Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
 • TAB - Kolejny element
 • SHIFT + TAB - Poprzedni element
 • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
 • SHIFT + ALT + H - Strona główna
 • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
 • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
 • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Statystyki podstron

Rok 2021
StyLutMarKwiMajCzeLipSieWrzPaźLisGru
86369682318684071306182054841198422317942543587000
Rok 2020
StyLutMarKwiMajCzeLipSieWrzPaźLisGru
9332184960860891069821030038792713839794774104329977626838279037
Rok 2019
StyLutMarKwiMajCzeLipSieWrzPaźLisGru
1028439826985401139291998101006938622091268801826719186642100855
Rok 2018
StyLutMarKwiMajCzeLipSieWrzPaźLisGru
137976135782161776154466153326123740717348540011365410460210284792878
Rok 2017
StyLutMarKwiMajCzeLipSieWrzPaźLisGru
844078303711653584391112797111463113875112192113453152270137936143007
Rok 2016
StyLutMarKwiMajCzeLipSieWrzPaźLisGru
408494982648761505774619342289574635673966457738308145977116
Rok 2015
StyLutMarKwiMajCzeLipSieWrzPaźLisGru
000004196281764538945425492874412739868
 1. Strona główna BIP
  Wyświetleń: 193306
 2. Rejestr zmian stron
  Wyświetleń: 149504
 3. Nabór
  Wyświetleń: 95571
 4. Wydział Ochrony Środowiska
  Wyświetleń: 48927
 5. Pracownicy
  Wyświetleń: 35981
 6. Prace Rady Powiatu
  Wyświetleń: 35182
 7. Radni Powiatu
  Wyświetleń: 33083
 8. Wydział Geodezji i Kartografii
  Wyświetleń: 32575
 9. Wydział Budownictwa
  Wyświetleń: 32326
 10. Wydział Komunikacji
  Wyświetleń: 30640
 11. Nabór - jednostki organizacyjne
  Wyświetleń: 28238
 12. Kierownicy Jednostek Organizacyjnych
  Wyświetleń: 27966
 13. 2018
  Wyświetleń: 26996
 14. Dom Pomocy Społecznej w Prószkowie
  Wyświetleń: 25722
 15. Ogłoszenia Wydziału Geodezji i Kartografii
  Wyświetleń: 25327
 16. 2016
  Wyświetleń: 24790
 17. 2019
  Wyświetleń: 23395
 18. Wydział Gospodarki Nieruchomościami i Rolnictwa
  Wyświetleń: 22914
 19. Wydział Edukacji i Spraw Społecznych
  Wyświetleń: 22229
 20. Inne
  Wyświetleń: 22069
 21. Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego dla powiatu opolskiego w Opolu
  Wyświetleń: 20712
 22. 2017
  Wyświetleń: 20521
 23. Przekształcenie prawa użytkowania wieczystego gruntów Skarbu Państwa
  Wyświetleń: 20033
 24. Umorzenia
  Wyświetleń: 19568
 25. Strategie i Programy, Plany
  Wyświetleń: 18398
 26. Inne osoby
  Wyświetleń: 18039
 27. Zarząd Dróg Powiatowych w Opolu
  Wyświetleń: 17599
 28. Wykaz Jednostek Organizacyjnych
  Wyświetleń: 16391
 29. Wydział Budownictwa i Ochrony Środowiska
  Wyświetleń: 15741
 30. Budżet Powiatu Opolskiego 2013
  Wyświetleń: 15083
 31. 2020
  Wyświetleń: 15004
 32. Informacja o Stanie Mienia Powiatu
  Wyświetleń: 14501
 33. Dom Dziecka w Chmielowicach
  Wyświetleń: 14429
 34. Budżet Powiatu Opolskiego 2014
  Wyświetleń: 14163
 35. Nabór na stanowiska kierownicze jednostek organizacyjnych Powiatu Opolskiego
  Wyświetleń: 14066
 36. Budżet Powiatu Opolskiego 2012
  Wyświetleń: 13938
 37. Budżet Powiatu Opolskiego 2016
  Wyświetleń: 13865
 38. Budżet Powiatu Opolskiego 2015
  Wyświetleń: 13055
 39. WYDZIAŁY STAROSTWA POWIATOWEGO W OPOLU
  Wyświetleń: 13045
 40. Dom Dziecka w Tarnowie Opolskim
  Wyświetleń: 12493
 41. 2021
  Wyświetleń: 11739
 42. Budżet Powiatu Opolskiego 2017
  Wyświetleń: 10695
 43. NPP - konkurs 2017
  Wyświetleń: 9969
 44. Zespół Szkół w Ozimku
  Wyświetleń: 9943
 45. 2015
  Wyświetleń: 9697
 46. Wyniki wyszukiwania
  Wyświetleń: 9651
 47. Ogłoszenia
  Wyświetleń: 9516
 48. INFORMACJA OGÓLNA - Starostwo Powiatowe w Opolu
  Wyświetleń: 9363
 49. Wzory formularzy oświadczeń majątkowych
  Wyświetleń: 9340
 50. Załatwianie Spraw
  Wyświetleń: 9214
 51. NPP - konkurs 2016
  Wyświetleń: 9157
 52. Zespół Szkół w Tułowicach
  Wyświetleń: 9026
 53. Uchwały Rady
  Wyświetleń: 9020
 54. Obwieszczenie o wszczeciu postępowania w sprawie wydania decyzji w sprawie realizacji inwestycji drogowej - rozbudowa drogi gminnej ul. Konopnickiej w Dobrzeniu Wielkim
  Wyświetleń: 8878
 55. Edukacja prawna
  Wyświetleń: 8825
 56. Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Opolu
  Wyświetleń: 8659
 57. Osoby Upoważnione Do Wydawania Decyzji
  Wyświetleń: 8593
 58. Informacja o wysokości podstawowej kwoty dotacji i statystycznej liczbie uczniów/wychowanków
  Wyświetleń: 8218
 59. 2017
  Wyświetleń: 7809
 60. Statut Powiatu Opolskiego
  Wyświetleń: 7492
 61. Kontrole Zewnętrzne
  Wyświetleń: 7490
 62. 2016
  Wyświetleń: 7344
 63. Mapa biuletynu
  Wyświetleń: 7324
 64. Skład Zarządu Powiatu
  Wyświetleń: 7241
 65. Zgłoszenia budowy budynków mieszkalnych, sieci i budynków stacji transformatorowych 2015
  Wyświetleń: 7205
 66. Kompetencje Rady Powiatu
  Wyświetleń: 7158
 67. Plan zamówień publicznych
  Wyświetleń: 7080
 68. Poradnia Psychologiczno - Pedagogiczna w Niemodlinie
  Wyświetleń: 7066
 69. Regulamin Organizacyjny Starostwa Powiatowego w Opolu
  Wyświetleń: 7011
 70. REJESTRY, EWIDENCJE I ARCHIWA
  Wyświetleń: 6975
 71. Wykaz stowarzyszeń zarejestrowanych w Starostwie Powiatowym w Opolu
  Wyświetleń: 6969
 72. Wykaz przedmiotów znajdujących się w Biurze Rzeczy Znalezionych
  Wyświetleń: 6851
 73. Regulamin naboru na wolne stanowiska urzędnicze w tym na urzędnicze stanowiska kierownicze w Starostwie Powiatowym w Opolu.
  Wyświetleń: 6805
 74. Regulamin Biura Rzeczy Znalezionych
  Wyświetleń: 6781
 75. Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Opolu
  Wyświetleń: 6762
 76. Ogłoszenia Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Op
  Wyświetleń: 6656
 77. Zasady udzielania dotacji celowej z budżetu Powiatu Opolskiego dla spółek wodnych, trybu postępowania w sprawie udzielenia dotacji i sposobu jej rozliczania
  Wyświetleń: 6428
 78. Ogłoszenie o naborze wniosków
  Wyświetleń: 6306
 79. Podstawowe informacje
  Wyświetleń: 6296
 80. Skład Rady Powiatu
  Wyświetleń: 6263
 81. Adres BIP Domu Dziecka w Turawie
  Wyświetleń: 6217
 82. Inne akty prawne
  Wyświetleń: 6190
 83. Uchwała Rady Powiatu Opolskiego w sprawie przyznania dotacji na dofinansowanie konserwacji obiektów zabytkowych wpisanych do rejestru zabytków z terenu Powiatu Opolskiego.
  Wyświetleń: 6183
 84. Warzecha Stefan - Przewodniczący Rady Powiatu
  Wyświetleń: 6180
 85. Otwarty konkurs na wsparcie realizacji zadań publicznych z zakresu kultury i sztuki oraz kultury fizycznej w roku 2016
  Wyświetleń: 6168
 86. Kompetencje i skład komisji rady powiatu
  Wyświetleń: 6077
 87. Ogłoszenia o naborze wniosków - wymiana kotłów C.O.
  Wyświetleń: 5978
 88. Statystyki podstron
  Wyświetleń: 5959
 89. NPP - konkurs 2018
  Wyświetleń: 5910
 90. Dotacje udzielone
  Wyświetleń: 5884
 91. Wymiana dowodu rejestracyjnego lub wydanie wtórnika dowodu rejestracyjnego
  Wyświetleń: 5873
 92. Regulamin naboru na wolne stanowisko kierownika jednostki organizacyjnej Powiatu Opolskiego
  Wyświetleń: 5857
 93. Ogłoszenie o naborze wniosków o udzielenie dotacji celowej z budżetu Powiatu Opolskiego na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków z terenu Powiatu Opolskiego
  Wyświetleń: 5792
 94. Zezwolenie na wykonywanie zawodu przewoźnika drogowego osób lub rzeczy
  Wyświetleń: 5676
 95. Zasady i tryb udzielania dotacji celowej z budżetu Powiatu Opolskiego na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków.
  Wyświetleń: 5665
 96. Budżet Powiatu Opolskiego 2011
  Wyświetleń: 5611
 97. Informacje o powiecie
  Wyświetleń: 5610
 98. Hałenda Anna - Naczelnik Wydziału Budownictwa i Ochrony Środowiska
  Wyświetleń: 5536
 99. Adres BIP Poradni Psychologiczno - Pedagogiczna w Opolu
  Wyświetleń: 5528
 100. Ogłoszenia Wydziału Komunikacji
  Wyświetleń: 5521
 101. Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej Zespół Opieki Zdrowotnej w Ozimku obecnie Szpial Św. Rocha w Ozimku
  Wyświetleń: 5513
 102. EKOPORTAL - Informacja o środowisku i jego ochronie
  Wyświetleń: 5466
 103. Budżet Powiatu Opolskiego 2009
  Wyświetleń: 5423
 104. Gaida Ingryda - Dyrektor Domu Dziecka w Chmielowicach
  Wyświetleń: 5419
 105. System informacji dla pasażera
  Wyświetleń: 5395
 106. Kwartalna informacja o wykonaniu budżetu Powiatu Opolskiego - III kwartał 2016 r.
  Wyświetleń: 5394
 107. Budżet Powiatu Opolskiego 2010
  Wyświetleń: 5352
 108. Otwarty konkurs na wsparcie realizacji zadań publicznych z zakresu kultury i sztuki oraz kultury fizycznej w roku 2015
  Wyświetleń: 5348
 109. Kompetencje Zarządu Powiatu
  Wyświetleń: 5321
 110. Wydział Edukacji i Spraw Społecznych
  Wyświetleń: 5295
 111. Akty Prawa Miejscowego - Uchwały Rady Powiatu Opolskiego
  Wyświetleń: 5280
 112. Wyrejestrowanie pojazdu
  Wyświetleń: 5211
 113. Informacja za rok budżetowy 2005
  Wyświetleń: 5199
 114. Budżet Powiatu Opolskiego 2008
  Wyświetleń: 5197
 115. Pobierz programy
  Wyświetleń: 5129
 116. Petycje 2015
  Wyświetleń: 5114
 117. Budżet Powiatu Opolskiego 2007
  Wyświetleń: 5103
 118. Budżet Powiatu Opolskiego 2006
  Wyświetleń: 5092
 119. Modernizacja ewidencji gruntów i budynków dla gminy Łubniany wraz z modernizacją i założeniem szczegółowej osnowy geodezyjnej II
