyjnych Powiatu Opolskiego
  Wyświetleń: 12194
 37. Budżet Powiatu Opolskiego 2015
  Wyświetleń: 11588
 38. WYDZIAŁY STAROSTWA POWIATOWEGO W OPOLU
  Wyświetleń: 11442
 39. Dom Dziecka w Tarnowie Opolskim
  Wyświetleń: 10888
 40. Wydział Budownictwa i Ochrony Środowiska
  Wyświetleń: 9840
 41. Budżet Powiatu Opolskiego 2017
  Wyświetleń: 9231
 42. NPP - konkurs 2017
  Wyświetleń: 9116
 43. Zespół Szkół w Ozimku
  Wyświetleń: 8607
 44. Wyniki wyszukiwania
  Wyświetleń: 8459
 45. Osoby Upoważnione Do Wydawania Decyzji
  Wyświetleń: 8317
 46. Uchwały Rady
  Wyświetleń: 8313
 47. 2015
  Wyświetleń: 8306
 48. Załatwianie Spraw
  Wyświetleń: 8268
 49. NPP - konkurs 2016
  Wyświetleń: 8204
 50. INFORMACJA OGÓLNA - Starostwo Powiatowe w Opolu
  Wyświetleń: 8143
 51. Wzory formularzy oświadczeń majątkowych
  Wyświetleń: 8125
 52. Edukacja prawna
  Wyświetleń: 8106
 53. Obwieszczenie o wszczeciu postępowania w sprawie wydania decyzji w sprawie realizacji inwestycji drogowej - rozbudowa drogi gminnej ul. Konopnickiej w Dobrzeniu Wielkim
  Wyświetleń: 8056
 54. Ogłoszenia
  Wyświetleń: 8046
 55. Informacja o wysokości podstawowej kwoty dotacji i statystycznej liczbie uczniów/wychowanków
  Wyświetleń: 7774
 56. Zespół Szkół w Tułowicach
  Wyświetleń: 7739
 57. Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Opolu
  Wyświetleń: 7234
 58. 2017
  Wyświetleń: 6851
 59. Statut Powiatu Opolskiego
  Wyświetleń: 6763
 60. Zgłoszenia budowy budynków mieszkalnych, sieci i budynków stacji transformatorowych 2015
  Wyświetleń: 6743
 61. Kontrole Zewnętrzne
  Wyświetleń: 6687
 62. Poradnia Psychologiczno - Pedagogiczna w Niemodlinie
  Wyświetleń: 6627
 63. Kompetencje Rady Powiatu
  Wyświetleń: 6564
 64. Skład Zarządu Powiatu
  Wyświetleń: 6562
 65. Mapa biuletynu
  Wyświetleń: 6517
 66. 2016
  Wyświetleń: 6383
 67. REJESTRY, EWIDENCJE I ARCHIWA
  Wyświetleń: 6268
 68. Regulamin Organizacyjny Starostwa Powiatowego w Opolu
  Wyświetleń: 6262
 69. Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Opolu
  Wyświetleń: 6261
 70. Regulamin naboru na wolne stanowiska urzędnicze w tym na urzędnicze stanowiska kierownicze w Starostwie Powiatowym w Opolu.
  Wyświetleń: 6246
 71. Wykaz stowarzyszeń zarejestrowanych w Starostwie Powiatowym w Opolu
  Wyświetleń: 6244
 72. Wykaz przedmiotów znajdujących się w Biurze Rzeczy Znalezionych
  Wyświetleń: 6226
 73. Regulamin Biura Rzeczy Znalezionych
  Wyświetleń: 6197
 74. Ogłoszenia Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Op
  Wyświetleń: 6062
 75. Plan zamówień publicznych
  Wyświetleń: 5994
 76. Zasady udzielania dotacji celowej z budżetu Powiatu Opolskiego dla spółek wodnych, trybu postępowania w sprawie udzielenia dotacji i sposobu jej rozliczania
  Wyświetleń: 5877
 77. Adres BIP Domu Dziecka w Turawie
  Wyświetleń: 5853
 78. Warzecha Stefan - Przewodniczący Rady Powiatu
  Wyświetleń: 5831
 79. Otwarty konkurs na wsparcie realizacji zadań publicznych z zakresu kultury i sztuki oraz kultury fizycznej w roku 2016
  Wyświetleń: 5810
 80. Skład Rady Powiatu
  Wyświetleń: 5674
 81. Uchwała Rady Powiatu Opolskiego w sprawie przyznania dotacji na dofinansowanie konserwacji obiektów zabytkowych wpisanych do rejestru zabytków z terenu Powiatu Opolskiego.
  Wyświetleń: 5610
 82. Podstawowe informacje
  Wyświetleń: 5589
 83. Zezwolenie na wykonywanie zawodu przewoźnika drogowego osób lub rzeczy
  Wyświetleń: 5515
 84. Kompetencje i skład komisji rady powiatu
  Wyświetleń: 5489
 85. Ogłoszenie o naborze wniosków
  Wyświetleń: 5481
 86. Regulamin naboru na wolne stanowisko kierownika jednostki organizacyjnej Powiatu Opolskiego
  Wyświetleń: 5386
 87. Inne akty prawne
  Wyświetleń: 5360
 88. Dotacje udzielone
  Wyświetleń: 5353
 89. Statystyki podstron
  Wyświetleń: 5253
 90. Ogłoszenie o naborze wniosków o udzielenie dotacji celowej z budżetu Powiatu Opolskiego na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków z terenu Powiatu Opolskiego
  Wyświetleń: 5231
 91. Wymiana dowodu rejestracyjnego lub wydanie wtórnika dowodu rejestracyjnego
  Wyświetleń: 5227
 92. Zasady i tryb udzielania dotacji celowej z budżetu Powiatu Opolskiego na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków.
  Wyświetleń: 5216
 93. Kwartalna informacja o wykonaniu budżetu Powiatu Opolskiego - III kwartał 2016 r.
  Wyświetleń: 5141
 94. Adres BIP Poradni Psychologiczno - Pedagogiczna w Opolu
  Wyświetleń: 5099
 95. Budżet Powiatu Opolskiego 2011
  Wyświetleń: 5072
 96. Gaida Ingryda - Dyrektor Domu Dziecka w Chmielowicach
  Wyświetleń: 5043
 97. NPP - konkurs 2018
  Wyświetleń: 5033
 98. EKOPORTAL - Informacja o środowisku i jego ochronie
  Wyświetleń: 5029
 99. System informacji dla pasażera
  Wyświetleń: 5017
 100. Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej Zespół Opieki Zdrowotnej w Ozimku obecnie Szpial Św. Rocha w Ozimku
  Wyświetleń: 5016
 101. Otwarty konkurs na wsparcie realizacji zadań publicznych z zakresu kultury i sztuki oraz kultury fizycznej w roku 2015
  Wyświetleń: 4991
 102. Ogłoszenia o naborze wniosków - wymiana kotłów C.O.
  Wyświetleń: 4987
 103. Informacje o powiecie
  Wyświetleń: 4975
 104. Budżet Powiatu Opolskiego 2009
  Wyświetleń: 4909
 105. Ogłoszenia Wydziału Komunikacji
  Wyświetleń: 4895
 106. Hałenda Anna - Naczelnik Wydziału Budownictwa i Ochrony Środowiska
  Wyświetleń: 4884
 107. Budżet Powiatu Opolskiego 2010
  Wyświetleń: 4876
 108. Zakres i uprawnieni NPP
  Wyświetleń: 4811
 109. Modernizacja ewidencji gruntów i budynków dla gminy Łubniany wraz z modernizacją i założeniem szczegółowej osnowy geodezyjnej II
  Wyświetleń: 4790
 110. Wydział Edukacji i Spraw Społecznych
  Wyświetleń: 4735
 111. Uprawnieni do NPP
  Wyświetleń: 4723
 112. Kompetencje Zarządu Powiatu
  Wyświetleń: 4709
 113. Budżet Powiatu Opolskiego 2008
  Wyświetleń: 4678
 114. Obwieszczenie o wydaniu decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej polegającej na budowie drogi gminnej w Chróścicach
  Wyświetleń: 4664
 115. Otwarty konkurs na realizację zadań publicznych z zakresu kultury i sztuki oraz kultury fizycznej w roku 2008
  Wyświetleń: 4661
 116. Informacja za rok budżetowy 2005
  Wyświetleń: 4646
 117. Budżet Powiatu Opolskiego 2007
  Wyświetleń: 4639
 118. Otwarty konkurs na realizację zadań publicznych z zakresu kultury i sztuki oraz kultury fizycznej w roku 2013.
  Wyświetleń: 4629
 119. Pobierz programy
  Wyświetleń: 4577
 120. Petycje 2015
  Wyświetleń: 4554
 121. Lista kanałów RSS
  Wyświetleń: 4537
 122. Akty Prawa Miejscowego - Uchwały Rady Powiatu Opolskiego
  Wyświetleń: 4510
 123. Budżet Powiatu Opolskiego 2006
  Wyświetleń: 4505
 124. 2014
  Wyświetleń: 4498
 125. Otwarty Konkurs Ofert 2010r.
  Wyświetleń: 4498
 126. Otwarty konkurs na realizację zadań publicznych z zakresu kultury i sztuki oraz kultury fizycznej w roku 2012.
  Wyświetleń: 4433
 127. Informacja o stanie mienia Powiatu Opolskiego oraz sposobie jego zagospodarowania za okres od 16.10.2005r do 15.10.2006r
  Wyświetleń: 4372
 128. Kultura - 2006
  Wyświetleń: 4347
 129. Zadania powiatu
  Wyświetleń: 4345
 130. Otwarty Konkurs Ofert 2014
  Wyświetleń: 4323
 131. Redaktorzy biuletynu
  Wyświetleń: 4321
 132. Lakwa Henryk - Przewodniczący Zarządu Powiatu
  Wyświetleń: 4314
 133. Powiatowa Komisja Wyborcza w Opolu
  Wyświetleń: 4305
 134. Przybylska Beata - była Naczelnik Wydziału Budownictwa
  Wyświetleń: 4299
 135. Uchwały Rady Powiatu Opolskiego - kadencja 2014-2018
  Wyświetleń: 4298
 136. Usuwanie oraz przechowywanie na parkingu strzeżonym całodobowym pojazdów usuniętych z dróg położonych na terenie Powiatu Opolskiego
  Wyświetleń: 4296
 137. Ogłoszenie o naborze na członków komisji konkursowej opiniującej oferty 2016
  Wyświetleń: 4293
 138. Lebiedzińska Irena - Dyrektor Powiatowego Urzędu Pracy w Opolu
  Wyświetleń: 4289
 139. Otwarty konkurs na wsparcie realizacji zadań publicznych z zakresu kultury i sztuki oraz kultury fizycznej w roku 2014.
  Wyświetleń: 4277
 140. Bocianowski Marek - Nadleśniczy Nadleśnictwa Prószków
  Wyświetleń: 4276
 141. Konsultacje społeczne dla mieszkańców Powiatu Opolskiego w sprawie zmiany granic Powiatu Opolskiego
  Wyświetleń: 4251
 142. Otwarty konkurs na realizację zadań publicznych z zakresu kultury i sztuki oraz kultury fizycznej w roku 2007
  Wyświetleń: 4233
 143. Otwarty konkurs na wsparcie realizacji zadań publicznych z zakresu kultury i sztuki oraz kultury fizycznej w roku 2017
  Wyświetleń: 4229
 144. Wołoszyn Marcin - Zastępca Naczelnika Wydziału Komunikacji
  Wyświetleń: 4229
 145. Wykaz punktów nieodpłatnej pomocy prawnej
  Wyświetleń: 4227
 146. Obwieszczenia
  Wyświetleń: 4224
 147. Obwieszczenia
  Wyświetleń: 4214
 148. Jak przeglądać BIP
  Wyświetleń: 4169
 149. Ogłoszenie o naborze na członków komisji konkursowej opiniującej oferty 2017
  Wyświetleń: 4152
 150. Informacja o wszczęciu postępowania wodnoprawnego OŚ.6341.123.2016.ZW - stawy Zenon Gospodarstwo Rybackie Niemodlin
  Wyświetleń: 4150
 151. Powiatowa Komisja Wyborcza w Opolu
  Wyświetleń: 4145
 152. Informacja o wszczęciu postępowania OŚ.6341.100.2017.ZW - przepust Karczów ul. Leśna
  Wyświetleń: 4141
 153. Otwarty konkurs na realizację zadań publicznych z zakresu kultury i sztuki oraz kultury fizycznej w roku 2010.
  Wyświetleń: 4129
 154. Wyrejestrowanie pojazdu
  Wyświetleń: 4125
 155. Otwarty konkurs na realizację zadań publicznych z zakresu kultury i sztuki oraz kultury fizycznej w roku 2011.
  Wyświetleń: 4118
 156. Obwieszczenia
  Wyświetleń: 4105
 157. Otwarty konkurs na realizację zadań publicznych z zakresu kultury i sztuki oraz kultury fizycznej w roku 2009
  Wyświetleń: 4067
 158. Warunki zabezpieczeń technicznych i organizacyjnych niezbędnych do uzyskania dostępu do danych zgromadzonych w rejestrze publicznym
  Wyświetleń: 4034
 159. Powiatowa Komisja Wyborcza w Opolu
  Wyświetleń: 4021
 160. Gabriel Adriana - Inspektor, Wydział Gospodarki Nieruchomościami i Rolnictwa
  Wyświetleń: 3987
 161. Prawa jazdy
  Wyświetleń: 3985
 162. 2019
  Wyświetleń: 3972
 163. INFORMACJA OGÓLNA - Samorząd Powiatowy
  Wyświetleń: 3970
 164. Ogłoszenie otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego Powiatu Opolskiego w 2018 r. w zakresie prowadzenia punktów nieodpłatnej pomocy prawnej
  Wyświetleń: 3951
 165. Łotarewicz Anna - Inspektor, Wydział Budownictwa
  Wyświetleń: 3945
 166. Kubów Przemysław - Radny Powiatu
  Wyświetleń: 3907
 167. Konachiewicz Mariola - Skarbnik Powiatu Opolskiego
  Wyświetleń: 3902
 168. Paszko Dorota - Dyrektor Poradni Psychologiczno - Pedagogicznej w Ozimku
  Wyświetleń: 3901
 169. Poradnia Psychologiczno - Pedagogiczna w Ozimku
  Wyświetleń: 3901
 170. Kazin Marzena - Sekretarz Powiatu Opolskiego
  Wyświetleń: 3881
 171. Bak Paweł - Nadleśniczy Nadleśnictwa Brzeg
  Wyświetleń: 3880
 172. Obwieszczenie Starosty Opolskiego z dnia 19 września 2006 r.
  Wyświetleń: 3861
 173. Ogłoszenie o naborze z dnia 28 sierpnia 2018 r. na wolne stanowiska urzędnicze w Wydziale Geodezji i Kartografii Starostwa Powiatowego w Opolu
  Wyświetleń: 3857
 174. Informacja Starosty Opolskiego o rozpoczęciu prac geodezyjnych związanych z modernizacją ewidencji gruntów i bydynków dla gminy Chrząstowice
  Wyświetleń: 3855
 175. Zamiara Grzegorz - Kierownik Powiatowego Ośrodka Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej, były pracownik
  Wyświetleń: 3797
 176. Przebudowa części holu na pomieszczenie biurowe na parterze budynku biurowego w Opolu przy ul. 1 Maja 29, działka nr 13/7 k.m. 53
  Wyświetleń: 3771
 177. Zalas Dariusz - Inspektor, Wydział Komunikacji, były pracownik
  Wyświetleń: 3761
 178. Zawiadomienie o zbyciu pojazdu
  Wyświetleń: 3749
 179. XV Sesja Rady Powiatu Opolskiego 2004 r. - protokół
  Wyświetleń: 3743
 180. Dzwonnik Zdzisław - były Nadleśniczy Nadleśnictwa Opole
  Wyświetleń: 3721
 181. Sprawozdanie z wykonania budżetu Powiatu Opolskiego za I półrocze 2017 r.
  Wyświetleń: 3713
 182. Obwieszczenie o wydaniu decyzji na realizację inwestycji drogowej polegającej na rozbudowie odcinka drogi powiatowej w miejscowości Krasiejów, ul. Spóracka
  Wyświetleń: 3701
 183. Edukacja prawna - tematyka związana z ochroną środowiska
  Wyświetleń: 3693
 184. Budżet Powiatu Opolskiego na 2017 r.
  Wyświetleń: 3686
 185. Oferty na realizację zadania publicznego
  Wyświetleń: 3641
 186. Olczyk Lech - były Nadleśniczy Nadleśnictwa Prószków
  Wyświetleń: 3630
 187. Postanowienia Komisarza Wyborczego w Opolu I
  Wyświetleń: 3630
 188. Udzielone dotacje w roku 2017
  Wyświetleń: 3629
 189. Stelmach Sybilla - była Członek Zarządu
  Wyświetleń: 3625
 190. Zarząd Powiatu
  Wyświetleń: 3608
 191. Sobera Marta - była Dyrektor Zespołu Szkół w Chróścinie
  Wyświetleń: 3597
 192. Kształcenie zawodowe dla rynku pracy - 1 informacja o realizacji projektu
  Wyświetleń: 3580
 193. Bojkowski Ryszard - Nadleśniczy Nadleśnictwa Tułowice
  Wyświetleń: 3579
 194. Wysdak Krzysztof - Członek Zarządu
  Wyświetleń: 3563
 195. Opinia prawna na temat złożonego przez Prezydenta Miasta Opola pisma (wniosku) o dokonanie zmiany granic Miasta Opola oraz gmin sąsiednich
  Wyświetleń: 3556
 196. Produkcja i dostawa tablic rejestracyjnych dla Powiatu Opolskiego
  Wyświetleń: 3540
 197. Informacja roczna o stanie mienia komunalnego Powiatu Opolskiego za okres od 01.01.2010 r. do 31.12.2010 r.
  Wyświetleń: 3530
 198. NPP - konkurs 2019
  Wyświetleń: 3528
 199. Zarząd Dróg Powiatowych w Opolu
  Wyświetleń: 3525
 200. „Remont dachu budynku przy ul. Ks. Opolskich 27 w Opolu oraz klatki schodowej wraz z oświetleniem” – remont dachu
  Wyświetleń: 3521
 201. Gryc Antoni - Radny Powiatu
  Wyświetleń: 3512
 202. Rejnhardt Iwona - Dyrektor Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Opolu
  Wyświetleń: 3512
 203. Ciupek Elżbieta - była Dyrektor Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie
  Wyświetleń: 3493
 204. Ogłoszenie otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego Powiatu Opolskiego w 2016 r. w zakresie prowadzenia punktów nieodpłatnej pomocy prawnej
  Wyświetleń: 3488
 205. Uchwały Rady Powiatu Opolskiego
  Wyświetleń: 3483
 206. Informacja roczna o stanie mienia komunalnego Powiatu Opolskiego za okres od 01.01.2011 r. do 31.12.2011 r.
  Wyświetleń: 3455
 207. Plan zamówień publicznych na 2017 rok
  Wyświetleń: 3443
 208. Kania Jakub - Zastępca Naczelnika Wydziału Budownictwa i Ochrony Środowiska
  Wyświetleń: 3438
 209. XLI Nadzywczajna sesja Rady Powiatu Opolskiego - V kadencja - protokół
  Wyświetleń: 3434
 210. Informacja o wszczęciu postępowania wodnoprawnego OŚ.6341.4.2017.BS - studnia w Przysieczy
  Wyświetleń: 3433
 211. Ogłoszenie o naborze z dnia 17 marca 2017 r. na wolne stanowisko urzędnicze - referenta w Wydziale Komunikacji Starostwa Powiatowego w Opolu
  Wyświetleń: 3430
 212. Cebula Krzysztof - były Radny Powiatu
  Wyświetleń: 3424
 213. Edukacja prawna - wydział edukacji i spraw społecznych
  Wyświetleń: 3404
 214. Ogłoszenie otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego Powiatu Opolskiego w 2017 r. w zakresie prowadzenia punktów nieodpłatnej pomocy prawnej
  Wyświetleń: 3394
 215. Parfimczyk Marek - były Naczelnik Wydziału Ochrony Środowiska
  Wyświetleń: 3387
 216. Dziubałtowski Tadeusz - Naczelnik Wydziału Gospodarki Nieruchomościami i Rolnictwa
  Wyświetleń: 3357
 217. Ogłoszenie o naborze wniosków o przyznanie dotacji celowych spółkom wodnym w 2017 roku
  Wyświetleń: 3349
 218. Punkty nieodpłatnej pomocy prawnej, nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego i jednostki poradnictwa specjalistycznego w 2019 r.
  Wyświetleń: 3344
 219. Płoszaj Leonarda - Członek Zarządu
  Wyświetleń: 3343
 220. Kwartalna informacja o wykonaniu budżetu Powiatu Opolskiego - I kwartał 2017 r.
  Wyświetleń: 3340
 221. Bigas Dariusz - Dyrektor Zespołu Szkół w Ozimku
  Wyświetleń: 3321
 222. Wojtasik Helena - Radna Powiatu
  Wyświetleń: 3317
 223. Otwarty konkurs ofert na realizację programu polityki zdrowotnej w zakresie udzielania pierwszej pomocy dla uczniów publicznych szkół ponadgimnazjalnych z terenu powiatu opolskiego pn. "Pierwsza pomoc" 2017
  Wyświetleń: 3314
 224. Informacja o wszczęciu postępowania wodnoprawnego OŚ.6341.37.2017.BS - ujęcie wody w Chrząstowicach
  Wyświetleń: 3293
 225. Program rozwoju gminnej i powiatowej infrastruktury drogowej na lata 2016-2019
  Wyświetleń: 3285
 226. Informacja o wszczęciu postępowania wodnoprawnego OŚ.6341.151.2016.BS - pobór wód podziemnych z ujęcia komunalnego w Tułowicach
  Wyświetleń: 3281
 227. Informacja o wszczęciu postępowania wodnoprawnego OŚ.6341.137.2016.BS - stacja paliw w Ozimku przy ul. Kolejowej 5.
  Wyświetleń: 3277
 228. Rek Patrycja - Referent, Wydział Komunikacji
  Wyświetleń: 3274
 229. Ogłoszenie o naborze z dnia 1 grudnia 2017 r. na wolne stanowisko urzędnicze w Wydziale Geodezji i Kartografii Starostwa Powiatowego w Opolu
  Wyświetleń: 3265
 230. Akty Prawa Miejscowego - Uchwały Zarządu Powiatu Opolskiego
  Wyświetleń: 3263
 231. Mohlek Rudolf - były Członek Zarządu
  Wyświetleń: 3254
 232. Bartków Łukasz - Inspektor w Wydziale Komunikacji
  Wyświetleń: 3251
 233. Informacja Starosty Opolskiego w sprawie przyjęcia operatu opisowo-kartograficznego oraz założenia ewidencji bydynkow i lokali
  Wyświetleń: 3245
 234. 2018
  Wyświetleń: 3242
 235. Rejestracja
  Wyświetleń: 3228
 236. Wenzel-Borkowska Edyta - Naczelnik Wydziału Geodezji i Kartografii
  Wyświetleń: 3224
 237. Wittek Monika - była Radna Powiatu
  Wyświetleń: 3220
 238. Wodausz Henryk - Radny Powiatu
  Wyświetleń: 3214
 239. Informacja o wszczęciu postępowania OŚ.6341.105.2017.ZW - odwodnienie wewnętrznej drogi gminnej w m. Wydrowice
  Wyświetleń: 3210
 240. Realizowane projekty
  Wyświetleń: 3210
 241. Duda Antoni - były Dyrektor Powiatowego Urzędu Pracy w Opolu
  Wyświetleń: 3208
 242. Porozumienia Starosty Opolskiego
  Wyświetleń: 3202
 243. Zaświadczenie na krajowe przewozy drogowe na potrzeby własne osób lub rzeczy
  Wyświetleń: 3193
 244. Kupka Anna - Podinspektor, Wydział Komunikacji, były pracownik
  Wyświetleń: 3181
 245. Budżet Powiatu Opolskiego 2018
  Wyświetleń: 3178
 246. Bartosiewicz Maria - Inspektor w Wydziale Geodezji i Kartografii, były pracownik
  Wyświetleń: 3177
 247. Adres BIP Domu Pomocy Społecznej w Prószkowie
  Wyświetleń: 3176
 248. Jędrzejczyk Jolanta - była Dyrektor Zespołu Szkół Specjalnych przy Opolskim Ośrodku Rehabilitacji Dzieci i Młodzieży ORDIM w Suchym Borze
  Wyświetleń: 3174
 249. Sobera Danuta - była Dyrektor Zespołu Szkół w Prószkowie
  Wyświetleń: 3163
 250. Obieszczenie o wszczeciu postepowania w sprawie zmiany decyzji na realizację inwestycji drogowej - budowa drogi gminnej Brzezie – Dobrzeń Wielki
  Wyświetleń: 3137
 251. Feliks-Wiercimok Danuta - Podinspektor, Wydział Komunikacji
  Wyświetleń: 3117
 252. Jędrychowski Krzysztof - Przewodniczący Narad Koordynacyjnych, były pracownik
  Wyświetleń: 3112
 253. XXIX sesja Rady Powiatu Opolskiego - V kadencja - protokół
  Wyświetleń: 3110
 254. Krzesiński Jan - Radny Powiatu
  Wyświetleń: 3109
 255. Urbacka Tomasz - Referent, Wydział Komunikacji
  Wyświetleń: 3102
 256. Dostawa i montaż dźwigu osobowego w budynku szpitala w Ozimku przy ul. Częstochowskiej 31
  Wyświetleń: 3099
 257. Informacja roczna o stanie mienia komunalnego Powiatu Opolskiego za okres od 01.01.2017 r. do 31.12.2017 r.
  Wyświetleń: 3088
 258. Danel Lucyna - była Dyrektor Domu Pomocy Społecznej w Prószkowie
  Wyświetleń: 3087
 259. Statystyka zdawalności
  Wyświetleń: 3086
 260. Ogłoszenie o naborze z dnia 18 września 2018 r. na wolne stanowiska urzędnicze w Wydziale Geodezji i Kartografii Starostwa Powiatowego w Opolu
  Wyświetleń: 3081
 261. Unieważnienie otwartych konkursów ofert na realizację zadania publicznego Powiatu Opolskiego w 2017 r. w zakresie prowadzenia punktów nieodpłatnej pomocy prawnej
  Wyświetleń: 3072
 262. Zespół Szkół w Ozimku
  Wyświetleń: 3066
 263. Świadczenie usług pocztowych w obrocie krajowym i zagranicznym na 2018 r.
  Wyświetleń: 3059
 264. Zaproszenie PKP S.A. oddz. gosp. nier. we Wrocławiu do rokowań na zbycie lokalu mieszkalnego położonego w Opolu przy ul. Kolejowej 1A
  Wyświetleń: 3057
 265. Program Ochrony Środowiska dla Powiatu Opolskiego na lata 2016-2020 z prognozą oddziaływania na środowisko
  Wyświetleń: 3039
 266. Jaroszek Józef - były Nadleśniczy Nadleśnictwa Brzeg
  Wyświetleń: 3037
 267. Klimek Marek - Podinspektor, Wydział Komunikacji, były pracownik
  Wyświetleń: 3037
 268. Kodeks etyczny pracowników Starostwa Powiatowego w Opolu
  Wyświetleń: 3031
 269. Edukacja prawna - Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Niemodlinie
  Wyświetleń: 3025
 270. Ogłoszenie o konkursie na stanowisko Dyrektora Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Opolu
  Wyświetleń: 3010
 271. Informacja o wszczęciu postępowania wodnoprawnego OŚ.6341.150.2016.BS - miejsca postojowe na ul. Kamiennej w Dąbrowie
  Wyświetleń: 3008
 272. Edukacja prawna - Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Ozimku
  Wyświetleń: 3006
 273. XXXVIII sesja Rady Powiatu Opolskiego - V kadencja
  Wyświetleń: 3004
 274. Obwieszczenie o wydaniu decyzji na realizację inwestycji drogowej polegającej na na rozbudowie drogi gminnej, tj. ul. Nowej w miejscowości Kąty Opolskie
  Wyświetleń: 3000
 275. Orszulak Andrzej - Inspektor, Wydział Komunikacji
  Wyświetleń: 2996
 276. Informacja o wszczęciu postępowania OŚ.6341.90.2017.ZW - przebudowa bitumicznej drogi leśnej Turawa - Osowiec
  Wyświetleń: 2995
 277. Cichos Krystian - Radny Powiatu
  Wyświetleń: 2976
 278. Górski Kazimierz - Radny Powiatu
  Wyświetleń: 2976
 279. Pakos Stanisław - były Naczelnik Wydziału Spraw Obywatelskich
  Wyświetleń: 2975
 280. Edukacja prawna - wydział komunikacji
  Wyświetleń: 2962
 281. Ogłoszenie o naborze na członków komisji konkursowej opiniującej oferty 2018
  Wyświetleń: 2962
 282. Grodziecka-Makulska Agnieszka - była Radna Powiatu
  Wyświetleń: 2955
 283. Dzieszkowski Waldemar - Dyrektor Domu Dziecka w Turawie
  Wyświetleń: 2954
 284. Rajczyk Małgorzata - Przewodnicząca Powiatowego Zespołu ds. Orzekania o Niepełnosprawności w Opolu
  Wyświetleń: 2947
 285. Wyniki wyborów do Rady Powiatu Opolskiego.
  Wyświetleń: 2932
 286. Obwieszczenie Starosty Opolskiego z dnia 28 września 2010 r.
  Wyświetleń: 2921
 287. Franiczek Agnieszka - Podinspektor w Wydziale Geodezji i Kartografii
  Wyświetleń: 2918
 288. Figura Roman - Zastępca Dyrektora Zarządu Dróg Powiatowych w Opolu
  Wyświetleń: 2914
 289. Sicińska Barbara - Inspektor, Wydział Komunikacji
  Wyświetleń: 2908
 290. Kontrole Zewnętrzne w 2012 roku
  Wyświetleń: 2895
 291. Informacja roczna o stanie mienia komunalnego Powiatu Opolskiego za okres od 16.10.2008 r. do 15.10.2009 r.
  Wyświetleń: 2871
 292. Dziatkiewicz Jacek - Dyrektor Zarządu Dróg Powiatowych w Opolu
  Wyświetleń: 2864
 293. Sobków Dariusz - Dyrektor Zespołu Szkół w Prószkowie
  Wyświetleń: 2863
 294. Dom Dziecka w Turawie
  Wyświetleń: 2862
 295. Szott Irena - była Naczelnik Wydziału Edukacji i Spraw Społecznych
  Wyświetleń: 2853
 296. Projekt budżetu Powiatu Opolskiego na 2014 rok
  Wyświetleń: 2846
 297. Kukula Dominika - Referent w Wydziale Geodezji i Kartografii
  Wyświetleń: 2842
 298. XXVI sesja Rady Powiatu Opolskiego - V kadencja - protokół
  Wyświetleń: 2831
 299. Dzikowska Małgorzata - Podinspektor w Wydziale Geodezji i Kartografii
  Wyświetleń: 2825
 300. Budowa systemu instalacji fotowoltaicznej dla budynku Starostwa Powiatowego w Opolu przy ul. 1 Maja 29
  Wyświetleń: 2818
 301. Karpa Jan - były Radny Powiatu
  Wyświetleń: 2817
 302. XXX sesja Rady Powiatu Opolskiego - V kadencja
  Wyświetleń: 2809
 303. XXXIX Nadzwyczajna sesja Rady Powiatu - V kadencja - protokół
  Wyświetleń: 2808
 304. Edukacja prawna - tematyka związana z prawem budowlanym
  Wyświetleń: 2803
 305. Terminy narad koordynacyjnych w roku 2017
  Wyświetleń: 2798
 306. Sapeta Iwona - Podinspektor, Wydział Komunikacji
  Wyświetleń: 2795
 307. Zespół Szkół im. Bolesława Chrobrego w Niemodlinie
  Wyświetleń: 2766
 308. Edukacja prawna - wydział geodezji i kartografii
  Wyświetleń: 2764
 309. Informacja o wszczęciu postępowania wodnoprawnego OŚ.6341.147.2016.ZW - przepust Grodziec
  Wyświetleń: 2761
 310. Informacja o wszczęciu postępowania wodnoprawnego OŚ.6341.6.2017.BS - Pawilon DINO w m.Antoniów
  Wyświetleń: 2759
 311. Skrzypczak Grażyna - Podinspektor, Wydział Komunikacji
  Wyświetleń: 2745
 312. Romanowska Aleksandra - Podinspektor, Wydział Komunikacji, były pracownik
  Wyświetleń: 2738
 313. Obwieszczenie Starosty Opolskiego o wydaniu postanowienia o sprostowaniu decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej
  Wyświetleń: 2736
 314. Poradnia Psychologiczno - Pedagogiczna w Opolu
  Wyświetleń: 2729
 315. Sikora Małgorzata - Inspektor, Wydział Komunikacji
  Wyświetleń: 2729
 316. Sydor Edyta - Podinspektor w Wydziale Geodezji i Kartografii, były pracownik
  Wyświetleń: 2729
 317. Zespół Szkół im. Józefa Warszewicza w Prószkowie
  Wyświetleń: 2729
 318. Wolak-Wawrzyniak Jadwiga - była Dyrektor Poradni Psychologiczno - Pedagogicznej w Niemodlinie
  Wyświetleń: 2727
 319. Gamrot-Ciemny Urszula - Dyrektor Poradni Psychologiczno - Pedagogicznej w Opolu
  Wyświetleń: 2726
 320. Ogłoszenie o wynikach otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego Powiatu Opolskiego w 2016 roku w zakresie prowadzenia punktów nieodpłatnej pomocy prawnej
  Wyświetleń: 2724
 321. Uchwały Rady Powiatu Opolskiego - kadencja 2010-2014
  Wyświetleń: 2724
 322. Janetzko Iwona - Inspektor, Wydział Komunikacji
  Wyświetleń: 2721
 323. Adres BIP Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Opolu
  Wyświetleń: 2719
 324. Petycje 2017
  Wyświetleń: 2718
 325. Witkowski Piotr - Inspektor w Wydziale Geodezji i Kartografii, były pracownik
  Wyświetleń: 2718
 326. Sinicki Adam - Dyrektor Zespołu Szkół w Tułowicach
  Wyświetleń: 2713
 327. Zakup sprzętu, licencji na oprogramowanie, prac wdrożeniowych związanych z realizacją projektu pn. „e-usługi cyfrowych zasobów geodezyjnych i kartograficznych dla województwa opolskiego”
  Wyświetleń: 2699
 328. Strategia Rozwoju Powiatu Opolskiego na lata 2015-2025
  Wyświetleń: 2698
 329. Zarządzenia Starosty Opolskiego
  Wyświetleń: 2698
 330. XLV sesja Rady Powiatu Opolskiego - V kadencja
  Wyświetleń: 2695
 331. Ogłoszenie o naborze wniosków o przyznanie dotacji celowych spółkom wodnym w 2015 roku
  Wyświetleń: 2690
 332. Program kompleksowego wsparcia dla rodzin "Za życiem"
  Wyświetleń: 2690
 333. Halupczok Norbert - były Radny Powiatu
  Wyświetleń: 2689
 334. Koschny Maria - Radna Powiatu
  Wyświetleń: 2687
 335. Edukacja prawna - Zarząd Dróg Powiatowych w Opolu
  Wyświetleń: 2680
 336. Informacja o wyniku naboru na stanowisko Dyrektora Zespołu Szkół im. J. Warszewicza w Prószkowie
  Wyświetleń: 2669
 337. Dom Pomocy Społecznej w Prószkowie
  Wyświetleń: 2666
 338. Ogłoszenie o naborze na wolne stanowisko urzędnicze - Podinspektor ds. osób niepełnosprawnych w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie
  Wyświetleń: 2661
 339. Jaseniuk Wiesława - Naczelnik Wydziału Komunikacji
  Wyświetleń: 2660
 340. Dendera Konrad - Radny Powiatu
  Wyświetleń: 2657
 341. Termomodernizacja budynku Starostwa Powiatowego w Opolu przy ul. 1 Maja 29, w celu poprawy efektywnosci energetycznej budynku - wymiana stolarki okiennej i drzwiowej oraz wszystkich niezbędnych robót towarzyszących