  Wyświetleń: 5046
 120. Otwarty Konkurs Ofert 2010r.
  Wyświetleń: 5038
 121. Otwarty konkurs na realizację zadań publicznych z zakresu kultury i sztuki oraz kultury fizycznej w roku 2008
  Wyświetleń: 5034
 122. Zakres i uprawnieni NPP
  Wyświetleń: 5028
 123. Lista kanałów RSS
  Wyświetleń: 5005
 124. Zawiadomienie o zbyciu pojazdu
  Wyświetleń: 4973
 125. Otwarty konkurs na realizację zadań publicznych z zakresu kultury i sztuki oraz kultury fizycznej w roku 2013.
  Wyświetleń: 4957
 126. 2019
  Wyświetleń: 4950
 127. Kultura - 2006
  Wyświetleń: 4931
 128. Zadania powiatu
  Wyświetleń: 4887
 129. Uprawnieni do NPP
  Wyświetleń: 4866
 130. Otwarty Konkurs Ofert 2014
  Wyświetleń: 4845
 131. Obwieszczenie o wydaniu decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej polegającej na budowie drogi gminnej w Chróścicach
  Wyświetleń: 4834
 132. Powiatowa Komisja Wyborcza w Opolu
  Wyświetleń: 4780
 133. Otwarty konkurs na realizację zadań publicznych z zakresu kultury i sztuki oraz kultury fizycznej w roku 2012.
  Wyświetleń: 4750
 134. Uchwały Rady Powiatu Opolskiego - kadencja 2014-2018
  Wyświetleń: 4736
 135. Obwieszczenia
  Wyświetleń: 4729
 136. Obwieszczenia
  Wyświetleń: 4724
 137. Bocianowski Marek - Nadleśniczy Nadleśnictwa Prószków
  Wyświetleń: 4715
 138. Redaktorzy biuletynu
  Wyświetleń: 4700
 139. Lakwa Henryk - Przewodniczący Zarządu Powiatu
  Wyświetleń: 4674
 140. Lebiedzińska Irena - Dyrektor Powiatowego Urzędu Pracy w Opolu
  Wyświetleń: 4672
 141. Ogłoszenie o naborze na członków komisji konkursowej opiniującej oferty 2016
  Wyświetleń: 4669
 142. Usuwanie oraz przechowywanie na parkingu strzeżonym całodobowym pojazdów usuniętych z dróg położonych na terenie Powiatu Opolskiego
  Wyświetleń: 4647
 143. 2014
  Wyświetleń: 4639
 144. Wołoszyn Marcin - Zastępca Naczelnika Wydziału Komunikacji
  Wyświetleń: 4637
 145. Informacja o stanie mienia Powiatu Opolskiego oraz sposobie jego zagospodarowania za okres od 16.10.2005r do 15.10.2006r
  Wyświetleń: 4633
 146. Przybylska Beata - Naczelnik Wydziału Budownictwa - były pracownik
  Wyświetleń: 4624
 147. Otwarty konkurs na wsparcie realizacji zadań publicznych z zakresu kultury i sztuki oraz kultury fizycznej w roku 2014.
  Wyświetleń: 4587
 148. Otwarty konkurs na wsparcie realizacji zadań publicznych z zakresu kultury i sztuki oraz kultury fizycznej w roku 2017
  Wyświetleń: 4578
 149. Otwarty konkurs na realizację zadań publicznych z zakresu kultury i sztuki oraz kultury fizycznej w roku 2007
  Wyświetleń: 4571
 150. Prawa jazdy
  Wyświetleń: 4568
 151. Powiatowa Komisja Wyborcza w Opolu
  Wyświetleń: 4567
 152. Jak przeglądać BIP
  Wyświetleń: 4563
 153. Obwieszczenia
  Wyświetleń: 4561
 154. Powiatowa Komisja Wyborcza w Opolu
  Wyświetleń: 4558
 155. Konsultacje społeczne dla mieszkańców Powiatu Opolskiego w sprawie zmiany granic Powiatu Opolskiego
  Wyświetleń: 4514
 156. Ogłoszenie o naborze na członków komisji konkursowej opiniującej oferty 2017
  Wyświetleń: 4505
 157. Otwarty konkurs na realizację zadań publicznych z zakresu kultury i sztuki oraz kultury fizycznej w roku 2011.
  Wyświetleń: 4500
 158. Warunki zabezpieczeń technicznych i organizacyjnych niezbędnych do uzyskania dostępu do danych zgromadzonych w rejestrze publicznym
  Wyświetleń: 4485
 159. Otwarty konkurs na realizację zadań publicznych z zakresu kultury i sztuki oraz kultury fizycznej w roku 2010.
  Wyświetleń: 4476
 160. Informacja o wszczęciu postępowania OŚ.6341.100.2017.ZW - przepust Karczów ul. Leśna
  Wyświetleń: 4441
 161. Łotarewicz Anna - Wydział Budownictwa i Ochrony Środowiska
  Wyświetleń: 4414
 162. Otwarty konkurs na realizację zadań publicznych z zakresu kultury i sztuki oraz kultury fizycznej w roku 2009
  Wyświetleń: 4401
 163. NPP - konkurs 2019
  Wyświetleń: 4384
 164. Gabriel Adriana - Wydział Gospodarki Nieruchomościami i Rolnictwa
  Wyświetleń: 4348
 165. Wykaz punktów nieodpłatnej pomocy prawnej
  Wyświetleń: 4346
 166. Konachiewicz Mariola - Skarbnik Powiatu Opolskiego
  Wyświetleń: 4319
 167. Informacja o wszczęciu postępowania wodnoprawnego OŚ.6341.123.2016.ZW - stawy Zenon Gospodarstwo Rybackie Niemodlin
  Wyświetleń: 4281
 168. Kazin Marzena - Sekretarz Powiatu Opolskiego
  Wyświetleń: 4281
 169. Kubów Przemysław - Radny Powiatu
  Wyświetleń: 4269
 170. Paszko Dorota - Dyrektor Poradni Psychologiczno - Pedagogicznej w Ozimku
  Wyświetleń: 4223
 171. INFORMACJA OGÓLNA - Samorząd Powiatowy
  Wyświetleń: 4219
 172. Poradnia Psychologiczno - Pedagogiczna w Ozimku
  Wyświetleń: 4213
 173. Oferty na realizację zadania publicznego
  Wyświetleń: 4168
 174. Dzwonnik Zdzisław - Nadleśniczy Nadleśnictwa Opole - były pracownik
  Wyświetleń: 4164
 175. Obwieszczenie Starosty Opolskiego z dnia 19 września 2006 r.
  Wyświetleń: 4157
 176. Zalas Dariusz - Wydział Komunikacji - były pracownik
  Wyświetleń: 4154
 177. Ogłoszenie otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego Powiatu Opolskiego w 2018 r. w zakresie prowadzenia punktów nieodpłatnej pomocy prawnej
  Wyświetleń: 4148
 178. Informacja Starosty Opolskiego o rozpoczęciu prac geodezyjnych związanych z modernizacją ewidencji gruntów i bydynków dla gminy Chrząstowice
  Wyświetleń: 4096
 179. Postanowienia Komisarza Wyborczego w Opolu I
  Wyświetleń: 4092
 180. Zamiara Grzegorz - Kierownik Powiatowego Ośrodka Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej - były pracownik
  Wyświetleń: 4071
 181. Porozumienia Starosty Opolskiego
  Wyświetleń: 4040
 182. Kania Jakub - Zastępca Naczelnika Wydziału Budownictwa i Ochrony Środowiska - były pracownik
  Wyświetleń: 4039
 183. 2018
  Wyświetleń: 4025
 184. Ogłoszenie o naborze z dnia 28 sierpnia 2018 r. na wolne stanowiska urzędnicze w Wydziale Geodezji i Kartografii Starostwa Powiatowego w Opolu
  Wyświetleń: 4010
 185. XV Sesja RPO - 29.04.2004 r. - II kadencja - PROTOKÓŁ
  Wyświetleń: 4002
 186. Akty Prawa Miejscowego - Uchwały Zarządu Powiatu Opolskiego
  Wyświetleń: 3996
 187. Edukacja prawna - tematyka związana z ochroną środowiska
  Wyświetleń: 3995
 188. Przebudowa części holu na pomieszczenie biurowe na parterze budynku biurowego w Opolu przy ul. 1 Maja 29, działka nr 13/7 k.m. 53
  Wyświetleń: 3994
 189. Sobera Marta - Dyrektor Zespołu Szkół w Chróścinie - były pracownik
  Wyświetleń: 3983
 190. Budżet Powiatu Opolskiego 2018
  Wyświetleń: 3980
 191. Wysdak Krzysztof - Członek Zarządu
  Wyświetleń: 3976
 192. Stelmach Sybilla - była Członek Zarządu
  Wyświetleń: 3950
 193. Rejnhardt Iwona - Dyrektor Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Opolu
  Wyświetleń: 3940
 194. Sprawozdanie z wykonania budżetu Powiatu Opolskiego za I półrocze 2017 r.
  Wyświetleń: 3937
 195. Budżet Powiatu Opolskiego na 2017 r.
  Wyświetleń: 3916
 196. Zarząd Dróg Powiatowych w Opolu
  Wyświetleń: 3911
 197. Gryc Antoni - Radny Powiatu
  Wyświetleń: 3877
 198. Ogłoszenie otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego Powiatu Opolskiego w 2016 r. w zakresie prowadzenia punktów nieodpłatnej pomocy prawnej
  Wyświetleń: 3856
 199. Fundusze europejskie
  Wyświetleń: 3846
 200. Obwieszczenie o wydaniu decyzji na realizację inwestycji drogowej polegającej na rozbudowie odcinka drogi powiatowej w miejscowości Krasiejów, ul. Spóracka
  Wyświetleń: 3839
 201. Ogłoszenie otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego Powiatu Opolskiego w 2017 r. w zakresie prowadzenia punktów nieodpłatnej pomocy prawnej
  Wyświetleń: 3839
 202. Produkcja i dostawa tablic rejestracyjnych dla Powiatu Opolskiego
  Wyświetleń: 3837
 203. Udzielone dotacje w roku 2017
  Wyświetleń: 3816
 204. Ciupek Elżbieta - Dyrektor Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie - były pracownik
  Wyświetleń: 3795
 205. Dziubałtowski Tadeusz - Naczelnik Wydziału Gospodarki Nieruchomościami i Rolnictwa
  Wyświetleń: 3770
 206. „Remont dachu budynku przy ul. Ks. Opolskich 27 w Opolu oraz klatki schodowej wraz z oświetleniem” – remont dachu
  Wyświetleń: 3769
 207. Informacja roczna o stanie mienia komunalnego Powiatu Opolskiego za okres od 01.01.2010 r. do 31.12.2010 r.
  Wyświetleń: 3761
 208. Otwarty konkurs ofert na realizację programu polityki zdrowotnej w zakresie udzielania pierwszej pomocy dla uczniów publicznych szkół ponadgimnazjalnych z terenu powiatu opolskiego pn. "Pierwsza pomoc" 2017
  Wyświetleń: 3751
 209. Uchwały Rady Powiatu Opolskiego
  Wyświetleń: 3735
 210. Bartków Łukasz - Wydzial Komunikacji
  Wyświetleń: 3733
 211. Plan zamówień publicznych na 2017 rok
  Wyświetleń: 3721
 212. Cebula Krzysztof - były Radny Powiatu
  Wyświetleń: 3716
 213. Bigas Dariusz - Dyrektor Zespołu Szkół w Ozimku
  Wyświetleń: 3708
 214. Opinia prawna na temat złożonego przez Prezydenta Miasta Opola pisma (wniosku) o dokonanie zmiany granic Miasta Opola oraz gmin sąsiednich