  Wyświetleń: 2651
 342. Ogłoszenie Zarządu Powiatu Opolskiego w spr. Konsultacji dot. rozkładu godzin pracy aptek w 2018 r.
  Wyświetleń: 2645
 343. Projekt uchwały w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Opolskiego na 2008 rok
  Wyświetleń: 2645
 344. Informacja o wynikach naboru na wolne stanowisko urzędnicze - Podinspektora w Wydziale Budownictwa Starostwa Powiatowego w Opolu
  Wyświetleń: 2642
 345. Budżet Powiatu Opolskiego na 2014 r.
  Wyświetleń: 2639
 346. Zmiana adresu BIP Zarządu Dróg Powiatowych w Opolu
  Wyświetleń: 2637
 347. Ogłoszenie o wynikach otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego Powiatu Opolskiego w 2017 roku w zakresie prowadzenia punktów nieodpłatnej pomocy prawnej
  Wyświetleń: 2634
 348. Informatyzacja, integracja oraz harmonizacja baz danych GESUT i BDOT500 dla gminy Łubniany
  Wyświetleń: 2633
 349. Ponowne ogłoszenie otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego Powiatu Opolskiego w 2017 r. w zakresie prowadzenia punktów nieodpłatnej pomocy prawnej
  Wyświetleń: 2608
 350. Kwartalna informacja o wykonaniu budżetu Powiatu Opolskiego - III kwartał 2017 r.
  Wyświetleń: 2605
 351. Poradnia Psychologiczno - Pedagogiczna w Niemodlinie
  Wyświetleń: 2600
 352. Sprawozdanie roczne z wykonania budżetu Powiatu Opolskiego za 2011 rok
  Wyświetleń: 2600
 353. Ledwolorz Alfred - Inspektor, Wydział Komunikacji
  Wyświetleń: 2591
 354. Adres BIP Domu Dziecka w Chmielowicach
  Wyświetleń: 2589
 355. Lista kandydatów na wolne stanowisko samodzielnego referenta ds. ekonomiczno-administracyjnych w Domu Dziecka w Tarnowie Opolskim
  Wyświetleń: 2584
 356. Sprawozdanie z wykonania budżetu Powiatu Opolskiego za I półrocze 2013 r.
  Wyświetleń: 2576
 357. Uchwały Regionalnej Izby Obrachunkowej w Opolu dotyczące budżetu Powiatu Opolskiego
  Wyświetleń: 2565
 358. Sprawozdanie roczne z wykonania budżetu Powiatu Opolskiego za 2014 r.
  Wyświetleń: 2562
 359. Kwartalna informacja o wykonaniu budżetu Powiatu Opolskiego - III kwartał 2011
  Wyświetleń: 2558
 360. Edukacja prawna - Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Opolu
  Wyświetleń: 2557
 361. Uchwały Rady Powiatu Opolskiego - kadencja 2006-2010
  Wyświetleń: 2556
 362. Ogłoszenie PKP S.A. o przetargu ustnym nieograniczonym na zbycie prawa własności nieruchomości położonej w Opolu przy ul. Armii Krajowej 1A
  Wyświetleń: 2550
 363. Milewska Barbara - Dyrektor Domu Dziecka w Tarnowie Opolskim
  Wyświetleń: 2540
 364. Piechaczek-Stach Anna - Podinspektor, Wydział Komunikacji
  Wyświetleń: 2540
 365. Ogłoszenie o naborze z dnia 17 maja 2018 r. na wolne stanowisko urzędnicze w Wydziale Geodezji i Kartografii Starostwa Powiatowego w Opolu
  Wyświetleń: 2537
 366. Budżet Powiatu Opolskiego na 2012 r.
  Wyświetleń: 2535
 367. Karpińska - Karbowniczek Urszula - Inspektor, Wydział Ochrony Środowiska
  Wyświetleń: 2527
 368. Ogłoszenie o naborze z dnia 25 kwietnia 2018 r. na wolne stanowisko urzędnicze w Wydziale Geodezji i Kartografii Starostwa Powiatowego w Opolu II
  Wyświetleń: 2521
 369. Panecka Barbara - Dyrektor Zespołu Szkół w Niemodlinie
  Wyświetleń: 2519
 370. Powiatowy Program Przeciwdziałania Bezrobociu i Aktywizacji Lokalnego Rynku Pracy
  Wyświetleń: 2518
 371. Regionalny Program Operacyjny Województwa Opolskiego 2014 - 2020
  Wyświetleń: 2515
 372. Ogłoszenie PKP S.A. o przetargu ustnym nieograniczonym na zbycie 3 lokali mieszkalnych położonych w Opolu
  Wyświetleń: 2511
 373. Gąsiorowski Wacław - Inspektor w Wydziale Geodezji i Kartografii, były pracownik
  Wyświetleń: 2508
 374. Szlęzak Joanna - Podinspektor w Wydziale Geodezji i Kartografii
  Wyświetleń: 2508
 375. Zapiór Henryk - Członek Zarządu
  Wyświetleń: 2501
 376. Świerc Joachim - Członek Zarządu
  Wyświetleń: 2500
 377. Kotońska Zofia - Radna Powiatu
  Wyświetleń: 2496
 378. Kontrole Zewnętrzne w 2015 roku
  Wyświetleń: 2487
 379. Sobolewska Katarzyna - Inspektor, Wydział Komunikacji
  Wyświetleń: 2485
 380. Etap I i II modernizacja ewidencji gruntów i budynków dla gminy Turawa, Etap III i IV modernizacja i założenie szczegółowej osnowy geodezyjnej wraz z informatyzacją, integracją i harmonizacją bazy danych GESUT dla gminy Turawa
  Wyświetleń: 2484
 381. Projekt budżetu Powiatu Opolskiego na 2011 rok
  Wyświetleń: 2483
 382. Budżet Powiatu Opolskiego na 2016 r.
  Wyświetleń: 2481
 383. Sprawozdanie z wykonania budżetu Powiatu Opolskiego za I półrocze 2014 r.
  Wyświetleń: 2479
 384. Zespół Szkół w Tułowicach
  Wyświetleń: 2479
 385. Oferta realizacji zadania publicznego pn. "Smak życia - przeciwko dopalaczom" złożona przez Pracownię Rozwoju Osobistego w Opolu
  Wyświetleń: 2466
 386. Edukacja prawna - Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego w Opolu
  Wyświetleń: 2463
 387. Wyniki otwartego konkursu na powierzenie realizacji w latach 2015-2019 zadań z zakresu pomocy społecznej organizacjom pozarządowym
  Wyświetleń: 2457
 388. Adres BIP Domu Dziecka w Tarnowie Opolskim
  Wyświetleń: 2450
 389. Kwartalną informację o wykonaniu budżetu Powiatu Opolskiego - I kwartał 2006
  Wyświetleń: 2440
 390. Obwieszczenie Starosty Opolskiego o wydaniu postanowienia o sprostowaniu decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej
  Wyświetleń: 2435
 391. Wynik otwartego konkursu na prowadzenie Domu w Czarnowąsach i Dobrzeniu Wielkim
  Wyświetleń: 2435
 392. Ogłoszenie o naborze na wolne stanowisko urzędnicze - samodzielny referent ds. ekonomiczno - administracyjnych w Domu Dziecka w Tarnowie Opolskim z dnia 29.07.2008
  Wyświetleń: 2433
 393. Budżet Powiatu Opolskiego na 2010 r.
  Wyświetleń: 2432
 394. Zmiana terminu rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego Powiatu Opolskiego w 2017 r. w zakresie prowadzenia punktów nieodpłatnej pomocy prawnej
  Wyświetleń: 2432
 395. Adres BIP Zespołu Szkół w Tułowice
  Wyświetleń: 2427
 396. Budżet Powiatu Opolskiego na 2006 rok
  Wyświetleń: 2427
 397. Ogłoszenie o naborze na wolne stanowisko kierownicze Dyrektora Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Opolu
  Wyświetleń: 2427
 398. Kwartalna informacja o wykonaniu budżetu Powiatu Opolskiego - I kwartał 2012
  Wyświetleń: 2426
 399. Ogłoszenie o konkursie na prowadzenie Domu Pomocy Społecznejw Czarnowąsach i Dobrzeniu Wielkim
  Wyświetleń: 2425
 400. Budżet Powiatu Opolskiego na 2008 rok
  Wyświetleń: 2421
 401. Kwartalna informacja o wykonaniu budżetu Powiatu Opolskiego - I kwartał 2011
  Wyświetleń: 2419
 402. Sprawozdanie Zarządu Powiatu Opolskiego z wykonania budżetu za 2007r.
  Wyświetleń: 2419
 403. Włodarczyk Helena - Podinspektor w Wydziale Geodezji i Kartografii, były pracownik
  Wyświetleń: 2419
 404. Edukacja prawna - wydział gospodarki nieruchomościami
  Wyświetleń: 2418
 405. Kwartalna informacja o wykonaniu budżetu Powiatu Opolskiego - I kwartał 2009 rok
  Wyświetleń: 2411
 406. Kwartalna informacja o wykonaniu budżetu Powiatu Opolskiego za III kwartały 2014 roku
  Wyświetleń: 2410
 407. Zarządzenie Dyrektora Domu Pomocy Społecznej w Prószkowie w sprawie postepowania przy naborze na wolne stanowisko urzędnicze
  Wyświetleń: 2407
 408. Sprawozdanie roczne z wykonania budżetu Powiatu Opolskiego za 2013 rok
  Wyświetleń: 2405
 409. Komunikat Powiatowej Komisji Wyborczej w Opolu
  Wyświetleń: 2403
 410. Ogłoszenie o naborze z dnia 16 marca 2017 r. na wolne stanowisko urzędnicze - starszego referenta w Wydziale Geodezji i Kartografii Starostwa Powiatowego w Opolu
  Wyświetleń: 2401
 411. Informacja o wyniku naboru na wolne stanowisko samodzielnego referenta ds. ekonomiczno-administracyjnych w Domu Dziecka w Tarnowie Opolskim
  Wyświetleń: 2399
 412. Otwarty konkurs na wsparcie realizacji zadań publicznych z zakresu kultury i sztuki oraz kultury fizycznej w roku 2018
  Wyświetleń: 2398
 413. Ciupek Ryszard - Dyrektor Domu Pomocy Społecznej w Prószkowie
  Wyświetleń: 2390
 414. Skład Powiatowej Komisji Wyborczej w Opolu
  Wyświetleń: 2390
 415. Ogłoszenie o naborze z dnia 14 września 2017 r. na wolne stanowisko urzędnicze w Wydziale Gospodarki Nieruchomościami i Rolnictwa Starostwa Powiatowego w Opolu
  Wyświetleń: 2385
 416. Oferta realizacji zadania publicznego - Sprawowanie pieczy zastępczej w placówce opiekuńczo wychowawczej typu socjalizacyjnego
  Wyświetleń: 2382
 417. Adres BIP Zespół Szkół im. Józefa Warszewicza w Prószkowie
  Wyświetleń: 2380
 418. Kwartalna informacja o wykonaniu budżetu Powiatu Opolskiego - I kwartał 2015
  Wyświetleń: 2380
 419. Działalność lobbingowa zawodowych lobbystów wobec Starosty w 2018 r.
  Wyświetleń: 2379
 420. Uchwały Regionalnej Izby Obrachunkowej w Opolu dotyczące budżetu Powiatu Opolskiego 2012
  Wyświetleń: 2373
 421. Ogłoszenie o naborze na wolne stanowisko urzędnicze - Główny Księgowy.
  Wyświetleń: 2367
 422. Informacja o wyniku naboru na kierownicze stanowisko urzędnicze - Dyrektor Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Opolu
  Wyświetleń: 2363
 423. Sprawozdanie roczne z wykonania budżetu Powiatu Opolskiego za 2009 rok
  Wyświetleń: 2360
 424. Budżet Powiatu Opolskiego na 2015 r.
  Wyświetleń: 2357
 425. Kwiatek Tomasz Zastępca Dyrektora Powiatowego Urzędu Pracy w Opolu
  Wyświetleń: 2357
 426. Ogłoszenie o konkursie na stanowisko Dyrektora Zespołu Szkół w Ozimku
  Wyświetleń: 2357
 427. Lista kandydatów spełniajacyh wymogi formalne na wolne stanowisko urzędnicze - Główna Księgowa
  Wyświetleń: 2356
 428. Ogłoszenie o naborze wniosków o przyznanie dotacji celowych spółkom wodnym w 2016 roku
  Wyświetleń: 2356
 429. Trychan Alicja - Radna Powiatu
  Wyświetleń: 2351
 430. Komunikat Powiatowej Komisji Wyborczej w Opolu.
  Wyświetleń: 2349
 431. Sprawozdanie roczne z wykonania budżetu Powiatu Opolskiego za 2012 rok
  Wyświetleń: 2348
 432. Kwartalna informacja o wykonaniu budżetu Powiatu Opolskiego - III kwartał 2009 rok
  Wyświetleń: 2346
 433. Budżet Powiatu Opolskiego na 2013 r.
  Wyświetleń: 2345
 434. Termomodernizacja budynku Starostwa Powiatowego w Opolu przy ul. 1 Maja 29, w celu poprawy efektywnosci energetycznej budynku - wykonanie instalacji klimatyzacji
  Wyświetleń: 2345
 435. Kontrole Zewnętrzne w 2013 roku
  Wyświetleń: 2342
 436. Kwartalna informacja o wykonaniu budżetu Powiatu Opolskiego - I kwartał 2013
  Wyświetleń: 2341
 437. Informacja o dyżurach Powiatowej Komisji Wyborczej w Opolu w dniach 20-21.10.2018 r.
  Wyświetleń: 2336
 438. Informacja o wyniku naboru z dnia 19.12.2016 r. na wolne stanowisko urzędnicze - podinspektora w Powiatowym Zespole do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności w Opolu
  Wyświetleń: 2336
 439. Ogloszenie o naborze na wolne stanowisko urzędnicze – Specjalista ds. administracyjno - biurowych w Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Niemodlinie
  Wyświetleń: 2335
 440. Ogłoszenie o naborze na wolne stanowisko urzędnicze - księgowa w Domu Pomocy Społecznej w Prószkowie z dnia 11.09.2009
  Wyświetleń: 2335
 441. Dom Dziecka w Tarnowie Opolskim
  Wyświetleń: 2334
 442. Kwartalna informacja o wykonaniu budżetu Powiatu Opolskiego - III kwartał 2007
  Wyświetleń: 2334
 443. Wyniki wyborów do Rady Powiatu Opolskiego i Sejmiku Województwa Opolskiego na obszarze powiatu opolskiego
  Wyświetleń: 2326
 444. Informacja roczna o stanie mienia komunalnego Powiatu Opolskiego za okres od 01.01.2014r. do 31.12.2014r.
  Wyświetleń: 2323
 445. Sprawozdanie z wykonania budżetu Powiatu Opolskiego za I półrocze 2015 r.
  Wyświetleń: 2320
 446. Ogłoszenie o naborze z dnia 23 marca 2017 r. na wolne stanowisko urzędnicze - referent w Wydziale Komunikacji Starostwa Powiatowego w Opolu
  Wyświetleń: 2313
 447. Ogłoszenie o naborze z dnia 02 czerwca 2017 r. na wolne stanowisko urzędnicze - referent w Wydziale Budownictwa Starostwa Powiatowego w Opolu
  Wyświetleń: 2308
 448. Otwarty konkurs na realizację zadań publicznych z zakresu kultury i kultury fizycznej w roku 2006
  Wyświetleń: 2307
 449. Płaczek Patrycja - Podinspektor w Wydziale Geodezji i Kartografii
  Wyświetleń: 2306
 450. Ogłoszenie o naborze z dnia 29 stycznia 2018 r. na wolne stanowisko urzędnicze w Wydziale Geodezji i Kartografii Starostwa Powiatowego w Opolu
  Wyświetleń: 2305
 451. Szafrański Piotr - były Radny Powiatu
  Wyświetleń: 2305
 452. Informacja o wyniku naboru z dnia 22.11.2016 r. na wolne stanowisko urzędnicze - podinspektor w Wydziale Geodezji i Kartografii Starostwa Powiatowego w Opolu I
  Wyświetleń: 2300
 453. Informacja o wszczęciu postępowania - OŚ.6341.2.2017.BAS - odwodnienie DK 49 w Karczowie
  Wyświetleń: 2296
 454. Projekt uchwały w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Opolskiego na 2009 rok
  Wyświetleń: 2293
 455. Uchwały Regionalnej Izby Obrachunkowej w Opolu dotyczące budżetu Powiatu Opolskiego na 2013 rok
  Wyświetleń: 2293
 456. Informacja o wyniku naboru z dnia 22.11.2016 r. na wolne stanowisko urzędnicze - podinspektor w Wydziale Geodezji i Kartografii Starostwa Powiatowego w Opolu II
  Wyświetleń: 2292
 457. Kwartalna informacja o wykonaniu budżetu Powiatu Opolskiego - I kwartał 2014
  Wyświetleń: 2289
 458. Uchwały Powiatowej Komisji Wyborczej w Opolu
  Wyświetleń: 2289
 459. Udzielone dotacje w roku 2015
  Wyświetleń: 2280
 460. Obwieszczenie Starosty Opolskiego z dnia 1 września 2014 r.
  Wyświetleń: 2277
 461. Kwartalna informacja o wykonaniu budżetu Powiatu Opolskiego - III kwartał 2013
  Wyświetleń: 2275
 462. Ogłoszenie o konsultacjach społecznych dot. Strategii Rozwoju Powiatu Opolskiego na lata 2015-2025 wraz z Prognozą Oddziaływania na Środowisko
  Wyświetleń: 2274
 463. Obwieszczenie Powiatowej Komisji Wyborczej w Opolu z dnia 1 listopada 2010r.
  Wyświetleń: 2272
 464. Lista oferentów, którym Komisja Konkursowa przyznała dotacje na realizację zadań o charakterze powiatowy
  Wyświetleń: 2269
 465. Informacja o wynikach naboru na stanowisko Głównego Księgowego w Domu Dziecka w Chmielowicach
  Wyświetleń: 2268
 466. Informacja o stanie mienia komunalnego Powiatu Opolskiego za okres od 01.01.2013 r. do 31.12.2013 r.
  Wyświetleń: 2267
 467. Kontrole Zewnętrzne z 2007 roku
  Wyświetleń: 2267
 468. Otwarty konkurs ofert na realizację zadania publicznego Powiatu Opolskiego w 2016 r. w zakresie NPP w m. Niemodlin - UWAGA! zmiana treści ogłoszenia
  Wyświetleń: 2267
 469. Sprawozdanie z wykonania budżetu Powiatu Opolskiego za I półrocze 2012 r.
  Wyświetleń: 2263
 470. Sprawozdanie z wykonania budżetu Powiatu Opolskiego za I półrocze 2009r.
  Wyświetleń: 2262
 471. Adres BIP Zespołu Szkół w Chróścinie
  Wyświetleń: 2261
 472. Łabuz Regina - Podinspektor w Wydziale Geodezji i Kartografii
  Wyświetleń: 2258
 473. Budżet Powiatu Opolskiego na 2009 r.
  Wyświetleń: 2256
 474. Kwartalna informacja o wykonaniu budżetu Powiatu Opolskiego - I kwartał 2008
  Wyświetleń: 2254
 475. Wyniki wyborów do Rady Powiatu.
  Wyświetleń: 2246
 476. Kwartalna informacja o wykonaniu budżetu Powiatu Opolskiego - III kwartał 2012
  Wyświetleń: 2242
 477. Obwieszczenie Powiatowej Komisji Wyborczej w Opolu z dnia 22 października 2014 r.
  Wyświetleń: 2239
 478. Ogłoszenie o konkursie ofert na powierzenie realizacji w latach 2015 - 2019 zadań z zakresu pomocy społecznej organizacjom pozarządowym i innym uprawnionym podmiotom prowadzącym działalność w zakresie pomocy społecznej
  Wyświetleń: 2237
 479. Tworzewska Jadwiga - Inspektor w Wydziale Geodezji i Kartografii, były pracownik
  Wyświetleń: 2236
 480. Kwartalną informację o wykonaniu budżetu Powiatu Opolskiego - I kwartał 2007
  Wyświetleń: 2234
 481. Zespół Szkół im. Józefa Warszewicza w Prószkowie
  Wyświetleń: 2234
 482. Informacja o wszczęciu postepowania wodnoprawnego OŚ.6341.19.2017.BS, dot.odwodnienia części m. Prószków
  Wyświetleń: 2233
 483. Informacja o składzie Powiatowej Komisji Wyborczej w Opolu
  Wyświetleń: 2228
 484. Roczny program współpracy Powiatu Opolskiego z organizacjami pozarządowymi na rok 2017
  Wyświetleń: 2228
 485. Wyszukiwarka zaawansowana
  Wyświetleń: 2224
 486. Sprawozdanie z wykonania budżetu Powiatu Opolskiego za I półrocze 2011 r.
  Wyświetleń: 2219
 487. Otwarty konkurs ofert na realizację zadania publicznego Powiatu Opolskiego w 2016 r. w zakresie NPP w m. Prószków - UWAGA! zmiana treści ogłoszenia
  Wyświetleń: 2217
 488. Smolarek Paweł - były Radny Powiatu
  Wyświetleń: 2209
 489. XXXVII Sesja Rady Powiatu Opolskiego IV kadencji - protokół
  Wyświetleń: 2209
 490. Termomodernizacja budynku Starostwa Powiatowego w Opolu przy ul. 1 Maja 29, w celu poprawy efektywności energetycznej budynku - przetarg nr 3
  Wyświetleń: 2203
 491. Informacja o wynikach naboru na wolne stanowisko urzędnicze - Inspektora w Wydziale Budownictwa Starostwa Powiatowego w Opolu
  Wyświetleń: 2201
 492. Otwarty konkurs ofert na realizację zadania publicznego Powiatu Opolskiego w 2016 r. w zakresie NPP w m. Ozimek - UWAGA! zmiana treści ogłoszenia
  Wyświetleń: 2201
 493. Krynicka Aleksandra - Inspektor w Wydziale Geodezji i Kartografii, były pracownik
  Wyświetleń: 2193
 494. Udzielone dotacje w roku 2016
  Wyświetleń: 2193
 495. Ogłoszenie o naborze z dnia 14 marca 2017 r. na wolne stanowisko urzędnicze - Powiatowego Rzecznika Konsumentów w wymiarze 2/5 etatu
  Wyświetleń: 2190
 496. Udzielone dotacje w roku 2014
  Wyświetleń: 2188
 497. Dostawa energii elektrycznej na rzecz Powiatu Opolskiego oraz jego wybranych jednostek organizacyjnych
  Wyświetleń: 2180
 498. Kwartalną informację o wykonaniu budżetu Powiatu Opolskiego - III kwartał 2006
  Wyświetleń: 2180
 499. Informacja roczna o stanie mienia komunalnego Powiatu Opolskiego za okres od 01.01.2015 r. do 31.12.2015 r.
  Wyświetleń: 2178
 500. Sprawozdanie z wykonania budżetu Powiatu Opolskiego za I półrocze 2008r.
  Wyświetleń: 2178
 501. Projekt uchwały w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Opolskiego na 2010 rok
  Wyświetleń: 2173
 502. XV Sesja Rady Powiatu Opolskiego 2004 r.
  Wyświetleń: 2173
 503. Informacja o wynikach naboru na wolne stanowisko urzędnicze - Podnspektor w Wydziale Geodezji i Kartografii Starostwa Powiatowego w Opolu
  Wyświetleń: 2170
 504. Otwarty konkurs ofert na realizację programu polityki zdrowotnej w zakresie udzielania pierwszej pomocy dla uczniów publicznych szkół ponadgimnazjalnych z terenu powiatu opolskiego pn. "Pierwsza pomoc" 2018
  Wyświetleń: 2163
 505. Raport z przeprowadzonych konsultacji społecznych dot. "Powiatowej Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych"
  Wyświetleń: 2163
 506. Budżet Powiatu Opolskiego 2019
  Wyświetleń: 2161
 507. Nadawanie przesyłek pocztowych poprzez umieszczanie oznaczenia potwierdzającego wzniesienie opłaty za usługę w postaci napisu, nadruku lub odcisku pieczęci o treści ustalonej z Wykonawcą i paczek w obrocie krajowym oraz odbiór i dostarczanie poczty do sie
  Wyświetleń: 2161
 508. Termomodernizacja budynku Starostwa Powiatowego w Opolu przy 1 Maja 29, w celu poprawy efektywności energetycznej budynku - przetarg nr 2
  Wyświetleń: 2161
 509. X Sesja Rady Powiatu Opolskiego - V kadencja - protokół
  Wyświetleń: 2161
 510. Uchwały Regionalnej Izby Obrachunkowej w Opolu dotyczące budżetu Powiatu Opolskiego na 2016 rok
  Wyświetleń: 2160
 511. Projekt budżetu Powiatu Opolskiego na 2015 rok
  Wyświetleń: 2159
 512. Sprawozdanie roczne z wykonania budżetu Powiatu Opolskiego za 2015 r.
  Wyświetleń: 2159
 513. Informacja o wszczęciu postęopowania OŚ.6341.97.2017.BS ścieki przemyslowe z Ubojni w Zawadzie
  Wyświetleń: 2158
 514. Informacja o wynikach naboru na wolne stanowisko urzędnicze referenta w Zespole Szkół w Tułowicach
  Wyświetleń: 2156
 515. Ogłoszenie otwartego konkursu ofert 2019 r. - miejscowości: Niemodlin, Tułowice, Dąbrowa, Komprachcice
  Wyświetleń: 2156
 516. Usługa ochrony budynków i mienia, stanowiących własność Skarbu Państwa, w zespole dworsko – parkowym w Karczowie
  Wyświetleń: 2156
 517. Informacja o wszczęciu postępowania OŚ.6341.96.2017.BS
  Wyświetleń: 2154
 518. Informacja o wyniku naboru na kandydata na stanowisko Głównego Księgowego w Domu Dziecka w Tarnowie Opolskim - ogłoszenie z dnia 08.07.2008 r.
  Wyświetleń: 2153
 519. Poradnia Psychologiczno - Pedagogiczna w Ozimku
  Wyświetleń: 2150
 520. Sprawozdanie roczne z wykonania budżetu Powiatu Opolskiego za 2008 rok
  Wyświetleń: 2149
 521. Ogłoszenie otwartego konkursu ofert 2019 r. - miejscowości: Ozimek, Dębska Kuźnia, Tarnów Opolski, Prószków
  Wyświetleń: 2146
 522. Sprawozdanie z wykonania budżetu Powiatu Opolskiego za I półrocze 2010r.
  Wyświetleń: 2145
 523. XXXIV sesja Rady Powiatu Opolskiego - V kadencja - protokół
  Wyświetleń: 2143
 524. Ogłoszenie z dnia 19 kwietnia 2016 r. o III naborze na wolne stanowisko urzędnicze specjalisty ds. bezpieczeństwa i higieny pracy Starostwa Powiatowego w Opolu
  Wyświetleń: 2139
 525. XIX Sesja Rady Powiatu Opolskiego 2004 r.
  Wyświetleń: 2139
 526. Oferta realizacji zadania publicznego w zakresie przeprowadzenia szkoleń z udzielania pierwszej pomocy dla nauczycieli pn. Pierwsza pomoc dla nauczycieli złożona przez Opolski Oddział Okręgowy Polskiego Czerwonego Krzyża
  Wyświetleń: 2136
 527. Plan zamówień publicznych na 2018 rok
  Wyświetleń: 2130
 528. Ogłoszenie o konkursie na stanowisko Dyrektora Zespołu Szkół im. J. Warszewicza w Prószkowie
  Wyświetleń: 2128
 529. XX Sesja Rady Powiatu Opolskiego 2005 r.
  Wyświetleń: 2127
 530. XVII Sesja Rady Powiatu Opolskiego 2004 r.
  Wyświetleń: 2126
 531. Ogłoszenie o naborze z dnia 12 marca 2019 r. na wolne stanowisko urzędnicze w Wydziale Organizacyjnym Starostwa Powiatowego w Opolu
  Wyświetleń: 2124
 532. Informacja o wynikach naboru na stanowisko urzędnicze - Inspektor w Domu Pomocy Społecznej w Prószkowie - ogłoszenie z dn. 11.03.2009 r.
  Wyświetleń: 2121
 533. Ogłoszenie z dnia 15.07.2015 r. Dyrektora Zaspołu Szkół w Tułowicach o naborze na wolne stanowisko urzędnicze - Referent w Dziale Finansowo-Księgowym Zespołu Szkół w Tułowicach
  Wyświetleń: 2116
 534. Kontrole Zewnętrzne w 2014 roku
  Wyświetleń: 2115
 535. Petycja Kancelarii Prawnej "Świeca i Wspólnicy" sp.k.
  Wyświetleń: 2108
 536. Kontrole Zewnętrzne z 2010 roku
  Wyświetleń: 2105
 537. Ogłoszenie o naborze na wolne stanowisko urzędnicze - Naczelnik Wydziału Oświaty, Kultury i Sportu
  Wyświetleń: 2104
 538. XIII Sesja Rady Powiatu Opolskiego - IV kadencja
  Wyświetleń: 2103
 539. Procedury postępowania przy naborze na wolne stanowiska urzędnicze w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Opolu.
  Wyświetleń: 2100
 540. Ogłoszenie o naborze na wolne stanowisko urzędnicze - Referent w Sekcji Utrzymania Dróg i Mostów w Zarządzie Dróg Powiatowych
  Wyświetleń: 2099
 541. Sprawozdanie Zarządu Powiatu Opolskiego z wykonania budżetu za 2006r.
  Wyświetleń: 2097
 542. Ogłoszenie o naborze Dyrektora Zespołu Szkół w Tułowicach na wolne stanowisko urzędnicze - Referent w Dziale Fiansowo-Księgowym
  Wyświetleń: 2093
 543. Zakup i dostawa zestawów komputerów stacjonarnych, komputerów przenośnych oraz skanerów związana z realizacją projektu pn. Budowa użytecznych usług ePUAP oraz kreowanie świadomości mieszkańców w celu stworzenia elektronicznej administracji publicznej - II
  Wyświetleń: 2091
 544. Informacja o wynikach naboru na stanowisko - Referent w Sekcji Utrzymania Dróg i Mostów w Zarządzie Dróg Powiatowych w Opolu
  Wyświetleń: 2089
 545. Otwarty konkurs ofert na realizację zadania publicznego Powiatu Opolskiego w 2017 r. w zakresie NPP w m. NIemodlin, Tułowice, Dąbrowa, Komprachcice
  Wyświetleń: 2087
 546. Obwieszczenie o wydaniu decyzji na realizację inwestycji drogowej polegającej na rozbudowie wraz z przebudową drogi powiatowej nr 1702 O w Brynicy
  Wyświetleń: 2085
 547. Ogłoszenie o naborze na wolne stanowisko urzędnicze - podinspektora w Zakładzie Obsługi Zasobu Geodezyjnego i Kartograficznego w Opolu Filia w Niemodlinie
  Wyświetleń: 2085
 548. Sprawozdanie z realizacji wieloletniego programu współpracy Powiatu Opolskiego z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o pożytku publicznym i wolontariacie na lata 2014-2016 za rok 2014
  Wyświetleń: 2085
 549. Termomodernizacja budynku Starostwa Powiatowego w Opolu przy 1 Maja 29, w celu poprawy efektywności energetycznej budynku
  Wyświetleń: 2084
 550. Usuwanie pojazdów na podstawie art. 130a ustawy z dnia 20 czerwca 1997 r. prawo o ruchu drogowym (Dz.U. 2012. 1137) z dróg położonych w granicach administracyjnych Powiatu Opolskiego oraz ich przechowywanie na parkingu strzeżonym
  Wyświetleń: 2084
 551. Dostawa energii elektrycznej na rzecz Starostwa Powiatowego w Opolu oraz wybranych jednostek organizacyjnych Powiatu Opolskiego
  Wyświetleń: 2083
 552. Ogłoszenie o naborze na wolne stanowisko urzędnicze - główny księgowy w Zespole Szkół im. Józefa Warszewicza w Prószkowie
  Wyświetleń: 2082
 553. Adres BIP Zespołu Szkół w Ozimku
  Wyświetleń: 2080
 554. Obwieszczenie o wydaniu decyzji w sprawie zmiany decyzji na realizację inwestycji drogowej - budowa drogi gminnej Brzezie – Dobrzeń Wielki
  Wyświetleń: 2079
 555. Ogłoszenie o naborze - II z dnia 18 października 2018 r. na wolne stanowiska urzędnicze w Wydziale Budownictwa i Ochrony Środowiska Starostwa Powiatowego w Opolu
  Wyświetleń: 2078
 556. Kwartalna informacja o wykonaniu budżetu Powiatu Opolskiego - I kwartał 2016 r.
  Wyświetleń: 2074
 557. Zasady postępowania przy naborze (06.03.2009 r.)
  Wyświetleń: 2074
 558. Informacja o wynikach naboru na wolne stanowisko urzędnicze - księgowa w Domu Pomocy Społecznej w Prószkowie - ogłoszenie o naborze z dnia 11.09.2009 r.
  Wyświetleń: 2073
 559. Kwartalna informacja o wykonaniu budżetu Powiatu Opolskiego - III kwartał 2015
  Wyświetleń: 2070
 560. Rosa Dorota - Podinspektor w Wydziale Geodezji i Kartografii
  Wyświetleń: 2064
 561. Kontrole Zewnętrzne z 2011 roku
  Wyświetleń: 2062
 562. Skarbnik Powiatu
  Wyświetleń: 2061
 563. Oferta realizacji zadania publicznego w zakresie udzielania pierwszej pomocy dla młodzieży ze szkół ponadgimnazjalnych z terenu powiatu opolskiego pn. „Warto wiedzieć” złożona przez Opolski Oddział Okręgowy Polskiego Czerwonego Krzyża
  Wyświetleń: 2060
 564. Zasady postępowania przy naborze na kandydatów do zatrudnienia na wolne stanowiska urzędnicze w Zespole Szkół w Tułowicach
  Wyświetleń: 2058
 565. X sesja Rady Powiatu Opolskiego - V kadencja
  Wyświetleń: 2057
 566. Lista kandydatów na wolne stanowisko urzędnicze- Główny Księgowy w Domu Dziecka w Tarnowie Opolskim - dot. ogłoszenia z dnia 08.07.2008
  Wyświetleń: 2054
 567. Ogłoszenie o naborze wniosków o przyznanie dotacji celowych spółkom wodnym w 2014 roku
  Wyświetleń: 2053
 568. XIII Sesja Rady Powiatu Opolskiego 2004 r.
  Wyświetleń: 2053
 569. Sekretarz Powiatu
  Wyświetleń: 2050
 570. Strategia Rozwoju Wspólnoty Opolskiej
  Wyświetleń: 2048
 571. Powiatowy Program Bezpieczeństwa
  Wyświetleń: 2046
 572. Terminy narad koordynacyjnych w roku 2016
  Wyświetleń: 2045
 573. XXXV Sesja Rady Powiatu Opolskiego - IV kadencja
  Wyświetleń: 2045
 574. Powiatowy Program Ochrony Środowiska
  Wyświetleń: 2043
 575. Informacja roczna o stanie mienia komunalnego Powiatu Opolskiego za okres od 01.01.2012 r. do 31.12.2012 r.
  Wyświetleń: 2042
 576. Ogłoszenie o naborze z dnia 29 maja 2015 r. na wolne stanowisko urzędnicze - Podinspektora w Wydziale Budownictwa Starostwa Powiatowego w Opolu
  Wyświetleń: 2042
 577. Informacja o wynikach naboru na stanowisko - Podinspektora w Zakładzie Obsługi Zasobu Geodezyjnego i Kartograficznego w Opolu filia w Niemodlinie
  Wyświetleń: 2038
 578. Modernizacja ewidencji gruntów i budynków dla gminy Łubniany wraz z modernizacją i założeniem szczegółowej osnowy geodezyjnej
  Wyświetleń: 2037
 579. Wykaz osób prawnych i fizycznych oraz jednostek organizacyjnych nie posiadających osobowości prawnej, którym w zakresie opłat udzielono ulg, odroczeń, umorzeń lub rozłożono spłatę na raty w kwocie przewyższającej łącznie 500 zł. za 2014 r.
  Wyświetleń: 2037
 580. Dom Dziecka w Chmielowicach
  Wyświetleń: 2035
 581. Sprawozdanie Zarządu Powiatu Opolskiego z realizacji Wieloletniego programu Współpracy Powiatu Opolskiego z Organizacjami Pozarządowymi oraz Podmiotami Prowadzącymi Działalność Pożytku Publicznego na rok 2015
  Wyświetleń: 2034
 582. Świadczenie ochrony ubezpieczeniowej w zakresie ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej, ubezpieczenia mienia, ubezpieczenia pojazdów oraz ubezpieczenie NNW kasjerów Powiatu Opolskiego
  Wyświetleń: 2032
 583. Kwartalna informacja o wykonaniu budżetu Powiatu Opolskiego - I kwartał 2010
  Wyświetleń: 2028
 584. Program Opieki nad Zabytkami dla Powiatu Opolskiego na lata 2012-2015
  Wyświetleń: 2028
 585. Ogłoszenie o naborze na stanowisko Dyrektora Domu Dziecka w Chmielowicach
  Wyświetleń: 2025
 586. Komunikat Powiatowej Komisji Wybroczej w Opolu
  Wyświetleń: 2024
 587. Świadczenie usług pocztowych w obrocie krajowym i zagranicznym w 2017 roku
  Wyświetleń: 2024
 588. Zarządzenie Starosty Opolskiego w sprawie sposobu postępowania przy załatwianiu spraw z zakresu działalności lobbingowej
  Wyświetleń: 2024
 589. Program Ochrony Środowiska dla Powiatu Opolskiego na lata 2012 - 2015 z perspektywą na lata 2016-2019
  Wyświetleń: 2021
 590. Wykaz zmian danych ewidencyjnych dot. działka 1994/482 obr. Przywory, gmina Tarnów Opolski
  Wyświetleń: 2021
 591. Informacja o zakończeniu naboru na stanowisko specjalista ds organizacyjnych i kadr
  Wyświetleń: 2020
 592. Sprawozdanie z realizacji rocznego programu współpracy Powiatu Opolskiego z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust.3 ustawy o pożytku publicznym i o wolontariacie za rok 2013.
  Wyświetleń: 2013
 593. Informacja o wynikach naboru na stanowisko - Specjalista w Sekcji Utrzymania Dróg i Mostów w Zarządzie Dróg Powiatowych w Opolu
  Wyświetleń: 2011
 594. Ogłoszenie PKP S.A. o przetargu ustnym nieograniczonym na zbycie prawa własności nieruchomości położonej w Opolu przy ul. Armii Krajowej 1B
  Wyświetleń: 2011
 595. Zagospodarowanie poscaleniowe w części wsi Świerkle, Brzezie i Dobrzeń Wielki - gm. Dobrzeń wielki oraz części wsi Biadacz - gm. Łubniany w powiecie opolskim
  Wyświetleń: 2011
 596. Uchwały Rady Powiatu Opolskiego - kadencja 2018-2023
  Wyświetleń: 2007
 597. Wykonanie instalacji klimatyzacji w Starostwie Powiatowym w Opolu w budynku przy Pl. Wolności 7/8 na potrzeby Wydziału Geodezji i Kartografii, Wydziału Gospodarki Nieruchomościami Rolnictwa oraz w trzech pomieszczeniach budynku przy ul. Książąt Opolskich
  Wyświetleń: 2003
 598. Zasady postępowania przy naborze na wolne stanowiska urzędnicze w Domu Dziecka w Chmielowicach
  Wyświetleń: 2003
 599. Zezwolenie na wykonywanie regularnych specjalnych przewozów osób w karjowym transporcie drogowym
  Wyświetleń: 2003
 600. Powiatowa Strategia Rozwiązywania Problemów Społecznych na lata 2017-2027
  Wyświetleń: 2001
 601. Raport z przerowadzonych konsultacji - Plan zrównoważonego rozwoju publicznego transportu zbiorowego dla Powiatu Opolskiego
  Wyświetleń: 2001
 602. X sesja Rady Powiatu Opolskiego - IV kadencja
  Wyświetleń: 2001
 603. Świadczenie ochrony ubezpieczeniowej w zakresie ubezpieczenia pojazdów oraz ubezpieczenie NNW kasjerów Powiatu Opolskiego
  Wyświetleń: 2000
 604. XXVII Sesja Rady Powiatu Opolskiego - IV kadencja
  Wyświetleń: 1998
 605. Wszczęcie postępowania - budowa drogi - gm. Turawa
  Wyświetleń: 1997
 606. Schemat procedury kontroli
  Wyświetleń: 1996
 607. Kontrole Zewnętrzne z 2009 roku
  Wyświetleń: 1994
 608. Lista kandydatów na wolne stanowisko urzędnicze - Główny Księgowy w Zespole Szkół im. Józefa Warszewicza w Prószkowie dot. ogłoszenia z dnia 12.01.2007
  Wyświetleń: 1993
 609. Informacja o wyniku naboru na stanowisko Starszy księgowy.
  Wyświetleń: 1992
 610. Kwartalna informacja o wykonaniu budżetu Powiatu Opolskiego - III kwartał 2008
  Wyświetleń: 1992
 611. Powiatowy Program Rozwoju Pieczy Zastępczej dla Powiatu Opolskiego na lata 2015 - 2017
  Wyświetleń: 1992
 612. Sprawozdanie z wykonania budżetu Powiatu Opolskiego za I półrocze 2016 r.
  Wyświetleń: 1991
 613. Kwartalna informacja o udzielonych umorzeniach niepodatkowych należności budżetowych o charakterze publiczno-prawnym w szczególności dochody budżetowe państwa i budżetu Powiatu za I kwartał 2015 r.
  Wyświetleń: 1989
 614. Uchwały Regionalnej Izby Obrachunkowej w Opolu dotyczące projektu budżetu Powiatu Opolskiego na 2016 r.
  Wyświetleń: 1980
 615. Informacja o wydaniu decyzji - pozwolenie na budowę sieci kanalizacji sanitarnej z przyłączami w Niemodlinie w rejonie ulicy Opolskiej
  Wyświetleń: 1979
 616. XXVIII Sesja Rady Powiatu Opolskiego 2005 r.
  Wyświetleń: 1978
 617. VI sesja Rady Powiatu Opolskiego - V kadencja
  Wyświetleń: 1977
 618. Informacja o wszczęciu postępowania wodnoprawnego OŚ.6341.68.2017.BS - odwodnienie terenu Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych w Masowie
  Wyświetleń: 1973
 619. Lista kandydatów na wolne stanowisko urzędnicze - młodszy referent w Kancelarii Starostwa Powiatowego w Opolu
  Wyświetleń: 1971
 620. Sprawozdanie roczne z wykonania budżetu Powiatu Opolskiego za 2010 rok
  Wyświetleń: 1969
 621. Informacja o wszczęciu postępowania wodnoprawnego OŚ.6341.143.2016.BS- odwodnienie drogi gminnej w Zimnicach Małych.
  Wyświetleń: 1968
 622. Sparwasser Sandra - Referent, Wydział Komunikacji
  Wyświetleń: 1967
 623. Informacja o wynikach naboru na stanowisko - Referent w Sekcji Utrzymania Dróg i Mostów w Zarządzie Dróg Powiatowych w Opolu
  Wyświetleń: 1966
 624. Ogłoszzenie o naborze z dnia 29 maja 2015 r. na wolne stanowisko urzędnicze - Inspektora w Wydziale Budownictwa Starostwa Powiatowego w Opolu
  Wyświetleń: 1965
 625. XIV Sesja Rady Powiatu Opolskiego 2004 r.
  Wyświetleń: 1965
 626. Informacja o wszczęciu postepowania wodnoprawnego - OŚ.6341.9.2017.BS - przebudowa i budowa drogi ul. Otok w Dobrzeniu Małym na obszarze szczególnego zagrożenia powodzią
  Wyświetleń: 1962
 627. Malinowska Krystyna - Inspektor w Wydziale Geodezji i Kartografii
  Wyświetleń: 1960
 628. Dopisanie lub wykreślenie współwłaściciela w dowodzie rejestracyjnym
  Wyświetleń: 1959
 629. II Sesja Rady Powiatu Opolskiego - IV kadencja
  Wyświetleń: 1958
 630. Projekt budżetu Powiatu Opolskiego na 2016 rok
  Wyświetleń: 1958
 631. Edukacja prawna - Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Opolu
  Wyświetleń: 1957
 632. Postępowanie przy naborze na wolne stanowiska urzędnicze w zespole Szkół w Ozimku, w tym na kierownicze stanowiska urzędnicze
  Wyświetleń: 1956
 633. Powiatowa Komisja Wyborcza w Opolu
  Wyświetleń: 1954
 634. VIII sesja Rady Powiatu Opolskiego - V kadencja
  Wyświetleń: 1954
 635. Obwieszczenie o wydaniu decyzji na realizacje inwestycji drogowej - rozbudowa drogi gminnej publicznej ul. Wąskiej w Czarnowąsach
  Wyświetleń: 1953
 636. XXVII Sesja Rady Powiatu Opolskiego 2005 r.
  Wyświetleń: 1953
 637. Informacja o wszczęciu postępowania wodnoprawnego OŚ.6341.75.2017.BS - odwodnienie ul. Polnej, ul.Szpitalnej i ul. Kasztanowej w Prószkowie
  Wyświetleń: 1952
 638. Ogłoszenie o naborze na wolne stanowisko Zastępca Dyrektora w Domu Pomocy Społecznej w Prószkowie
  Wyświetleń: 1952
 639. Produkcja i dostawa tablic rejestracyjnych dla Powiatu Opolskiego - II
  Wyświetleń: 1952
 640. Obwieszczenie o wpływie wniosku - budowa kanalizacji - gm. Popielów
  Wyświetleń: 1948
 641. XXXIII Sesja Rady Powiatu Opolskiego - III kadencja
  Wyświetleń: 1947
 642. IX Sesja Rady Powiatu Opolskiego - III kadencja - 2007 r.
  Wyświetleń: 1946
 643. Ogłoszenie Zarządu Powiatu Opolskiego w spr. Konsultacji dot. rozkładu godzin pracy aptek w 2016 r.
  Wyświetleń: 1946
 644. Ogłoszenie o naborze na stanowisko księgowej.
  Wyświetleń: 1945
 645. Zasady postępowania przy naborze na wolne stanowiska urzędnicze w Zespole Szkół im. Józefa Warszewicza w Prószkowie
  Wyświetleń: 1945
 646. Ogłoszenie o zamiarze przeprowadzenia postępowania o udzielenie koncesji na świadczenie usług przewozów o charakterze użyteczności publicznej w zakresie publicznego transportu zbiorowego na terenie Powiatu Opolskiego od 1 stycznia 2017 r.
  Wyświetleń: 1944
 647. Sprostowanie oczywistej omyłki w decyzji Starosty Opolskiego nr 6/2013 z dnia 16 września 2013 r.
  Wyświetleń: 1943
 648. II sesja Rady Powiatu Opolskiego - V kadencja
  Wyświetleń: 1941
 649. Informacja o wszczęciu postępowania wodnoprawnego - OŚ.6341.59.2.2015.ZW - most tymczasowy Kanał Ulgi Otmuchów
  Wyświetleń: 1941
 650. Zawiadomienie Wójta Gminy Zębowice o zakończeniu postępowania
  Wyświetleń: 1941
 651. Modernizacja ewidencji gruntów i budynków dla gminy Tarnów Opolski wraz z modernizacją i założeniem szczegółowej osnowy geodezyjnej
  Wyświetleń: 1939
 652. Ogłoszenie o naborze na wolne stanowisko - Referent w Wydziale Budownictwa
  Wyświetleń: 1939
 653. Sprostowanie do ogłoszenia o naborze z dn. 16.04.2015 r. na wolne stanowisko urzędnicze - Podinspektor w Wydziale Geodezji i Kartografii Starostwa Powiatowego w Opolu
  Wyświetleń: 1939
 654. IX sesja Rady Powiatu Opolskiego - IV kadencja
  Wyświetleń: 1937
 655. Kwartalna informacja o udzielonych umorzeniach niepodatkowych należności budżetowych o charakterze publiczno-prawnym w szczególności dochody budżetu państwa i budżetu Powiatu za III kwartał 2016 r.
  Wyświetleń: 1937
 656. Ogłoszenie o naborze na wolne stanowisko urzędnicze - Radca Prawny - 1/2 etatu
  Wyświetleń: 1935
 657. Dostęp do Dziennika Ustaw, Monitora Polskiego, Aktów Prawa Miejscowego
  Wyświetleń: 1934
 658. Wydanie decyzji na realizację inwestycji drogowej polegającej na rozbudowie drogi gminnej publicznej w Dobrzeniu Wielkim ul. Św. Rocha
  Wyświetleń: 1934
 659. Obwieszczenie o wydaniu decyzji - budowa chodnika wraz z kanalizacja Wrzoski-Chruścina
  Wyświetleń: 1933
 660. Ogłoszenie o naborze z dnia 19 kwietnia 2016 r. na wolne stanowisko urzędnicze - Inspektor w Wydziale Geodezji i Kartografii Starostwa Powiatowego w Opolu
  Wyświetleń: 1933
 661. XIV sesja Rady Powiatu Opolskiego - V kadencja - protokół
  Wyświetleń: 1933
 662. Ogłoszenie o naborze na wolne stanowisko urzędnicze - główny księgowy w Zespole Szkół im. Józefa Warszewicza w Prószkowie z dnia 12.01.2007
  Wyświetleń: 1932
 663. Informacja o wszczęciu postępowania wodnoprawnego - OŚ.6341.14.2012.ZW
  Wyświetleń: 1931
 664. Ogłoszenie o naborze na wolne stanowisko urzędnicze - Specjalista w Sekcji Utrzymania Dróg i Mostów w Zarządzie Dróg Powiatowych - z dn. 18.10.2011 r.
  Wyświetleń: 1931
 665. XXVI Sesja Rady Powiatu Opolskiego - IV kadencja
  Wyświetleń: 1931
 666. Interpelacje i zapytania
  Wyświetleń: 1928
 667. Powiatowy Program Działań na Rzecz Osób Niepełnosprawnych na lata 2016-2020
  Wyświetleń: 1928
 668. XXXIX Sesja Rady Powiatu Opolskiego - IV kadencja
  Wyświetleń: 1927
 669. Roczny program współpracy Powiatu Opolskiego z organizacjami pozarządowymi na rok 2015
  Wyświetleń: 1925
 670. IV Sesja Rady Powiatu Opolskiego - IV kadencja
  Wyświetleń: 1924
 671. XXIII Sesja Rady Powiatu Opolskiego 2005 r.
  Wyświetleń: 1924
 672. Obwieszczenie o wszczęciu postępowania - budowa drogi gminnej Brzezie ? Dobrzeń Wielki
  Wyświetleń: 1923
 673. Ogłoszenie Zarządu Powiatu Opolskiego z dn. 10 września 2015 r. w spr. projektu „Rocznego programu współpracy Powiatu Opolskiego z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o dział. pp. i o wolontariacie na rok 2016”
  Wyświetleń: 1922
 674. Kwartalna informacja o udzielonych umorzeniach niepodatkowych należności budżetowych o charakterze publiczno-prawnym w szczególności dochody budżetu państwa i budżetu Powiatu za II kwartał 2015 r,
  Wyświetleń: 1920
 675. Informacja o wynikach naboru na wolne stanowisko urzędnicze w Zespole Szkół w Tułowicach - Referent
  Wyświetleń: 1919
 676. XVIII Sesja Rady Powiatu Opolskiego 2004 r.
  Wyświetleń: 1918
 677. Adres BIP Zespołu Szkół im. Bolesława Chrobrego w Niemodlinie
  Wyświetleń: 1917
 678. informacja o wpłynięciu wniosku dotyczącego wydania decyzji - pozwolenia na budowę obejmującego budowę drogi dojazdowej do gruntów rolnych w m. Popielów
  Wyświetleń: 1917
 679. Ogłoszenie o naborze na Dyrektora Domu Dziecka w Turawie
  Wyświetleń: 1917
 680. Informacja o wszczeciu postepowania - zmiana decyzji 28/2014 z dnia 16.01.2014
  Wyświetleń: 1916
 681. Informacja o wyniku naboru z dnia 19 kwietnia 2016 r. na wolne stanowisko urzędnicze - inspektor w Wydziale Geodezji i Kartografii Starostwa Powiatowego w Opolu
  Wyświetleń: 1916
 682. Obwieszczenie o wpływie wniosku - Osiedlowa siec cieplna w Czarnowąsach - gm. Dobrzeń Wlk.
  Wyświetleń: 1916
 683. III sesja Rady Powiatu Opolskiego - V kadencja
  Wyświetleń: 1915
 684. Sprawozdanie z realizacji rocznego programu współpracy Powiatu Opolskiego z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust.3 ustawy o pożytku publicznym i o wolontariacie za rok 2012.
  Wyświetleń: 1915
 685. Strategia Rozwiązywania Problemów Społecznych Powiatu Opolskiego w latach 2001-2015
  Wyświetleń: 1915
 686. Wydanie decyzji na przebudowe drogi powiatowej 1717 na odcinku Komprachcice - Szydłów
  Wyświetleń: 1914
 687. Informacja o wszczęciu postępowania wodnoprawnego OŚ.6341.149.2016.BS- studnia w Przysieczy
  Wyświetleń: 1913
 688. Ogłoszenie o naborze z dnia 18 września 2018 r. na wolne stanowisko urzędnicze w Wydziale Organizacyjnym Starostwa Powiatowego w Opolu
  Wyświetleń: 1911
 689. Informacja o wynikach naboru na wolne stanowisko urzędnicze w ZS w Chróścinie - Starszy referent
  Wyświetleń: 1910
 690. XXXI Sesja Rady Powiatu Opolskiego 2006 r.
  Wyświetleń: 1910
 691. Informacja o wynikach naboru na wolne stanowisko urzędnicze - podinspektor ds. osób niepełnosprawnych w PCPR w Opolu - ogłoszenie o naborze z dnia 26.04.2010 r.
  Wyświetleń: 1908
 692. Ogłoszenie o naborze na wolne stanowisko urzędnicze - specjalista w Zespole Szkół w Chróścinie z dnia 10.01.2007 r.
  Wyświetleń: 1907
 693. Raport z przeprowadzonych konsultacji w sprawie przyjęcia: 1) Powiatowego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie na lata 2015-2020, 2) Powiatowego Programu Profilaktycznego w Zakresie Promowania i Wdrażania Prawidłowych Metod Wychowawczych
  Wyświetleń: 1907
 694. informacja o wpłynięciu wniosku dotyczącego wydania decyzji - pozwolenia na budowę obejmującego budowę sieci kanalizacji sanitarnej z przyłączami w Niemodlinie w rejonie ulicy Opolskiej
  Wyświetleń: 1906
 695. Obwieszczenie o wszczęciu postępowania - Rozbudowa drogi powiatowej Magnuszowice-Grodków o stanowisko do ważenia sam. ciężarowych
  Wyświetleń: 1906
 696. Ogłoszenie Zarządu Powiatu Opolskiego w spr. Konsultacji dot. rozkładu godzin pracy aptek w 2015 r.
  Wyświetleń: 1905
 697. Budowa chodnika oraz kan. deszczowej Wrzoski-Chróscina
  Wyświetleń: 1904
 698. Otwarty konkurs ofert na realizację zadania publicznego Powiatu Opolskiego w 2017 r. w zakresie NPP w m. Ozimek, Chrząstowice (Suchy Bór), Tarnów Opolski, Prószków
  Wyświetleń: 1903
 699. XVI Sesja Rady Powiatu Opolskiego - IV kadencja
  Wyświetleń: 1902
 700. Obwieszczenie Starosty Opolskiego o wydaniu decyzji - pozwolenia wodnoprawnego OŚ.6341.145.2016.ZW - stawy młyńskie Brynica Sochor
  Wyświetleń: 1900
 701. XXX Sesja Rady Powiatu Opolskiego - IV kadencja
  Wyświetleń: 1900
 702. Program ochrony zdrowia psychicznego dla Powiatu Opolskiego na lata 2011-2015
  Wyświetleń: 1899
 703. Informacja o wszczęciu postępowania wodnoprawnego - OŚ.6341.136.2014.BS
  Wyświetleń: 1898
 704. IV sesja Rady Powiatu Opolskiego - protokół
  Wyświetleń: 1897
 705. Informacja o wszczęciu postępowania wodnoprawnego - OŚ.ZW 6223-21/09
  Wyświetleń: 1896
 706. Lista kandydatów na wolne stanowisko urzędnicze - Główny Księgowy w Domu Dziecka w Chmielowicach
  Wyświetleń: 1896
 707. XIV Sesja Rady Powiatu Opolskiego - IV kadencja
  Wyświetleń: 1896
 708. Informacja o wszczęciu postępowania wodnoprawnego - OŚ.6341.53.2015.BS- zrzut ścieków przemysłowych z myjni pojazdów w Dobrzeniu Małym do kanalizacji
  Wyświetleń: 1895
 709. Ogłoszenie w sprawie IV przetargu na sprzedaż nieruchomości gruntowej - uchwała zarządu - Opole, ul. Plebiscytowa 5
  Wyświetleń: 1895
 710. Wydanie dodatkowej (trzeciej) tablicy rejestracyjnej do oznaczenia bagażnika
  Wyświetleń: 1895
 711. Ogłoszenie o naborze z dnia 5 stycznia 2018 r. na wolne stanowisko urzędnicze w Wydziale Geodezji i Kartografii Starostwa Powiatowego w Opolu
  Wyświetleń: 1894
 712. XII sesja Rady Powiatu Opolskiego - V kadencja
  Wyświetleń: 1894
 713. XV sesja Rady Powiatu Opolskiego - V kadencja
  Wyświetleń: 1893
 714. Informacja o zamieszczeniu danych o wpływie wniosku o zatwierdzeniu projektu i wydanie pozwolenia na budowę kanalizacji sanitarnej ciśnieniowej w m. Rzędów
  Wyświetleń: 1891
 715. Obwieszczenie o wydaniu decyzji - Budowa drogi gminnej ul. Skośna w miejscowości Zawada
  Wyświetleń: 1891
 716. XXIX Sesja Rady Powiatu Opolskiego - III kadencja
  Wyświetleń: 1891
 717. XXVI Sesja Rady Powiatu Opolskiego - III kadencja
  Wyświetleń: 1891
 718. Dostawa energii elektrycznej na rzecz Powiatu Opolskiego oraz wybranych jednostek organizacyjnych Powiatu Opolskiego
  Wyświetleń: 1890
 719. Informacja roczna o stanie mienia komunalnego Powiatu Opolskiego za okres od 01.01.2015 r. do 31.12.2015 r.
  Wyświetleń: 1890
 720. Ogłoszenie o naborze na wolne stanowisko urzędnicze - referent
  Wyświetleń: 1889
 721. VI sesja Rady Powiatu Opolskiego - protokół
  Wyświetleń: 1887
 722. XXXII Sesja Rady Powiatu Opolskiego - IV kadencja
  Wyświetleń: 1887
 723. Ogłoszenie o naborze na wolne stanowisko urzędnicze - specjalista ds. kontroli i analiz
  Wyświetleń: 1885
 724. XII Sesja Rady Powiatu Opolskiego - IV kadencja
  Wyświetleń: 1884
 725. Obwieszczenie o wydaniu decyzji - Odwodnienie Centrum handlowe Turawa - gm. Turawa
  Wyświetleń: 1883
 726. Obwieszczenie Starosty Opolskiego - OŚ.6228.1.2011.UKK
  Wyświetleń: 1883
 727. Program Działań na Rzecz Osób Niepełnosprawnych w Powiecie Opolskim na lata 2008 - 2012
  Wyświetleń: 1883
 728. Informacja o wszczęciu postępowania wodnoprawnego - OŚ.ZW 6224-1/10
  Wyświetleń: 1880
 729. Informacja o wynikach naboru na stanowisko - Głównego Księgowego Zespole Szkół im. Józefa Warszewicza w Prószkowie dot. ogłoszenia z dnia 12.01.2007
  Wyświetleń: 1880
 730. VII Sesja Rady Powiatu Opolskiego - III kadencja - 2007 r.
  Wyświetleń: 1880
 731. XVI Sesja Rady Powiatu Opolskiego 2004 r.
  Wyświetleń: 1880
 732. XXXVI Sesja Rady Powiatu Opolskiego 2006 r.
  Wyświetleń: 1880
 733. Informacja o wynikach naboru na stanowisko starszy księgowy - dot. ogłoszenia z dnia 13.04.2010
  Wyświetleń: 1879
 734. III sesja Rady Powiatu Opolskiego V kadencja - protokół
  Wyświetleń: 1878
 735. Informacja o wszczęciu postępowania wodnoprawnego OŚ.6341.94.2017.BS - odwodnienie drogi krajowej 46 w Grodźcu
  Wyświetleń: 1878
 736. Informacja o wynikach naboru na stanowisko urzędnicze - Inspektor ds. BHP w Domu Pomocy Społecznej w Prószkowie - ogłoszenie 07.10.2007 r.
  Wyświetleń: 1878
 737. XXIV Sesja Rady Powiatu Opolskiego 2005 r.
  Wyświetleń: 1878
 738. Informacja o wynikach naboru na stanowisko - Podinspektor w Zakładzie Obsługi Zasobu Geodezyjnego i Kartograficznego
  Wyświetleń: 1877
 739. Lista kandydatów na wolne kierownicze stanowisko urzędnicze - Naczelnik Wydziału Organizacyjnego
  Wyświetleń: 1877
 740. Ogłoszenie o naborze z dnia 27 marca 2018 r. na wolne stanowisko urzędnicze w Wydziale Geodezji i Kartografii Starostwa Powiatowego w Opolu
  Wyświetleń: 1877
 741. Plan Gospodarki Odpadami dla powiatu opolskiego na lata 2008 - 2011 z perspektywą do roku 2015
  Wyświetleń: 1877
 742. Otwarty konkurs ofert na realizację zadania publicznego Powiatu Opolskiego w 2017 r. w zakresie NPP w m. Popielów, Dobrzeń Wielki, Łubniany, Turawa
  Wyświetleń: 1876
 743. XLI Sesja Rady Powiatu Opolskiego - IV kadencja
  Wyświetleń: 1875
 744. Obwieszczenie o wpływie wniosku - budowa sieci wodociągowej tranzytowej Jaczowice-Jakubowice
  Wyświetleń: 1874
 745. Ogłoszenie w sprawie I przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż nieruchomości gruntowej niezabudowanej w m. Górki Dz. nr 73
  Wyświetleń: 1874
 746. Informacja roczna o stanie mienia komunalnego Powiatu Opolskiego za okres od 01.01.2016 r. do 31.12.2016 r.
  Wyświetleń: 1873
 747. XXXVIII Sesja Rady Powiatu Opolskiego - IV kadencja
  Wyświetleń: 1871
 748. Informacja o wszczęciu postępowania wodnoprawnego - OŚ.ZW 6224-15/10
  Wyświetleń: 1870
 749. Informacja o wynikach naboru na stanowisko urzędnicze - podinspektor w Wydziale Finansowo - Budżetowym
  Wyświetleń: 1870
 750. Obwieszczenie o wpływie wniosku - budowa zakładu wylegu drobiu w Magnuszowicach
  Wyświetleń: 1870
 751. Petycje 2018
  Wyświetleń: 1870
 752. IX sesja Rady Powiatu Opolskiego - V kadencja - protokół
  Wyświetleń: 1868
 753. Informacja o wszczęciu postępowania wodnoprawnego - OŚ.ZW 6223-92/10
  Wyświetleń: 1866
 754. Informacja o wynikach naboru na wolne stanowisko urzędnicze - Podnspektor w Wydziale Geodezji i Kartografii Starostwa Powiatowego w Opolu
  Wyświetleń: 1866
 755. Informacja o wynikach naboru na wolne stanowisko urzędnicze - Radca Prawny - 1/2 etatu.
  Wyświetleń: 1866
 756. Koordynator ds. BIP
  Wyświetleń: 1866
 757. XV Sesja Rady Powiatu Opolskiego - III kadencja - 2008 r.
  Wyświetleń: 1866
 758. XI sesja Rady Powiatu Opolskiego - IV kadencja
  Wyświetleń: 1865
 759. XXIV Sesja Rady Powiatu Opolskiego - IV kadencja
  Wyświetleń: 1865
 760. Lista kandydatów na wolne stanowisko urzędnicze - specjalista d/s kontroli i analiz
  Wyświetleń: 1864
 761. V sesja rady Powiatu Opolskiego - protokół
  Wyświetleń: 1864
 762. IV sesja Rady Powiatu Opolskiego - V kadencja
  Wyświetleń: 1863
 763. XXVII Sesja Rady Powiatu Opolskiego - III kadencja
  Wyświetleń: 1863
 764. Ogłoszenie o naborze na wolne stanowisko urzędnicze - Inspektor w Wydziale Organizacyjnym Starostwa Powiatowego w Opolu
  Wyświetleń: 1861
 765. XXXIV Sesja Rady Powiatu Opolskiego - IV kadencja
  Wyświetleń: 1861
 766. Obwieszczenie o wszczęciu postępowania wodnoprawnego - OŚ.6341.48.2015.ZW - stawy Przywory
  Wyświetleń: 1860
 767. Raport z przeprowadzonych konsultacji w sprawie projektu aktualizacji „Planu zrównoważonego rozwoju publicznego transportu zbiorowego dla Powiatu Opolskiego”
  Wyświetleń: 1860
 768. Kwartalna informacja o udzielonych umorzeniach niepodatkowych należności budżetowych o charakterze publiczno-prawnym w szczególności dochody budżetu państwa i budżetu Powiatu za III kwartał 2015 r,
  Wyświetleń: 1859
 769. Plan Rozwoju Lokalnego Powiatu Opolskiego na lata 2004 -2006
  Wyświetleń: 1859
 770. XIII sesja Rady Powiatu Opolskiego - V kadencja
  Wyświetleń: 1859
 771. Informacja o wynikach naboru na stanowisko - Podinspektora w Zakładzie Obsługi Zasobu Geodezyjnego i Kartograficznego - dot. ogłoszenia z dnia 27.01.2010 r.