  Wyświetleń: 3701
 215. Zarząd Powiatu
  Wyświetleń: 3701
 216. Informacja roczna o stanie mienia komunalnego Powiatu Opolskiego za okres od 01.01.2011 r. do 31.12.2011 r.
  Wyświetleń: 3678
 217. Kształcenie zawodowe dla rynku pracy - 1 informacja o realizacji projektu
  Wyświetleń: 3676
 218. Parfimczyk Marek - Naczelnik Wydziału Ochrony Środowiska - były pracownik
  Wyświetleń: 3669
 219. Wenzel-Borkowska Edyta - Naczelnik Wydziału Geodezji i Kartografii
  Wyświetleń: 3644
 220. Płoszaj Leonarda - Członek Zarządu
  Wyświetleń: 3636
 221. Ogłoszenie o naborze z dnia 17 marca 2017 r. na wolne stanowisko urzędnicze - referenta w Wydziale Komunikacji Starostwa Powiatowego w Opolu
  Wyświetleń: 3621
 222. Rek Patrycja - Wydział Komunikacji
  Wyświetleń: 3609
 223. Edukacja prawna - wydział edukacji i spraw społecznych
  Wyświetleń: 3606
 224. Wojtasik Helena - Radna Powiatu
  Wyświetleń: 3605
 225. XLI Nadzywczajna Sesja RPO - 13.06.2018 r. - V kadencja - PROTOKÓŁ
  Wyświetleń: 3598
 226. Kwartalna informacja o wykonaniu budżetu Powiatu Opolskiego - I kwartał 2017 r.
  Wyświetleń: 3596
 227. Ogłoszenie o naborze wniosków o przyznanie dotacji celowych spółkom wodnym w 2017 roku
  Wyświetleń: 3593
 228. Feliks-Wiercimok Danuta - Wydział Komunikacji
  Wyświetleń: 3587
 229. Rejestracja
  Wyświetleń: 3583
 230. Kupka Anna - Wydział Komunikacji - były pracownik
  Wyświetleń: 3578
 231. Jędrzejczyk Jolanta - Dyrektor Zespołu Szkół Specjalnych przy Opolskim Ośrodku Rehabilitacji Dzieci i Młodzieży ORDIM w Suchym Borze - były pracownik
  Wyświetleń: 3550
 232. Wittek Monika - była Radna Powiatu
  Wyświetleń: 3548
 233. Informacja o wszczęciu postępowania wodnoprawnego OŚ.6341.4.2017.BS - studnia w Przysieczy
  Wyświetleń: 3547
 234. Mohlek Rudolf - były Członek Zarządu
  Wyświetleń: 3538
 235. Duda Antoni - Dyrektor Powiatowego Urzędu Pracy w Opolu - były pracownik
  Wyświetleń: 3537
 236. Program rozwoju gminnej i powiatowej infrastruktury drogowej na lata 2016-2019
  Wyświetleń: 3511
 237. Informacja o wszczęciu postępowania OŚ.6341.105.2017.ZW - odwodnienie wewnętrznej drogi gminnej w m. Wydrowice
  Wyświetleń: 3504
 238. Wodausz Henryk - Radny Powiatu
  Wyświetleń: 3500
 239. Informacja Starosty Opolskiego w sprawie przyjęcia operatu opisowo-kartograficznego oraz założenia ewidencji bydynkow i lokali
  Wyświetleń: 3499
 240. Punkty nieodpłatnej pomocy prawnej, nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego i jednostki poradnictwa specjalistycznego w 2019 r.
  Wyświetleń: 3478
 241. Zarządzenia Starosty Opolskiego
  Wyświetleń: 3474
 242. Adres BIP Domu Pomocy Społecznej w Prószkowie
  Wyświetleń: 3471
 243. Informacja o wszczęciu postępowania wodnoprawnego OŚ.6341.37.2017.BS - ujęcie wody w Chrząstowicach
  Wyświetleń: 3471
 244. Urbacka Tomasz - Wydział Komunikacji
  Wyświetleń: 3469
 245. Dostawa i montaż dźwigu osobowego w budynku szpitala w Ozimku przy ul. Częstochowskiej 31
  Wyświetleń: 3456
 246. Danel Lucyna - Dyrektor Domu Pomocy Społecznej w Prószkowie - były pracownik
  Wyświetleń: 3455
 247. Sobera Danuta - Dyrektor Zespołu Szkół w Prószkowie - były pracownik
  Wyświetleń: 3447
 248. Unieważnienie otwartych konkursów ofert na realizację zadania publicznego Powiatu Opolskiego w 2017 r. w zakresie prowadzenia punktów nieodpłatnej pomocy prawnej
  Wyświetleń: 3419
 249. Informacja o wszczęciu postępowania wodnoprawnego OŚ.6341.151.2016.BS - pobór wód podziemnych z ujęcia komunalnego w Tułowicach
  Wyświetleń: 3408
 250. Dziatkiewicz Jacek - Dyrektor Zarządu Dróg Powiatowych w Opolu
  Wyświetleń: 3403
 251. Statystyka zdawalności
  Wyświetleń: 3399
 252. Informacja o wszczęciu postępowania wodnoprawnego OŚ.6341.137.2016.BS - stacja paliw w Ozimku przy ul. Kolejowej 5.
  Wyświetleń: 3392
 253. Ogłoszenie o naborze z dnia 1 grudnia 2017 r. na wolne stanowisko urzędnicze w Wydziale Geodezji i Kartografii Starostwa Powiatowego w Opolu
  Wyświetleń: 3385
 254. Sicińska Barbara - Wydział Komunikacji
  Wyświetleń: 3377
 255. Krzesiński Jan - Radny Powiatu
  Wyświetleń: 3375
 256. Zaświadczenie na krajowe przewozy drogowe na potrzeby własne osób lub rzeczy
  Wyświetleń: 3357
 257. Informacja roczna o stanie mienia komunalnego Powiatu Opolskiego za okres od 01.01.2017 r. do 31.12.2017 r.
  Wyświetleń: 3354
 258. Orszulak Andrzej - Wydział Komunikacji
  Wyświetleń: 3342
 259. Świadczenie usług pocztowych w obrocie krajowym i zagranicznym na 2018 r.
  Wyświetleń: 3340
 260. Dzieszkowski Waldemar - Dyrektor Domu Dziecka w Turawie
  Wyświetleń: 3338
 261. Ogłoszenie o naborze na członków komisji konkursowej opiniującej oferty 2018
  Wyświetleń: 3329
 262. Klimek Marek - Wydział Komunikacji - były pracownik
  Wyświetleń: 3327
 263. Zespół Szkół w Ozimku
  Wyświetleń: 3326
 264. Górski Kazimierz - Radny Powiatu
  Wyświetleń: 3294
 265. Jędrychowski Krzysztof - Przewodniczący Narad Koordynacyjnych - były pracownik
  Wyświetleń: 3293
 266. Rajczyk Małgorzata - Przewodnicząca Powiatowego Zespołu ds. Orzekania o Niepełnosprawności w Opolu
  Wyświetleń: 3289
 267. Cichos Krystian - Radny Powiatu
  Wyświetleń: 3283
 268. Program Ochrony Środowiska dla Powiatu Opolskiego na lata 2016-2020 z prognozą oddziaływania na środowisko
  Wyświetleń: 3279
 269. Kodeks etyczny pracowników Starostwa Powiatowego w Opolu
  Wyświetleń: 3266
 270. Figura Roman - Zastępca Dyrektora Zarządu Dróg Powiatowych w Opolu
  Wyświetleń: 3257
 271. Ogłoszenie o naborze z dnia 18 września 2018 r. na wolne stanowiska urzędnicze w Wydziale Geodezji i Kartografii Starostwa Powiatowego w Opolu
  Wyświetleń: 3257
 272. Obieszczenie o wszczeciu postepowania w sprawie zmiany decyzji na realizację inwestycji drogowej - budowa drogi gminnej Brzezie – Dobrzeń Wielki
  Wyświetleń: 3246
 273. Informacja o wszczęciu postępowania OŚ.6341.90.2017.ZW - przebudowa bitumicznej drogi leśnej Turawa - Osowiec
  Wyświetleń: 3245
 274. XXIX Sesja RPO - 20.04.2017 r. - V kadencja - PROTOKÓŁ
  Wyświetleń: 3245
 275. Sobków Dariusz - Dyrektor Zespołu Szkół w Prószkowie
  Wyświetleń: 3236
 276. Petycje 2017
  Wyświetleń: 3230
 277. Budowa systemu instalacji fotowoltaicznej dla budynku Starostwa Powiatowego w Opolu przy ul. 1 Maja 29
  Wyświetleń: 3222
 278. Grodziecka-Makulska Agnieszka - była Radna Powiatu
  Wyświetleń: 3218
 279. Pakos Stanisław - Naczelnik Wydziału Spraw Obywatelskich - były pracownik
  Wyświetleń: 3208
 280. Zakup sprzętu, licencji na oprogramowanie, prac wdrożeniowych związanych z realizacją projektu pn. „e-usługi cyfrowych zasobów geodezyjnych i kartograficznych dla województwa opolskiego”
  Wyświetleń: 3202
 281. Edukacja prawna - Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Niemodlinie
  Wyświetleń: 3178
 282. Edukacja prawna - Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Ozimku
  Wyświetleń: 3175
 283. Sapeta Iwona - Wydział Komunikacji
  Wyświetleń: 3175
 284. Dom Dziecka w Turawie
  Wyświetleń: 3171
 285. Wyniki wyborów do Rady Powiatu Opolskiego.
  Wyświetleń: 3169
 286. Obwieszczenie Starosty Opolskiego z dnia 28 września 2010 r.
  Wyświetleń: 3165
 287. Edukacja prawna - wydział komunikacji
  Wyświetleń: 3148
 288. Projekt budżetu Powiatu Opolskiego na 2014 rok
  Wyświetleń: 3147
 289. Zaproszenie PKP S.A. oddz. gosp. nier. we Wrocławiu do rokowań na zbycie lokalu mieszkalnego położonego w Opolu przy ul. Kolejowej 1A
  Wyświetleń: 3138
 290. Obwieszczenie o wydaniu decyzji na realizację inwestycji drogowej polegającej na na rozbudowie drogi gminnej, tj. ul. Nowej w miejscowości Kąty Opolskie