  Wyświetleń: 1858
 772. Obwieszczenie o wszczęciu postepowania - budowa drogi - gm. Turawa
  Wyświetleń: 1857
 773. Ogłoszenie Starosty Opolskiego z dnia 09 marca 2016 r. w sprawie konsultacji z mieszkańcami powiatu opolskiego dot. projektu aktualizacji „Planu zrównoważonego rozwoju publicznego transportu zbiorowego dla Powiatu Opolskiego”
  Wyświetleń: 1857
 774. XVI sesja Rady Powiatu Opolskiego - V kadencja - protokół
  Wyświetleń: 1857
 775. Zasady postępowania przy naborze na wolne stanowiska urzędnicze w Zarządzie Dróg Powiatowych w Opolu
  Wyświetleń: 1857
 776. Informacja o wszczęciu postępowania wodnoprawnego - OŚ.ZW 6223-7/10
  Wyświetleń: 1856
 777. I sesja Rady Powiatu Opolskiego - VI kadencja - protokół
  Wyświetleń: 1854
 778. I sesja Rady Powiatu Opolskiego V kadencja - protokół
  Wyświetleń: 1853
 779. Obwieszczenie o wpływie wniosku - rozbudowa drogi Dobrzeń Mały - Brzezie
  Wyświetleń: 1853
 780. Ogłoszenia o konsultacjach społecznych - Projekt wieloletniego Programu Współpracy Powiatu Opolskiego z organizacjami porządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na lata 2014-2016
  Wyświetleń: 1853
 781. XXXIII Sesja Rady Powiatu Opolskiego - IV kadencja
  Wyświetleń: 1853
 782. Rejestracja (przerejestrowanie) używanego pojazdu
  Wyświetleń: 1852
 783. Ogłoszenie o naborze na wolne stanowisko - Inspektor w Wydziale Budownictwa
  Wyświetleń: 1851
 784. XXXI Sesja Rady Powiatu Opolksiego - IV kadencja
  Wyświetleń: 1851
 785. Obwieszczenie o wpływie wniosku - budowa sieci wodociągowej w m. Niwki
  Wyświetleń: 1850
 786. Uchwały Regionalnej Izby Obrachunkowej w Opolu dotyczące projektu budżetu Powiatu Opolskiego na 2015 rok
  Wyświetleń: 1850
 787. Informacja o wszczęciu postępowania wodnoprawnego - OŚ.ZW.6224-24/08
  Wyświetleń: 1849
 788. Ogłoszenie o naborze z dnia 07 marca 2016 r. na wolne stanowisko urzędnicze - księgowy w Wydziale Finansowo-Budżetowym Starostwa Powiatowego w Opolu
  Wyświetleń: 1849
 789. Adres BIP Zespołu Szkół Specjalnych przy ORDIM w Suchym Borze
  Wyświetleń: 1847
 790. Informacja o wynikach naboru na wolne stanowisko urzędnicze - Podnspektora w Wydziale Budownictwa Starostwa Powiatowego w Opolu
  Wyświetleń: 1846
 791. Obwieszczenia o wydaniu decyzji - Stolarstwo - Lakiernia w Chróścicach
  Wyświetleń: 1846
 792. XIV Sesja Rady Powiatu Opolskiego 2004 r. - protokół
  Wyświetleń: 1845
 793. Informacja o wszczęciu postępowania wodnoprawnego OŚ.6341.110.2015.ZW
  Wyświetleń: 1844
 794. XVI sesja Rady Powiatu Opolskiego - V kadencja
  Wyświetleń: 1843
 795. XXIX Sesja Rady Powiatu Opolskiego 2006 r. - protokół
  Wyświetleń: 1843
 796. Inne Akty Prawne
  Wyświetleń: 1842
 797. Obwieszczenie o wszczęciu postępowania - budowa drogi bocznej do ul. Dworcowej w Popielów
  Wyświetleń: 1842
 798. Obwieszczenie o wydaniu decyzji - przebudowa drogi Chmielowice - Osiny
  Wyświetleń: 1842
 799. Nabór na wolne stanowisko urzędnicze - Radca Prawny w wymiarze 1/2 etatu.
  Wyświetleń: 1840
 800. Informacja o wynikach naboru na wolne stanowisko urzędnicze - referent w Wydziale Komunikacji
  Wyświetleń: 1839
 801. Ogłoszenie o naborze z dnia 10 marca 2016 r. na wolne stanowisko urzędnicze specjalisty ds. bezpieczeństwa i higieny pracy Starostwa Powiatowego w Opolu
  Wyświetleń: 1839
 802. Zasady postępowania przy naborze na wolne stanowiska urzędnicze w Zespole Szkół w Chróścinie
  Wyświetleń: 1839
 803. Obwieszczenie o wszczęciu postępowania - rozbudowa ul. Sienkiewicza i ul. Kwaśnej w m. Chróścice
  Wyświetleń: 1837
 804. XII Sesja Rady Powiatu Opolskiego 2003 r. - protokół
  Wyświetleń: 1837
 805. Obwieszczenie o wpływie wniosku - bazy hotelowo-restauracyjno-szkoleniowej w Sławicach
  Wyświetleń: 1836
 806. Obwieszczenie o wydaniu decyzji - przebud i rozbudowa oczyszczalni scieków w Murowie
  Wyświetleń: 1835
 807. XIII Sesja Rady Powiatu Opolskiego - III kadencja - 2008 r.
  Wyświetleń: 1835
 808. Kontrole Zewnętrzne z 2008 roku
  Wyświetleń: 1834
 809. Informacja roczna o stanie mienia komunalnego Powiatu Opolskiego za okres od 16.10.2006r. do 15.10.2007r.
  Wyświetleń: 1833
 810. Ogłoszenie o naborze na stanowisko referenta w Wydziale Komunikacji
  Wyświetleń: 1832
 811. Ogłoszenie o naborze z dnia 8 marca 2017 r. na wolne stanowisko urzędnicze - starszego referenta w Wydziale Komunikacji Starostwa Powiatowego w Opolu
  Wyświetleń: 1830
 812. Powiatowy Program Profilaktyczny w Zakresie Promowania I Wdrażania Prawidłowych Metod Wychowawczych w Stosunku do Dzieci Zagrożonych Przemocą w Rodzinie na lata 2015 – 2020
  Wyświetleń: 1830
 813. II sesja Rady Powiatu Opolskiego V kadencja - protokół
  Wyświetleń: 1828
 814. Informacja o wszczęciu postępowania wodnoprawnego - OŚ.6341.98.2011.ZW
  Wyświetleń: 1828
 815. IV Sesja Rady Powiatu Opolskiego - III kadencja - 2007 r. - protokół
  Wyświetleń: 1828
 816. Ogłoszenie o naborze na stanowisko Dyrektora Domu Dziecka w Turawie z dnia 20.02.2006 r.
  Wyświetleń: 1828
 817. Ogłoszenie Zarządu Powiatu w Opolu - OŚ.MP.766-43/07
  Wyświetleń: 1828
 818. Lista kandydatów na wolne stanowisko urzędnicze - Inspektor ds. organizacyjnych i kadr
  Wyświetleń: 1827
 819. XXIV Sesja Rady Powiatu Opolskiego - III kadencja
  Wyświetleń: 1826
 820. Informacja roczna o stanie mienia komunalnego Powiatu Opolskiego za okres od 16.10.2007 r. do 15.10.2008 r.
  Wyświetleń: 1825
 821. Wykaz danych o dokumentach zawierających informacje o środowisku i jego ochronie
  Wyświetleń: 1825
 822. informacja o wszczęciu postępowania wodnoprawnego OŚ.BSz-6223-28/09
  Wyświetleń: 1824
 823. Obwieszczenie o wpływie wniosku - budowa kanalizacji sanitarnej cisnieniowej dla wsi Popielów - Etap III
  Wyświetleń: 1822
 824. Obwieszczenie o wpływie wniosku - przebudowa rozbudowa oczyszczalni ścieków w Murowie
  Wyświetleń: 1822
 825. Obwieszczenie o wydaniu decyzji - budowa stacji paliw w m. Kąty Opolskie
  Wyświetleń: 1821
 826. XXIX Sesja Rady Powiatu Opolskiego 2006 r.
  Wyświetleń: 1821
 827. obwieszczenie Starosty Opolskiego nr OŚ.BSz-6223-46/10
  Wyświetleń: 1820
 828. Świadczenie usług pocztowych w obrocie krajowym i zagranicznym w okresie od 2018 r. do 2020 r.
  Wyświetleń: 1820
 829. XXXII Sesja Rady Powiatu Opolskiego 2006 r.
  Wyświetleń: 1820
 830. Informacja o wynikach naboru na wolne stanowisko urzędnicze w Zespole Szkół w Tułowicach - specjalista ds. kadrowych
  Wyświetleń: 1819
 831. Obwieszczenie o wydaniu decyzji - budowa kanalizacji cisnieniowej tranzytowej Luboszyce-Kolanowice
  Wyświetleń: 1819
 832. Informacja o wszczęciu postępowania wodnoprawnego - OŚ.ZW 6223-25/10
  Wyświetleń: 1818
 833. VIII sesja Rady Powiatu Opolskiego - IV kadencja
  Wyświetleń: 1818
 834. XXIX Sesja Rady Powiatu Opolskiego - IV kadencja
  Wyświetleń: 1818
 835. Obwieszczenie o wpływie wniosku - budowa kanalizacji sanitarnej gm. Prószków - Boszycze, Źlinice
  Wyświetleń: 1817
 836. Informacja o wszczęciu postępowania OŚ.6341.76.2015.ZW - zbiornik do nawodnień Ligota Prószkowska
  Wyświetleń: 1816
 837. Obwieszczenie o wydaniu decyzji - budowa stacji paliw w Ozimku
  Wyświetleń: 1815
 838. XIV sesja Rady Powiatu Opolskiego - V kadencja
  Wyświetleń: 1815
 839. Informacja o wszczęciu postępowania wodnoprawnego - OŚ.6341.70.2013.BS
  Wyświetleń: 1814
 840. Informacja o wyniku konkursu na stanowisko Dyrektora w Zespole Szkół Specjalnych ORDIM w Suchym Borze
  Wyświetleń: 1814
 841. Obwieszczenie o wpływie wniosku - budowa kanalizacji sanitarnej do bud. mieszkalnych w m. Gosciejowice
  Wyświetleń: 1814
 842. Ogłoszenie o naborze z dnia 06 marca 2017 r. na wolne stanowisko urzędnicze - starszego referenta w Powiatowym Zespole do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności w Opolu
  Wyświetleń: 1813
 843. Lista kandydatów na wolne stanowisko urzędnicze - księgowa w Domu Pomocy Społecznej
  Wyświetleń: 1812
 844. Ogłoszenie Dyrektora Zarządu Dróg Powiatowych w Opolu o naborze na wolne stanowisko urzędnicze - Referent ds. utrzymania dróg
  Wyświetleń: 1812
 845. Projekt budżetu Powiatu Opolskiego na 2017 rok
  Wyświetleń: 1812
 846. Informacja o wszczęciu postępowania wodnoprawnego - OŚ.ZW 6223-41/10
  Wyświetleń: 1811
 847. Lista kandydatów spełniajacyh wymogi formalne na wolne stanowisko urzędnicze - specjalista ds. organizacyjnych i kadr w Domu Dziecka w Chmielowicach - ogłoszenie z dnia 08.08.2007 r.
  Wyświetleń: 1811
 848. Kwartalna informacja o udzielonych umorzeniach niepodatkowych należności budżetowych o charakterze publiczno-prawnym w szczególności dochody budżetu państwa i budżetu Powiatu za IV kwartał 2015 r
  Wyświetleń: 1810
 849. Obwieszczenie o wpływie wniosku - budowa kanalizacji sanitarnej gm. Prószków - Przysiecz
  Wyświetleń: 1810
 850. Obwieszczenie o wydaniu decyzji na rozbudowę fermy drobiu w systemie ściółkowym w Magnuszowicach
  Wyświetleń: 1810
 851. VIII sesja Rady Powiatu Opolskiego - V kadencja - protokół
  Wyświetleń: 1810
 852. Obwieszczenie o wszczęciu postępowania - budowa drogi gminnej - ulicy Kwiatowej w m. Górki
  Wyświetleń: 1809
 853. Projekt budżetu Powiatu Opolskiego na 2012 rok
  Wyświetleń: 1809
 854. XV sesja Rady Powiatu Opolskiego - V kadencja - protokół
  Wyświetleń: 1809
 855. Obwieszczenie o wpływie wniosku - Rozbudowa ul. Leśnej w Ozimku
  Wyświetleń: 1808
 856. Obwieszczenie o wydaniu decyzji - Budowa drogi gminnej w miejscowości Miedziana
  Wyświetleń: 1808
 857. Obwieszczenie o wydaniu decyzji - przebudowa hali magazynowej w Tułowicach przy ul. Porcelitowej
  Wyświetleń: 1808
 858. Obwieszczenie o wydaniu decyzji - Droga Wewnętrzna w Zawadzie - gm. Turawa
  Wyświetleń: 1807
 859. VIII Sesja Rady Powiatu Opolskiego - III kadencja - 2007 r.
  Wyświetleń: 1807
 860. XXI Sesja Rady Powiatu Opolskiego 2005 r.
  Wyświetleń: 1807
 861. XXII Sesja Rady Powiatu Opolskiego - III kadencja - 2009 r.
  Wyświetleń: 1807
 862. XVIII Sesja Rady Powiatu Opolskiego 2004 r. - protokół
  Wyświetleń: 1806
 863. Ogłoszenie o naborze na wolne stanowisko urzędnicze - Podinspektor w Wydziale Organizacyjnym Starostwa Powiatowego w Opolu
  Wyświetleń: 1805
 864. XL Sesja Rady Powiatu Opolskiego - IV kadencja
  Wyświetleń: 1805
 865. Obwieszczenie o wydaniu decyzji - Rozbudowa fermy Kur w Graczach
  Wyświetleń: 1804
 866. Uchwały Regionalnej Izby Obrachunkowej w Opolu dotyczące budżetu Powiatu Opolskiego na 2015 rok
  Wyświetleń: 1804
 867. Informacja o wszczęciu postępowania wodnoprawnego - OŚ.6341.97.2014.ZW
  Wyświetleń: 1803
 868. XII Sesja Rady Powiatu Opolskiego - III kadencja - 2008 r.
  Wyświetleń: 1803
 869. XXXVI Sesja Rady Powiatu Opolskiego - IV kadencja
  Wyświetleń: 1803
 870. Ogłoszenie konkursu na stanowisko dyrektora Zespołu Szkół w Chróścinie
  Wyświetleń: 1802
 871. XXX Sesja Rady Powiatu Opolskiego - III kadencja
  Wyświetleń: 1802
 872. Informacja o wsczęciu postępowania wodnoprawnego nr OŚ.6341.77.2011.BS
  Wyświetleń: 1801
 873. Infrormacja o wszczęciu postepowania wodnoprawnego - OŚ.ZW.6223-9/09
  Wyświetleń: 1801
 874. Ogłoszenie o konkursie na stanowisko dyrektora Zespołu Szkół Specjalnych w Suchym Borze.
  Wyświetleń: 1801
 875. XV Sesja Rady Powiatu Opolskiego - IV kadencja
  Wyświetleń: 1801
 876. Informacja o wyniku naboru na stanowisko Dyrektora Zespołu Szkół Specjalnych przy Ośrodku Rehabilitacji w Suchym Borze
  Wyświetleń: 1800
 877. Lista kandydatów na stanowisko Dyrektora Domu Dziecka w Turawie
  Wyświetleń: 1800
 878. Ogłoszenie o naborze na wolne stanowisko podinspektora w ZOZGiK z dnia 27.01.2010 r.
  Wyświetleń: 1800
 879. XXXVII Sesja Rady Powiatu Opolskiego - IV kadencja
  Wyświetleń: 1800
 880. Projekt budżetu Powiatu Opolskiego na 2013 rok
  Wyświetleń: 1799
 881. Informacja o wynikach naboru na wolne stanowisko urzędnicze - Podnspektor w Wydziale Organizacyjnym Starostwa Powiatowego w Opolu
  Wyświetleń: 1798
 882. Informacja o wyniku naboru na stanowisko Podinspektor w Wydziale Geodezji i Kartografii
  Wyświetleń: 1798
 883. Obwieszczenie o wydaniu decyzji sprawie budowy stacji paliw w Zawadzie
  Wyświetleń: 1798
 884. Ogłoszenie o naborze na członków komisji konkursowej opiniującej oferty 2019
  Wyświetleń: 1798
 885. Wykaz udzielonych ulg w spłacie należności pieniężnych mających charakter cywilnoprawny przypadających Powiatowi Opolskiemu i jego jednostkom za 2017r
  Wyświetleń: 1798
 886. Lista kandydatów na wolne stanowisko urzędnicze w ZS w Chróścinie - starszy referent
  Wyświetleń: 1797
 887. Oferta realizacji zadania publicznego w zakresie przygotowania seminarium edukacyjnego na temat rozpoznawania oraz przeciwdziałania zjawisku uzależnienia wśród młodzieży pn. Nie trać czasu na eksperymenty, szkoda twojego czasu.
  Wyświetleń: 1797
 888. Wieloletni program współpracy Powiatu Opolskiego z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust.3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na lata 2014 -2016
  Wyświetleń: 1797
 889. Lista kandydatów spełniajacych wymogi formalne na wolne stanowisko urzędnicze - podinspektor w Zakładzie Obsługi Zasobu Geodezyjnego i Kartograficznego przy Starostwie Powiatowym w Opolu - ogłoszenie z dnia 23.09.2008 r.
  Wyświetleń: 1796
 890. Obwieszczenie Starosty Opolskiego - OŚ.6341.64.2012.ZW
  Wyświetleń: 1796
 891. XXXIV Sesja Rady Powiatu Opolskiego IV kadencji - protokół
  Wyświetleń: 1796
 892. XXXV Sesja Rady Powiatu Opolskiego 2006 r.
  Wyświetleń: 1796
 893. Informacja o wszczęciu postępowania wodnoprawnego OŚ.BSz-6223-44/09
  Wyświetleń: 1795
 894. Obwieszczenie o wszczęciu postępowania - budowa odinka dr. gminnej ul. Zawadzka w Kepie
  Wyświetleń: 1795
 895. Ogłoszenie o naborze z dnia 08.09.2016 r. na wolne stanowisko urzędnicze - Radca Prawny w wymiarze 1/2 etatu
  Wyświetleń: 1795
 896. Obwieszczenie o wszczęciu postępowania w sprawie rozbudowy i przebudowy oczyszczalni ścieków w Dobrzeniu Wielkim
  Wyświetleń: 1794
 897. XVII Sesja Rady Powiatu Opolskiego - IV kadencja
  Wyświetleń: 1794
 898. XXXIII Sesja Rady Powiatu Opolskiego 2006 r. - protokół
  Wyświetleń: 1794
 899. Informacja o wszczęciu postępowania wodnoprawnego - OŚ.ZW 6224 - 7/09
  Wyświetleń: 1793
 900. Obwieszczenie o wydaniu decyzji - budowa drogi bocznej od ul. Dworcowej w Popielowie
  Wyświetleń: 1793
 901. Ogłoszenie o naborze na stanowisko inspektora w Wydziale Ochrony Środowiska Starostwa Powiatowego w Opolu z dnia 25.08.2009 r.
  Wyświetleń: 1793
 902. Usuwanie oraz przechowywanie na parkingu strzeżonym pojazdów usuniętych w trybie art. 130a ust. 1-2 ustawy Prawo o ruchu drogowym z dróg położonych na terenie Powiatu Opolskiego
  Wyświetleń: 1793
 903. Zawiadomienie dot. pozwolenia dla instalacji do spalania paliw - Ciepłownia w Schodni.
  Wyświetleń: 1793
 904. Obwieszczenie o wszczęciu postepowania w sprawie decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej polegającej na rozbudowie dróg gminnych ul. Cebuli i ul. Piaskowej w Chróścicach
  Wyświetleń: 1792
 905. Obwieszczenie o wszczęciu postępowania - budowa drogi od ul. Wolności do Elektrowni w Czarnowąsach
  Wyświetleń: 1792
 906. XXV Sesja Rady Powiatu Opolskiego 2005 r.
  Wyświetleń: 1792
 907. Ogłaszenie o naborze na wolne stanowisko urzędnicze - Kierownik Powiatowego Ośrodka Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej w Wydziale Geodezji i Kartografii Starostwa Powiatowego w Opolu
  Wyświetleń: 1791
 908. Informacja o wszczęciu postępowania wodnoprawnego - OŚ.6341.22.2015.ZW - staw retencyjny Tłustoręby
  Wyświetleń: 1790
 909. Obwieszczenie o wszczęciu postępowania - budowa drogi gminnej ulicy Reja w Dobrzeniu Wielkim
  Wyświetleń: 1790
 910. Ogłoszenie o drugim naborze na stanowisko Dyrektora Domu Dziecka w Turawie z dnia 23.03.2006 r.
  Wyświetleń: 1790
 911. Obwieszczenie o wszczęciu postępowania - Budowa kanalizacji sanitarnej gm. Popielów
  Wyświetleń: 1789
 912. Informacja o wszczęciu postepowania wodnoprawnego - OŚ. BSz-6223 -36/6 /08
  Wyświetleń: 1788
 913. Informacja o wyłożeniu do wglądu osób zainteresowanych projektu operatu opisowo-kartograficznego ewidencji gruntów i budynków dla obrębów ewidencyjnych gminy Turawa w terminie od 19.11 do 09.12.2015 r.
  Wyświetleń: 1788
 914. Ogłoszenie o naborze na wolne stanowisko urzędnicze - referent w Wydziale Komunikacji
  Wyświetleń: 1787
 915. Informacja o wszczęciu postępowania wodnoprawnego - OŚ. BSz-6223-3/09
  Wyświetleń: 1786
 916. Obwieszczenie Wojewody Opolskiego o wydaniu decyzji ustalającej wysokość odszkodowania za nabytą z mocy prawa na rzecz Skarbu Państwa nieruchomość przeznaczoną na rozbudowę drogi krajowej nr 46 odcinek Lędziny - Dębska Kuźnia (IN.IV.7570.152.2012.MN)
  Wyświetleń: 1786
 917. V Sesja Rady Powiatu Opolskiego - IV kadencja
  Wyświetleń: 1786
 918. XIV Sesja Rady Powiatu Opolskiego - III kadencja - 2008 r.
  Wyświetleń: 1786
 919. XVII Sesja Rady Powiatu Opolskiego - III kadencja - 2008 r.
  Wyświetleń: 1786
 920. I sesja Rady Powiatu Opolskiego - V kadencja
  Wyświetleń: 1785
 921. Ogłoszenie o naborze na stanowisko kasjera
  Wyświetleń: 1785
 922. XXVIII Sesja Rady Powiatu Opolskiego - IV kadencja
  Wyświetleń: 1785
 923. Informacja o wszczęciu postępowania wodnoprawnego - OŚ.6341.45.2014.ZW
  Wyświetleń: 1784
 924. Informacja o wszczęciu postępowania wodnoprawnego - OŚ.6341.47.2014.BS
  Wyświetleń: 1784
 925. Obwieszczenie o wszczęciu postępowania - budowa drogi gminnej w m. Nakło
  Wyświetleń: 1784
 926. Ogłoszenie o konkursie na stanowisko Dyrektora Zespołu Szkół Specjalnych przy Ośrodku Rehabilitacji Leczniczej w Suchym Borze
  Wyświetleń: 1784
 927. Informacja o zamieszczeniu danych o wpływie wniosku o zatwierdzeniu projektu i wydanie pozwolenia na budowę kanalizacji sanitarnej w Grodźcu, Chobiu, Kuziorach i Mnichusie z tranzytem do oczyszczalni ścieków. Inwestor: Gmina Ozimek
  Wyświetleń: 1783
 928. Obwieszczenie Wojewody Opolskiego o możliwości przeglądania akt sprawy w postępowaniu o ustalenie i wypłatę odszkodowania za nabytą z mocy prawa przez Skarb Państwa nieruchomość przeznaczoną na rozbudowę drogi -dz. 471/38 obr. Lędziny, gmina Chrząstowice
  Wyświetleń: 1783
 929. III Sesja Rady Powiatu Opolskiego - III kadencja - 2006 r. - protokół
  Wyświetleń: 1782
 930. Informacja o wszczęciu postępowania wodnoprawnego - OŚ.BSz-6223-1/09
  Wyświetleń: 1782
 931. Informacja o wszczęciu postępowania wodnoprawnego - OŚ.ZW 6224-26/09
  Wyświetleń: 1782
 932. Obwieszczenie o wydaniu decyzji - Budowa drogi gminnej ul. Skośnej w m. Zawada
  Wyświetleń: 1782
 933. Obwieszczenie Starosty Opolskiego - OŚ.6228.1.2011.UKK
  Wyświetleń: 1782
 934. Ogłoszenie o naborze na stanowisko Naczelnika w Wydziale Organizacyjnym
  Wyświetleń: 1780
 935. Informacja o wszczęciu postępowania wodnoprawnego - OŚ.6341.132.2014.BS
  Wyświetleń: 1779
 936. Informacja o wynikach naboru na kierownicze stanowisko urzędnicze Dyrektora Domu Dziecka w Chmielowicach
  Wyświetleń: 1778
 937. Ogłoszenie o naborze na 2 (dwa) wolne stanowiska urzędnicze - młodszy referent w Wydziale Komunikacji Starostwa Powiatowego w Opolu z dnia 23.07.2007 r.
  Wyświetleń: 1778
 938. XIII Sesja Rady Powiatu Opolskiego 2004 r. - protokół
  Wyświetleń: 1778
 939. Informacja o wszczęciu postępowania wodnoprawnego - OŚ.6341.48.2011.ZW
  Wyświetleń: 1777
 940. Informacja o wyniku naboru na stanowisko Kasjer w Wydziale Finansowo-Budżetowym
  Wyświetleń: 1777
 941. Rejestracja nowego pojazdu
  Wyświetleń: 1777
 942. II Sesja Rady Powiatu Opolskiego - III kadencja - 2006 r.
  Wyświetleń: 1776
 943. XXVI Nadzwyczajna Sesja Rady Powiatu Opolskiego 2005 r.
  Wyświetleń: 1776
 944. Informacja o wszczęciu postępowania wodnoprawnego - OŚ.6341.114.2013.ZW
  Wyświetleń: 1775
 945. Informacja o wynikach naboru na stanowisko - Naczelnik Wydziału Ochrony Środowiska
  Wyświetleń: 1775
 946. Informacja o wyniku naboru na wolne stanowisko urzędnicze - referent w Wydziale Oświaty, Kultury i Sportu.
  Wyświetleń: 1775
 947. Obwieszczenie o wpływie wniosku - przebudowa drogi powiatowej nr 1717 - Szydłów
  Wyświetleń: 1775
 948. Obwieszczenie Starosty Opolskiego - OŚ.6341.130.2012.ZW
  Wyświetleń: 1775
 949. Ogłoszenie o naborze na wolne stanowisko urzędnicze - inspektor w Wydziale Budownictwa - z dnia 13.03.2012 r.
  Wyświetleń: 1775
 950. Informacja o wsczęciu postępowania wodnoprawnego nr OŚ.6341.56.2011.BS
  Wyświetleń: 1774
 951. Informacja o wszczęciu postępowania wodnoprawnego - OŚ.ZW 6223-105/10
  Wyświetleń: 1774
 952. Informacja o wynikach naboru na stanowisko podinspektora ds. pozyskiwania środków zewnętrznych Starostwa Powiatowego w Opolu
  Wyświetleń: 1774
 953. Obwieszczenie o wpływie wniosku - budowa kanalizacji sanitarnej z przyłaczami do budynków - Niemodlin
  Wyświetleń: 1774
 954. Obwieszczenie o wpływie wniosku - rozbudowa trzech budynków indyczników w m. Młodnik
  Wyświetleń: 1774
 955. Obwieszczenie Wojewody Opolskiego o wydaniu decyzji ustalającej wysokość odszkodowania za nabytą z mocy prawa na rzecz Skarbu Państwa nieruchomość przeznaczoną na rozbudowę drogi krajowej nr 46 odcinek Lędziny - Dębska Kuźnia (IN.IV.7570.148.2012.MN)
  Wyświetleń: 1774
 956. XI sesja Rady Powiatu Opolskiego - V kadencja - protokół
  Wyświetleń: 1774
 957. XIX Sesja Rady Powiatu Opolskiego 2004 r. - protokół
  Wyświetleń: 1773
 958. III Sesja Rady Powiatu Opolskiego - III kadencja - 2006 r.
  Wyświetleń: 1772
 959. Informacja o wszczęciu postępowania wodnoprawnego - OŚ.6341.88.2014.BS
  Wyświetleń: 1772
 960. XVI Sesja Rady Powiatu Opolskiego - III kadencja - 2008 r.
  Wyświetleń: 1772
 961. Informacja o wszczęciu postępowania wodnoprawnego - OŚ.6341.46.2012.ZW
  Wyświetleń: 1771
 962. Informacja o wszczęciu postępowania wodnoprawnego - OŚ.ZW 6223-40/09
  Wyświetleń: 1771
 963. Ogłoszenie o naborze na wolne stanowisko urzędnicze - inspektor w Wydziale Budownictwa
  Wyświetleń: 1771
 964. Ogłoszenie o naborze na wolne stanowisko urzędnicze - referent w Wydziale Oświaty, Kultury i Sportu.
  Wyświetleń: 1771
 965. XXI Sesja Rady Powiatu Opolskiego - III kadencja - 2009 r.
  Wyświetleń: 1770
 966. Obwieszczenie o wydaniu decyzji na budowę fermy drobiu w Jaczowicach
  Wyświetleń: 1769
 967. Obwieszczenie o wydaniu decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej polegającej na rozbudowie odcinka drogi gminnej ul. Dworcowej w Dobrzeniu Wielkim
  Wyświetleń: 1769
 968. X Sesja Rady Powiatu Opolskiego - III kadencja - 2007 r. - protokół
  Wyświetleń: 1769
 969. Informacja o wszczęciu postępowania wodnoprawnego - OŚ.BSz-6223-5/10
  Wyświetleń: 1768
 970. Informacja o wszczęciu postępowania wodnoprawnego OŚ.6341.66.2015.ZW - zarurowanie rowu R-C-16 Dobrzeń Wielki
  Wyświetleń: 1768
 971. Lista kandydatów na wolne stanowisko urzędnicze - Kasjer w Wydziale Finansowo-Budżetowym
  Wyświetleń: 1768
 972. Ogłoszenie o naborze wniosków o przyznanie dotacji celowych na inwestycje z zakresu ochrony środowiska, służące ograniczeniu emisji zanieczyszczeń do powietrza w 2017 r.
  Wyświetleń: 1768
 973. Obwieszczenie o wpływie wniosku - budowa stacji paliw płynnych i gazowych w Karczowie
  Wyświetleń: 1767
 974. Ogłoszenie I przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości gruntowej niezabudowanej w m. Szydłów Dz. nr 249/1.
  Wyświetleń: 1767
 975. Powiatowy Program Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie na Lata 2015-2020
  Wyświetleń: 1767
 976. Informacja o wszczęciu postępowania wodnoprawnego - OŚ.BSz-6223-93/10
  Wyświetleń: 1766
 977. Obwieszczenie Starosty Opolskiego o wydaniu decyzji - pozwolenia wodnoprawnego OŚ.6341.56.2017.ZW - odwodnienie ścieżki pieszo - rowerowej Komprachcice - Ochodze
  Wyświetleń: 1766
 978. Ogłoszenie o naborze na wolne stanowisko urzędnicze - główny księgowy w Domu Pomocy Społecznej w Prószkowie
  Wyświetleń: 1766
 979. Ogłoszenie o naborze z dnia 19.12.2016 r. na wolne stanowisko urzędnicze - podinspektora w Powiatowym Zespole do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności w Opolu
  Wyświetleń: 1766
 980. VII sesja Rady Powiatu Opolskiego - IV kadencja
  Wyświetleń: 1766
 981. XVII sesja Rady Powiatu Opolskiego - V kadencja
  Wyświetleń: 1766
 982. Informacja o wszczęciu postępowania wodnoprawnego - OŚ.6341.66.2013.BS
  Wyświetleń: 1765
 983. Informacja w sprawie zatwierdzenia projektu budowlanego i udzielenia pozwolenia na budowę obejmującą budowę fermy kur rodzicielskich, szczelnego zbiornika wybieralnego na ścieki o V=5,0 m3 oraz dwóch zbiorników na paszę w Graczach. Inwestor: Rajmund Wocka
  Wyświetleń: 1765
 984. Obwieszczenie o wszczęciu postepowania w sprawie decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej polegającej na rozbudowie drogi publicznej nr 104860 ul. Polnej w miejscowości Winów
  Wyświetleń: 1765
 985. Obwieszczenie o wydaniu decyzji - budowa hali prod-magazynowej gm. Dobrzeń Wielki
  Wyświetleń: 1765
 986. Obwieszczenie Starosty Opolskiego - OŚ.6341.44.2012.ZW
  Wyświetleń: 1765
 987. XXVIII Sesja Rady Powiatu Opolskiego 2005 r. - protokół
  Wyświetleń: 1765
 988. Informacja o wszczęciu postępowania wodnoprawnego - OŚ.6341.94.2014.BS
  Wyświetleń: 1764
 989. Informacja o zamieszczeniu danych o wpływie wniosku o zatwierdzeniu projektu i wydanie pozwolenia na budowę kanalizacji sanitarnej ciśnieniowej w m. Zakrzów Turawski
  Wyświetleń: 1764
 990. Informacja o wszczęciu postępowania wodnoprawnego - OŚ.BSz-6223-15/09
  Wyświetleń: 1763
 991. Informacja o wszczęciu postępowania wodnoprawnego - OŚ.BSz - 6224 -6/09
  Wyświetleń: 1762
 992. XXXV sesja Rady Powiatu Opolskiego - V kadencja - protokół
  Wyświetleń: 1762
 993. Informacja o wszczęciu postępowania wodnoprawnego - OŚ.6341.57.2011.ZW
  Wyświetleń: 1761
 994. Informacja o wszczęciu postępowania wodnoprawnego OŚ.6341.78.2015.ZW - przepust Ciepielowice
  Wyświetleń: 1761
 995. Obwieszczenie o wszczęciu postępowania - Budowa drogi gminnej w m. Węgry
  Wyświetleń: 1761
 996. Ogłoszenie Ministra Infrastruktury i Rozwoju dotyczące Strategii Rozwoju Transportu do 2020r.
  Wyświetleń: 1761
 997. Roczny program współpracy Powiatu Opolskiego z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust.3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2013
  Wyświetleń: 1760
 998. XXII Sesja Rady Powiatu Opolskiego 2005 r.
  Wyświetleń: 1760
 999. Informacja o wszczęciu postępowania wodnoprawnego - OŚ.6341.86.2011.ZW
  Wyświetleń: 1759
 1000. Informacja o wszczęciu postępowania wodnoprawnego - OŚ.BSz-6223-62/09
  Wyświetleń: 1759
 1001. Informacja o wynikach naboru na wolne stanowisko urzędnicze - referent w Wydziale Komunikacji
  Wyświetleń: 1759
 1002. Obwieszczenie o wydaniu decyzji - budowa drogi - gm. Turawa
  Wyświetleń: 1759
 1003. Ogłoszenie o naborze na wolne stanowisko urzędnicze - główny księgowy w Domu Dziecka w Tarnowie Opolskim z dnia 08.07.2008
  Wyświetleń: 1759
 1004. VII sesja Rady Powiatu Opolskiego - V kadencja
  Wyświetleń: 1759
 1005. Lista kandydatów spełniających wymogi formalne na wolne stanowisko urzędnicze starszy księgowy w Zespole Szkół w Ozimku
  Wyświetleń: 1758
 1006. XII sesja Rady Powiatu Opolskiego - V kadencja - protokół
  Wyświetleń: 1758
 1007. Informacja o wszczęciu postępowania - OŚ.BSz-6223-50/10
  Wyświetleń: 1757
 1008. Informacja o wszczęciu postępowania wodnoprawnego - OŚ.6341.98.2012.BS
  Wyświetleń: 1757
 1009. Informacja o wszczęciu postępowania wodnoprawnego - OŚ.ZW 6223-39/09
  Wyświetleń: 1757
 1010. Informacja o wszczęciu postępowania wodnoprawnego - OŚ.ZW 6224-8/09
  Wyświetleń: 1757
 1011. Informacja o wynikach naboru na wolne stanowisko urzędnicze - Inspektor w Wydziale Geodezji i Kartografii Starostwa Powiatowego w Opolu
  Wyświetleń: 1757
 1012. Obwieszczenie o wpływie wniosku - budowa dróg Osiedlowych ul. Chopina i Reymonta - Niemodlin
  Wyświetleń: 1757
 1013. Informacja o wszczęciu postępowania wodnoprawnego - OŚ.ZW 6223-17/09
  Wyświetleń: 1756
 1014. Informacja o wszczęciu postępowania wodnoprawnego OŚ.6341.127.2015.ZW - przepust ul. Łąkowa Kępa
  Wyświetleń: 1756
 1015. Informacja o wyniku naboru na stanowisko Referent w Wydziale Budownictwa
  Wyświetleń: 1756
 1016. Informacja o wszczęciu postępowania wodnoprawnego - OŚ.6341.46.2014.BS
  Wyświetleń: 1755
 1017. Informacja o wynikach konkursu na stanowisko dyrektora Zespołu Szków w Tułowicach
  Wyświetleń: 1755
 1018. Obwieszczenie o wydaniu decyzji - Magistralna siec wodociągowa Rędów-Turawa Marszałki
  Wyświetleń: 1755
 1019. Ogłoszenie o naborze na wolne stanowisko urzędnicze - podinspektor w Wydziale Administracyjno-Gospodarczym
  Wyświetleń: 1755
 1020. Lista kandydatów spełniających wymogi formalne na wolne stanowisko urzędnicze - Inspektor w Domu Pomocy Społecznej w Prószkowie - ogłoszenie z dnia 11.03.2009 r.