  Wyświetleń: 3133
 291. Szott Irena - Naczelnik Wydziału Edukacji i Spraw Społecznych - były pracownik
  Wyświetleń: 3121
 292. Romanowska Aleksandra - Wydział Komunikacji - były pracownik
  Wyświetleń: 3114
 293. Skrzypczak Grażyna - Wydział Komunikacji
  Wyświetleń: 3102
 294. Sikora Małgorzata - Wydział Komunikacji
  Wyświetleń: 3100
 295. Informacja roczna o stanie mienia komunalnego Powiatu Opolskiego za okres od 16.10.2008 r. do 15.10.2009 r.
  Wyświetleń: 3099
 296. XXXVIII Sesja RPO - 26.04.2018 r. - V kadencja - ZAWIADOMIENIE
  Wyświetleń: 3099
 297. Karpa Jan - były Radny Powiatu
  Wyświetleń: 3097
 298. Janetzko Iwona - Wydział Komunikacji
  Wyświetleń: 3095
 299. Ogłoszenie o konkursie na stanowisko Dyrektora Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Opolu
  Wyświetleń: 3095
 300. Budżet Powiatu Opolskiego 2019
  Wyświetleń: 3094
 301. Informacja o wszczęciu postępowania wodnoprawnego OŚ.6341.150.2016.BS - miejsca postojowe na ul. Kamiennej w Dąbrowie
  Wyświetleń: 3094
 302. Zespół Szkół im. Bolesława Chrobrego w Niemodlinie
  Wyświetleń: 3092
 303. Gamrot-Ciemny Urszula - Dyrektor Poradni Psychologiczno - Pedagogicznej w Opolu
  Wyświetleń: 3081
 304. Ogłoszenie o wynikach otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego Powiatu Opolskiego w 2017 roku w zakresie prowadzenia punktów nieodpłatnej pomocy prawnej
  Wyświetleń: 3078
 305. Sinicki Adam - Dyrektor Zespołu Szkół w Tułowicach
  Wyświetleń: 3077
 306. Uchwały Rady Powiatu Opolskiego - kadencja 2010-2014
  Wyświetleń: 3074
 307. Kontrole Zewnętrzne w 2012 roku
  Wyświetleń: 3069
 308. Edukacja prawna - tematyka związana z prawem budowlanym
  Wyświetleń: 3062
 309. Ogłoszenie o wynikach otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego Powiatu Opolskiego w 2016 roku w zakresie prowadzenia punktów nieodpłatnej pomocy prawnej
  Wyświetleń: 3053
 310. Wolak-Wawrzyniak Jadwiga - Dyrektor Poradni Psychologiczno - Pedagogicznej w Niemodlinie - były pracownik
  Wyświetleń: 3044
 311. Terminy narad koordynacyjnych w roku 2017
  Wyświetleń: 3034
 312. Ponowne ogłoszenie otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego Powiatu Opolskiego w 2017 r. w zakresie prowadzenia punktów nieodpłatnej pomocy prawnej
  Wyświetleń: 3027
 313. XXVI Sesja RPO - 22.12.2016 r. - V kadencja - PROTOKÓŁ
  Wyświetleń: 3018
 314. Halupczok Norbert - były Radny Powiatu
  Wyświetleń: 3009
 315. Koschny Maria - Radna Powiatu
  Wyświetleń: 3003
 316. Strategia Rozwoju Powiatu Opolskiego na lata 2015-2025
  Wyświetleń: 2997
 317. Adres BIP Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Opolu
  Wyświetleń: 2987
 318. Poradnia Psychologiczno - Pedagogiczna w Opolu
  Wyświetleń: 2986
 319. Termomodernizacja budynku Starostwa Powiatowego w Opolu przy ul. 1 Maja 29, w celu poprawy efektywnosci energetycznej budynku - wymiana stolarki okiennej i drzwiowej oraz wszystkich niezbędnych robót towarzyszących
  Wyświetleń: 2985
 320. Zespół Szkół im. Józefa Warszewicza w Prószkowie
  Wyświetleń: 2985
 321. Edukacja prawna - wydział geodezji i kartografii
  Wyświetleń: 2969
 322. Jaseniuk Wiesława - Naczelnik Wydziału Komunikacji
  Wyświetleń: 2968
 323. Informatyzacja, integracja oraz harmonizacja baz danych GESUT i BDOT500 dla gminy Łubniany
  Wyświetleń: 2964
 324. Ledwolorz Alfred - Wydział Komunikacji
  Wyświetleń: 2960
 325. Dendera Konrad - Radny Powiatu
  Wyświetleń: 2959
 326. Ogłoszenie o naborze wniosków o przyznanie dotacji celowych spółkom wodnym w 2015 roku
  Wyświetleń: 2957
 327. Piechaczek-Stach Anna - Wydział Komunikacji - były pracownik
  Wyświetleń: 2950
 328. Projekt uchwały w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Opolskiego na 2008 rok
  Wyświetleń: 2939
 329. XXX Sesja RPO - 25.05.2017 r. - V kadencja - ZAWIADOMIENIE
  Wyświetleń: 2938
 330. Budżet Powiatu Opolskiego na 2014 r.
  Wyświetleń: 2936
 331. Karpińska - Karbowniczek Urszula - Wydział Budownictwa i Ochrony Środowiska
  Wyświetleń: 2928
 332. Milewska Barbara - Dyrektor Domu Dziecka w Tarnowie Opolskim - były pracownik
  Wyświetleń: 2917
 333. Sprawozdanie roczne z wykonania budżetu Powiatu Opolskiego za 2011 rok
  Wyświetleń: 2915
 334. Informacja o wszczęciu postępowania wodnoprawnego OŚ.6341.6.2017.BS - Pawilon DINO w m.Antoniów
  Wyświetleń: 2913
 335. XXXIX Nadzwyczajna Sesja RPO - 11.05.2018 r. - V kadencja - PROTOKÓŁ
  Wyświetleń: 2913
 336. Dom Pomocy Społecznej w Prószkowie
  Wyświetleń: 2900
 337. Informacja o wszczęciu postępowania wodnoprawnego OŚ.6341.147.2016.ZW - przepust Grodziec
  Wyświetleń: 2895
 338. Edukacja prawna - Zarząd Dróg Powiatowych w Opolu
  Wyświetleń: 2890
 339. Program kompleksowego wsparcia dla rodzin "Za życiem"
  Wyświetleń: 2879
 340. Poradnia Psychologiczno - Pedagogiczna w Niemodlinie
  Wyświetleń: 2878
 341. Sprawozdanie z wykonania budżetu Powiatu Opolskiego za I półrocze 2013 r.
  Wyświetleń: 2877
 342. Uchwały Regionalnej Izby Obrachunkowej w Opolu dotyczące budżetu Powiatu Opolskiego
  Wyświetleń: 2875
 343. Sobolewska Katarzyna - Wydział Komunikacji
  Wyświetleń: 2873
 344. Kwartalna informacja o wykonaniu budżetu Powiatu Opolskiego - III kwartał 2011
  Wyświetleń: 2867
 345. Ogłoszenie o naborze na wolne stanowisko urzędnicze - Podinspektor ds. osób niepełnosprawnych w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie
  Wyświetleń: 2866
 346. Etap I i II modernizacja ewidencji gruntów i budynków dla gminy Turawa, Etap III i IV modernizacja i założenie szczegółowej osnowy geodezyjnej wraz z informatyzacją, integracją i harmonizacją bazy danych GESUT dla gminy Turawa
  Wyświetleń: 2865
 347. Budżet Powiatu Opolskiego na 2012 r.
  Wyświetleń: 2864
 348. Sprawozdanie roczne z wykonania budżetu Powiatu Opolskiego za 2014 r.
  Wyświetleń: 2863
 349. Zmiana adresu BIP Zarządu Dróg Powiatowych w Opolu
  Wyświetleń: 2860
 350. Adres BIP Domu Dziecka w Chmielowicach
  Wyświetleń: 2859
 351. Ogłoszenie Zarządu Powiatu Opolskiego w spr. Konsultacji dot. rozkładu godzin pracy aptek w 2018 r.
  Wyświetleń: 2855
 352. Uchwały Rady Powiatu Opolskiego - kadencja 2006-2010
  Wyświetleń: 2851
 353. Lista kandydatów na wolne stanowisko samodzielnego referenta ds. ekonomiczno-administracyjnych w Domu Dziecka w Tarnowie Opolskim
  Wyświetleń: 2845
 354. Otwarty konkurs na wsparcie realizacji zadań publicznych z zakresu kultury i sztuki oraz kultury fizycznej w roku 2018
  Wyświetleń: 2845
 355. Kwartalna informacja o wykonaniu budżetu Powiatu Opolskiego - III kwartał 2017 r.
  Wyświetleń: 2834
 356. Panecka Barbara - Dyrektor Zespołu Szkół w Niemodlinie - były pracownik
  Wyświetleń: 2832
 357. XLV Sesja RPO - 18.10.2018 r. - V kadencja - ZAWIADOMIENIE
  Wyświetleń: 2832
 358. Obwieszczenie Starosty Opolskiego o wydaniu postanowienia o sprostowaniu decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej
  Wyświetleń: 2829
 359. Świerc Joachim - Członek Zarządu
  Wyświetleń: 2819
 360. Zmiana terminu rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego Powiatu Opolskiego w 2017 r. w zakresie prowadzenia punktów nieodpłatnej pomocy prawnej
  Wyświetleń: 2819
 361. Projekt budżetu Powiatu Opolskiego na 2011 rok
  Wyświetleń: 2807
 362. Sprawozdanie z wykonania budżetu Powiatu Opolskiego za I półrocze 2014 r.
  Wyświetleń: 2800
 363. Ciupek Ryszard - Dyrektor Domu Pomocy Społecznej w Prószkowie
  Wyświetleń: 2782
 364. Kotońska Zofia - Radna Powiatu
  Wyświetleń: 2778
 365. Oferta realizacji zadania publicznego pn. "Smak życia - przeciwko dopalaczom" złożona przez Pracownię Rozwoju Osobistego w Opolu
  Wyświetleń: 2774
 366. Informacja o wynikach naboru na wolne stanowisko urzędnicze - Podinspektora w Wydziale Budownictwa Starostwa Powiatowego w Opolu
  Wyświetleń: 2766
 367. Zapiór Henryk - Członek Zarządu
  Wyświetleń: 2763
 368. Kwartalna informacja o wykonaniu budżetu Powiatu Opolskiego - I kwartał 2012
  Wyświetleń: 2757
 369. Kwartalną informację o wykonaniu budżetu Powiatu Opolskiego - I kwartał 2006
  Wyświetleń: 2754
 370. Edukacja prawna - Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Opolu
  Wyświetleń: 2753
 371. Informacja o wyniku naboru na stanowisko Dyrektora Zespołu Szkół im. J. Warszewicza w Prószkowie
  Wyświetleń: 2752
 372. Budżet Powiatu Opolskiego na 2016 r.
  Wyświetleń: 2748
 373. Budżet Powiatu Opolskiego na 2006 rok
  Wyświetleń: 2742
 374. Kwartalna informacja o wykonaniu budżetu Powiatu Opolskiego - I kwartał 2011
  Wyświetleń: 2740
 375. Ogłoszenie o naborze na wolne stanowisko kierownicze Dyrektora Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Opolu
  Wyświetleń: 2737
 376. Regionalny Program Operacyjny Województwa Opolskiego 2014 - 2020
  Wyświetleń: 2737
 377. Adres BIP Domu Dziecka w Tarnowie Opolskim
  Wyświetleń: 2732
 378. Budżet Powiatu Opolskiego na 2008 rok
  Wyświetleń: 2732
 379. Kwartalna informacja o wykonaniu budżetu Powiatu Opolskiego za III kwartały 2014 roku
  Wyświetleń: 2729
 380. Sprawozdanie Zarządu Powiatu Opolskiego z wykonania budżetu za 2007r.
  Wyświetleń: 2726
 381. Dom Dziecka w Tarnowie Opolskim
  Wyświetleń: 2719
 382. Kontrole Zewnętrzne w 2015 roku
  Wyświetleń: 2719
 383. Powiatowy Program Przeciwdziałania Bezrobociu i Aktywizacji Lokalnego Rynku Pracy
  Wyświetleń: 2717
 384. Kwiatek Tomasz - Zastępca Dyrektora Powiatowego Urzędu Pracy w Opolu
  Wyświetleń: 2708
 385. Kwartalna informacja o wykonaniu budżetu Powiatu Opolskiego - I kwartał 2009 rok
  Wyświetleń: 2703
 386. Zarządzenie Dyrektora Domu Pomocy Społecznej w Prószkowie w sprawie postepowania przy naborze na wolne stanowisko urzędnicze
  Wyświetleń: 2702
 387. Wynik otwartego konkursu na prowadzenie Domu w Czarnowąsach i Dobrzeniu Wielkim
  Wyświetleń: 2699
 388. Ogłoszenie o naborze na wolne stanowisko urzędnicze - samodzielny referent ds. ekonomiczno - administracyjnych w Domu Dziecka w Tarnowie Opolskim z dnia 29.07.2008
  Wyświetleń: 2695
 389. Sprawozdanie roczne z wykonania budżetu Powiatu Opolskiego za 2013 rok
  Wyświetleń: 2692
 390. Budżet Powiatu Opolskiego na 2010 r.
  Wyświetleń: 2691
 391. Wyniki otwartego konkursu na powierzenie realizacji w latach 2015-2019 zadań z zakresu pomocy społecznej organizacjom pozarządowym
  Wyświetleń: 2689
 392. Adres BIP Zespołu Szkół w Tułowice
  Wyświetleń: 2683
 393. Zespół Szkół w Tułowicach
  Wyświetleń: 2682
 394. Kwartalna informacja o wykonaniu budżetu Powiatu Opolskiego - I kwartał 2013
  Wyświetleń: 2677
 395. Uchwały Regionalnej Izby Obrachunkowej w Opolu dotyczące budżetu Powiatu Opolskiego 2012
  Wyświetleń: 2676
 396. Informacja o wyniku naboru na wolne stanowisko samodzielnego referenta ds. ekonomiczno-administracyjnych w Domu Dziecka w Tarnowie Opolskim
  Wyświetleń: 2674
 397. Ogłoszenie o konkursie na prowadzenie Domu Pomocy Społecznejw Czarnowąsach i Dobrzeniu Wielkim
  Wyświetleń: 2673
 398. Kwartalna informacja o wykonaniu budżetu Powiatu Opolskiego - III kwartał 2009 rok
  Wyświetleń: 2664
 399. Informacja o wyniku naboru na kierownicze stanowisko urzędnicze - Dyrektor Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Opolu