  Wyświetleń: 1754
 1021. Sprostowanie do ogłoszenia z dnia 19 kwietnia 2016 r. o naborze na wolne stanowisko urzędnicze - Inspektor w Wydziale Geodezji i Kartografii Starostwa Powiatowego w Opolu
  Wyświetleń: 1754
 1022. Obwieszczenie o wpływie wniosku - Rozbudowa ujecia i stacji uzdatniania wody Kadłub Turawski
  Wyświetleń: 1753
 1023. XX Sesja Rady Powiatu Opolskiego 2005 r. - protokół
  Wyświetleń: 1753
 1024. Informacja o wszczęciu postepowania wodnoprawnego - OŚ.BSz-6223-68/08
  Wyświetleń: 1752
 1025. Informacja o wszczęciu postępowania wodnoprawnego - OŚ.6341.23.2015.ZW - staw Chróścice
  Wyświetleń: 1752
 1026. Informacja o wydaniu pozwolenia na budowę obejmującego budowę drogi dojazdowej do gruntów rolnych w m. Popielów
  Wyświetleń: 1752
 1027. Obwieszczenie o wszczęciu postępowania - Budowa drogi gminnej w m. Węgry
  Wyświetleń: 1752
 1028. Ogłoszenie o naborze na stanowisko inspektora.
  Wyświetleń: 1752
 1029. Ogłoszenie o naborze na wolne stanowisko urzędnicze - Podinspektor w Wydziale Organizacyjnym Starostwa Powiatowego w Opolu
  Wyświetleń: 1752
 1030. Informacja o wszczęciu postępowania wodnoprawnego - OŚ.6341.70.2011.ZW
  Wyświetleń: 1751
 1031. Informacja o wynikach naboru z dnia 20.02.2006 r. na stanowisko Dyrektora Domu Dziecka w Turawie
  Wyświetleń: 1751
 1032. Lista kandydatów na wolne stanowisko urzędnicze w Zespole Szkół w Tułowicach - specjalista ds. kadrowych
  Wyświetleń: 1751
 1033. Obwieszczenie o wszczęciu postępowania - przebudowa odcinka drogi powiatowej nr 1763 na odcinku Chmielowice ? Osiny
  Wyświetleń: 1751
 1034. Ogłoszenie o naborze na wolne stanowisko urzędnicze - Podinspektor w Wydziale Geodezji i Kartografii Starostwa Powiatowego w Opolu
  Wyświetleń: 1751
 1035. ZAWIADOMIENIE O ZAMIESZCZENIU W PUBLICZNIE DOSTĘPNYM WYKAZIE, DANYCH O WNIOSKU O UDZIELENIE POZWOLENIA ZINTEGROWANEGO
  Wyświetleń: 1751
 1036. Informacja o wszczęciu postępowania wodnoprawnego - OŚ.6341.73.2014.ZW
  Wyświetleń: 1750
 1037. Informacja o wynikach naboru z dnia 07 marca 2016 r. na wolne stanowisko urzędnicze - księgowy w Wydziale Finansowo-Budżetowym Starostwa Powiatowego w Opolu
  Wyświetleń: 1750
 1038. Obwieszczenie o wszczęciu postanowienia w sprawie wydania decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej polegającej na rozbudowie drogi gminnej publicznej ul. Św. Rocha w Dobrzeniu Wielkim
  Wyświetleń: 1750
 1039. XI Sesja Rady Powiatu Opolskiego - III kadencja - 2007 r.
  Wyświetleń: 1750
 1040. Informacja o wszczęciu postępowania wodnoprawnego OŚ.6341.62.2015.ZW - przepust pod zjazdem Michałówek
  Wyświetleń: 1749
 1041. Informacja o wynikach naboru na wolne stanowisko urzędnicze - Inspektora w Wydziale Budownictwa Starostwa Powiatowego w Opolu
  Wyświetleń: 1749
 1042. IV Sesja Rady Powiatu Opolskiego - III kadencja - 2007 r.
  Wyświetleń: 1749
 1043. XVII Sesja Rady Powiatu Opolskiego 2004 r. - protokół
  Wyświetleń: 1749
 1044. Informacja o wszczęciu postępowania wodnoprawnego - OŚ.6341.45.2015.BS - odwodnienie dróg w Krzyżowej Dolinie, gm.Ozimek
  Wyświetleń: 1748
 1045. Informacja o wszczęciu postępowania wodnoprawnego - OŚ.ZW 6223-53/10
  Wyświetleń: 1748
 1046. Informacja Starosty Opolskiego w spr. przyjecia operatu opisowo-kartograficznego oraz założenia ewidencji budynków i lokali
  Wyświetleń: 1748
 1047. Ogłoszenie o naborze na wolne stanowisko - Podinspektor w Wydziale Geodezji i Kartografii - Oddział w Niemodlinie
  Wyświetleń: 1748
 1048. Ogłoszenie o wynikach naboru na wolne stanowisko urzędnicze - Radca Prawny w wymiarze 1/2 etatu
  Wyświetleń: 1748
 1049. Informacja o wszczęciu postępowania wodnoprawnego - OŚ.6341.102.2014.BS
  Wyświetleń: 1747
 1050. Informacja o wszczęciu postępowania wodnoprawnego - OŚ.6341.87.2014.BS
  Wyświetleń: 1747
 1051. informacja o wszczęciu postępowania wodnoprawnego nr OŚ.BSz-6224-16/09
  Wyświetleń: 1747
 1052. Informacja o wszczęciu postępowania wodnoprawnego - OŚ.6341.92.2014.BS
  Wyświetleń: 1746
 1053. Informacja o wyniku naboru na wolne stanowisko urzędnicze - podinspektor w Wydziale Administracyjno-Gospodarczym
  Wyświetleń: 1746
 1054. Ogłoszenie o naborze na wolne stanowisko urządnicze - Podinspektora w Wydziale Budownictwa Starostwa Powiatowego w Opolu
  Wyświetleń: 1746
 1055. Informacja o wszczęciu postępowania wodnoprawnego - OŚ. BSz-6223-35/1 /08
  Wyświetleń: 1745
 1056. Ogłoszenie o naborze na wolne kierownicze stanowisko urzędnicze - Przewodniczący Powiatowego Zespołu ds. orzekania o niepełnosprawności
  Wyświetleń: 1745
 1057. Informacja o wszczęciu postępowania wodnoprawnego OŚ.BSz-6224-23/09
  Wyświetleń: 1744
 1058. Obwieszczenie o wszczęciu postępowania - przełozenie trasy odcinka drogi powiatowej w Turawie ul. Świerkowa
  Wyświetleń: 1744
 1059. XXIII Sesja Rady Powiatu Opolskiego - III kadencja - 2009 r.
  Wyświetleń: 1744
 1060. XXVIII Sesja Rady Powiatu Opolskiego - III kadencja
  Wyświetleń: 1744
 1061. III Sesja Rady Powiatu Opolskiego - IV kadencja - protokół
  Wyświetleń: 1743
 1062. Informacja o wszczęciu postępowania wodnoprawnego - OŚ.6341.127.2012.ZW
  Wyświetleń: 1743
 1063. Informacja o wynikach naboru na kierownicze stanowisko urzędnicze - naczelnik Wydziału Administracyjno-Gospodarczego
  Wyświetleń: 1743
 1064. Obwieszczenie o wszczęciu postępowania - Odbudowa drogi powiatowej 1184 w m. Gracze
  Wyświetleń: 1743
 1065. Obwieszczenie o wydaniu decyzji - Budowa drogi gminnej w m. Węgry
  Wyświetleń: 1743
 1066. Informacja o wszczęciu postępowania wodnoprawnego - OŚ.6341.19.2014.BS
  Wyświetleń: 1742
 1067. Informacja o wynikach postępowania rekrutacyjnego z dnia 05.04.2006 r. na stanowisko Dyrektora Domu Dziecka w Chmielowicach.
  Wyświetleń: 1742
 1068. Obwieszczenie o wydaniu decyzji na realizacje inwestycji drogowej - budowa drogi gminnej w miejscowości Węgry
  Wyświetleń: 1742
 1069. Obwieszczenie o wydaniu decyzji - budowa 3 indyczników w m. Młodnik
  Wyświetleń: 1741
 1070. Obwieszczenie o wydaniu decyzji - przebudowa dróg ul. Dworcowa i Wolności w Popielowie
  Wyświetleń: 1741
 1071. Ogłoszenie o naborze na wolne stanowisko urzędnicze - Inspektora w Wydziale Budownictwa Starostwa Powiatowego w Opolu
  Wyświetleń: 1741
 1072. VII sesja Rady Powiatu Opolskiego - protokół
  Wyświetleń: 1741
 1073. XXXII Sesja Rady Powiatu Opolskiego 2006 r. - protokół
  Wyświetleń: 1741
 1074. Informacja o wszczęciu postępowania wodnoprawnego - OŚ.6341.94.2011.ZW
  Wyświetleń: 1740
 1075. informacja o wszczęciu postępowania wodnoprawnego nr OŚ.BSz-6224-10/09
  Wyświetleń: 1740
 1076. Obwieszczenie o wpływie wniosku - Odwodnienie Centrum handlowe Turawa - gm. Turawa
  Wyświetleń: 1740
 1077. Informacja o wszczęciu postępowania wodnoprawnego - OŚ.6341.10. 1. 2013.BS
  Wyświetleń: 1739
 1078. Informacja o zamieszczeniu danych o wpływie wniosku o zatwierdzeniu projektu i wydanie pozwolenia na budowę kanalizacji sanitarnej ciśnieniowej - z wyłączeniem przejść rurociągów kanalizacyjnych ciśnieniowych pod drogą wojewódzką Nr 463
  Wyświetleń: 1739
 1079. Obwieszczenie o wpływie wniosku - budowa stacji paliw w Ozimku
  Wyświetleń: 1739
 1080. Informacja o wszczęciu postępowania wodnoprawnego OŚ.6341.60.2015.ZW - przepust pod zjazdem z ul. Łąkowej w Kępie
  Wyświetleń: 1738
 1081. Informacja o wynikach naboru na stanowisko Dyrektora Domu Dziecka w Turawie
  Wyświetleń: 1738
 1082. Obwieszczenia o wydaniu decyzji - budowa warsztatu samochodowego z ifrastrukturą w Grodźcu
  Wyświetleń: 1738
 1083. VIII Sesja Rady Powiatu Opolskiego - III kadencja - 2007 r. - protokół
  Wyświetleń: 1738
 1084. XXIII Sesja Rady Powiatu Opolskiego - IV kadencja
  Wyświetleń: 1738
 1085. Informacja o wszczęciu postępowania wodnoprawnego - OŚ.ZW 6224-14/09
  Wyświetleń: 1737
 1086. Informacja o wynikach naboru na stanowisko Inspektor w Wydziale Budownictwa
  Wyświetleń: 1737
 1087. Obwieszczenie o wszczeciu postępowania w sprawie wydania decyzji w sprawie realizacji inwestycji drogowej polegającej na rozbudowie drogi publicznej nr 104860 ul. Polnej w miejscowości Winów
  Wyświetleń: 1737
 1088. Obwieszczenie Wojewody Opolskiego o wszczęciu postępowania i możliwości przeglądania akt sprawy w postępowaniu o ustalenie i wypłatę odszkodowania za nabytą z mocy prawa nieruchomość przeznaczoną pod modernizację i uzup. prawostronnego obwałowania Odry
  Wyświetleń: 1737
 1089. XVIII sesja Rady Powiatu Opolskiego - V kadencja
  Wyświetleń: 1737
 1090. Informacja o wszczęciu postępowania wodnoprawnego - OŚ.6341.25.2014.BS
  Wyświetleń: 1736
 1091. Informacja o wszczęciu postępowania wodnoprawnego - OŚ.BSz-6223-69/10
  Wyświetleń: 1736
 1092. Informacja o wszczęciu postępowania wodnoprawnego - OŚ.6341.13.2013.ZW
  Wyświetleń: 1735
 1093. Informacja o wszczęciu postępowania wodnoprawnego - OŚ.ZW 6224-1/09
  Wyświetleń: 1735
 1094. XXII Sesja Rady Powiatu Opolskiego - IV kadencja
  Wyświetleń: 1735
 1095. XXXIV Nadzwyczajną Sesję Rady Powiatu Opolskiego
  Wyświetleń: 1735
 1096. Informacja o wszczęciu postępowania wodnoprawnego - OŚ.6341.47.2.2015.ZW - przebudowa stawu - magazynu nr 1
  Wyświetleń: 1734
 1097. Obwieszczenie Starosty Opolskiego - OŚ.6228.1.2011.UKK
  Wyświetleń: 1734
 1098. XXIV Sesja Rady Powiatu Opolskiego 2005 r. - protokół
  Wyświetleń: 1734
 1099. Informacja o wszczęciu postępowania wodnoprawnego - OŚ.6341.42.2014.BS
  Wyświetleń: 1733
 1100. Obwieszczenie Starost Opolskiego - OŚ.6228.1.2011.UKK
  Wyświetleń: 1733
 1101. Obwieszczenie Starosty Opolskiego - OŚ.6341.30.2011.ZW
  Wyświetleń: 1733
 1102. Informacja o wszczęciu postępowania wodnoprawnego - OŚ.6341.21.2013.ZW
  Wyświetleń: 1732
 1103. Informacja o wszczęciu postępowania wodnoprawnego - OŚ.BSz-6223-59/09
  Wyświetleń: 1732
 1104. Obwieszczenie Starosty Opolskiego - OŚ.BSz.6223 - 1/09
  Wyświetleń: 1732
 1105. Ogłoszenie o naborze na wolne stanowisko urządnicze - Inspektor w Wydziale Geodezji i Kartografii Starostwa Powiatowego w Opolu
  Wyświetleń: 1732
 1106. XXV Sesja Rady Powiatu Opolskiego - III kadencja
  Wyświetleń: 1732
 1107. Informacja o wszczęciu postępowania wodnoprawnego - OŚ.BSz-6223-65/08
  Wyświetleń: 1730
 1108. Informacja o wszczęciu postępowania wodnoprawnego - OŚ.ZW 6223-107/10
  Wyświetleń: 1730
 1109. Obwieszczenie o wszczęciu postępowania - Budowa stacji paliw w Tułowicach przy ul. Porcelitowej
  Wyświetleń: 1730
 1110. Informacja o wyniku naboru na stanowisko inspektora ds organizacyjnych i kadr.
  Wyświetleń: 1729
 1111. Obwieszczenie o wpływie wniosku - zabudowa lini tech. przygotowania i lakierowania profili aluminiowych w Tułowicach
  Wyświetleń: 1729
 1112. Ogłoszenie Dyrektora Zarządu Dróg Powiatowych w Opolu o II naborze na wolne stanowisko urzędnicze - Referent ds. utrzymania dróg z dnia 16.07.2007 r.
  Wyświetleń: 1729
 1113. Ogłoszenie o naborze na wolne stanowisko urzędnicze - Członek Powiatowego Zespołu ds. Orzekania o Niepełnosprawności
  Wyświetleń: 1729
 1114. V sesja rady Powiatu Opolskiego - V kadencja
  Wyświetleń: 1729
 1115. Informacja o wszczęciu postępowania wodnoprawnego - OŚ.6341.19.2012.ZW
  Wyświetleń: 1728
 1116. Informacja o wynikach naboru na stanowisko urzędnicze - referent w Wydziale Oświaty, Kultury i Sportu - ogłoszenie o naborzez z dn. 27.04.2012 r.
  Wyświetleń: 1728
 1117. Obwieszczenie o wszczeciu posteowania w sprawie zmiany sposobu użytkowania obiektu inwentarskiego z owczarni na kurnik
  Wyświetleń: 1728
 1118. Obwieszczenie Starosty Opolskiego - OŚ. 6341. 50. 2011. BS
  Wyświetleń: 1728
 1119. Obwieszczenie Starosty Opolskiego - OŚ.6341.115.2012.ZW
  Wyświetleń: 1728
 1120. Obwieszczenie Starosty Opolskiego - OŚ.6341.66.2011.ZW
  Wyświetleń: 1728
 1121. XXIII Sesja Rady Powiatu Opolskiego 2005 r. - protokół
  Wyświetleń: 1728
 1122. Informacja o wszczęciu postępowania wodnoprawnego OŚ.6341.80.2015.ZW - przepust DW 435 ul. Niemodlińska Chróścina
  Wyświetleń: 1727
 1123. Obwieszczenie Starosty Opolskiego OŚ.6341.30. 2011.ZW
  Wyświetleń: 1727
 1124. Punkty nieodpłatnej pomocy prawnej dla mieszkańców powiatu opolskiego w 2018 r.
  Wyświetleń: 1727
 1125. Informacja o wpłynięciu wniosku o wydanie pozwolenia na budowę kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej i tłocznej wraz z sieciowymi i przydomowymi przepompowniami ścieków sanitarnych w gminie Ozimek. Inwestor: Gmina Ozimek
  Wyświetleń: 1726
 1126. Informacja o wszczęciu postępowania wodnoprawnego - OŚ.6341.32.2012.ZW
  Wyświetleń: 1726
 1127. Informacja o wszczęciu postępowania wodnoprawnego - OŚ.6341.36.2014.BS
  Wyświetleń: 1726
 1128. Informacja o wszczęciu postępowania wodnoprawnego - OŚ.6341.73.2014.ZW
  Wyświetleń: 1726
 1129. Informacja o wszczęciu postępowania wodnoprawnego OŚ.6341.60.2016.ZW - przepust ul. Opolska Kotórz Mały
  Wyświetleń: 1726
 1130. XVIII Sesja Rady Powiatu Opolskiego - III kadencja - 2008 r.
  Wyświetleń: 1726
 1131. XXXVI Sesja Rady Powiatu Opolskiego IV kadencji - protokół
  Wyświetleń: 1726
 1132. Informacja o wszczęciu postępowania wodnoprawnego - OŚ.6341.46.2013.ZW
  Wyświetleń: 1724
 1133. Informacja o wszczęciu postępowania wodnoprawnego OŚ.6341.34.2017.BS - odwodnienie straży pożarnej w Jaśkowicach
  Wyświetleń: 1724
 1134. Ośrodki Szkolenia Kierowców
  Wyświetleń: 1724
 1135. Informacja o wynikach naboru na wolne stanowisko - księgowa w Domu Pomocy Społecznej w Prószkowie
  Wyświetleń: 1723
 1136. Obwieszczenie o wszczęciu postępowania - rozbudowa ul. Kochanowskiego w m. Dobrzeń Wielki
  Wyświetleń: 1723
 1137. Informacja o wszczęciu postępowania wodnoprawnego - OŚ.6341.21.2015.ZW - przełożenie rowu Wrzoski
  Wyświetleń: 1722
 1138. Informacja o wszczęciu postępowania wodnoprawnego - OŚ.6341.69.2012.BS
  Wyświetleń: 1722
 1139. Informacja o wszczęciu postępowania wodnoprawnego - OŚ.BSz-6223-45/10
  Wyświetleń: 1722
 1140. Informacja o wszczęciu postępowania wodnoprawnego nr OŚ.6341.19.2011.BS
  Wyświetleń: 1722
 1141. Informacja o wynikach naboru na wolne stanowisko urzędnicze - Członek Powiatowego Zespołu do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności
  Wyświetleń: 1722
 1142. Informacja o wyniku naboru na stanowisko Podinspektor w Wydziale Geodezji i Kartografii
  Wyświetleń: 1722
 1143. Ogłoszenie o naborze na wolne stanowisko podinspektora w ZOZGiK.
  Wyświetleń: 1722
 1144. Otwarty konkurs na wsparcie realizacji zadań publicznych z zakresu kultury i sztuki oraz kultury fizycznej w roku 2019
  Wyświetleń: 1722
 1145. Informacja o wszczęciu postępowania OŚ.6341.139.2015.BS- odwodnienie m.BOGUSZYCE
  Wyświetleń: 1721
 1146. Informacja o wszczęciu postępowania wodnoprawnego - OŚ.6341.32.2011.ZW
  Wyświetleń: 1720
 1147. Informacja o wszczęciu postępowania wodnoprawnego OŚ.6341.71.2015.ZW - staw podsiąkowy Brynica
  Wyświetleń: 1720
 1148. Obwieszczenie o wydaniu decyzji na realizacje inwestycji drogowej - budowa drogi gminnej publicznej w Świerklach
  Wyświetleń: 1720
 1149. Obwieszczenie Starosty Opolskiego - Zawiadomienie o wszczęciu postępowania - nr OŚ.BSz.6223-14/09
  Wyświetleń: 1720
 1150. Informacja o wszczęciu postępowania wodnoprawnego - OŚ.6341.131.2014.BS
  Wyświetleń: 1719
 1151. Obwieszczenie Wojewody Opolskiego o możliwości przeglądania akt sprawy w spr. ustalenia i wypłaty odszkodowania za nabytą nieruchomość przeznaczoną na rozbudowę drogi krajowej nr 46 na odc. Lędziny-Dębska Kuźnia (IN.IV.7570.117.2012.MN)
  Wyświetleń: 1719
 1152. Ogłoszenie o naborze na wolne stanowisko urzędnicze - Podinspektor w Wydziale Geodzezji i Kartografii Starostwa Powiatowego w Opolu
  Wyświetleń: 1719
 1153. Informacja o działanich podejmowanych wobec Starosty przez podmioty wykonujące zawodową działalność lobbingową w 2015 r
  Wyświetleń: 1718
 1154. Informacja o wsczęciu postępowania wodnoprawnego nr OŚ.6341.54.2011.BS
  Wyświetleń: 1718
 1155. Informacja o wszczęciu postępowania wodnoprawnego - OŚ.6341.54.2015.BS - ujęcie wód podziemnych w Kadłubie Turawskim - wykonanie studni, pobór wód
  Wyświetleń: 1718
 1156. Informacja o wszczęciu postępowania wodnoprawnego - OŚ.ZW 6224-13/09
  Wyświetleń: 1718
 1157. Ogłoszenie Starosty Opolskiego z dnia 14 lutego 2014 r. o konsultacjach społecznych w sprawie projektu Planu zrównoważonego rozwoju publicznego transportu zbiorowego dla Powiatu Opolskiego
  Wyświetleń: 1718
 1158. Informacja o wsczęciu postępowania wodnoprawnego - OŚ.6341.25.2012.BS
  Wyświetleń: 1717
 1159. Informacja o wszczęciu postępowania wodnoprawnego - OŚ.BSz-6223-90/10
  Wyświetleń: 1717
 1160. Informacja o zamieszczeniu danych o wydaniu decyzji - pozwolenie na budowę - dla przedsięwzięcia: Przebudowa z rozbudową budynku utylizacji na punkt pozyskiwania i przeładunku surowców utylizacyjnych w m. Węgry
  Wyświetleń: 1717
 1161. Informacja o zamieszczeniu danych o wydaniu decyzji o pozwoleniu na budowę kanalizacji sanitarnej w m. Boguszyce i Źlinice
  Wyświetleń: 1717
 1162. Obwieszczenie o wpływie wniosku - zmiana pozwolenia na budowe hali magazynowej w Krasiejowie, ul. Szkolna
  Wyświetleń: 1717
 1163. Informacja o wszczęciu postępowania wodnoprawnego - OŚ.6341.23.2014.ZW
  Wyświetleń: 1716
 1164. Informacja o wszczęciu postępowania wodnoprawnego - OŚ.BSz-6223-52/09
  Wyświetleń: 1716
 1165. Ogłoszenie o naborze z dnia 2 sierpnia 2018 r. na wolne stanowiska urzędnicze w Wydziale Komunikacji Starostwa Powiatowego w Opolu
  Wyświetleń: 1716
 1166. VI Sesja Rady Powiatu Opolskiego - III kadencja - 2007 r.
  Wyświetleń: 1716
 1167. XXV Sesja Rady Powiatu Opolskiego 2005 r. - protokół
  Wyświetleń: 1716
 1168. Informacja o wsczęciu postępowania wodnoprawnego nr OŚ.6341.78.2011.BS
  Wyświetleń: 1715
 1169. Informacja o wszczęciu postępowania wodnoprawnego - OŚ.6341.66.2014.BS
  Wyświetleń: 1715
 1170. Informacja o wynikach naboru z dnia 10 marca 2016 r. na wolne stanowisko urzędnicze specjalisty ds. bepieczeństwa i higieny pracy Starostwa Powiatowego w Opolu
  Wyświetleń: 1715
 1171. Ogłoszenie o naborze na wolne stanowisko - Podinspektor w Wydziale Budownictwa
  Wyświetleń: 1715
 1172. Informacja o wszczęciu postępowania wodnoprawnego - OŚ.BSz-6223-23/10
  Wyświetleń: 1714
 1173. Informacja o wszczęciu postępowania wodnoprawnego nr OŚ.6341.11.2011.BS
  Wyświetleń: 1714
 1174. Obwieszczenie Wojewody Opolskiego o możliwości przeglądania akt sprawy w postępowaniu o ustalenie i wyypłatę odszkodowania za nabytą z mocy prawa nieruchomość przeznaczoną na budowę ciągu pieszo-rowerowego wzdłuż ulicy Budowlanych
  Wyświetleń: 1713
 1175. Ogłoszenie o naborze na wolne stanowisko urzędnicze - młodszy referent w Kancelarii Starostwa Powiatowego w Opolu
  Wyświetleń: 1713
 1176. V Sesja Rady Powiatu Opolskiego - III kadencja - 2007 r.
  Wyświetleń: 1713
 1177. Informacja o wszczęciu postępowania wodnoprawnego - OŚ.6341.91.2014.BS
  Wyświetleń: 1712
 1178. Obwieszczenie o wpływie wniosku - budowa kanalizacji - gm. Popielów
  Wyświetleń: 1712
 1179. Informacja o wsczęciu postępowania wodnoprawnego nr OŚ.6341.3.2012.BS
  Wyświetleń: 1711
 1180. Ogłoszenie o naborze na wolne stanowisko urzędnicze - starszy referent w Zespole Szkół w Chróścinie z dnia 29.01.2007 r.
  Wyświetleń: 1711
 1181. Informacja o wszczęciu postępowania wodnoprawnego - OŚ.ZW 6223-101/10
  Wyświetleń: 1710
 1182. Informacja o wynikach naboru na stanowisko - Referent w Sekcji Utrzymania Dróg i Mostów w Zarządzie Dróg Powiatowych w Opolu - ogłoszenie z dn.13.05.2009 r.
  Wyświetleń: 1710
 1183. Obwieszczenie Wojewody Opolskiego o możliwości przeglądania akt sprawy w postępowaniu o ustalenie i wypłatę odszkodowania za nabytą z mocy prawa nieruchomość przeznaczoną na dokończenie przebudowy wałów na terenie gminy Dobrzeń Wielki-II etap (dz.1549/19)
  Wyświetleń: 1710
 1184. XXXV Sesja Rady Powiatu Opolskiego 2006 r. - protokół
  Wyświetleń: 1710
 1185. Informacja o wszczęciu postępowania wodnoprawnego - OŚ.6341.12.2011.ZW
  Wyświetleń: 1709
 1186. Informacja o wszczęciu postępowania wodnoprawnego - OŚ.ZW 6224-33/09
  Wyświetleń: 1709
 1187. Informacja o wszczęciu postępowania wodnoprawnego OŚ.6341.104.2015.BS - odwodnienie ul. Spacerowej w m. Kępa
  Wyświetleń: 1709
 1188. Ogłoszenie o naborze na wolne stanowisko urzędnicze - naczelnik Wydziału Administracyjno-Gospodarczego
  Wyświetleń: 1709
 1189. XXXIV Sesja Rady Powiatu Opolskiego - III kadencja
  Wyświetleń: 1709
 1190. Lista kandydatów spełniajacych wymogi formalne na stanowisko specjalista ds. utrzymania mostów - ogłoszenie z dn. 06.11.2008 r.
  Wyświetleń: 1708
 1191. Informacja o wszczęciu postępowania wodnoprawnego - OŚ.BSz-6223-36/9/08
  Wyświetleń: 1707
 1192. Informacja o wszczęciu postępowania wodnoprawnego - OŚ.ZW 6224-25/08
  Wyświetleń: 1707
 1193. Ogłoszenie o naborze na wolne kierownicze stanowisko urzędnicze - Naczelnik Wydziału Ochrony Środowiska z dnia 16.01.2007
  Wyświetleń: 1707
 1194. Informacja o wynikach postępowania rekrutacyjnego zgodnie z II naborem z dnia 23.03.2006 r. na stanowisko Dyrektora Domu Dziecka w Turawie
  Wyświetleń: 1706
 1195. Obwieszczenie o wydaniu decyzji - Budowa drogi ul. Słoneczna i wewnętrzna w miejscowości Krzanowice
  Wyświetleń: 1706
 1196. Ogłoszenie o naborze na wolne stanowisko urzędnicze - młodszy referent w Wydziale Geodezji i Kartografii
  Wyświetleń: 1706
 1197. Zawiadomienie o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji pn. Budowa gazociągu Zdzieszowice- Wrocław DV1000 MOP 8,4 MPA ok. 130 km
  Wyświetleń: 1706
 1198. XIII sesja Rady Powiatu Opolskiego - V kadencja - protokół
  Wyświetleń: 1705
 1199. Informacja o wszczęciu postępowania wodnoprawnego - OŚ.BSz-6223-69/09
  Wyświetleń: 1704
 1200. Informacja o wszczęciu postępowania wodnoprawnego - OŚ.6341.102.2013.BS
  Wyświetleń: 1703
 1201. Informacja o wszczęciu postępowania wodnoprawnego - OŚ.BSz-6223-70/09
  Wyświetleń: 1703
 1202. Obwieszczenie Wojewody Opolskiego o możliwości przeglądania akt sprawy w spr. ustalenia i wypłaty odszkodowania za nabytą nieruchomość przeznaczoną na rozbudowę drogi krajowej nr 46 na odc. Lędziny-Dębska Kuźnia (IN.IV.7570.115.2012.MN)
  Wyświetleń: 1703
 1203. Ogłoszenie o naborze na wolne stanowisko urzędnicze - Referent w Sekcji Utrzymania Dróg i Mostów w Zarządzie Dróg Powiatowych - z dn. 13.05.2009
  Wyświetleń: 1703
 1204. Ogłoszenie o naborze na wolne stanowisko urzędnicze w Zespole Szkół w Ozimku - Starszy księgowy. Ogłoszenie z dnia 13.04.2010 r.