  Wyświetleń: 2662
 400. Sprawozdanie roczne z wykonania budżetu Powiatu Opolskiego za 2009 rok
  Wyświetleń: 2653
 401. Budżet Powiatu Opolskiego na 2013 r.
  Wyświetleń: 2651
 402. Skład Powiatowej Komisji Wyborczej w Opolu
  Wyświetleń: 2651
 403. Lista kandydatów spełniajacyh wymogi formalne na wolne stanowisko urzędnicze - Główna Księgowa
  Wyświetleń: 2646
 404. Termomodernizacja budynku Starostwa Powiatowego w Opolu przy ul. 1 Maja 29, w celu poprawy efektywnosci energetycznej budynku - wykonanie instalacji klimatyzacji
  Wyświetleń: 2645
 405. Działalność lobbingowa zawodowych lobbystów wobec Starosty w 2018 r.
  Wyświetleń: 2643
 406. Komunikat Powiatowej Komisji Wyborczej w Opolu
  Wyświetleń: 2642
 407. Oferta realizacji zadania publicznego - Sprawowanie pieczy zastępczej w placówce opiekuńczo wychowawczej typu socjalizacyjnego
  Wyświetleń: 2640
 408. Ogłoszenie PKP S.A. o przetargu ustnym nieograniczonym na zbycie 3 lokali mieszkalnych położonych w Opolu
  Wyświetleń: 2640
 409. Ogłoszenie o naborze wniosków o przyznanie dotacji celowych spółkom wodnym w 2016 roku
  Wyświetleń: 2637
 410. Ogłoszenie PKP S.A. o przetargu ustnym nieograniczonym na zbycie prawa własności nieruchomości położonej w Opolu przy ul. Armii Krajowej 1A
  Wyświetleń: 2636
 411. Ogłoszenie o naborze z dnia 17 maja 2018 r. na wolne stanowisko urzędnicze w Wydziale Geodezji i Kartografii Starostwa Powiatowego w Opolu
  Wyświetleń: 2635
 412. Sprawozdanie roczne z wykonania budżetu Powiatu Opolskiego za 2012 rok
  Wyświetleń: 2632
 413. Szafrański Piotr - były Radny Powiatu
  Wyświetleń: 2623
 414. Ogłoszenie o naborze na wolne stanowisko urzędnicze - Główny Księgowy.
  Wyświetleń: 2621
 415. Ogłoszenie o naborze z dnia 25 kwietnia 2018 r. na wolne stanowisko urzędnicze w Wydziale Geodezji i Kartografii Starostwa Powiatowego w Opolu II
  Wyświetleń: 2617
 416. Adres BIP Zespół Szkół im. Józefa Warszewicza w Prószkowie
  Wyświetleń: 2616
 417. Kwartalna informacja o wykonaniu budżetu Powiatu Opolskiego - III kwartał 2013
  Wyświetleń: 2612
 418. Kwartalna informacja o wykonaniu budżetu Powiatu Opolskiego - I kwartał 2015
  Wyświetleń: 2609
 419. Kwartalna informacja o wykonaniu budżetu Powiatu Opolskiego - III kwartał 2007
  Wyświetleń: 2606
 420. Ogloszenie o naborze na wolne stanowisko urzędnicze – Specjalista ds. administracyjno - biurowych w Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Niemodlinie
  Wyświetleń: 2604
 421. Trychan Alicja - Radna Powiatu
  Wyświetleń: 2603
 422. Budżet Powiatu Opolskiego na 2015 r.
  Wyświetleń: 2602
 423. Uchwały Regionalnej Izby Obrachunkowej w Opolu dotyczące budżetu Powiatu Opolskiego na 2013 rok
  Wyświetleń: 2597
 424. Wyniki wyborów do Rady Powiatu Opolskiego i Sejmiku Województwa Opolskiego na obszarze powiatu opolskiego
  Wyświetleń: 2595
 425. Informacja o dyżurach Powiatowej Komisji Wyborczej w Opolu w dniach 20-21.10.2018 r.
  Wyświetleń: 2583
 426. Kwartalna informacja o wykonaniu budżetu Powiatu Opolskiego - I kwartał 2014
  Wyświetleń: 2583
 427. Informacja roczna o stanie mienia komunalnego Powiatu Opolskiego za okres od 01.01.2014r. do 31.12.2014r.
  Wyświetleń: 2582
 428. Ogłoszenie o naborze na wolne stanowisko urzędnicze - księgowa w Domu Pomocy Społecznej w Prószkowie z dnia 11.09.2009
  Wyświetleń: 2581
 429. Sprawozdanie z wykonania budżetu Powiatu Opolskiego za I półrocze 2009r.
  Wyświetleń: 2581
 430. Edukacja prawna - Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego w Opolu
  Wyświetleń: 2579
 431. Edukacja prawna - wydział gospodarki nieruchomościami
  Wyświetleń: 2578
 432. Kontrole Zewnętrzne w 2013 roku
  Wyświetleń: 2578
 433. Otwarty konkurs ofert na realizację zadania publicznego Powiatu Opolskiego w 2016 r. w zakresie NPP w m. Niemodlin - UWAGA! zmiana treści ogłoszenia
  Wyświetleń: 2577
 434. Komunikat Powiatowej Komisji Wyborczej w Opolu.
  Wyświetleń: 2570
 435. Projekt uchwały w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Opolskiego na 2009 rok
  Wyświetleń: 2563
 436. Otwarty konkurs ofert na realizację programu polityki zdrowotnej w zakresie udzielania pierwszej pomocy dla uczniów publicznych szkół ponadgimnazjalnych z terenu powiatu opolskiego pn. "Pierwsza pomoc" 2018
  Wyświetleń: 2555
 437. Sprawozdanie z wykonania budżetu Powiatu Opolskiego za I półrocze 2015 r.
  Wyświetleń: 2553
 438. Obwieszczenie Starosty Opolskiego o wydaniu postanowienia o sprostowaniu decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej
  Wyświetleń: 2550
 439. Kwartalna informacja o wykonaniu budżetu Powiatu Opolskiego - I kwartał 2008
  Wyświetleń: 2548
 440. Sprawozdanie z wykonania budżetu Powiatu Opolskiego za I półrocze 2012 r.
  Wyświetleń: 2547
 441. Otwarty konkurs na realizację zadań publicznych z zakresu kultury i kultury fizycznej w roku 2006
  Wyświetleń: 2544
 442. Kwartalną informację o wykonaniu budżetu Powiatu Opolskiego - I kwartał 2007
  Wyświetleń: 2541
 443. Otwarty konkurs ofert na realizację zadania publicznego Powiatu Opolskiego w 2016 r. w zakresie NPP w m. Prószków - UWAGA! zmiana treści ogłoszenia
  Wyświetleń: 2540
 444. Kwartalna informacja o wykonaniu budżetu Powiatu Opolskiego - III kwartał 2012
  Wyświetleń: 2536
 445. Informacja o wynikach naboru na stanowisko Głównego Księgowego w Domu Dziecka w Chmielowicach
  Wyświetleń: 2535
 446. Otwarty konkurs ofert na realizację zadania publicznego Powiatu Opolskiego w 2016 r. w zakresie NPP w m. Ozimek - UWAGA! zmiana treści ogłoszenia
  Wyświetleń: 2534
 447. Uchwały Powiatowej Komisji Wyborczej w Opolu
  Wyświetleń: 2529
 448. Uchwały Rady Powiatu Opolskiego - kadencja 2018-2023
  Wyświetleń: 2528
 449. Budżet Powiatu Opolskiego na 2009 r.
  Wyświetleń: 2527
 450. Ogłoszenie o naborze z dnia 14 września 2017 r. na wolne stanowisko urzędnicze w Wydziale Gospodarki Nieruchomościami i Rolnictwa Starostwa Powiatowego w Opolu
  Wyświetleń: 2525
 451. Kontrole Zewnętrzne z 2007 roku
  Wyświetleń: 2522
 452. Sprawozdanie z wykonania budżetu Powiatu Opolskiego za I półrocze 2011 r.
  Wyświetleń: 2522
 453. Lista oferentów, którym Komisja Konkursowa przyznała dotacje na realizację zadań o charakterze powiatowy
  Wyświetleń: 2518
 454. Ogłoszenie o naborze z dnia 16 marca 2017 r. na wolne stanowisko urzędnicze - starszego referenta w Wydziale Geodezji i Kartografii Starostwa Powiatowego w Opolu
  Wyświetleń: 2518
 455. Udzielone dotacje w roku 2015
  Wyświetleń: 2517
 456. Informacja o stanie mienia komunalnego Powiatu Opolskiego za okres od 01.01.2013 r. do 31.12.2013 r.
  Wyświetleń: 2515
 457. Obwieszczenie Powiatowej Komisji Wyborczej w Opolu z dnia 1 listopada 2010r.
  Wyświetleń: 2513
 458. Obwieszczenie Starosty Opolskiego z dnia 1 września 2014 r.
  Wyświetleń: 2509
 459. Wyniki wyborów do Rady Powiatu.
  Wyświetleń: 2509
 460. Ogłoszenie o konkursie na stanowisko Dyrektora Zespołu Szkół w Ozimku
  Wyświetleń: 2505
 461. Ogłoszenie o konsultacjach społecznych dot. Strategii Rozwoju Powiatu Opolskiego na lata 2015-2025 wraz z Prognozą Oddziaływania na Środowisko
  Wyświetleń: 2503
 462. Kwartalną informację o wykonaniu budżetu Powiatu Opolskiego - III kwartał 2006
  Wyświetleń: 2484
 463. Roczny program współpracy Powiatu Opolskiego z organizacjami pozarządowymi na rok 2017
  Wyświetleń: 2484
 464. Sprawozdanie z wykonania budżetu Powiatu Opolskiego za I półrocze 2008r.
  Wyświetleń: 2480
 465. Wyszukiwarka zaawansowana
  Wyświetleń: 2475
 466. Ogłoszenie o naborze z dnia 02 czerwca 2017 r. na wolne stanowisko urzędnicze - referent w Wydziale Budownictwa Starostwa Powiatowego w Opolu
  Wyświetleń: 2472
 467. Ogłoszenie o konkursie ofert na powierzenie realizacji w latach 2015 - 2019 zadań z zakresu pomocy społecznej organizacjom pozarządowym i innym uprawnionym podmiotom prowadzącym działalność w zakresie pomocy społecznej
  Wyświetleń: 2464
 468. Ogłoszenie otwartego konkursu ofert 2019 r. - miejscowości: Niemodlin, Tułowice, Dąbrowa, Komprachcice
  Wyświetleń: 2464
 469. Interpelacje i zapytania
  Wyświetleń: 2453
 470. Projekt uchwały w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Opolskiego na 2010 rok
  Wyświetleń: 2447
 471. Raport z przeprowadzonych konsultacji społecznych dot. "Powiatowej Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych"
  Wyświetleń: 2447
 472. Termomodernizacja budynku Starostwa Powiatowego w Opolu przy ul. 1 Maja 29, w celu poprawy efektywności energetycznej budynku - przetarg nr 3