  Wyświetleń: 1703
 1205. Informacja o wynikach naboru na kierownicze stanowisko urzędnicze - naczelnik Wydziału Oświaty, Kultury i Sportu
  Wyświetleń: 1702
 1206. XXVI Sesja Rady Powiatu Opolskiego - IV kadencja - protokół
  Wyświetleń: 1702
 1207. XXXIX Sesja Rary Powiatu Opolskiego IV kadencja - protokół
  Wyświetleń: 1702
 1208. Informacja o wszczęciu postępowania wodnoprawnego - OŚ.6341.57.2014.BS
  Wyświetleń: 1701
 1209. Obwieszczenie Wojewody Opolskiego o wydaniu decyzji ustalającej wysokość odszkodowania za nabytą z mocy prawa na rzecz Województwa Opolskiego nieruchomość na dokończenie przebudowy wałów na terenie gm. Dobrzeń Wielki - Etap II (IN.IV.7570.11.2015.MN)
  Wyświetleń: 1701
 1210. XXXII Sesja Rady Powiatu Opolskiego - III kadencja
  Wyświetleń: 1701
 1211. Ogłoszenie o wynikach naboru na wolne stanowisko urzędnicze - Inspektor w Wydziale Organizacyjnym
  Wyświetleń: 1700
 1212. XIX Sesja Rady Powiatu Opolskiego - III kadencja - 2008 r.
  Wyświetleń: 1700
 1213. XXIV Sesja Rady Powiatu Opolskiego - IV kadencja - protokół
  Wyświetleń: 1699
 1214. Informacja o wszczęciu postępowania wodnoprawnego - OŚ.6341.109.2012.ZW
  Wyświetleń: 1698
 1215. Informacja o wszczęciu postępowania wodnoprawnego - OŚ.ZW 6224-16/10
  Wyświetleń: 1698
 1216. XXX Sesja Rady Powiatu Opolskiego 2006 r.
  Wyświetleń: 1698
 1217. Informacja o wszczęciu postępowania wodnoprawnego - OŚ.6341.42.2013.ZW
  Wyświetleń: 1697
 1218. Informacja o wszczęciu postępowania wodnoprawnego - OŚ.ZW 6224-11/09
  Wyświetleń: 1697
 1219. Informacja o wszczęciu postępowania wodnoprawnego OŚ. BSz - 6223 - 10/09
  Wyświetleń: 1697
 1220. Informacja w sprawie zatwierdzenia projektu budowlanego i udzielenia pozwolenia na budowę sieci kanalizacji sanitarnej dla m. Krzyżowa Dolina. Inwestor: Gmina Ozimek
  Wyświetleń: 1697
 1221. Obwieszczenie Wojewody Opolskiego o możliwości przeglądania akt sprawy w postępowaniu o ustalenie i wypłatę odszkodowania za nabytą z mocy prawa przez Skarb Państwa nieruchomość przeznaczoną na rozbudowę drogi -dz. 483/38 obr. Lędziny, gmina Chrząstowice
  Wyświetleń: 1697
 1222. Informacja o wszczęciu postępowania wodnoprawnego - OŚ.6341.68.2014.ZW
  Wyświetleń: 1696
 1223. Informacja o wszczęciu postępowania wodnoprawnego - OŚ.BSz-6223-31/10
  Wyświetleń: 1696
 1224. Informacja o wszczęciu postępowania wodnoprawnego - OŚ.BSz-6223-4/10
  Wyświetleń: 1696
 1225. Oobwieszczenie Starosty Opolskiego - OŚ. BSz. 6223 - 3 / 09
  Wyświetleń: 1696
 1226. Informacja o wsczęciu postępowania wodnoprawnego nr OŚ.6341.58.2011.BS
  Wyświetleń: 1695
 1227. Informacja o wszczęciu postępowania wodnoprawnego - OŚ.6341.30.2012.ZW
  Wyświetleń: 1695
 1228. Informacja o wszczęciu postępowania wodnoprawnego - OŚ.6341.61.2012.BS
  Wyświetleń: 1695
 1229. Informacja o zamieszczeniu danych o wydaniu decyzji o pozwoleniu na budowę dróg gminnych, ulic: Szkolnej, Polnej i Piaskowej w m. Nowe Siołkowice - Urząd Gminy Popielów
  Wyświetleń: 1695
 1230. IX sesja Rady Powiatu Opolskiego - V kadencja
  Wyświetleń: 1695
 1231. Ogłoszenie o naborze na wolne stanowisko urzędnicze - referent w Wydziale Komunikacji - ogłoszenie z dn. 11.02.2010 r.
  Wyświetleń: 1695
 1232. Zarządzenie Dyrektora Zespołu Szkół w Ozimku w sprawie zasad postępowania przy naborze kandydatów do zatrudnienia na wolne stanowiska urzędnicze w Zespole Szkół w Ozimku w tym na kierownicze stanowiska urzędnicze
  Wyświetleń: 1695
 1233. Ogłoszenie o naborze na stanowisko - Naczelnika Wydziału Geodezji i Kartografii - Geodety Powiatowego
  Wyświetleń: 1694
 1234. XXXI Sesja Rady Powiatu Opolskiego - IV kadencja - protokół
  Wyświetleń: 1694
 1235. Informacja o wszczęciu postępowania wodnoprawnego - OŚ.6341.127.2013.BS
  Wyświetleń: 1692
 1236. Informacja o wszczęciu postępowania wodnoprawnego - OŚ.BSz-6223-66/10
  Wyświetleń: 1692
 1237. Informacja o wszczęciu postępowania wodnoprawnego - OŚ.ZW 6224-34/09
  Wyświetleń: 1692
 1238. Informacja o wszczęciu postępowania wodnoprawnego OŚ.6341.77.2015.ZW - przejście światłowodem nad rz. Żydówką w Dobrzeniu Wielkim
  Wyświetleń: 1692
 1239. XXXV Sesja Rady Powiatu Opolskiego IV kadencji - protokół
  Wyświetleń: 1692
 1240. Obwieszczenie Wojewody Opolskiego o wydaniu decyzji ustalającej wysokość odszkodowania za nabytą z mocy prawa na rzecz Skarbu Państwa nieruchomość przeznaczoną na rozbudowę drogi krajowej nr 46 odcinek Lędziny - Dębska Kuźnia (IN.IV.7570.150.2012.MN)
  Wyświetleń: 1691
 1241. Informacja o wsczęciu postępowania wodnoprawnego nr OŚ.6341.79.2011.BS
  Wyświetleń: 1690
 1242. Informacja o wszczęciu postępowania wodnoprawnego - OŚ.6341.132.2012.BS
  Wyświetleń: 1690
 1243. Obiweszczenie o wydaniu decyzji - budowa odcinka drogi gminnej ul. Krzyżula w m. Łubniany
  Wyświetleń: 1689
 1244. Obwieszczenie o wpływie wniosku - budowa stacji paliw w Dobrzeniu Wielkim
  Wyświetleń: 1689
 1245. Obwieszczenie o wszczęciu postępowania - Rozudowa drogi ul. 1 Maja w Biestrzynniku
  Wyświetleń: 1689
 1246. Ogłoszenie o naborze na stanowisko podinspektora w Wydziale Geodezji i Kartografii z dnia 01.06.2009 r.
  Wyświetleń: 1689
 1247. Informacja o wszczęciu postępowania wodnoprawnego - OŚ.6341.116.2013.ZW
  Wyświetleń: 1688
 1248. Informacja o wyniku naboru na wolne stanowisko urzędnicze - specjalista ds. bezpieczeństwa i higieny pracy w Starostwie Powiatowym w Opolu
  Wyświetleń: 1688
 1249. Informacja o wszczęciu postępowania wodnoprawnego - OŚ. BSz-6223-67 /08
  Wyświetleń: 1687
 1250. Obwieszczenie o wydaniu decyzji - Rozbudowa Elektrowni Opole o 2 bloki energ. wraz z obiektami towarzyszącymi
  Wyświetleń: 1687
 1251. Ogłoszenie Zarządu Powiatu Opolskiego w sprawie konsultacji dot. Powiatowego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie na lata 2015-2020 i Powiatowego Programu Profilaktycznego w Zakresie Promowania i Wdrażania Prawidłowych Metod Wychowawczych
  Wyświetleń: 1687
 1252. Informacja o wszczęciu postępowania wodnoprawnego - OŚ.6341.66.2012.BS
  Wyświetleń: 1686
 1253. Informacja o wszczęciu postępowania wodnoprawnego nr OŚ.6341.15.2011.BS
  Wyświetleń: 1686
 1254. Informacja o wszczęciu postępowania wodnoprawnego nr OŚ.6341.4.2011.BS
  Wyświetleń: 1686
 1255. Informacja o wynikach naboru - specjalista ds.płac - Zarząd Dróg Powiatowych w Opolu - ogłoszenie z dn.02.10.2008 r.
  Wyświetleń: 1686
 1256. Informacja o wynikach naboru na stanowisko - Naczelnik Wydziału Organizacyjnego
  Wyświetleń: 1686
 1257. Obwieszczenie Starosty Opolskiego - OŚ.6341.92.2012.ZW
  Wyświetleń: 1686
 1258. Informacja o wszczęciu postępowania wodnoprawnego - OŚ.6341.69.2013.BS
  Wyświetleń: 1685
 1259. Informacja o zamieszczeniu danych o wydaniu decyzji o pozwoleniu na budowę kanalizacji sanitarnej ciśnieniowej w m. Bierdzany - Urząd Gminy Turawa
  Wyświetleń: 1685
 1260. Obwieszczenie Starosty Opolskiego - OŚ.ZW 6223-83/10
  Wyświetleń: 1685
 1261. Ogłoszenie o naborze na wolne stanowisko urzędnicze - podinspektor w Wydziale Ochrony Środowiska - z dn. 25.09.2008 r.
  Wyświetleń: 1685
 1262. Informacja o wszczęciu postępowania wodnoprawnego - OŚ.6341.33.2013.BS
  Wyświetleń: 1683
 1263. Informacja o wszczęciu postępowania wodnoprawnego - OŚ.6341.49.2014.ZW
  Wyświetleń: 1683
 1264. Informacja o wyniku naboru na stanowisko Referenta w Wydziale Komunikacji
  Wyświetleń: 1683
 1265. Obwieszczenie o wpływie wniosku - budowa drogi - gm. Turawa
  Wyświetleń: 1683
 1266. XXI Sesja Rady Powiatu Opolskiego 2005 r. - protokół
  Wyświetleń: 1683
 1267. Informacja o wszczęciu postępowania wodnoprawnego - OŚ.6341.47.2013.BS
  Wyświetleń: 1682
 1268. Informacja o wszczęciu postępowania wodnoprawnego - OŚ.6341.5.2014.ZW
  Wyświetleń: 1682
 1269. Uchwały Regionalnej Izby Obrachunkowej w Opolu dotyczące projektu budżetu Powiatu Opolskiego na 2017 r.
  Wyświetleń: 1682
 1270. XVIII Sesja Rady Powiatu Opolskiego - IV kadencja
  Wyświetleń: 1682
 1271. Informacja o wsczęciu postępowania wodnoprawnego nr OŚ.6341.60.2011.BS
  Wyświetleń: 1681
 1272. Informacja o wyniku naboru na wolne stanowisko urzędnicze - księgowy w Wydziale Finansowo - Budżetowym
  Wyświetleń: 1681
 1273. XXII Sesja Rady Powiatu Opolskiego 2005 r. - protokół
  Wyświetleń: 1681
 1274. Informacja o wszczęciu postępowania wodnoprawnego - OŚ.6341.107.2014.ZW
  Wyświetleń: 1679
 1275. Informacja o wyniku naboru z dnia 8 września 2016 r. na wolne stanowisko urzędnicze - Radca Prawny w wymiarze 1/2 etatu
  Wyświetleń: 1678
 1276. Obwieszczenie Wojewody Opolskiego o możliwości przeglądania akt sprawy w spr. ustalenia i wypłaty odszkodowania za nabytą nieruchomość przeznaczoną na rozbudowę drogi krajowej nr 46 na odc. Lędziny-Dębska Kuźnia (IN.IV.7570.200.2012.GT)
  Wyświetleń: 1678
 1277. Obwieszczenie Wojewody Opolskiego o wydaniu decyzji ustalającej wysokość odszkodowania za nabytą z mocy prawa na rzecz Skarbu Państwa nieruchomość przeznaczoną na rozbudowę drogi krajowej nr 46 odcinek Lędziny - Dębska Kuźnia (IN.IV.7570.117.2012.MN)
  Wyświetleń: 1678
 1278. Zasady postępowania przy naborze na wolne stanowiska urzędnicze w Domu Dziecka im.J.Korczaka w Tarnowie Op.
  Wyświetleń: 1678
 1279. Obwieszczenie Wojewody Opolskiego o możliwości przeglądania akt sprawy w postępowaniu o ustalenie i wypłatę odszkodowania za nabytą z mocy prawa nieruchomość przeznaczoną na dokończenie przebudowy wałów na terenie gminy Dobrzeń Wielki-II Etap (dz.1551/44)
  Wyświetleń: 1677
 1280. Ogłoszenie o II naborze na wolne stanowisko urzędnicze - Starszy księgowy w wymiarze 1/2 etatu
  Wyświetleń: 1677
 1281. Informacja o wsczęciu postępowania wodnoprawnego nr OŚ.6341.14.2011.BS
  Wyświetleń: 1676
 1282. Obwieszczenie o wszczęciu postępowania - budowa drogi gminnej w m. Dobrzeń Mały
  Wyświetleń: 1675
 1283. Obwieszczenie o wszczęciu postępowania - Zmiana decyzji ZRID Nr 3/2012
  Wyświetleń: 1675
 1284. informacja o wszczęciu postępowania wodnoprawnego nr OŚ.BSz-6223-26/09
  Wyświetleń: 1674
 1285. Obwieszczenie o wydaniu decyzji - przebudowa drogi powiatowej na odcinku Komprachcice ? Szydłów
  Wyświetleń: 1674
 1286. Roczny program współpracy Powiatu Opolskiego z organizacjami pozarządowymi na rok 2016
  Wyświetleń: 1673
 1287. Informacja o wynikach naboru na 2 wolne stanowiska urzędnicze - młodszy referent w Wydziale Komunikacji - ogłoszenie z dn. 23.07.2007 r.
  Wyświetleń: 1670
 1288. Obwieszczenie o wszczęciu postępowania - budowa drogi gminnej - ulicy Dębowej w miejscowości Ligota Prószkowska
  Wyświetleń: 1670
 1289. Ogłoszenie o naborze na wolne stanowisko urzędnicze - główny księgowy w Domu Dziecka w Chmielowicach z dnia 24.04.2007
  Wyświetleń: 1670
 1290. Informacja o wszczęciu postępowania wodnoprawnego - OŚ.BSz-6223-16/10
  Wyświetleń: 1669
 1291. Informacja o wszczęciu postępowania wodnoprawnego - OŚ.BSz-6223-39/10
  Wyświetleń: 1669
 1292. Informacja o wszczęciu postępowania wodnoprawnego - OŚ.ZW 6224-12/10
  Wyświetleń: 1669
 1293. Zawiadomienie dot. zmiany pozwolenia zintegrowanego dla instalacji do produkcji szkła opakowaniowego - Warta Glass Jedlice S.A.
  Wyświetleń: 1669
 1294. Ogłoszenie o IV przetargu ustnym nieograniczonym na sprzedaż nieruchomości gruntowej zabudowanej połozonej w Tułowicach przy ul. Zamkowej 5A ozn. nr dz. 633/7 i 633/6 z k. m. 2
  Wyświetleń: 1668
 1295. XVII Sesja Rady Powiatu Opolskiego - IV kadencja - protokół
  Wyświetleń: 1668
 1296. XXX Sesja Rady Powiatu Opolskiego 2006 r. - protokół
  Wyświetleń: 1668
 1297. Informacja o zamieszczeniu danych o wydaniu decyzji o pozwoleniu na budowę kanalizacji sanitarnej ciśnieniowej w m. Ligota Turawska - Urząd Gminy Turawa
  Wyświetleń: 1667
 1298. Ogłoszenie Zarządu Powiatu w Opolu - OŚ.602.10.2012.EP
  Wyświetleń: 1667
 1299. Informacja o wynikach naboru na stanowisko - księgowa w Domu Pomocy Społecznej w Prószkowie
  Wyświetleń: 1666
 1300. Informacja o wszczęciu postępowania wodnoprawnego OŚ.BSz-6223-43/09
  Wyświetleń: 1665
 1301. Ogłaszenie o naborze na wolne stanowisko urzędnicze - Inspektor w Wydziale Geodezji i Kartografii Starostwa Powiatowego w Opolu
  Wyświetleń: 1665
 1302. Informacja o wynikach naboru na stanowisko - inspektora w Domu Pomocy Społecznej w Prószkowie
  Wyświetleń: 1664
 1303. Informacja o wynikach naboru na wolne stanowisko urzędnicze - Główna Księgowa w Domu Dziecka w Chmielowicach - ogłoszenie z dnia 08.08.2007
  Wyświetleń: 1664
 1304. XI sesja Rady Powiatu Opolskiego - IV kadencja - protokół
  Wyświetleń: 1664
 1305. Informacja o wyniku naboru na wolne stanowisko urzędnicze - inspektor w Wydziale Budownictwa
  Wyświetleń: 1663
 1306. Ogłoszenie o naborze Dyrektora Zespołu Szkół w Tułowicach na wolne stanowisko urzędnicze - Specjalista do spraw kadrowych
  Wyświetleń: 1663
 1307. Ogłoszenie o naborze z dnia 4 października 2017 roku na wolne stanowisko urzędnicze w Wydziale Gospodarki Nieruchomościami i Rolnictwa Starostwa Powiatowego w Opolu
  Wyświetleń: 1663
 1308. Ogłoszenie o wynikach naboru na wolne stanowisko urzędnicze - Podinspektor w Wydziale Finansowo - Budżetowym
  Wyświetleń: 1663
 1309. XXXVIII Sesja Rady Powiatu Opolskiego IV kadencja - protokół
  Wyświetleń: 1663
 1310. IX Sesja Rady Powiatu Opolskiego - III kadencja - 2007 r. - protokół
  Wyświetleń: 1662
 1311. XX sesja Rady Powiatu Opolksiego - V kadencja
  Wyświetleń: 1662
 1312. Informacja o wszczęciu postępowania wodnoprawnego - OŚ.6341.109.2014.BS
  Wyświetleń: 1661
 1313. Informacja o wszczęciu postępowania wodnoprawnego - OŚ.6341.58.2014.BS
  Wyświetleń: 1661
 1314. Informacja o wszczęciu postępowania wodnoprawnego - OŚ.BSz-6223-49/10
  Wyświetleń: 1660
 1315. Obwieszczenie o wydaniu decyzji - rozbudowę odcinka drogi oraz budowę mostu i rozbudowa mostu w w m. Krasiejów
  Wyświetleń: 1660
 1316. Informacja o wszczęciu postępowania wodnoprawnego - OŚ.6341.101.2014.ZW
  Wyświetleń: 1659
 1317. Informacja o wszczęciu postępowania wodnoprawnego - OŚ.6341.19.2013.BS
  Wyświetleń: 1659
 1318. Informacja o wszczęciu postępowania wodnoprawnego - OŚ.6341.95.2014.BS
  Wyświetleń: 1659
 1319. Obwieszczenie Starosty Opolskiego o wydaniu decyzji umarzającej postępowanie dot. odwodnienia ul. Konopnickiej w Dobrzeniu Wielkim - OŚ.6341.121.2015.BS
  Wyświetleń: 1659
 1320. Ogłoszenie o naborze na stanowisko podinspektor ds. pozyskiwania środków zewnętrznych z dnia 12.06.2009 r.
  Wyświetleń: 1659
 1321. Obwieszczenie Starosty Opolskiego - OŚ. 6341. 2. 2011. BS
  Wyświetleń: 1658
 1322. Obwieszczenie o wydaniu decyzji realizację inwestycji drogowej polegającej na budowie drogi gminnej Brzezie – Dobrzeń Wielki
  Wyświetleń: 1657
 1323. X Sesja Rady Powiatu Opolskiego - III kadencja - 2007 r.
  Wyświetleń: 1657
 1324. Informacja o wszczęciu postępowania wodnoprawnego - OŚ.BSz-6223-20/09
  Wyświetleń: 1656
 1325. Informacja o zamieszczeniu danych o wpływie wniosku o zatwierdzeniu projektu i wydanie pozwolenia na budowę kanalizacji sanitarnej ciśnieniowej - z wyłączeniem przejść rurociągów kanalizacyjnych ciśnieniowych pod drogą wojewódzką Nr 463 i krajowa Nr 45
  Wyświetleń: 1653
 1326. Obwieszczenie o wływie wniosku - Przebudowa Drogi - gm. Dobrzeń Wlk.
  Wyświetleń: 1653
 1327. Informacja o wszczęciu postępowania wodnoprawnego - OŚ.6341.106.2014.BS
  Wyświetleń: 1652
 1328. Informacja o wszczęciu postępowania wodnoprawnego - OŚ.6341.34.2013.ZW
  Wyświetleń: 1652
 1329. Obwieszczenie o wydaniu decyzji na realizacje inwestycji drogowej - rozbudowa ul. Sienkiewicza i ul. Kwaśnej w m. Chróścice
  Wyświetleń: 1652
 1330. VIII sesja Rady Powiatu Opolskiego - IV kadencja -Protokół
  Wyświetleń: 1652
 1331. II Sesja Rady Powiatu Opolskiego - III kadencja - 2006 r. - protokół
  Wyświetleń: 1651
 1332. Informacja o wszczęciu postępowania wodnoprawnego - OŚ.6341.53.2013.BS
  Wyświetleń: 1651
 1333. Informacja o wszczęciu postępowania wodnoprawnego - OŚ.6341.72.2013.ZW
  Wyświetleń: 1651
 1334. Ogłoszenie o naborze na wolne stanowisko urzędnicze - inspektora ds. BHP 1/4 etatu w Domu Pomocy Społecznej w Prószkowie z dnia 07.10.2008 r.
  Wyświetleń: 1651
 1335. Informacja o wszczęciu postępowania wodnoprawnego - OŚ.6341.103.2013.BS
  Wyświetleń: 1650
 1336. Informacja o wyniku naboru na stanowisko: referent ds. utrzymania dróg.
  Wyświetleń: 1650
 1337. Kwartalna informacja o udzielonych umorzeniach niepodatkowych należności budżetowych o charakterze publiczno-prawnym w szczególności dochody budżetu państwa i budżetu Powiatu za II kwartał 2016 r.
  Wyświetleń: 1650
 1338. Ogłoszenie o naborze na wolne stanowisko urzędnicze - specjalista ds. utrzymania mostów 1/2 etatu w Zarządzie Dróg Powiatowych - z dn. 06.11.2008
  Wyświetleń: 1650
 1339. Usługa ochrony budynków i mienia, stanowiących własność Skarbu Państwa, w zespole dworsko – parkowym w Karczowie
  Wyświetleń: 1650
 1340. Informacja o zamieszczeniu danych o wydaniu decyzji o pozwoleniu na budowę kanalizacji sanitarnej ciśnieniowej w m. Kadłub Turawski - Urząd Gminy Turawa
  Wyświetleń: 1649
 1341. Ogłoszenie o naborze na dwa wolne stanowiska urzędnicze - młodszy referent w Wydziale Komunikacji - ogłoszenie z dn. 24.11.2009 r.
  Wyświetleń: 1649
 1342. Informacja o wsczęciu postępowania wodnoprawnego nr OŚ.6341.4.2012.BS
  Wyświetleń: 1648
 1343. Informacja o wszczęciu postępowania wodnoprawnego - OŚ.BSz-6223-17/10
  Wyświetleń: 1648
 1344. Informacja o wszczęciu postępowania wodnoprawnego - OŚ.BSz-6223-4/09
  Wyświetleń: 1648
 1345. Obwieszczenie o wydaniu decyzji - Budowa drogi gminnej ul. Jańskiego w miejscowości Dobrzeń Wielki
  Wyświetleń: 1648
 1346. Obwieszczenie o wydaniu decyzji - budowa kanalizacji sanitarnej gm. Prószków - Boszycze, Źlinice
  Wyświetleń: 1648
 1347. Informacja o wszczęciu postępowania wodnoprawnego - OŚ.6341.25.2013.BS
  Wyświetleń: 1647
 1348. Informacja o wszczęciu postępowania wodnoprawnego - OŚ.6341.68.2011.ZW
  Wyświetleń: 1646
 1349. Informacja o wszczęciu postępowania wodnoprawnego - OŚ.ZW 6224-18/10
  Wyświetleń: 1646
 1350. Informacja o wyniku naboru na wolne stanowisko urzędnicze - inspektor w Wydziale Budownictwa
  Wyświetleń: 1646
 1351. Informacja o wyniku naboru na wolne stanowisko urzędnicze - podinspektor w Wydziale Finansowo - Budżetowym- ogłoszenie z dn.03.01.2012 r.
  Wyświetleń: 1646
 1352. Obwieszczenie Starosty Opolskiego - OŚ.6341.130.2012.ZW
  Wyświetleń: 1646
 1353. Wydanie wtórnika tablicy rejestracyjnej w związku z jej utratą lub zniszczeniem
  Wyświetleń: 1646
 1354. Lista kandydatów spełniających wymogi formalne na wolne stanowisko urzędnicze - kierownika zespołu w Domu Pomocy Społecznej w Prószkowie - ogłoszenie z dnia 11.03.2009 r.
  Wyświetleń: 1645
 1355. Informacja o wszczęciu postępowania wodnoprawnego - OŚ.6341.68.2015.BS- wykonanie urzadzeń wodnych wylotu ścieków z "przydomowej" oczyszczalni w Dylakach
  Wyświetleń: 1644
 1356. Informacja o wszczęciu postępowania wodnoprawnego - OŚ.6341.80.2014.BS
  Wyświetleń: 1644
 1357. Informacja o wszczęciu postępowania wodnoprawnego - OŚ.ZW6224-5/09
  Wyświetleń: 1644
 1358. Obwieszczenie o wydaniu decyzji w sprawie zmiany sposobu użytkowania obiektu inwentarskiego z owczarni na kurnik
  Wyświetleń: 1644
 1359. Ogłoszenie o naborze na wolne stanowisko urzędnicze - księgowy w Wydziale Finansowo - Budżetowym
  Wyświetleń: 1644
 1360. Informacja o wynikach naboru na stanowisko - Głównego Księgowego w Domu Dziecka w Chmielowicach dot. ogłoszenia z dnia 24.04.2007
  Wyświetleń: 1643
 1361. Informacja o wszczęciu postępowania wodnoprawnego OŚ.ZW 6224-4/09
  Wyświetleń: 1642
 1362. Informacja o wszczęciu postępowania wodnoprawnego - OŚ.BSz-6223-33/10
  Wyświetleń: 1642
 1363. Informacja o wszczęciu postępowania wodnoprawnego - OŚ.BSz-6223-1/10
  Wyświetleń: 1641
 1364. Informacja o wyniku naboru na stanowisko Inspektora w Wydziale Ochrony Środowiska z dnia 25 sierpnia 2009 r.
  Wyświetleń: 1641
 1365. Obiweszczenie o wszczęciu postepowania - budowa drogi gminnej w m. Miedziana
  Wyświetleń: 1641
 1366. Ogłoszenie o wynikach naboru na wolne stanowisko urzędnicze - Podinspektor w Wydziale Organizacyjnym
  Wyświetleń: 1641
 1367. Transport
  Wyświetleń: 1641
 1368. Informacja o wszczęciu postępowania wodnoprawnego - OŚ.6341.93.2014.BS
  Wyświetleń: 1640
 1369. Obwieszczenie o wpływie wniosku - budowa kanalizacji sanitarnej z przyłaczami do budynków - Niemodlin
  Wyświetleń: 1640
 1370. Informacja o wszczęciu postępowania wodnoprawnego OŚ.BSz-6223-60/09
  Wyświetleń: 1639
 1371. obwiesczenie o wpływie wniosku w sprawie zatwierdzenia projektu budowlanego i wydania pozwolenia na budowę polegającego na budowie fundamentu pod kabino – suszarkę lakierniczą VENUS PB-VB1855 w hali Nr „3” B – Wydział Zabezpieczeń antykorozyjnych w Ozim
  Wyświetleń: 1639
 1372. Obwieszczenie o wszczeciu postępowania w sprawie wydania decyzji w sprawie realizacji inwestycji drogowej - rozbudowie odcinka drogi powiatowej w miejscowości Krasiejów, ul. Spóracka
  Wyświetleń: 1639
 1373. Informacja o zamieszczoniu danych o wpływie wniosku o zatwierdzeniu projektu i wydanie pozwolenia na budowę - Inwestor : PGE Elektrownia Opole S.A. Brzezie k/Opola
  Wyświetleń: 1638
 1374. Informacja o wszczęciu postępowania wodnoprawnego - OŚ.6341.10.2015.ZW - przejście światłowodem pod rz. Prószkówką Domecko
  Wyświetleń: 1637
 1375. Informacja o wyniku naboru na stanowisko Podinspektora w Wydziale Ochrony Środowiska
  Wyświetleń: 1637
 1376. XL Sesja Rady Powiatu Opolskiego IV kadencja - protokół
  Wyświetleń: 1637
 1377. Informacja o wszczęciu postępowania wodnoprawnego - OŚ.6341.17.2015.ZW - przepust na rowie przydrożnym Grabie
  Wyświetleń: 1636
 1378. Informacja o wszczęciu postępowania wodnoprawnego - OŚ.6341.56.2013.BS
  Wyświetleń: 1636
 1379. Ogłoszenie o naborze z dnia 22.11.2016 r. na wolne stanowisko urzędnicze - podinspektor w wydziale Geodezji i kartografii Starostwa Powiatowego w Opolu I
  Wyświetleń: 1636
 1380. Informacja o działanich podejmowanych wobec Starosty przez podmioty wykonujące zawodową działalność lobbingową w 2016 r
  Wyświetleń: 1635
 1381. Informacja o wszczęciu postępowania wodnoprawnego - OŚ.6341.124.2012.BS
  Wyświetleń: 1635
 1382. Informacja o wszczęciu postępowania wodnoprawnego - OŚ.6341.39.2012.ZW
  Wyświetleń: 1635
 1383. Informacja o wszczęciu postępowania wodnoprawnego - OŚ.BSz-6223-65/09
  Wyświetleń: 1635
 1384. Ogłoszenie Zarządu Powiatu Opolskiego z dn. 13 września 2016 r. w spr. projektu „Rocznego programu współpracy Powiatu Opolskiego z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o dział. pp. i o wolontariacie na rok 2017”
  Wyświetleń: 1635
 1385. XXIII Sesja Rady Powiatu Opolskiego - IV kadencja - protokół
  Wyświetleń: 1635
 1386. Informacja Prezydenta Miasta Opola - OŚR.6341.24.2015.AW - odwodnienie drogi powiatowej nr 1713.O ul. Szkolna w m. Krasiejów
  Wyświetleń: 1634
 1387. Obwieszczenie o wydaniu decyzji na realizację inwestycji drogowej polegającej na budowie drogi gminnej ul. Kwiatowej w miejscowości Górki
  Wyświetleń: 1634
 1388. XLI Sesja Rady Powiatu Opolskiego IV kadencja - protokół
  Wyświetleń: 1634
 1389. Informacja o wszczęciu postępowania wodnoprawnego - OŚ.6341.2.2014.ZW
  Wyświetleń: 1633
 1390. informacja o wszczęciu postępowania wodnoprawnego nr OŚ.BSz-6223-77/10
  Wyświetleń: 1633
 1391. Informacja o wynikach naboru na stanowisko - młodszy referent w Kancelarii Starostwa Powiatowego w Opolu
  Wyświetleń: 1633
 1392. Informacja o wyniku naboru na stanowisko kierownika sekcji Administracyjno-Kadrowej
  Wyświetleń: 1633
 1393. Informacja o wszczęciu postępowania wodnoprawnego - OŚ.6341.72.2014.ZW
  Wyświetleń: 1632
 1394. Ogłoszenie o naborze na wolne stanowisko urzędnicze - referent w Wydziale Oświaty, Kultury i Sportu - 25.04.2012 r.