  Wyświetleń: 2447
 473. Obwieszczenie Powiatowej Komisji Wyborczej w Opolu z dnia 22 października 2014 r.
  Wyświetleń: 2446
 474. Sprawozdanie roczne z wykonania budżetu Powiatu Opolskiego za 2008 rok
  Wyświetleń: 2446
 475. Udzielone dotacje w roku 2014
  Wyświetleń: 2446
 476. Informacja o wyniku naboru z dnia 19.12.2016 r. na wolne stanowisko urzędnicze - podinspektora w Powiatowym Zespole do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności w Opolu
  Wyświetleń: 2443
 477. NPP - konkurs 2020
  Wyświetleń: 2436
 478. Informacja o wyniku naboru z dnia 22.11.2016 r. na wolne stanowisko urzędnicze - podinspektor w Wydziale Geodezji i Kartografii Starostwa Powiatowego w Opolu II
  Wyświetleń: 2435
 479. Informacja o wynikach naboru na wolne stanowisko urzędnicze referenta w Zespole Szkół w Tułowicach
  Wyświetleń: 2434
 480. Oferta realizacji zadania publicznego w zakresie przeprowadzenia szkoleń z udzielania pierwszej pomocy dla nauczycieli pn. Pierwsza pomoc dla nauczycieli złożona przez Opolski Oddział Okręgowy Polskiego Czerwonego Krzyża
  Wyświetleń: 2432
 481. Ogłoszenie o naborze z dnia 23 marca 2017 r. na wolne stanowisko urzędnicze - referent w Wydziale Komunikacji Starostwa Powiatowego w Opolu
  Wyświetleń: 2432
 482. Informacja o składzie Powiatowej Komisji Wyborczej w Opolu
  Wyświetleń: 2429
 483. XXXVII Sesja RPO - 05.06.2014 r. - IV kadencji - PROTOKÓŁ
  Wyświetleń: 2428
 484. Termomodernizacja budynku Starostwa Powiatowego w Opolu przy 1 Maja 29, w celu poprawy efektywności energetycznej budynku - przetarg nr 2
  Wyświetleń: 2427
 485. XV Sesja RPO - 29.04.2004 r. - II kadencja - ZAWIADOMIENIE
  Wyświetleń: 2424
 486. Informacja o wyniku naboru na kandydata na stanowisko Głównego Księgowego w Domu Dziecka w Tarnowie Opolskim - ogłoszenie z dnia 08.07.2008 r.
  Wyświetleń: 2423
 487. Ogłoszenie otwartego konkursu ofert 2019 r. - miejscowości: Ozimek, Dębska Kuźnia, Tarnów Opolski, Prószków
  Wyświetleń: 2422
 488. Sprawozdanie Zarządu Powiatu Opolskiego z wykonania budżetu za 2006r.
  Wyświetleń: 2420
 489. Udzielone dotacje w roku 2016
  Wyświetleń: 2414
 490. Petycje 2018
  Wyświetleń: 2413
 491. Informacja o wyniku naboru z dnia 22.11.2016 r. na wolne stanowisko urzędnicze - podinspektor w Wydziale Geodezji i Kartografii Starostwa Powiatowego w Opolu I
  Wyświetleń: 2412
 492. Informacja roczna o stanie mienia komunalnego Powiatu Opolskiego za okres od 01.01.2015 r. do 31.12.2015 r.
  Wyświetleń: 2409
 493. Dostawa energii elektrycznej na rzecz Starostwa Powiatowego w Opolu oraz wybranych jednostek organizacyjnych Powiatu Opolskiego
  Wyświetleń: 2407
 494. Ogłoszenie o naborze z dnia 29 stycznia 2018 r. na wolne stanowisko urzędnicze w Wydziale Geodezji i Kartografii Starostwa Powiatowego w Opolu
  Wyświetleń: 2406
 495. Sprawozdanie z wykonania budżetu Powiatu Opolskiego za I półrocze 2010r.
  Wyświetleń: 2403
 496. Informacja o wszczęciu postępowania OŚ.6341.96.2017.BS
  Wyświetleń: 2398
 497. XIX Sesja RPO - 16.12.2004 r. - II kadencja - ZAWIADOMIENIE
  Wyświetleń: 2396
 498. XX Sesja RPO - 24.02.2005 r. - II kadencja - ZAWIADOMIENIE
  Wyświetleń: 2396
 499. Sprawozdanie roczne z wykonania budżetu Powiatu Opolskiego za 2015 r.
  Wyświetleń: 2387
 500. Adres BIP Zespołu Szkół w Chróścinie
  Wyświetleń: 2386
 501. Projekt budżetu Powiatu Opolskiego na 2015 rok
  Wyświetleń: 2386
 502. Informacja o wynikach naboru na stanowisko urzędnicze - Inspektor w Domu Pomocy Społecznej w Prószkowie - ogłoszenie z dn. 11.03.2009 r.
  Wyświetleń: 2384
 503. Usługa ochrony budynków i mienia, stanowiących własność Skarbu Państwa, w zespole dworsko – parkowym w Karczowie
  Wyświetleń: 2384
 504. Powiatowa Komisja Wyborcza w Opolu
  Wyświetleń: 2383
 505. Otwarty konkurs ofert na realizację zadania publicznego Powiatu Opolskiego w 2017 r. w zakresie NPP w m. NIemodlin, Tułowice, Dąbrowa, Komprachcice
  Wyświetleń: 2382
 506. Zespół Szkół im. Józefa Warszewicza w Prószkowie
  Wyświetleń: 2382
 507. Uchwały Regionalnej Izby Obrachunkowej w Opolu dotyczące budżetu Powiatu Opolskiego na 2016 rok
  Wyświetleń: 2381
 508. Petycja Kancelarii Prawnej "Świeca i Wspólnicy" sp.k.
  Wyświetleń: 2379
 509. Sprawozdanie z realizacji wieloletniego programu współpracy Powiatu Opolskiego z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o pożytku publicznym i wolontariacie na lata 2014-2016 za rok 2014
  Wyświetleń: 2378
 510. Informacja o wszczęciu postępowania - OŚ.6341.2.2017.BAS - odwodnienie DK 49 w Karczowie
  Wyświetleń: 2376
 511. Informacja o wszczęciu postepowania wodnoprawnego OŚ.6341.19.2017.BS, dot.odwodnienia części m. Prószków
  Wyświetleń: 2375
 512. XVII Sesja RPO - 22.09.2004 r. - II kadencja - ZAWIADOMIENIE
  Wyświetleń: 2374
 513. Ogłoszenie o naborze na wolne stanowisko urzędnicze - Referent w Sekcji Utrzymania Dróg i Mostów w Zarządzie Dróg Powiatowych
  Wyświetleń: 2368
 514. Plan zamówień publicznych na 2018 rok
  Wyświetleń: 2367
 515. Informacja o wszczęciu postęopowania OŚ.6341.97.2017.BS ścieki przemyslowe z Ubojni w Zawadzie
  Wyświetleń: 2362
 516. XIII Sesja RPO - 29.01.2004 r. - II kadencja - ZAWIADOMIENIE
  Wyświetleń: 2362
 517. Termomodernizacja budynku Starostwa Powiatowego w Opolu przy 1 Maja 29, w celu poprawy efektywności energetycznej budynku
  Wyświetleń: 2360
 518. Informacja o wynikach naboru na wolne stanowisko urzędnicze - księgowa w Domu Pomocy Społecznej w Prószkowie - ogłoszenie o naborze z dnia 11.09.2009 r.
  Wyświetleń: 2357
 519. Wykaz osób prawnych i fizycznych oraz jednostek organizacyjnych nie posiadających osobowości prawnej, którym w zakresie opłat udzielono ulg, odroczeń, umorzeń lub rozłożono spłatę na raty w kwocie przewyższającej łącznie 500 zł. za 2014 r.
  Wyświetleń: 2353
 520. Usuwanie pojazdów na podstawie art. 130a ustawy z dnia 20 czerwca 1997 r. prawo o ruchu drogowym (Dz.U. 2012. 1137) z dróg położonych w granicach administracyjnych Powiatu Opolskiego oraz ich przechowywanie na parkingu strzeżonym
  Wyświetleń: 2350
 521. Kontrole Zewnętrzne w 2014 roku
  Wyświetleń: 2344
 522. Informacja o wynikach naboru na stanowisko - Referent w Sekcji Utrzymania Dróg i Mostów w Zarządzie Dróg Powiatowych w Opolu
  Wyświetleń: 2341
 523. Ogłoszenie o naborze Dyrektora Zespołu Szkół w Tułowicach na wolne stanowisko urzędnicze - Referent w Dziale Fiansowo-Księgowym
  Wyświetleń: 2337
 524. Modernizacja ewidencji gruntów i budynków dla gminy Łubniany wraz z modernizacją i założeniem szczegółowej osnowy geodezyjnej
  Wyświetleń: 2333
 525. Oferta realizacji zadania publicznego w zakresie udzielania pierwszej pomocy dla młodzieży ze szkół ponadgimnazjalnych z terenu powiatu opolskiego pn. „Warto wiedzieć” złożona przez Opolski Oddział Okręgowy Polskiego Czerwonego Krzyża
  Wyświetleń: 2332
 526. Poradnia Psychologiczno - Pedagogiczna w Ozimku
  Wyświetleń: 2332
 527. Ogłoszenie z dnia 15.07.2015 r. Dyrektora Zaspołu Szkół w Tułowicach o naborze na wolne stanowisko urzędnicze - Referent w Dziale Finansowo-Księgowym Zespołu Szkół w Tułowicach
  Wyświetleń: 2329
 528. Kwartalna informacja o wykonaniu budżetu Powiatu Opolskiego - III kwartał 2015
  Wyświetleń: 2324
 529. Kwartalna informacja o udzielonych umorzeniach niepodatkowych należności budżetowych o charakterze publiczno-prawnym w szczególności dochody budżetowe państwa i budżetu Powiatu za I kwartał 2015 r.
  Wyświetleń: 2321
 530. Zasady postępowania przy naborze (06.03.2009 r.)
  Wyświetleń: 2319
 531. Kwartalna informacja o wykonaniu budżetu Powiatu Opolskiego - III kwartał 2008
  Wyświetleń: 2318
 532. Informacja o zakończeniu naboru na stanowisko specjalista ds organizacyjnych i kadr
  Wyświetleń: 2316
 533. Ogłoszenie o naborze z dnia 12 marca 2019 r. na wolne stanowisko urzędnicze w Wydziale Organizacyjnym Starostwa Powiatowego w Opolu
  Wyświetleń: 2314
 534. Sparwasser Sandra - Wydział Komunikacji
  Wyświetleń: 2314
 535. Wykonanie instalacji klimatyzacji w Starostwie Powiatowym w Opolu w budynku przy Pl. Wolności 7/8 na potrzeby Wydziału Geodezji i Kartografii, Wydziału Gospodarki Nieruchomościami Rolnictwa oraz w trzech pomieszczeniach budynku przy ul. Książąt Opolskich
  Wyświetleń: 2314
 536. Ogłoszenie o naborze na wolne stanowisko urzędnicze - główny księgowy w Zespole Szkół im. Józefa Warszewicza w Prószkowie
  Wyświetleń: 2313
 537. Kontrole Zewnętrzne z 2011 roku
  Wyświetleń: 2312
 538. Ogłoszenie o naborze z dnia 14 marca 2017 r. na wolne stanowisko urzędnicze - Powiatowego Rzecznika Konsumentów w wymiarze 2/5 etatu
  Wyświetleń: 2312
 539. Kwartalna informacja o wykonaniu budżetu Powiatu Opolskiego - I kwartał 2016 r.
  Wyświetleń: 2311
 540. Adres BIP Zespołu Szkół w Ozimku
  Wyświetleń: 2307
 541. Powiatowy Program Rozwoju Pieczy Zastępczej dla Powiatu Opolskiego na lata 2015 - 2017
  Wyświetleń: 2305
 542. Program Opieki nad Zabytkami dla Powiatu Opolskiego na lata 2012-2015
  Wyświetleń: 2304
 543. X Sesja RPO - 21.07.2015 r. - V kadencja - PROTOKÓŁ
  Wyświetleń: 2304
 544. Sprawozdanie z realizacji rocznego programu współpracy Powiatu Opolskiego z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust.3 ustawy o pożytku publicznym i o wolontariacie za rok 2013.