  Wyświetleń: 1632
 1395. Informacja o wszczęciu postępowania wodnoprawnego - OŚ.6341.125.2013.ZW
  Wyświetleń: 1631
 1396. Informacja o wszczęciu postępowania wodnoprawnego - OŚ.BSz-6223-60/10
  Wyświetleń: 1631
 1397. Informacja o zakończeniu postępowania administracyjnego i wydaniu decyzji OŚ.6220.3.6.2013.KAH,MP
  Wyświetleń: 1631
 1398. Informacja Prezydenta Miasta Opola o wszczęciu postępowania wodnoprawnego OŚR.6341.111.2015.AW - likwidacja i wykonanie nowego przepustu DP 1507 O km 2+048 w Graczach
  Wyświetleń: 1631
 1399. informacja o wszczęciu postępowania wodnoprawnego OŚ.BSz-6223-34/09
  Wyświetleń: 1630
 1400. Obwieszczenie o wszczęciu postępowania - Budowa drogi ul. Słoneczna i wewnętrzna w miejscowości Krzanowice
  Wyświetleń: 1630
 1401. obwieszczenie Starosty Opolskiego nr OŚ.BSz-6223-28/09
  Wyświetleń: 1630
 1402. XXV Sesja Rady Powiatu Opolskiego - IV kadencja
  Wyświetleń: 1630
 1403. Informacja o wsczęciu postępowania wodnoprawnego - OŚ.6341.20.2012.BS
  Wyświetleń: 1629
 1404. Obwieszczenie o wydaniu decyzji na rozbudowe i przebudowe oczyszczalni ścieków w Dobrzeniu Wielkim
  Wyświetleń: 1629
 1405. XX Sesja Rady Powiatu Opolskiego - IV kadencja
  Wyświetleń: 1629
 1406. Informacja o wszczęciu postępowania wodnoprawnego - OŚ.6341.69.2014.ZW
  Wyświetleń: 1628
 1407. Informacja o wszczęciu postępowania wodnoprawnego - OŚ.BSz-6223-82/10
  Wyświetleń: 1628
 1408. Obwieszczenie Starosty Opolskiego - OŚ. 6341. 50. 2011. BS
  Wyświetleń: 1628
 1409. XXXI Sesja Rady Powiatu Opolskiego - III kadencja
  Wyświetleń: 1628
 1410. XX sesja Rady Powiatu Opolskiego - V kadencja - protokół
  Wyświetleń: 1627
 1411. Informacja o wsczęciu postępowania wodnoprawnego nr OŚ.6341.85.2011.BS
  Wyświetleń: 1626
 1412. Informacja o wynikach naboru na wolne stanowisko urzędnicze - Kierownik Powiatowego Ośrodka Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej
  Wyświetleń: 1626
 1413. Informacja o wszczęciu postępowania wodnoprawnego - OŚ.BSz-6223-48/10
  Wyświetleń: 1625
 1414. Obwieszczenie Wojewody Opolskiego o wszczęciu postępowania w sprawie ustalenia i wypłaty odszkodowania za nieruchomość przeznaczoną na dokonanie przebudowy wałów na terenie gminy Dobrzeń Wielki - Etap III
  Wyświetleń: 1625
 1415. Informacja o wszczęciu postępowania wodnoprawnego - OŚ.6341.77.2013.BS
  Wyświetleń: 1624
 1416. Informacja o wynikach naboru na stanowisko młodszego referenta w Wydziale Geodezji i Kartografii
  Wyświetleń: 1624
 1417. Lista kandydatów na wolne stanowisko urzędnicze - podinspektor w Wydziale Geodezji i Kartografii
  Wyświetleń: 1623
 1418. Informacja o wszczęciu postępowania wodnoprawnego - OŚ.6341.125.2012.BS
  Wyświetleń: 1622
 1419. Informacja o wszczęciu postępowania wodnoprawnego - OŚ.6341.89.2014.BS
  Wyświetleń: 1622
 1420. Informacja o wszczęciu postępowania wodnoprawnego - OŚ.ZW 6223-73/09
  Wyświetleń: 1622
 1421. Modernizacja ewidencji gruntów i budynków, modernizacja i założenie szczegółowej osnowy geodezyjnej oraz informatyzacja, integracja i harmonizacja baz danych GESUT i BDOT500 - gmina Chrząstowice
  Wyświetleń: 1622
 1422. Obwieszczenie o wpływie wniosku - budowa stacji paliw przy ul. Koscielnej w m. Kąty Opolskie
  Wyświetleń: 1622
 1423. Informacja o wyniku naboru na wolne stanowisko urzędnicze - inspektor w Wydziale Spraw Obywatelskich
  Wyświetleń: 1621
 1424. Obwieszczenie Wojewody Opolskiego o wszczęciu postępowania o ustalenie i wypłatę odszkodowania za nabytą nieruchomość przeznaczoną pod modernizację i uzup. prawostronnego obwałowania rzeki Odry na odcinku od km 160+200 do km 163+700
  Wyświetleń: 1621
 1425. Informacja o wsczęciu postępowania wodnoprawnego nr OŚ.6341.96.2011.BS
  Wyświetleń: 1620
 1426. Informacja o wszczęciu postępowania wodnoprawnego - OŚ.6341.64.2013.BS
  Wyświetleń: 1620
 1427. Informacja o wszczęciu postępowania wodnoprawnego - OŚ.BSz-6223-30/10
  Wyświetleń: 1620
 1428. Informacja o wszczęciu postępowania wodnoprawnego - OŚ.BSz-6223-44/10
  Wyświetleń: 1620
 1429. Informacja o wszczęciu postępowania wodnoprawnego - OŚ.ZW 6224-2/09
  Wyświetleń: 1620
 1430. Informacja o wszczęciu postępowania wodnoprawnego - OŚ.6341.111.2014.BS
  Wyświetleń: 1619
 1431. Obwieszczenie o wpływie wniosku - budowa kanalizacji cisnieniowej tranzytowej Luboszyce-Kolanowice
  Wyświetleń: 1619
 1432. I.Sesja Rady Powiatu Opolskiego - IV kadencja
  Wyświetleń: 1618
 1433. Informacja o wszczęciu postępowania wodnoprawnego - OŚ.BSz-6223-67/09
  Wyświetleń: 1618
 1434. Obwieszczenie o wszczęciu postępowania - rozbudowa odcinka drogi gminnej nr 103228 O ul. Pustki w Krasiejowie
  Wyświetleń: 1618
 1435. Obwieszczenie Starosty Opolskiego - OŚ. 6341. 2. 2011. BS
  Wyświetleń: 1618
 1436. Informacja o wszczęciu postępowania wodnoprawnego - OŚ.6341.20.2014.BS
  Wyświetleń: 1617
 1437. Informacja o wszczęciu postępowania wodnoprawnego - OŚ.6341.86.2014.BS
  Wyświetleń: 1617
 1438. Plan Gospodarki Odpadami dla powiatu opolskiego na lata 2008 - 2011 z perspektywą do roku 2015
  Wyświetleń: 1617
 1439. Informacja o wszczęciu postępowania wodnoprawnego - OŚ.6341.57.2015.ZW - wykonanie przepustu Falmirowice
  Wyświetleń: 1616
 1440. Obwieszczenie o wpływie wniosku - przebudowa dróg ul. Dworcowa i Wolności w Popielowie
  Wyświetleń: 1616
 1441. Informacja o wsczęciu postępowania wodnoprawnego nr OŚ.6341.47.2011.BS
  Wyświetleń: 1615
 1442. Informacja o wyniku naboru na kandydata na stanowisko Zastępca Dyrektora z 06.08.2007r.
  Wyświetleń: 1615
 1443. Obwieszczenie Starosty Opolskiego z dnia 27 sierpnia 2018 r.
  Wyświetleń: 1615
 1444. Obwieszczenie o wszczęciu postępowania - budowa drogi gminnej publicznej w Świerklach,
  Wyświetleń: 1614
 1445. Informacja o wszczęciu postępowania wodnoprawnego - OŚ.6341.65.2013.BS
  Wyświetleń: 1612
 1446. Informacja o wydaniu decyzji - pozwolenie na budowę kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej i tłocznej wraz z sieciowymi i przydomowymi przepompowniami ścieków sanitarnych, zasilaniem elektroenergetycznym , zjazdem z drogi powiatowej w Pustkowie...
  Wyświetleń: 1611
 1447. Informacja o wszczęciu postępowania wodnoprawnego - OŚ.6341.4.2014.BS
  Wyświetleń: 1610
 1448. Informacja o wszczęciu postępowania wodnoprawnego OŚ.6341.105.2015.BS - odwodnienie ul. Kasztanowej w m. Kępa
  Wyświetleń: 1610
 1449. Informacja o wynikach naboru na kierownicze stanowisko urzędnicze Dyrektora Domu Dziecka w Turawie
  Wyświetleń: 1610
 1450. Obieszczenie o wydaniu decyzji na realizacje inwestycji drogowej - rozbudowa drogi publicznej nr 104860 O ul. Polnej w Winowie
  Wyświetleń: 1610
 1451. Obwieszczenie o wydaniu decyzji - Rozbudowa drogi powiatowej Magnuszowice-Grodków o stanowisko do ważenia sam. ciężarowych
  Wyświetleń: 1610
 1452. Informacja o wszczęciu postępowania wodnoprawnego - OŚ.6341.48.2014.BS
  Wyświetleń: 1609
 1453. Informacja o wszczęciu postępowania wodnoprawnego - OŚ.6341.75.2013.BS
  Wyświetleń: 1609
 1454. Obwieszczenie o uchyleniu decyzji o pozwoleniu na budowę nr 1261/09 z dnia 21.12.2009 (osiedlowa sieć cieplna w Dobrzeniu Wielkim)
  Wyświetleń: 1609
 1455. Obwieszczenie o wszczęciu postępowania - Rozbudowa drogi powiatowej w m. Kepa
  Wyświetleń: 1609
 1456. Ogłoszenie z dnia 06 kwietnia 2016 r. o II naborze na wolne stanowisko urzędnicze specjalisty ds. bezpieczeństwa i higieny pracy Starostwa Powiatowego w Opolu
  Wyświetleń: 1609
 1457. Informacja o wszczęciu postępowania wodnoprawnego - OŚ.6341.45.2012.ZW
  Wyświetleń: 1608
 1458. Informacja o wszczęciu postępowania wodnoprawnego OŚ.6341.69.2016.ZW - stawy w Chróścinie
  Wyświetleń: 1608
 1459. Informacja o wynikach naboru na kierownicze stanowisko urzędnicze - naczelnik Wydziału Geodezji i Kartografii
  Wyświetleń: 1608
 1460. Obwieszczenie o wszczęciu postępowania - Budowa kanalizacji sanitarnej w m. Żelazna i Sławice
  Wyświetleń: 1608
 1461. Informacja o wszczęciu postępowania wodnoprawnego - OŚ.6341.14.2013.BS
  Wyświetleń: 1607
 1462. Informacja o wszczęciu postępowania wodnoprawnego - OŚ.6341.24.2015.BS - przebudowa drogi krajowej 45 na odcinku budowy zjazdów przy stacji paliw w BIERDZANACH.
  Wyświetleń: 1607
 1463. Informacja o wszczęciu postępowania wodnoprawnego - OŚ.BSz-6223-6/09
  Wyświetleń: 1607
 1464. Informacja o wszczęciu postępowania wodnoprawnego - OŚ.6341.28.2014.ZW
  Wyświetleń: 1606
 1465. Obwieszczenie o wydaniu decyzji - Budowa fermy kur w Szydłowcu Śląskim
  Wyświetleń: 1606
 1466. Informacja o wszczęciu postępowania wodnoprawnego - OŚ.6341.33.2014.BS
  Wyświetleń: 1605
 1467. Obwieszczenie Wojewody Opolskiego o wydaniu decyzji ustalajacej wysokość odszkodowania za nabytą z mocy prawa na rzecz Województwa Opolskiego nieruchomość przeznaczoną na rozubdowę drogi wojewódzkiej nr 454 wraz z budową ciągu pieszo rowerowego w Kup
  Wyświetleń: 1605
 1468. Ogłoszenie o naborze z dnia 04 kwietnia 2018 r. na wolne stanowiska urzędnicze w Wydziale Geodezji i Kartografii Starostwa Powiatowego w Opolu
  Wyświetleń: 1605
 1469. Informacja o wszczęciu postępowania wodnoprawnego - OŚ.6341.114.2014.ZW
  Wyświetleń: 1604
 1470. Informacja o wszczęciu postępowania wodnoprawnego - OŚ.6341.34.2014.BS
  Wyświetleń: 1604
 1471. Ogłoszenie o naborze na stanowisko Dyrektora Domu Dziecka w Chmielowicach z dnia 22.05.2009 r.
  Wyświetleń: 1604
 1472. Ogłoszenie o naborze na wolne stanowisko urzędnicze - Podinspektor w Wydziale Finansowo - Budżetowym Starostwa Powiatowego w Opolu - 27.04.2012
  Wyświetleń: 1603
 1473. Uchwały Regionalnej Izby Obrachunkowej w Opolu dotyczące budżetu Powiatu Opolskiego na 2014 rok
  Wyświetleń: 1603
 1474. XVIII Sesja Rady Powiatu Opolskiego - IV kadencja - protokół
  Wyświetleń: 1603
 1475. Informacja o wszczęciu postępowania wodnoprawnego - OŚ.6341.79.2012.BS
  Wyświetleń: 1602
 1476. Informacja o wszczęciu postępowania wodnoprawnego - OŚ.BSz-6223-68/09
  Wyświetleń: 1602
 1477. Informacja Prezydenta Miasta Opola o wszczęciu postępowania wodnoprawnego na wniosek Zarządu Dróg Powiatowych w Opolu w sprawie odwodnienia drogi powiatowej nr 1716 O - ul. Kościelnej w m. KĄTY OPOLSKIE
  Wyświetleń: 1602
 1478. Obwieszczenie o wydaniu decyzji - zabudowa lini tech. przygotowania i lakierowania profili aluminiowych w Tułowicach
  Wyświetleń: 1602
 1479. Informacja o wszczęciu postępowania wodnoprawnego - OŚ.6341.5.2016.BS - odprowadzanie ścieków przemysłowych z kanalizacji deszczowo - przemysłowej z terenu działalności zakładów przy ul. Porcelitowej w Tułowicach
  Wyświetleń: 1601
 1480. Informacja o wszczęciu postępowania wodnoprawnego - OŚ.BSz-6223-36/10
  Wyświetleń: 1601
 1481. Informacja o wynikach naboru na wolne stanowisko urzędnicze - Inspektor w Wydziale Geodezji i Kartografii Starostwa Powiatowego w Opolu
  Wyświetleń: 1600
 1482. Obwieszczenie o wszczęciu postępowania - Rozbudowa dróg gminnych nr 102506 O?ul. Piaskowa i nr 102505 O?ul. Młyńska w m. Kup
  Wyświetleń: 1600
 1483. Obwieszczenie o wydaniu decyzji - rozbudowie drogi powiatowej nr 1702 O Czarnowąsy ? Brynica w sołectwach Czarnowąsy i Świerkle
  Wyświetleń: 1600
 1484. Informacja o wszczęciu postępowania wodnoprawnego - OŚ.6341.21.2012.ZW
  Wyświetleń: 1599
 1485. Informacja o wszczęciu postępowania wodnoprawnego - OŚ.6341.40.2014.ZW
  Wyświetleń: 1599
 1486. Informacja o wszczęciu postępowania wodnoprawnego - OŚ.BSz-6223-64/09
  Wyświetleń: 1599
 1487. Ogłoszenie o drugim naborze na stanowisko Dyrektora Domu Dziecka w Chmielowicach z dnia 06.04.2006r.
  Wyświetleń: 1599
 1488. Informacja o wszczęciu postepowania wodnoprawnego - OŚ. BSz-6223-36/7/08
  Wyświetleń: 1598
 1489. Uchwały Regionalnej Izby Obrachunkowej w Opolu dotyczące budżetu Powiatu Opolskiego na 2017 r.
  Wyświetleń: 1598
 1490. XXXIII Sesja Rady Powiatu Opolskiego - Iv kadencja - protokół
  Wyświetleń: 1598
 1491. Informacja o wszczęciu postępowania wodnoprawnego - OŚ.6341.27.2015.BS - ścieki przemysłowe z zakładu Kapital Invest w Dąbrowie przy ul. Kamiennej 1
  Wyświetleń: 1597
 1492. Informacja o wszczęciu postępowania wodnoprawnego - OŚ.6341.74.2014.BS
  Wyświetleń: 1597
 1493. Informacja o wynikach II naboru na stanowisko podinspektora ds. pozyskiwania środków zewnętrznych Starostwa Powiatowego w Opolu
  Wyświetleń: 1597
 1494. Obwieszczenie o wpływie wniosku - przebudowa z rozbudowa budynku gospodarczego na warsztat mechaniki pojazdowej w m. Czarnowasy
  Wyświetleń: 1597
 1495. Informacja o wszczęciu postępowania OŚ.6341.102.2017.BS - dot. myjni na stacji paliw ORLEN w Zawadzie
  Wyświetleń: 1596
 1496. Informacja o wszczęciu postępowania wodnoprawnego - OŚ.ZW 6223-60/08
  Wyświetleń: 1596
 1497. Obwieszczenie o wpływie wniosku - budowa magistralnej sieci wodociągowej Rzędów - stacja wodociągowa Turawa Marszałki
  Wyświetleń: 1596
 1498. Ogłoszenie o naborze z dnia 22 maja 2017 r. na wolne stanowisko urzędnicze - podinspektor w Wydziale Budownictwa Starostwa Powiatowego w Opolu
  Wyświetleń: 1596
 1499. XXXV Sesja Rady Powiatu Opolskiego - III kadencja
  Wyświetleń: 1596
 1500. Obwieszczenie o wydaniu decyzji na realizacje inwestycji drogowej - budowa odcinka publicznej drogi gminnej ulicy Zawadzkiej w Kępie
  Wyświetleń: 1595
 1501. Obwieszczenie Starosty Opolskiego - OŚ.6341.31.2011.ZW
  Wyświetleń: 1595
 1502. XXIV sesja Rady Powiatu Opolskiego - V kadencja
  Wyświetleń: 1595
 1503. Informacja o wszczęciu postępowania wodnoprawnego - OŚ.6341.12.2015.ZW - przejście światłowodem nad rz. Prószkówką i Ochodzanką
  Wyświetleń: 1594
 1504. Informacja o wszczęciu postępowania wodnoprawnego - OŚ.6341.122.2015.BS z dnia 15-01-2015 r. - stacja paliw OKTAN w Krzanowicach (ścieki przemyslowe)
  Wyświetleń: 1594
 1505. Informacja o wszczęciu postępowania wodnoprawnego - OŚ.6341.24.2014.BS
  Wyświetleń: 1594
 1506. Informacja o wszczęciu postępowania wodnoprawnego - OŚ.6341.31.2013.ZW
  Wyświetleń: 1594
 1507. NPP - konkurs 2020
  Wyświetleń: 1594
 1508. Informacja o wsczęciu postępowania wodnoprawnego nr OŚ.6341.45.2011.BS
  Wyświetleń: 1593
 1509. Informacja o wszczęciu postępowania wodnoprawnego - OŚ.6341.38.2014.BS
  Wyświetleń: 1593
 1510. Informacja o wszczęciu postępowania wodnoprawnego - OŚ.6341.56.2014.BS
  Wyświetleń: 1593
 1511. Informacja o wszczęciu postępowania wodnoprawnego - OŚ.6341.20.2015.ZW - przepust na rowie Walidrogi
  Wyświetleń: 1592
 1512. Informacja o wszczęciu postępowania wodnoprawnego - OŚ.6341.40.2013.BS
  Wyświetleń: 1592
 1513. Informacja o wszczęciu postępowania wodnoprawnego - OŚ.6341.52.2014.BS
  Wyświetleń: 1591
 1514. V Sesja Rady Powiatu Opolskiego - III kadencja - 2007 r. - protokół
  Wyświetleń: 1591
 1515. Informacja o wszczęciu postępowania wodnoprawnego - OŚ.6341.142.2012.ZW
  Wyświetleń: 1590
 1516. Informacja o wszczęciu postępowania wodnoprawnego - OŚ.BSz-6223-100/10
  Wyświetleń: 1590
 1517. Informacja o wszczęciu postępowania wodnoprawnego - OŚ.6341.99.2012.BS
  Wyświetleń: 1589
 1518. Informacja o wyniku naboru na 2 stanowiska urzędnicze - Podinspektor w ZOZGiK
  Wyświetleń: 1589
 1519. Obwieszczenie o wszczęciu postepowania w sprawie decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej polegającej na budowie drogi gminnej ul. Kwiatowej w miejscowości Górki
  Wyświetleń: 1589
 1520. Obwieszczenie o wpływie wniosku - przebudowa drogi powiatowej 1705 w Zawadzie
  Wyświetleń: 1588
 1521. Informacja o wsczęciu postępowania wodnoprawnego nr OŚ.6341.41.2011.BS
  Wyświetleń: 1587
 1522. Informacja o wszczęciu postępowania wodnoprawnego - OŚ.6341.50.2014.ZW
  Wyświetleń: 1587
 1523. Obwieszczenie o wydaniu decyzji - Rozbudowa drogi gminnej ul. Kochanowskiego w miejscowości Dobrzeń Wielki
  Wyświetleń: 1587
 1524. Obwieszczenie Starosty opolskiego OŚ.6341.82.2015.BS- informacja o wszczęciu postępowania wodnoprawnego dot. odwodnienia ulicy Polnej w m. WINÓW
  Wyświetleń: 1587
 1525. Sprawozdanie Zarządu Powiatu Opolskiego z realizacji Wieloletniego Programu Współpracy Powiatu Opolskiego z Organizacjami Pozarządowymi oraz Podmiotami Prowadzącymi Działalność Pożytku Publicznego na rok 2016
  Wyświetleń: 1587
 1526. Informacja o wszczęciu postępowania wodnoprawnego - OŚ.BSz-6223-71/09
  Wyświetleń: 1586
 1527. Informacja o wszczęciu postępowania wodnoprawnego - OŚ.ZW 6223-12/09
  Wyświetleń: 1586
 1528. Obwieszczenie o wydaniu decyzji - budowa drogi gminnej tory PKP - ul. Słoneczna
  Wyświetleń: 1586
 1529. XXII Sesja Rady Powiatu Opolskiego - IV kadencja - protokół
  Wyświetleń: 1586
 1530. Informacja o wynikach naboru na wolne kierownicze stanowisko urzędnicze - Przewodniczący Powiatowego Zespołu do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności
  Wyświetleń: 1585
 1531. XXXII Sesja Rady Powiatu Opolskiego IV kadencja - protokół
  Wyświetleń: 1585
 1532. Obwieszczenie Wojewody Opolskiego o możliwości przeglądania akt sprawy w spr. ustalenia i wypłaty odszkodowania za nabytą nieruchomość przeznaczoną na rozbudowę drogi wojewódzkiej nr 457 na odcinku Stare Siołkowice-Hospicjum-Popielów (IN.IV.7570.6.2014.GT
  Wyświetleń: 1583
 1533. X sesja Rady Powiatu Opolskiego - IV kadencja - Protokół
  Wyświetleń: 1583
 1534. Informacja o zamieszczeniu danych o wydaniu decyzji - pozwolenie na budowę - dla przedsięwzięcia: Budowa Stacji Pomiarowej m. Przywory Gm. Tarnów Opolski.
  Wyświetleń: 1582
 1535. Informacja o zamieszczeniu danych o wydaniu decyzji o pozwoleniu na budowę kanalizacji sanitarnej w m. Zakrzów Turawski - Urząd Gminy Turawa
  Wyświetleń: 1582
 1536. Obwieszczenie o wszczęciu postępowania - przebudowie oczyszczalni ścieków w Kosorowicach
  Wyświetleń: 1582
 1537. Obwieszczenie o wydaniu decyzji - Rozbudowa drogi gminnej ul. Pustki w Krasiejowie
  Wyświetleń: 1582
 1538. Obwieszczenie Starosty Opolskiego - OŚ.6341.31.2011.ZW
  Wyświetleń: 1582
 1539. Informacja o wsczęciu postępowania wodnoprawnego nr OŚ.6341.75.2011.BS
  Wyświetleń: 1581
 1540. Informacja o wszczęciu postępowania wodnoprawnego - OŚ. BSz-6223-2/09
  Wyświetleń: 1581
 1541. Informacja o wszczęciu postępowania wodnoprawnego - OŚ.6341.39.2015.ZW - wykonanie przepust, ujęcia, likwidacja rowu
  Wyświetleń: 1581
 1542. Informacja o wyniku naboru na stanowisko Podinspektora w Wydziale Ochrony Środowiska z dnia 25 sierpnia 2009 r.
  Wyświetleń: 1581
 1543. XXVI sesja Rady Powiatu Opolskiego - V kadencja
  Wyświetleń: 1581
 1544. Informacja o wszczęciu postępowania wodnoprawnego - OŚ.6341.133.2012.BS
  Wyświetleń: 1580
 1545. Informacja o wszczęciu postępowania wodnoprawnego - OŚ.6341.16.2015.ZW - przejście kablem SN 15kV pod Brynicą i Prądzielnicą Kup
  Wyświetleń: 1580
 1546. Informacja o wszczęciu postępowania wodnoprawnego - OŚ.6341.85.2014.ZW
  Wyświetleń: 1580
 1547. Informacja o wszczęciu postępowania wodnoprawnego - OŚ.BSz-6223-103/10
  Wyświetleń: 1580
 1548. Obiweszczenie o wszczęciu postepowania - rozbudowa ulicy Leśnej w m. Schodnia
  Wyświetleń: 1580
 1549. XX Sesja Rady Powiatu Opolskiego - III kadencja - 2009 r.
  Wyświetleń: 1580
 1550. XXXIII Sesja Rady Powiatu Opolskiego 2006 r.
  Wyświetleń: 1580
 1551. Informacja o wszczęciu postępowania wodnoprawnego - OŚ.6341.34.2012.ZW
  Wyświetleń: 1579
 1552. Informacja o wszczęciu postępowania wodnoprawnego - OŚ.6341.8.2012.ZW
  Wyświetleń: 1579
 1553. Informacja o wszczęciu postępowania wodnoprawnego - OŚ.BSz-6223-78/10
  Wyświetleń: 1579
 1554. Informacja o wszczęciu postępowania wodnoprawnego nr OŚ.6341.16.2011.BS
  Wyświetleń: 1579
 1555. Ogłoszenie o naborze na wolne kierownicze stanowisko urzędnicze - Naczelnik Wydziału Organizacyjnego
  Wyświetleń: 1579
 1556. Rejestracja pojazdu sprowadzonego z zagranicy
  Wyświetleń: 1579
 1557. VII Sesja Rady Powiatu Opolskiego - III kadencja - 2007 r. - protokół
  Wyświetleń: 1579
 1558. XXV Sesja Rady Powiatu Opolskiego - IV kadencja - protokół
  Wyświetleń: 1579
 1559. Informacja o wszczęciu postępowania wodnoprawnego - OŚ.6341.74.2013.ZW
  Wyświetleń: 1578
 1560. Informacja o wszczęciu postępowania wodnoprawnego - OŚ.6341.141.2012.ZW
  Wyświetleń: 1577
 1561. Informacja o wszczęciu postępowania wodnoprawnego -OŚ.6341.81.2015.BS - dot odwodnienia dróg gminnych ul.Kościuszki ,część ul.Dworcowej w m. Dobrzeń Wielki
  Wyświetleń: 1577
 1562. Informacja o wszczęciu postępowania wodnoprawnego OŚ.6341.69.2015.BS - odwodnienia zakładu w Jedlicach BP Glass Poland Sp. z o.o.
  Wyświetleń: 1577
 1563. Informacja o wszczęciu postępowania wodnoprawnego - OŚ.BSz-6223-88/10
  Wyświetleń: 1576
 1564. Obwieszczenie o wydaniu decyzji - Budowa drogi gminnej w miejscowości Nakło Etap I
  Wyświetleń: 1576
 1565. Obwieszczenie Starosty Opolskiego - OŚ.6341.133.2013.ZW
  Wyświetleń: 1576
 1566. Informacja o wsczęciu postępowania wodnoprawnego nr OŚ.6341.63.2011.BS
  Wyświetleń: 1575
 1567. Informacja o wszczęciu postępowania wodnoprawnego - OŚ.ZW 6223-9/09
  Wyświetleń: 1575
 1568. Obwieszczenie o wszczęciu postępowania - budowa drogi gminnej ul. Skośnej w miejscowości Zawada w gminie Turawa
  Wyświetleń: 1575
 1569. Obwieszczenie o wydaniu decyzji - Bzakładu do termowania drewna w Tułowicach przy ul. Porcelitowej
  Wyświetleń: 1575
 1570. Obwieszczenie Starosty Opolskiego o wydaniu pozwolenia wodnoprawnego OŚ.6341.132.2015.BS - budowa drogi gminnej łączącej ul.Stawy w Chróścicach z ul. Strzelców Bytomskich w Dobrzeniu Wielkim
  Wyświetleń: 1575
 1571. Ogłoszenie o naborze na wolne stanowisko urzędnicze - Podinspektor w Wydziale Finansowo - Budżetowym Starostwa Powiatowego w Opolu
  Wyświetleń: 1575
 1572. Informacja o wszczęciu postępowania wodnoprawnego - OŚ.6341.124.2013.ZW
  Wyświetleń: 1574
 1573. Informacja o wszczęciu postępowania wodnoprawnego - OŚ.6341.28.2013.BS
  Wyświetleń: 1574
 1574. Informacja o wszczęciu postępowania wodnoprawnego - OŚ.BSz-6223-20/10
  Wyświetleń: 1574
 1575. informacja o wszczęciu postępowania wodnoprawnego nr OŚ.BSz-6223-41/09
  Wyświetleń: 1574
 1576. Informacja o wszczęciu postępowania wodnoprawnego OŚ.6341.100.2015.BS - odwodnienie ul. Nowej w m. Kępa
  Wyświetleń: 1574
 1577. Informacja o wszczęciu postępowania wodnoprawnego - OŚ.BSz-6223-35/10
  Wyświetleń: 1573
 1578. Informacja o wyniku naboru na kandydata na stanowisko Głównego Księgowego w Zarządzie Dróg Powiatowych w Opolu - ogłoszenie z dnia 27.06.2008 r.
  Wyświetleń: 1573
 1579. Obwieszczenie o wszczęciu postępowania - Rozbudowa drogi powiatowej 1807 O i budowa mostu w m. Krasiejów
  Wyświetleń: 1573
 1580. Informacja o wszczęciu postępowania wodnoprawnego - OŚ.6341.61.2013.ZW
  Wyświetleń: 1572
 1581. Informacja o wszczęciu postępowania wodnoprawnego - OŚ.ZW 6224-21/10
  Wyświetleń: 1572
 1582. Obwieszczenie o wpływie wniosku - budowa sieci gazowej Wrzoski, Chróścina, Mechnice, Dabrowa, Chmielowice, Komprachcice, osiny, Polska Nowa Wieś, Wawelno
  Wyświetleń: 1572
 1583. Obwieszczenie Starosty Opolskiego - OŚ. 6341. 87. 2011. BS
  Wyświetleń: 1572
 1584. Obwieszczenie o wpływie wniosku - przebudowa ul. Nowej w Niemodlinie
  Wyświetleń: 1571
 1585. Ogłoszenie o naborze na wolne stanowisko urzędnicze - inspektor ds. organizacyjnych i kadr w Domu Pomocy Społecznej w Prószkowie z dnia 16.02.2007 r.
  Wyświetleń: 1571
 1586. Informacja o wsczęciu postępowania wodnoprawnego - OŚ.6341.37.2012.BS
  Wyświetleń: 1570
 1587. Informacja o zamieszczeniu danych o wpływie wniosku o zatwierdzeniu projektu i wydanie pozwolenia na budowę obejmujące zmianę decyzji znak WB.7351-6-691/03 z dnia 29.09.2003 r. - Gmina Murów
  Wyświetleń: 1570
 1588. Obwieszczenie o wpływie wniosku - budowa drogi pomiędzy torami PKP a ul. Słoneczna na terenie wykopalisk w m. Krasiejów
  Wyświetleń: 1570
 1589. Informacja o wszczęciu postępowania wodnoprawnego - OŚ.6341.81.2014.BS
  Wyświetleń: 1569
 1590. Informacja o wszczęciu postępowania wodnoprawnego - OŚ.6341.93.2013.BS
  Wyświetleń: 1569
 1591. Kwartalna informacja o udzielonych umorzeniach niepodatkowych należności budżetowych o charakterze publiczno-prawnym w szczególności dochody budżetowe państwa i budżetu Powiatu za I kwartał 2016 r.
  Wyświetleń: 1569
 1592. VI Sesja Rady Powiatu Opolskiego - IV kadencja
  Wyświetleń: 1569
 1593. Informacja o wszczęciu postępowania wodnoprawnego - OŚ.6341.27.2013.BS
  Wyświetleń: 1568
 1594. Informacja o wynikach naboru na wolne stanowisko urzędnicze - Inspektor w Wydziale Geodezji i Kartografii Starostwa Powiatowego w Opolu
  Wyświetleń: 1568
 1595. IX sesja Rady Powiatu Opolskiego - IV kadencja -Protokół
  Wyświetleń: 1568
 1596. Obwieszczenie o wpływie wniosku - budowa sieci wodociągowej tranzytowej Jaczowice-Jakubowice
  Wyświetleń: 1568
 1597. Informacja w sprawie zmiany pozwolenia na budowę obejmującego decyzję nr 1002/08 z dn. 02.10.2008 r. na budowę kompleksu sportowego z zapleczem hotelowo - gastronomicznym. Inwestor: Pro-Sport Sp. Jawna
  Wyświetleń: 1567
 1598. Informacja o wszczęciu postępowania wodnoprawnego - OŚ.6341.51.2015.BS - odwodnienie zakładu Vitroterm - Murów SA w Murowie.
  Wyświetleń: 1567
 1599. Informacja o wszczęciu postępowania wodnoprawnego - OŚ.6341.52.2013.BS
  Wyświetleń: 1567
 1600. Informacja o wszczęciu postępowania wodnoprawnego - OŚ.6341.105.2014.ZW
  Wyświetleń: 1566
 1601. Informacja o wszczęciu postępowania wodnoprawnego - OŚ.6341.21.2014.BS
  Wyświetleń: 1566
 1602. Obwieszczenia o wydaniu decyzji - Rozbudowa drogi gminnej ul. Dzierżona w Karłowicach
  Wyświetleń: 1566
 1603. Informacja o wszczęciu postępowania wodnoprawnego - OŚ.6341.46.2015.ZW - wykonanie stawu Kotórz Wielki
  Wyświetleń: 1565
 1604. XVI Sesja Rady Powiatu Opolskiego 2004 r. - protokół
  Wyświetleń: 1565
 1605. Informacja o wyniku naboru na wolne stanowisko urzędnicze - inspektor w Wydziale Budownictwa - ogłoszenie z dnia 13.03.2012 r.
  Wyświetleń: 1564
 1606. XX Sesja Rady Powiatu Opolskiego - IV kadencja - protokół
  Wyświetleń: 1564
 1607. Informacja o wszczęciu postępowania wodnoprawnego - OŚ.6341.37.2014.BS
  Wyświetleń: 1563
 1608. Informacja o wszczęciu postępowania wodnoprawnego - OŚ.BSz-6223-58/10
  Wyświetleń: 1563
 1609. Obwieszczenie o wszczeciu postępowania w sprawie wydania decyzji w sprawie realizacji inwestycji drogowej - rozbudowa drogi gminnej publicznej ul. Nowej w miejscowości Czarnowąsy
  Wyświetleń: 1563
 1610. Informacja o wszczęciu postępowania wodnoprawnego - OŚ.6341.63.2012.ZW
  Wyświetleń: 1562
 1611. Informacja o wszczęciu postępowania wodnoprawnego - OŚ.BSz 6223-24/09
  Wyświetleń: 1562
 1612. Informacja o wyniku naboru na stanowisko inspektora ds organizacyjnych i kadr.
  Wyświetleń: 1562
 1613. Obwieszczenie o wszczęciu postępowania - Rozudowa drogi powiatowej Strzelce Op.-Krasiejów, budowa mostu oraz rozbudowa mostu
  Wyświetleń: 1562
 1614. Ogłoszenie o II naborze na stanowisko podinspektora w Wydziale Ochrony Środowiska Starostwa Powiatowego w Opolu z dnia 21.09.2009 r.