  Wyświetleń: 2303
 545. Sprawozdanie Zarządu Powiatu Opolskiego z realizacji Wieloletniego programu Współpracy Powiatu Opolskiego z Organizacjami Pozarządowymi oraz Podmiotami Prowadzącymi Działalność Pożytku Publicznego na rok 2015
  Wyświetleń: 2301
 546. Schemat procedury kontroli
  Wyświetleń: 2297
 547. Zasady postępowania przy naborze na kandydatów do zatrudnienia na wolne stanowiska urzędnicze w Zespole Szkół w Tułowicach
  Wyświetleń: 2297
 548. XIV Sesja RPO - 18.03.2004 r. - II kadencja - ZAWIADOMIENIE
  Wyświetleń: 2295
 549. Informacja o wynikach naboru na wolne stanowisko urzędnicze - Inspektora w Wydziale Budownictwa Starostwa Powiatowego w Opolu
  Wyświetleń: 2294
 550. Lista kandydatów na wolne stanowisko urzędnicze- Główny Księgowy w Domu Dziecka w Tarnowie Opolskim - dot. ogłoszenia z dnia 08.07.2008
  Wyświetleń: 2294
 551. Kontrole Zewnętrzne z 2010 roku
  Wyświetleń: 2292
 552. Dostawa energii elektrycznej na rzecz Powiatu Opolskiego oraz jego wybranych jednostek organizacyjnych
  Wyświetleń: 2290
 553. Informacja roczna o stanie mienia komunalnego Powiatu Opolskiego za okres od 01.01.2012 r. do 31.12.2012 r.
  Wyświetleń: 2290
 554. Kwartalna informacja o wykonaniu budżetu Powiatu Opolskiego - I kwartał 2010
  Wyświetleń: 2285
 555. Ogłoszenie o naborze - II z dnia 18 października 2018 r. na wolne stanowiska urzędnicze w Wydziale Budownictwa i Ochrony Środowiska Starostwa Powiatowego w Opolu
  Wyświetleń: 2285
 556. Ogłoszenie o naborze wniosków o przyznanie dotacji celowych spółkom wodnym w 2014 roku
  Wyświetleń: 2284
 557. Świadczenie ochrony ubezpieczeniowej w zakresie ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej, ubezpieczenia mienia, ubezpieczenia pojazdów oraz ubezpieczenie NNW kasjerów Powiatu Opolskiego
  Wyświetleń: 2280
 558. Informacja o wynikach naboru na wolne stanowisko urzędnicze - Podnspektor w Wydziale Geodezji i Kartografii Starostwa Powiatowego w Opolu
  Wyświetleń: 2279
 559. Nadawanie przesyłek pocztowych poprzez umieszczanie oznaczenia potwierdzającego wzniesienie opłaty za usługę w postaci napisu, nadruku lub odcisku pieczęci o treści ustalonej z Wykonawcą i paczek w obrocie krajowym oraz odbiór i dostarczanie poczty do sie
  Wyświetleń: 2273
 560. Terminy narad koordynacyjnych w roku 2016
  Wyświetleń: 2273
 561. Zarządzenie Starosty Opolskiego w sprawie sposobu postępowania przy załatwianiu spraw z zakresu działalności lobbingowej
  Wyświetleń: 2273
 562. Sprawozdanie z wykonania budżetu Powiatu Opolskiego za I półrocze 2016 r.
  Wyświetleń: 2270
 563. Strategia Rozwoju Wspólnoty Opolskiej
  Wyświetleń: 2270
 564. Procedury postępowania przy naborze na wolne stanowiska urzędnicze w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Opolu.
  Wyświetleń: 2268
 565. Świadczenie usług pocztowych w obrocie krajowym i zagranicznym w 2017 roku
  Wyświetleń: 2267
 566. Powiatowa Strategia Rozwiązywania Problemów Społecznych na lata 2017-2027
  Wyświetleń: 2264
 567. Zasady postępowania przy naborze na wolne stanowiska urzędnicze w Domu Dziecka w Chmielowicach
  Wyświetleń: 2263
 568. Zagospodarowanie poscaleniowe w części wsi Świerkle, Brzezie i Dobrzeń Wielki - gm. Dobrzeń wielki oraz części wsi Biadacz - gm. Łubniany w powiecie opolskim
  Wyświetleń: 2258
 569. Otwarty konkurs ofert na realizację zadania publicznego Powiatu Opolskiego w 2017 r. w zakresie NPP w m. Ozimek, Chrząstowice (Suchy Bór), Tarnów Opolski, Prószków
  Wyświetleń: 2257
 570. Ogłoszenie o naborze na stanowisko Dyrektora Domu Dziecka w Chmielowicach
  Wyświetleń: 2255
 571. Budżet Powiatu Opolskiego 2020
  Wyświetleń: 2253
 572. Powiatowy Program Bezpieczeństwa
  Wyświetleń: 2253
 573. Świadczenie ochrony ubezpieczeniowej w zakresie ubezpieczenia pojazdów oraz ubezpieczenie NNW kasjerów Powiatu Opolskiego
  Wyświetleń: 2252
 574. XIII Sesja RPO - 21.12.2011 r. - IV kadencja - ZAWIADOMIENIE
  Wyświetleń: 2249
 575. XXXIV Sesja RPO - 27.11.2017 r. - V kadencja - PROTOKÓŁ
  Wyświetleń: 2249
 576. Obwieszczenie o wydaniu decyzji na realizację inwestycji drogowej polegającej na rozbudowie wraz z przebudową drogi powiatowej nr 1702 O w Brynicy
  Wyświetleń: 2247
 577. Komunikat Powiatowej Komisji Wybroczej w Opolu
  Wyświetleń: 2246
 578. Powiatowy Program Ochrony Środowiska
  Wyświetleń: 2246
 579. Informacja o wynikach naboru na stanowisko - Specjalista w Sekcji Utrzymania Dróg i Mostów w Zarządzie Dróg Powiatowych w Opolu
  Wyświetleń: 2245
 580. Lista kandydatów na wolne stanowisko urzędnicze - Główny Księgowy w Zespole Szkół im. Józefa Warszewicza w Prószkowie dot. ogłoszenia z dnia 12.01.2007
  Wyświetleń: 2240
 581. Wydanie dodatkowej (trzeciej) tablicy rejestracyjnej do oznaczenia bagażnika
  Wyświetleń: 2238
 582. Ogłoszenie z dnia 19 kwietnia 2016 r. o III naborze na wolne stanowisko urzędnicze specjalisty ds. bezpieczeństwa i higieny pracy Starostwa Powiatowego w Opolu
  Wyświetleń: 2235
 583. Program Ochrony Środowiska dla Powiatu Opolskiego na lata 2012 - 2015 z perspektywą na lata 2016-2019
  Wyświetleń: 2235
 584. Produkcja i dostawa tablic rejestracyjnych dla Powiatu Opolskiego - II
  Wyświetleń: 2231
 585. Lista kandydatów na wolne stanowisko urzędnicze - młodszy referent w Kancelarii Starostwa Powiatowego w Opolu
  Wyświetleń: 2229
 586. Ogłoszenie o naborze na wolne stanowisko urzędnicze - Naczelnik Wydziału Oświaty, Kultury i Sportu
  Wyświetleń: 2225
 587. Dopisanie lub wykreślenie współwłaściciela w dowodzie rejestracyjnym
  Wyświetleń: 2224
 588. Informacja o wydaniu decyzji - pozwolenie na budowę sieci kanalizacji sanitarnej z przyłączami w Niemodlinie w rejonie ulicy Opolskiej
  Wyświetleń: 2220
 589. Obwieszczenie o wydaniu decyzji w sprawie zmiany decyzji na realizację inwestycji drogowej - budowa drogi gminnej Brzezie – Dobrzeń Wielki
  Wyświetleń: 2220
 590. Sprawozdanie roczne z wykonania budżetu Powiatu Opolskiego za 2010 rok
  Wyświetleń: 2219
 591. X Sesja RPO - 21.07.2015 r. - V kadencja - ZAWIADOMIENIE
  Wyświetleń: 2219
 592. Ogłoszenie o konkursie na stanowisko Dyrektora Zespołu Szkół im. J. Warszewicza w Prószkowie
  Wyświetleń: 2218
 593. XXXI Sesja RPO - 27.04.2006 r. - II kadencja - ZAWIADOMIENIE
  Wyświetleń: 2215
 594. Dom Dziecka w Chmielowicach
  Wyświetleń: 2213
 595. Informacja o wynikach naboru na stanowisko - Referent w Sekcji Utrzymania Dróg i Mostów w Zarządzie Dróg Powiatowych w Opolu
  Wyświetleń: 2212
 596. Ogłoszenie o zamiarze przeprowadzenia postępowania o udzielenie koncesji na świadczenie usług przewozów o charakterze użyteczności publicznej w zakresie publicznego transportu zbiorowego na terenie Powiatu Opolskiego od 1 stycznia 2017 r.
  Wyświetleń: 2212
 597. Otwarty konkurs ofert na realizację zadania publicznego Powiatu Opolskiego w 2017 r. w zakresie NPP w m. Popielów, Dobrzeń Wielki, Łubniany, Turawa
  Wyświetleń: 2210
 598. Modernizacja ewidencji gruntów i budynków dla gminy Tarnów Opolski wraz z modernizacją i założeniem szczegółowej osnowy geodezyjnej
  Wyświetleń: 2206
 599. Kwartalna informacja o udzielonych umorzeniach niepodatkowych należności budżetowych o charakterze publiczno-prawnym w szczególności dochody budżetu państwa i budżetu Powiatu za II kwartał 2015 r,
  Wyświetleń: 2204
 600. XXIII Sesja RPO - 19.05.2005 r. - II kadencja - ZAWIADOMIENIE
  Wyświetleń: 2203
 601. Raport z przerowadzonych konsultacji - Plan zrównoważonego rozwoju publicznego transportu zbiorowego dla Powiatu Opolskiego
  Wyświetleń: 2200
 602. Ogłoszenie o naborze na stanowisko księgowej.
  Wyświetleń: 2199
 603. Informacja o wyniku naboru na stanowisko Starszy księgowy.
  Wyświetleń: 2198
 604. Postępowanie przy naborze na wolne stanowiska urzędnicze w zespole Szkół w Ozimku, w tym na kierownicze stanowiska urzędnicze
  Wyświetleń: 2198
 605. XXVIII Sesja RPO - 29.12.2005 r. - II kadencja - ZAWIADOMIENIE
  Wyświetleń: 2198
 606. Zakup i dostawa zestawów komputerów stacjonarnych, komputerów przenośnych oraz skanerów związana z realizacją projektu pn. Budowa użytecznych usług ePUAP oraz kreowanie świadomości mieszkańców w celu stworzenia elektronicznej administracji publicznej - II
  Wyświetleń: 2197
 607. Informacja roczna o stanie mienia komunalnego Powiatu Opolskiego za okres od 01.01.2015 r. do 31.12.2015 r.
  Wyświetleń: 2194
 608. Kwartalna informacja o udzielonych umorzeniach niepodatkowych należności budżetowych o charakterze publiczno-prawnym w szczególności dochody budżetu państwa i budżetu Powiatu za III kwartał 2016 r.
  Wyświetleń: 2194
 609. XVIII Sesja RPO - 28.10.2004 r. - II kadencja - ZAWIADOMIENIE
  Wyświetleń: 2192
 610. Powiatowy Program Działań na Rzecz Osób Niepełnosprawnych na lata 2016-2020
  Wyświetleń: 2190
 611. Uchwały Regionalnej Izby Obrachunkowej w Opolu dotyczące projektu budżetu Powiatu Opolskiego na 2016 r.
  Wyświetleń: 2185
 612. Wszczęcie postępowania - budowa drogi - gm. Turawa
  Wyświetleń: 2185
 613. XXXV Sesja RPO - 20.03.2014 r. - IV kadencja - ZAWIADOMIENIE
  Wyświetleń: 2181
 614. Informacja o wszczęciu postępowania wodnoprawnego OŚ.6341.68.2017.BS - odwodnienie terenu Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych w Masowie
  Wyświetleń: 2178
 615. Kontrole Zewnętrzne z 2009 roku
  Wyświetleń: 2178
 616. Ogłoszenie o naborze na wolne stanowisko urzędnicze - podinspektora w Zakładzie Obsługi Zasobu Geodezyjnego i Kartograficznego w Opolu Filia w Niemodlinie
  Wyświetleń: 2173
 617. Ogłoszenie Zarządu Powiatu Opolskiego w spr. Konsultacji dot. rozkładu godzin pracy aptek w 2016 r.
  Wyświetleń: 2172
 618. Zasady postępowania przy naborze na wolne stanowiska urzędnicze w Zespole Szkół im. Józefa Warszewicza w Prószkowie
  Wyświetleń: 2172
 619. Sprawozdanie z realizacji rocznego programu współpracy Powiatu Opolskiego z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust.3 ustawy o pożytku publicznym i o wolontariacie za rok 2012.