  Wyświetleń: 1562
 1615. Dokonanie adnotacji w dowodzie rejestracyjnym (hak, L, VAT, Taxi)
  Wyświetleń: 1561
 1616. Informacja o wszczęciu postępowania wodnoprawnego - OŚ.6341.16.2013.BS
  Wyświetleń: 1561
 1617. Informacja o wynikach naboru na stanowisko referenta w Wydziale Komunikacji Starostwa Powiatowego w Opolu
  Wyświetleń: 1561
 1618. Informacja o wynikach naboru na wolne stanowisko urzędnicze - referent w Wydziale Budownictwa
  Wyświetleń: 1561
 1619. Informacja o zamieszczeniu danych o wydaniu decyzji o pozwoleniu na budowę kanalizacji sanitarnej w m. Grodziec, Chobie, Kuziory i Mnichus z tranzytem do oczyszczalni ścieków w Antoniowie - Mnichus
  Wyświetleń: 1561
 1620. Informacja Prezydenta Miasta Opola o wszczęciu postepowania wodnoprawnego - OŚR.6341.54.2017.MK - przebudowa drogi powiatowej 1705 O w m. Turawa
  Wyświetleń: 1560
 1621. Ogłoszenie o naborze na wolne stanowisko urzędnicze - inspektor w Wydziale Spraw Obywatelskich
  Wyświetleń: 1560
 1622. XXXVI Sesja Rady Powiatu Opolskiego 2006 r. - protokół
  Wyświetleń: 1560
 1623. Informacja o wszczęciu postępowania wodnoprawnego - OŚ.6341.75.2014.BS
  Wyświetleń: 1559
 1624. Informacja o wszczęciu postępowania wodnoprawnego - OŚ.6341.100.2011.ZW
  Wyświetleń: 1558
 1625. Ogłoszenie o naborze na wolne stanowisko urzędnicze - podinspektor w Wydziale Geodezji i Kartografii- 05.11.2008
  Wyświetleń: 1558
 1626. Informacja o wszczęciu postępowania wodnoprawnego - OŚ.6341.110.2012.ZW
  Wyświetleń: 1557
 1627. I Sesja Rady Powiatu Opolskiego - III kadencja - 2006 r. - protokół
  Wyświetleń: 1556
 1628. Informacja o wszczęciu postępowania wodnoprawnego - OŚ.6341.136.2013.ZW
  Wyświetleń: 1556
 1629. Informacja o wszczęciu postępowania wodnoprawnego - OŚ.6341.17.2013.BS
  Wyświetleń: 1556
 1630. Informacja o wyniku naboru na wolne stanowisko urzędnicze - księgowy w Wydziale Finansowo - Budżetowym z dn.12.10.2011 r.
  Wyświetleń: 1556
 1631. Kwartalna informacja o udzielonych umorzeniach niepodatkowych należności budżetowych o charakterze publiczno-prawnym w szczególności dochody budżetu państwa i budżetu Powiatu za IV kwartał 2016 r.
  Wyświetleń: 1556
 1632. Obwieszczenie Starosty Opolskiego o wszczęciu postępowania wodnoprawnego OŚ.6341.162.2016.ZW - drenaże DK45 Jełowa
  Wyświetleń: 1556
 1633. Informacja o wszczęciu postępowania wodnoprawnego - OŚ.6341.70.2015.BS - pobór wód podziemnych z zakładowego ujęcia wody STEGU Sp. z o.o. w Jełowej.
  Wyświetleń: 1555
 1634. Informacja o wszczęciu postępowania wodnoprawnego - OŚ.6341.10.2011.ZW
  Wyświetleń: 1554
 1635. Informacja o wszczęciu postępowania wodnoprawnego - OŚ.6341.42.2015.BS - odwodnienie rejonu dróg (ul. Powstańców, ul.Osiedle Leśne, ul.Opolska) w m. PROSZKÓW
  Wyświetleń: 1554
 1636. Informacja o wszczęciu postępowania wodnoprawnego - OŚ.6341.6.2013.BS
  Wyświetleń: 1554
 1637. Ogłoszenie o naborze na wolne stanowisko urzędnicze - referent w Wydziale Budownictwa - ogłoszenie z dn. 16.09.2010 r.
  Wyświetleń: 1554
 1638. Informacja o wszczęciu postępowania wodnoprawnego - OŚ.6341.89.2015.BS- pobór wód podziemnych z komunalnego ujęcia GRACZE
  Wyświetleń: 1553
 1639. Informacja o wszczęciu postępowania wodnoprawnego - OŚ.6341.45.2013.ZW
  Wyświetleń: 1553
 1640. Informacja o wszczęciu postępowania wodnoprawnego - OŚ.ZW.6223-69/08
  Wyświetleń: 1553
 1641. Obwieszczenie o wyadniu decyzji pozwolenia na budowę punktu selektywnego zbierania odpadów komunalnych (PSZOK) w Tułowicach
  Wyświetleń: 1553
 1642. Obwieszczenie Sarosty Opolskiego nr OŚ.BSz-6223-28/09
  Wyświetleń: 1553
 1643. Ogłoszenie o naborze na wolne stanowisko urzędnicze - inspektor ds. organizacyjnych i kadr w Domu Pomocy Społecznej w Prószkowie z dnia 09.11.2006 r.
  Wyświetleń: 1553
 1644. Informacja o wszczęciu postępowania administracyjnego OŚ.6341.109.2015.ZW - legalizacja stawu w Sławicach
  Wyświetleń: 1552
 1645. Informacja o wszczęciu postępowania wodnoprawnego - OŚ.6341.130.2015.BS - przbbudowa skrzyżowania dróg krajowych nr 46, 94 w Karczowie (rondo)
  Wyświetleń: 1552
 1646. Informacja o wszczęciu postępowania wodnoprawnego - OŚ.6341.54.2014.BS
  Wyświetleń: 1552
 1647. Obwieszczenie Starosty Opolskiego - OŚ.ZW 6223-83/10
  Wyświetleń: 1552
 1648. Informacja o wszczęciu postępowania wodnoprawnego - OŚ.6341.55.2014.BS
  Wyświetleń: 1551
 1649. Obwieszczenie Starosty Opolskiego - OŚ.6228.1.2011.UKK
  Wyświetleń: 1551
 1650. XIX Sesja Rady Powiatu Opolskiego - IV kadencja - protokół
  Wyświetleń: 1551
 1651. Obwieszczenie o wpływie wniosku - rozbudowa stacji LPG w Chróścicach
  Wyświetleń: 1549
 1652. Informacja o wszczęciu postępowania wodnoprawnego - OŚ.6341.60.2014.ZW
  Wyświetleń: 1548
 1653. Informacja o wszczęciu postępowania wodnoprawnego - OŚ.ZW 6224-30/09
  Wyświetleń: 1548
 1654. Obwieszczenie o wszczęciu postepowania w sprawie wydania decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej rozbudowie drogi gminnej publicznej ul. Nowej w miejscowości Czarnowąsy
  Wyświetleń: 1548
 1655. Obwieszczenie o wydaniu decyzji - Rozbudowę drogi powiatowej nr 1703 O Opole-Łubniany w m. Kepa
  Wyświetleń: 1548
 1656. Informacja o wsczęciu postępowania wodnoprawnego - OŚ.6341.18.2012.BS
  Wyświetleń: 1546
 1657. Informacja o wszczęciu postępowania wodnoprawnego - OŚ.6341.27.2011.ZW
  Wyświetleń: 1546
 1658. Informacja o wszczęciu postępowania wodnoprawnego - OŚ. BSz-6223-55/08
  Wyświetleń: 1545
 1659. Informacja o wszczęciu postępowania legalizacyjnego - wodnoprawnego - OŚ.ZW 6224-9/09
  Wyświetleń: 1544
 1660. Informacja o wszczęciu postępowania wodnoprawnego - OŚ.6341.137.2014.BS
  Wyświetleń: 1544
 1661. Informacja o wszczęciu postępowania wodnoprawnego - OŚ.BSz-6223-64/10
  Wyświetleń: 1544
 1662. Obwieszczenie o wszczęciu postepowania w sprawie wydania decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej polegającej na rozbudowie drogi gminnej ul. Szpitalnej w Kup
  Wyświetleń: 1544
 1663. Ogłoszenie o naborze na wolne stanowisko urzędnicze - główny księgowy w Domu Dziecka w Chmielowicach z dnia 20.07.2007
  Wyświetleń: 1544
 1664. Obwieszczenie o wydaniu decyzji w sprawie rozbudowy drogi gminnej ul. Konopnickiej w Dobrzeniu Wielkim
  Wyświetleń: 1543
 1665. Ogłoszenie o naborze na wolne stanowisko urzędnicze - podinspektor w Wydziale Administracyjno-Gospodarczym
  Wyświetleń: 1543
 1666. I Sesja Rady Powiatu Opolskiego - III kadencja - 2006 r.
  Wyświetleń: 1542
 1667. Informacja o wszczęciu postępowania wodnoprawnego - OŚ.BSz-6223-57/09
  Wyświetleń: 1541
 1668. Informacja o wszczęciu postępowania wodnoprawnego - OŚ.6341.116.2012.BS
  Wyświetleń: 1541
 1669. Informacja o wszczęciu postępowania wodnoprawnego - OŚ.6341.91.2011.ZW
  Wyświetleń: 1541
 1670. Obwieszczenie o wszczęciu postępowania - Budowa kanalizacji sanitarnej tranzytowej Zagwiździe - Stare Budkowice
  Wyświetleń: 1541
 1671. Ogłoszenie o naborze na stanowisko podinspektora w Wydziale Geodezji i Kartografii
  Wyświetleń: 1541
 1672. „Remont dachu budynku przy ul. Ks. Opolskich 27 w Opolu oraz klatki schodowej wraz z oświetleniem” – remont dachu III
  Wyświetleń: 1540
 1673. Informacja o wsczęciu postępowania wodnoprawnego nr OŚ.6341.107.2011.BS
  Wyświetleń: 1540
 1674. Informacja o wszczęciu postępowania wodnoprawnego - OŚ.6341.107.2013.BS
  Wyświetleń: 1540
 1675. Obwieszczenie o wszczeciu postępowania w sprawie wydania decyzji w sprawie realizacji inwestycji drogowej - przebudowa drogi gminnej Nr 101806 O – ul. Stawowej w miejscowości Kurznie
  Wyświetleń: 1540
 1676. Ogłoszenie o naborze na wolne stanowisko urzędnicze - inspektora w wymiarze 1/2 etatu w Domu Pomocy Społecznej w Prószkowie z dnia 11.03.2009 r.
  Wyświetleń: 1540
 1677. informacja o wszczęciu postępowania wodnoprawnego nr OŚ.BSz-6223-89/10
  Wyświetleń: 1539
 1678. Obiweszczenie o wszczęciu postepowania - Przebudowa wraz ze zmianą sposobu użytkowania budynku gospodarczego na zakład produkcji brykietu drzewnego w Karczowie przy ul. Wiejskiej
  Wyświetleń: 1539
 1679. Obwieszczenie o wydaniu decyzji - Budowa drogi gminnej ul. Kwiatowa w m. Górki
  Wyświetleń: 1539
 1680. Ogłoszenie o naborze na wolne stanowisko - Podinspektor w Wydziale Geodezji i Kartografii
  Wyświetleń: 1539
 1681. XXVII Sesja Rady Powiatu Opolskiego 2005 r. - protokół
  Wyświetleń: 1539
 1682. Informacja o wszczęciu postępowania wodnoprawnego - OŚ.6341.111.2012.BS
  Wyświetleń: 1538
 1683. Informacja o wszczęciu postępowania wodnoprawnego OŚ.6341.67.2015.BS - przejścia kanalizacją pod rz. Sucha i Młynówka w m. Dębie
  Wyświetleń: 1538
 1684. Obiweszczenie o wszczęciu postepowania - zmiana decyzji 08/2013 z 29.11.2013 - odbudowa drogi powiatowej Nr 1184
  Wyświetleń: 1538
 1685. Obwieszczenie o wydaniu decyzji - zmiana pozwolenia na budowe hali magazynowej w Krasiejowie, ul. Szkolna
  Wyświetleń: 1538
 1686. Obwieszczenie Starosty Opolskiego o wszczęciu postępowania wodnoprawnego - OŚ.6341.132.2015.BS - odwodnienie projektowanej drogi gminnej łączącej ul. Stawy w Chróścicach z ul. Strzelców Bytomskich w Dobrzeniu Wlk.
  Wyświetleń: 1538
 1687. Informacja o wynikach naboru na stanowisko - Specjalista d/s kontroli i analiz
  Wyświetleń: 1536
 1688. Kontrole Zewnętrzne w 2016 roku
  Wyświetleń: 1536
 1689. Lista kandydatów na wolne stanowisko urzędnicze - młodszy referent w Wydziale Geodezji i Kartografii
  Wyświetleń: 1536
 1690. Ogłoszenie o naborze na stanowisko Dyrektora Domu Dziecka w Turawie z dnia 10.08.2009 r.
  Wyświetleń: 1536
 1691. XXX Sesja Rady Powiatu Opolskiego IV kadencji - protokół
  Wyświetleń: 1536
 1692. Informacja o wszczęciu postępowania wodnoprawnego - OŚ.6341.115.2014.BS
  Wyświetleń: 1535
 1693. Informacja o wszczęciu postępowania wodnoprawnego - OŚ.6341.36. 2013.BS
  Wyświetleń: 1535
 1694. Obwieszczenie Starosty Opolskiego - OŚ.6341.92.2012.ZW
  Wyświetleń: 1535
 1695. Lista kandydatów spełniajacych wymogi formalne na stanowisko specjalista ds. księgowości
  Wyświetleń: 1534
 1696. Obwieszczenie o wydaniu decyzji - Odbudowa drogi powiatowej 1184 w m. Gracze
  Wyświetleń: 1534
 1697. Informacja o wszczęciu postępowania wodnoprawnego - OŚ.6341.14.2012.ZW
  Wyświetleń: 1533
 1698. Informacja o wszczęciu postępowania wodnoprawnego - OŚ.6341.96.2014.ZW
  Wyświetleń: 1533
 1699. Informacja o wyniku naboru na stanowisko Podinspektor w Wydziale Geodezji i Kartografii - ogłoszenie z dn. 05.11.2008 r.
  Wyświetleń: 1533
 1700. XXIV sesja Rady Powiatu Opolskiego - V kadencja - protokół
  Wyświetleń: 1533
 1701. Obwieszczenie o wszczęciu postępowania - Budowa fermy kur w Szydłowcu Śląskim
  Wyświetleń: 1532
 1702. Wydanie wtórnika nalepki kontrolnej (na szybę)
  Wyświetleń: 1532
 1703. Informacja o wszczęciu postępowania wodnoprawnego - OŚ.6341.112.2014.ZW
  Wyświetleń: 1531
 1704. Informacja o wynikach naboru na stanowisko podinspektora w Wydziale Geodezji i Kartografii Starostwa Powiatowego w Opolu
  Wyświetleń: 1531
 1705. Informacja o wszczęciu postępowania wodnoprawnego - OŚ.6341.79.2013.BS
  Wyświetleń: 1530
 1706. Informacja o wszczęciu postępowania wodnoprawnego - OŚ.ZW 6224-3/10
  Wyświetleń: 1530
 1707. Informacja o wszczęciu postępowania wodnoprawnego nr OŚ.6341.9.2011.BS
  Wyświetleń: 1530
 1708. informacja o wszczęciu postępowania wodnoprawnego OŚ.BSz-6223-25/09
  Wyświetleń: 1530
 1709. Obwieszczenie Wojewody Opolskiego o wszczęciu post. i możliwości przeglądania akt w spr. ustalenia i wypłaty odszkodowania za nabytą z mocy prawa przez Skarb Państwa nier. przeznaczoną pod budowę ronda na skrzyżowaniu DK nr 94 i DK nr 46 w m.Karczów
  Wyświetleń: 1530
 1710. Informacja o wszczęciu postępowania wodnoprawnego - OŚ.BSz-6223-84/10
  Wyświetleń: 1528
 1711. Ogłoszenie o naborze na wolne stanowisko urzędnicze - inspektor ds. organizacyjnych i kadr w Domu Pomocy Społecznej w Prószkowie z dnia 21.03.2007 r.
  Wyświetleń: 1528
 1712. XIV Sesja Rady Powiatu Opolskiego - IV kadencja - protokół
  Wyświetleń: 1528
 1713. Informacja o wszczęciu postępowania wodnoprawnego - OŚ.6341.130.2014.BS
  Wyświetleń: 1527
 1714. nformacja o wszczęciu postępowania wodnoprawnego - OŚ.6341.129.2013.BS
  Wyświetleń: 1527
 1715. XXXI Sesja Rady Powiatu Opolskiego 2006 r. - protokół
  Wyświetleń: 1527
 1716. Zawiadomienie w sprawie wniosku dot. wydania decyzji - pozwolenia na budowę obejmującego przebudowę budynku utylizacji na punkt pozyskiwania i przeładunku surowców utylizacyjnych w m. Węgry
  Wyświetleń: 1527
 1717. „Remont dachu budynku przy ul. Ks. Opolskich 27 w Opolu oraz klatki schodowej wraz z oświetleniem” – remont dachu II
  Wyświetleń: 1526
 1718. Informacja o wszczęciu postępowania wodnoprawnego - OŚ. BSz 6223-16/09
  Wyświetleń: 1526
 1719. Informacja o wszczęciu postępowania wodnoprawnego - OŚ.6341.108.2015.BS - odwodnienie ul. Fiołków w Luboszycach
  Wyświetleń: 1526
 1720. Obwieszczenie Starosty Opolskiego o wydaniu decyzji - pozwolenia wodnoprawnego OŚ.6341.5.2015.ZW - jaz na rzece Sucha
  Wyświetleń: 1526
 1721. Ogłoszenie o konkursie na stanowisko dyrektora Zespołu Szkół w Tułowicach.
  Wyświetleń: 1526
 1722. Informacja o wszczęciu postępowania wodnoprawnego nr OŚ.6341.17.2011.BS
  Wyświetleń: 1525
 1723. Informacja o wyłożeniu do wglądu projektu operatu opisowo-kartograficznego ewidencji gruntów i budynków dla obrębów ewidencyjnych gminy Łubniany od 21.11.2016 do 08.12.2016
  Wyświetleń: 1525
 1724. Ogłoszenie o naborze na stanowisko inspektora ds. organizacyjnych i kadr.
  Wyświetleń: 1525
 1725. Informacja o wsczęciu postępowania wodnoprawnego - OŚ.6341.15.2012.BS
  Wyświetleń: 1524
 1726. Informacja o wsczęciu postępowania wodnoprawnego nr OŚ.6341.72.2011.BS
  Wyświetleń: 1524
 1727. Informacja o wszczęciu postępowania wodnoprawnego - OŚ.6341.79.2014.BS
  Wyświetleń: 1524
 1728. Informacja o wszczęciu postępowania wodnoprawnego - OŚ.BSz-6223-10/10
  Wyświetleń: 1524
 1729. Obwieszczenie o wpływie wniosku - Rozbudowa fermy Kur
  Wyświetleń: 1524
 1730. Informacja o wszczęciu postępowania administracyjnego OŚ.6341.173.2016.ZW - kładki pieszojezdne Turawa
  Wyświetleń: 1523
 1731. Informacja o wszczęciu postępowania OŚ.6341.138.2015.BS- odwodnienie m.WINÓW
  Wyświetleń: 1523
 1732. III Sesja Rady Powiatu Opolskiego - IV kadencja
  Wyświetleń: 1522
 1733. Informacja o wsczęciu postępowania wodnoprawnego nr OŚ.6341.25.2011.BS
  Wyświetleń: 1522
 1734. Informacja o wszczęciu postępowania wodnoprawnego OŚ.6341.21.2016.ZW - zarurowanie rowu przydrożnego ul. Polna w Ozimku
  Wyświetleń: 1522
 1735. Informacja o wynikach naboru na wolne stanowisko urzędnicze - Podinspektor w Wydziale Geodezji i Kartografii
  Wyświetleń: 1522
 1736. Informacja o wszczęciu postępowania wodnoprawnego - OŚ.6341.51.2013.ZW
  Wyświetleń: 1521
 1737. Informacja o wszczęciu postępowania wodnoprawnego - OŚ.ZW 6223-76/09
  Wyświetleń: 1520
 1738. Decyzja nr OŚ.6222.5.2014.MP,KAH,MDz,BSz z dnia 05.12.2014 r. zmiana pozwolenia zintegrowanego - decyzji nr OŚ.KAH-7645-1/05 z dnia 28.10.2005 r. (z późniejszymi zmianami) - BA GLASS Poland Sp. z o.o.
  Wyświetleń: 1519
 1739. informacja o wszczęciu postępowania wodnoprawnego nr OŚ.BSz-6223-51/10
  Wyświetleń: 1519
 1740. Obwieszczenie o wszczęciu postępowania - budowa drogi gminnej - ul. Jańskiego w miejscowości Dobrzeń Wielki
  Wyświetleń: 1519
 1741. Informacja o wszczęciu postępowania wodnoprawnego OŚ.6341.2.2016.ZW - most Młynówka Karłowicka
  Wyświetleń: 1518
 1742. Obwieszczenie Starosty Opolskiego - OŚ.6341.59.2011.ZW
  Wyświetleń: 1518
 1743. XII Sesja Rady Powiatu Opolskiego - IV kadencja - protokół
  Wyświetleń: 1518
 1744. Informacja o wszczęciu postępowania wodnoprawnego - OŚ.6341.1.2015.BS- odwodnienie ul. Reja w Dobrzeniu Wielkim
  Wyświetleń: 1517
 1745. Informacja o wynikach naboru na dwa wolne stanowiska urzędnicze - młodszy referent w Wydziale Komunikacji
  Wyświetleń: 1517
 1746. Obwieszczenie o wszczęciu postępowania - budowie odcinka drogi gminnej ul. Krzyżula w m. Łubniany
  Wyświetleń: 1517
 1747. Informacja o wszczęciu postępowania wodnoprawnego - OŚ.6341.59.2014.BS
  Wyświetleń: 1515
 1748. Lista kandydatów na 2 wolne stanowiska urzędnicze - młodszy referent w Wydziale Komunikacji Starostwa Powiatowego w Opolu - ogłoszenie z dn. 23.07.2007 r.
  Wyświetleń: 1515
 1749. Ogłoszenie o II naborze na stanowisko podinspektor ds. pozyskiwania środków zewnętrznych z dnia 10.08.2009 r.
  Wyświetleń: 1515
 1750. Informacja o wynikach naboru na stanowisko - Specjalista ds. utrzymania mostów w Zarządzie Dróg Powiatowych w Opolu
  Wyświetleń: 1514
 1751. Obwieszczenie o udzieleniu pozwolenia wodnoprawnego - OŚ.6341.56.2016.BS
  Wyświetleń: 1514
 1752. Obwieszczenie o wydaniu decyzji - Budowa drogi gminnej ul. Dębowej w miejscowości Ligota Prószkowska
  Wyświetleń: 1513
 1753. Obwieszczenie Starosty Opolskiego - OŚ.6341.66.2011.ZW
  Wyświetleń: 1512
 1754. Informacja o wszczęciu postępowania wodnoprawnego - OŚ.6341.100.2013.BS
  Wyświetleń: 1511
 1755. Informacja o wszczęciu postępowania wodnoprawnego - OŚ.6341.80.2013.BS
  Wyświetleń: 1511
 1756. Informacja o wszczęciu postępowania wodnoprawnego - OŚ.BSz-6223-98/10
  Wyświetleń: 1511
 1757. Informacja o wszczęciu postępowania wodnoprawnego OŚ.6341.9.2016.ZW - przepust ul. Stawowa Czarnowąsy
  Wyświetleń: 1511
 1758. Obwieszczenie Starosty Opolskiego - OŚ.6341.59.2011.ZW
  Wyświetleń: 1511
 1759. Obwieszczenie Starosty Opolskiego o wszczęciu postępowania wodnoprawnego OŚ.6341.127.2014.ZW
  Wyświetleń: 1511
 1760. Uchwała Nr 739/16 Zarządu Powiatu Opolskiego z dn. 30.05.2016 r. w sprawie udzielenia ulg w spłacie należności pieniężnych Zarządu Dróg Powiatowych w Opolu
  Wyświetleń: 1511
 1761. XXI sesja Rady Powiatu Opolskiego - V kadencja
  Wyświetleń: 1511
 1762. Informacja o wsczęciu postępowania wodnoprawnego nr OŚ.6341.46.2011.BS
  Wyświetleń: 1510
 1763. Informacja o wszczęciu postępowania wodnoprawnego - OŚ.6341.103.2012.ZW
  Wyświetleń: 1510
 1764. Informacja o wszczęciu postępowania wodnoprawnego - OŚ.6341.94.2012.BS
  Wyświetleń: 1510
 1765. Informacja o wszczęciu postępowania wodnoprawnego - OŚ.6341.129.2012.ZW
  Wyświetleń: 1509
 1766. Ogłoszenie o naborze na stanowisko podinspektora w Wydziale Ochrony Środowiska Starostwa Powiatowego w Opolu z dnia 25.08.2009 r.
  Wyświetleń: 1509
 1767. Ogłoszenie o naborze z dnia 25 kwietnia 2018 r. na wolne stanowisko urzędnicze w Wydziale Gospodarki Nieruchomościami i Rolnictwa Starostwa Powiatowego w Opolu
  Wyświetleń: 1509
 1768. Informacja o zamieszczeniu danych o wpływie wniosku o zatwierdzeniu projektu i wydanie pozwolenia na budowę kanalizacji sanitarnej w miejscowości Grodziec, Chobie, Kuziory i Mnichus - Gmina Ozimek
  Wyświetleń: 1508
 1769. Informacja o wszczęciu postępowania wodnoprawnego - OŚ.6341.27.2014.ZW
  Wyświetleń: 1507
 1770. Obwieszczenie o wszczęciu postępowania - Budowa zakładu do termowania drewna w Tułowicach przy ul. Porcelitowej
  Wyświetleń: 1506
 1771. Obwieszczenie o wydaniu decyzji na realizację inwestycji drogowej: rozbudowa drogi gminnej publicznej ul. Wąskiej w Czarnowąsach
  Wyświetleń: 1506
 1772. Informacja o wszczęciu postępowania wodnoprawnego - OŚ.6341.109.2011.ZW
  Wyświetleń: 1505
 1773. Informacja o wszczęciu postępowania wodnoprawnego - OŚ.6341.95.2011.ZW
  Wyświetleń: 1505
 1774. Informacja o wszczęciu postępowania wodnoprawnego - OŚ.ZW 6223-73/10
  Wyświetleń: 1505
 1775. Obwieszczenie o wpływie wniosku - budowa sieci gazowej Wrzoski, Chróścina, Mechnice, Dabrowa, Chmielowice, Komprachcice, Osiny, Polska Nowa Wieś
  Wyświetleń: 1505
 1776. Obwieszczenie o wydaniu decyzji - przebudowa ul. Nowej w Niemodlinie
  Wyświetleń: 1505
 1777. Ogłoszenie o II naborze na wolne stanowisko urzędnicze - księgowy w Wydziale Finansowo - Budżetowym z dnia 27.09.2011 r.
  Wyświetleń: 1505
 1778. Ogłoszenie o naborze z dnia 24 lipca 2018 r. na wolne stanowiska urzędnicze w Wydziale Geodezji i Kartografii Starostwa Powiatowego w Opolu
  Wyświetleń: 1505
 1779. Informacja o wsczęciu postępowania wodnoprawnego nr OŚ.6341.103.2011.BS
  Wyświetleń: 1504
 1780. Informacja o wszczęciu postępowania wodnoprawnego - OŚ.6341.68.2012.ZW
  Wyświetleń: 1504
 1781. Informacja o wszczęciu postępowania administracyjnego OŚ.6341.169.2016.ZW - 2 stawy rybne, podsiąkowe Brynica
  Wyświetleń: 1503
 1782. Informacja o wszczęciu postępowania wodnoprawnego - OŚ.6341.118.2013.BS
  Wyświetleń: 1503
 1783. Obwieszczenie Starosty Opolskiego o wydaniu decyzji - pozwolenia wodnoprawnego OŚ.6341.162.2016.ZW - drenaże DK45 Jełowa
  Wyświetleń: 1503
 1784. Informacja o wsczęciu postępowania wodnoprawnego nr OŚ.6341.7.2012.BS
  Wyświetleń: 1502
 1785. Informacja o wszczęciu postępowania wodnoprawnego - OŚ. BSz-6223-36/8/08
  Wyświetleń: 1501
 1786. Informacja o wszczęciu postępowania wodnoprawnego - OŚ.6341.50.2013.ZW
  Wyświetleń: 1501
 1787. Informacja o wszczęciu postępowania wodnoprawnego - OŚ.6341.73.2013.ZW
  Wyświetleń: 1501
 1788. Informacja o wszczęciu postępowania wodnoprawnego - OŚ.BSz-6223-19/09
  Wyświetleń: 1501
 1789. Informacja o wszczęciu postępowania wodnoprawnego nr OŚ.6341.1.2011.BS
  Wyświetleń: 1501
 1790. Obwieszczenie o wydaniu decyzji - przełozenie trasy odcinka drogi powiatowej w Turawie ul. Świerkowa
  Wyświetleń: 1501
 1791. Wydanie wtórnika karty pojazdu
  Wyświetleń: 1501
 1792. Informacja o wszczęciu postępowania wodnoprawnego - OŚ.6341.50.2012.BS
  Wyświetleń: 1499
 1793. Obwieszczenie o wydaniu decyzji na realizację inwestycji drogowej polegającej na przebudowie drogi gminnej Nr 101806 O – ul. Stawowej w m. Kurznie
  Wyświetleń: 1498
 1794. Ogłoszenie o naborze z dnia 22.11.2016 r. na wolne stanowisko urzędnicze - podinspektor w wydziale Geodezji i kartografii Starostwa Powiatowego w Opolu II
  Wyświetleń: 1498
 1795. Informacja o wszczęciu postępowania wodnoprawnego - OŚ.6341.26.2015.ZW - przejście wodociąiem pod Brzezinką Krasiejów
  Wyświetleń: 1497
 1796. Informacja o wszczęciu postępowania wodnoprawnego - OŚ.6341.3.2015.BS- przebudowa Kanału Półwieś w związku z rozbudową skrzyżowania ulic Krapkowicka -Prószkowska -Chmielowicka w OPOLU
  Wyświetleń: 1497
 1797. Informacja o wszczęciu postępowania wodnoprawnego OŚ.6341.153.2016.ZW - staw Dębska Kuźnia
  Wyświetleń: 1497
 1798. XVII sesja Rady Powiatu Opolskiego - V kadencja – protokół
  Wyświetleń: 1497
 1799. Informacja o wszczęciu postępowania wodnoprawnego - OŚ.6341.12.2013.ZW
  Wyświetleń: 1496
 1800. Obwieszczenie Starosty Opolskiego - OŚ.6341.4.2013.BS
  Wyświetleń: 1496
 1801. Obwieszczenie Starosty Opolskiego - OŚ.6341.44.2012.ZW
  Wyświetleń: 1496
 1802. Informacja o wszczęciu postępowania wodnoprawnego nr OŚ.6341.3.2011.BS
  Wyświetleń: 1495
 1803. informacja o wszczęciu postępowania wodnoprawnego OŚ.BSz-6223-32/09
  Wyświetleń: 1495
 1804. Informacja o wsczęciu postępowania wodnoprawnego nr OŚ.6341.28.2011.BS
  Wyświetleń: 1494
 1805. Informacja o wszczęciu postępowania wodnoprawnego - OŚ.6341.15.2013.BS
  Wyświetleń: 1494
 1806. Informacja o wszczęciu postępowania wodnoprawnego - OŚ.6341.93.2015.BS- odwodnienie oboidnicy północnej na gruntach m.Lędziny
  Wyświetleń: 1494
 1807. Obwieszczenie o wszczęciu postępowania - Zabudowa Lini Tech i zmiana sposobu użytkow. w zakładzie KEYE ALUMINIUM w Tułowicach
  Wyświetleń: 1494
 1808. Ogłoszenie o naborze na wolne stanowisko urzędnicze - Kierownik zespołu w Domu Pomocy Społecznej w Prószkowie 11.03.2009 r.
  Wyświetleń: 1494
 1809. XXXV Sesja Rady Powiatu Opolskiego - III kadencja - protokół
  Wyświetleń: 1494
 1810. Obwieszczenie o wszczęciu postępowania - Rozbudowa drogi powiatowej nr 1725 O Chróścice ? Dobrzeń Wielki ? Masów
  Wyświetleń: 1493
 1811. Ogłoszenie o II naborze na wolne stanowisko urzędnicze - specjalista ds. księgowości w Zarządzie Dróg Powiatowych w Opolu - z dn. 01.09.2008 r.
  Wyświetleń: 1493
 1812. Informacja o wszczęciu postępowania wodnoprawnego - OŚ.6341.10.2013.BS
  Wyświetleń: 1492
 1813. Informacja o wszczęciu postępowania wodnoprawnego - OŚ.6341.121.2012.BS
  Wyświetleń: 1492
 1814. Informacja o wszczęciu postępowania wodnoprawnego - OŚ.6341.28.2015.BS - odprowadzanie ścieków z komunalnej oczyszczalni ścieków NIEMODLIN.
  Wyświetleń: 1492
 1815. Informacja o wszczęciu postępowania wodnoprawnego - OŚ.ZW 6224-4/10
  Wyświetleń: 1492
 1816. Informatyzacja, integracja i harmonizacja baz danych BDOT500 oraz GESUT - gminy Dobrzeń Wielki oraz Turawa
  Wyświetleń: 1492
 1817. Informacja o wszczęciu postępowania wodnoprawnego - OŚ.6341.115.2012.ZW
  Wyświetleń: 1491
 1818. Informacja o wszczęciu postępowania wodnoprawnego OŚ.6341.41.2016.ZW - staw podsiąkowy Kobylno
  Wyświetleń: 1491
 1819. XXV sesja Rady Powiatu Opolskiego - V kadencja
  Wyświetleń: 1491
 1820. Informacja o wszczęciu postępowania wodnoprawnego - OŚ.6341.67.2013.BS
  Wyświetleń: 1490
 1821. Ogłoszenie PKP S.A. o przetargu ustnym nieograniczonym na zbycie prawa własności nieruchomości położonej w Opolu przy ul. Kolejowej 3b
  Wyświetleń: 1490
 1822. Informacja o wszczęciu postępowania wodnoprawnego - OŚ.6341.103.2014.BS
  Wyświetleń: 1489
 1823. Informacja o wszczęciu postępowania wodnoprawnego - OŚ.6341.18.2015.BS - odwodnienie zakładu Volvo Truck Center Polska w Dąbrowie
  Wyświetleń: 1488
 1824. Informacja o wszczęciu postępowania wodnoprawnego OŚ.6341.12.2016.BS - oczyszczalnia ścieków w Graczach.
  Wyświetleń: 1488
 1825. Informatyzacja, integracja oraz harmonizacja baz danych BDOT500 i GESUT dla gminy Murów
  Wyświetleń: 1488