  Wyświetleń: 2171
 620. XXVII Sesja RPO - 24.11.2005 r. - II kadencja - ZAWIADOMIENIE
  Wyświetleń: 2167
 621. Dostawa energii elektrycznej na rzecz Powiatu Opolskiego oraz wybranych jednostek organizacyjnych Powiatu Opolskiego
  Wyświetleń: 2166
 622. Ogłoszenie o naborze na Dyrektora Domu Dziecka w Turawie
  Wyświetleń: 2166
 623. Ogłoszenie o naborze na wolne stanowisko urzędnicze - Specjalista w Sekcji Utrzymania Dróg i Mostów w Zarządzie Dróg Powiatowych - z dn. 18.10.2011 r.
  Wyświetleń: 2163
 624. Ogłoszenie o naborze na wolne stanowisko urzędnicze - główny księgowy w Zespole Szkół im. Józefa Warszewicza w Prószkowie z dnia 12.01.2007
  Wyświetleń: 2160
 625. Zezwolenie na wykonywanie regularnych specjalnych przewozów osób w karjowym transporcie drogowym
  Wyświetleń: 2157
 626. Skarbnik Powiatu
  Wyświetleń: 2155
 627. Informacja o wynikach naboru na stanowisko urzędnicze - Inspektor ds. BHP w Domu Pomocy Społecznej w Prószkowie - ogłoszenie 07.10.2007 r.
  Wyświetleń: 2154
 628. XIV Sesja RPO - 18.03.2004 r. - II kadencja - PROTOKÓŁ
  Wyświetleń: 2153
 629. Informacja o wynikach naboru na stanowisko - Podinspektora w Zakładzie Obsługi Zasobu Geodezyjnego i Kartograficznego w Opolu filia w Niemodlinie
  Wyświetleń: 2152
 630. Ogłoszenie o naborze na członków komisji konkursowej opiniującej oferty 2019
  Wyświetleń: 2152
 631. Projekt budżetu Powiatu Opolskiego na 2016 rok
  Wyświetleń: 2152
 632. Program ochrony zdrowia psychicznego dla Powiatu Opolskiego na lata 2011-2015
  Wyświetleń: 2151
 633. Informacja o wszczęciu postępowania wodnoprawnego OŚ.6341.75.2017.BS - odwodnienie ul. Polnej, ul.Szpitalnej i ul. Kasztanowej w Prószkowie
  Wyświetleń: 2146
 634. Roczny program współpracy Powiatu Opolskiego z organizacjami pozarządowymi na rok 2015
  Wyświetleń: 2146
 635. Obwieszczenie o wpływie wniosku - budowa kanalizacji - gm. Popielów
  Wyświetleń: 2145
 636. Ogłoszenie o naborze z dnia 29 maja 2015 r. na wolne stanowisko urzędnicze - Podinspektora w Wydziale Budownictwa Starostwa Powiatowego w Opolu
  Wyświetleń: 2144
 637. Otwarty konkurs na wsparcie realizacji zadań publicznych z zakresu kultury i sztuki oraz kultury fizycznej w roku 2019
  Wyświetleń: 2144
 638. Sekretarz Powiatu
  Wyświetleń: 2144
 639. XXVII Sesja RPO - 16.05.2013 r. - IV kadencja - ZAWIADOMIENIE
  Wyświetleń: 2143
 640. Informacja o wynikach naboru na wolne stanowisko urzędnicze w Zespole Szkół w Tułowicach - Referent
  Wyświetleń: 2141
 641. II Sesja RPO - 10.12.2010 r. - IV kadencja - ZAWIADOMIENIE
  Wyświetleń: 2138
 642. Lista kandydatów na wolne stanowisko urzędnicze - Główny Księgowy w Domu Dziecka w Chmielowicach
  Wyświetleń: 2135
 643. XVI Sesja RPO - 17.06.2004 r. - II kadencja - ZAWIADOMIENIE
  Wyświetleń: 2134
 644. informacja o wpłynięciu wniosku dotyczącego wydania decyzji - pozwolenia na budowę obejmującego budowę drogi dojazdowej do gruntów rolnych w m. Popielów
  Wyświetleń: 2133
 645. Ogłoszenie o naborze na wolne stanowisko urzędnicze - specjalista ds. kontroli i analiz
  Wyświetleń: 2133
 646. Informacja o wynikach naboru na stanowisko - Głównego Księgowego Zespole Szkół im. Józefa Warszewicza w Prószkowie dot. ogłoszenia z dnia 12.01.2007
  Wyświetleń: 2132
 647. Edukacja prawna - Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Opolu
  Wyświetleń: 2130
 648. Informacja o zamieszczeniu danych o wpływie wniosku o zatwierdzeniu projektu i wydanie pozwolenia na budowę kanalizacji sanitarnej ciśnieniowej w m. Rzędów
  Wyświetleń: 2129
 649. Ogłoszenie o naborze na wolne stanowisko Zastępca Dyrektora w Domu Pomocy Społecznej w Prószkowie
  Wyświetleń: 2129
 650. X Sesja RPO - 29.08.2011 r. - IV kadencja - ZAWIADOMIENIE
  Wyświetleń: 2129
 651. XII Sesja RPO - 04.12.2003 r. - II kadencja - PROTOKÓŁ
  Wyświetleń: 2126
 652. Kwartalna informacja o udzielonych umorzeniach niepodatkowych należności budżetowych o charakterze publiczno-prawnym w szczególności dochody budżetu państwa i budżetu Powiatu za III kwartał 2015 r,
  Wyświetleń: 2124
 653. Ogłoszenia o konsultacjach społecznych - Projekt wieloletniego Programu Współpracy Powiatu Opolskiego z organizacjami porządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na lata 2014-2016
  Wyświetleń: 2124
 654. Ogłoszenie Starosty Opolskiego z dnia 09 marca 2016 r. w sprawie konsultacji z mieszkańcami powiatu opolskiego dot. projektu aktualizacji „Planu zrównoważonego rozwoju publicznego transportu zbiorowego dla Powiatu Opolskiego”
  Wyświetleń: 2124
 655. Ogłoszenie Zarządu Powiatu Opolskiego w spr. Konsultacji dot. rozkładu godzin pracy aptek w 2015 r.
  Wyświetleń: 2123
 656. Ogłoszenie Zarządu Powiatu Opolskiego z dn. 10 września 2015 r. w spr. projektu „Rocznego programu współpracy Powiatu Opolskiego z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o dział. pp. i o wolontariacie na rok 2016”
  Wyświetleń: 2123
 657. Informacja roczna o stanie mienia komunalnego Powiatu Opolskiego za okres od 01.01.2016 r. do 31.12.2016 r.
  Wyświetleń: 2122
 658. XXIV Sesja RPO - 23.06.2005 r. - II kadencja - ZAWIADOMIENIE
  Wyświetleń: 2119
 659. Dostęp do Dziennika Ustaw, Monitora Polskiego, Aktów Prawa Miejscowego
  Wyświetleń: 2118
 660. Wykaz zmian danych ewidencyjnych dot. działka 1994/482 obr. Przywory, gmina Tarnów Opolski
  Wyświetleń: 2118
 661. informacja o wpłynięciu wniosku dotyczącego wydania decyzji - pozwolenia na budowę obejmującego budowę sieci kanalizacji sanitarnej z przyłączami w Niemodlinie w rejonie ulicy Opolskiej
  Wyświetleń: 2116
 662. VI Sesja RPO - 19.03.2015 r. - V kadencja - ZAWIADOMIENIE
  Wyświetleń: 2115
 663. Strategia Rozwiązywania Problemów Społecznych Powiatu Opolskiego w latach 2001-2015
  Wyświetleń: 2114
 664. XXXIII Sesja RPO - 09.09.2010 r. - III kadencja - ZAWIADOMIENIE
  Wyświetleń: 2112
 665. Ogłoszenie PKP S.A. o przetargu ustnym nieograniczonym na zbycie prawa własności nieruchomości położonej w Opolu przy ul. Armii Krajowej 1B
  Wyświetleń: 2111
 666. Obwieszczenie o wpływie wniosku - Osiedlowa siec cieplna w Czarnowąsach - gm. Dobrzeń Wlk.
  Wyświetleń: 2109
 667. Raport z przeprowadzonych konsultacji w sprawie przyjęcia: 1) Powiatowego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie na lata 2015-2020, 2) Powiatowego Programu Profilaktycznego w Zakresie Promowania i Wdrażania Prawidłowych Metod Wychowawczych
  Wyświetleń: 2109
 668. Usuwanie oraz przechowywanie na parkingu strzeżonym pojazdów usuniętych w trybie art. 130a ust. 1-2 ustawy Prawo o ruchu drogowym z dróg położonych na terenie Powiatu Opolskiego
  Wyświetleń: 2109
 669. Informacja o wszczęciu postępowania wodnoprawnego - OŚ.ZW.6224-24/08
  Wyświetleń: 2107
 670. Informacja o wszczęciu postępowania wodnoprawnego OŚ.6341.94.2017.BS - odwodnienie drogi krajowej 46 w Grodźcu
  Wyświetleń: 2106
 671. Obwieszczenie o wydaniu decyzji - budowa chodnika wraz z kanalizacja Wrzoski-Chruścina
  Wyświetleń: 2106
 672. Raport z przeprowadzonych konsultacji w sprawie projektu aktualizacji „Planu zrównoważonego rozwoju publicznego transportu zbiorowego dla Powiatu Opolskiego”
  Wyświetleń: 2105
 673. Wydanie decyzji na przebudowe drogi powiatowej 1717 na odcinku Komprachcice - Szydłów
  Wyświetleń: 2105
 674. Ogłoszenie o naborze na wolne stanowisko - Referent w Wydziale Budownictwa
  Wyświetleń: 2102
 675. IX Sesja RPO - 25.10.2007 r. - III kadencja - ZAWIADOMIENIE
  Wyświetleń: 2100
 676. Program Działań na Rzecz Osób Niepełnosprawnych w Powiecie Opolskim na lata 2008 - 2012
  Wyświetleń: 2100
 677. Rejestracja (przerejestrowanie) używanego pojazdu
  Wyświetleń: 2099
 678. Informacja o wynikach naboru na stanowisko starszy księgowy - dot. ogłoszenia z dnia 13.04.2010
  Wyświetleń: 2097
 679. Obwieszczenie o wydaniu decyzji na realizacje inwestycji drogowej - rozbudowa drogi gminnej publicznej ul. Wąskiej w Czarnowąsach
  Wyświetleń: 2097
 680. Plan Gospodarki Odpadami dla powiatu opolskiego na lata 2008 - 2011 z perspektywą do roku 2015
  Wyświetleń: 2097
 681. VIII Sesja RPO - 18.06.2015 r. - V kadencja - ZAWIADOMIENIE
  Wyświetleń: 2097
 682. Świadczenie usług pocztowych w obrocie krajowym i zagranicznym w okresie od 2018 r. do 2020 r.
  Wyświetleń: 2094
 683. XVIII Sesja RPO - 28.10.2004 r. - II kadencja - PROTOKÓŁ
  Wyświetleń: 2094
 684. Informacja o wszczęciu postepowania wodnoprawnego - OŚ.6341.9.2017.BS - przebudowa i budowa drogi ul. Otok w Dobrzeniu Małym na obszarze szczególnego zagrożenia powodzią
  Wyświetleń: 2092
 685. Informacja o wszczęciu postępowania wodnoprawnego OŚ.6341.149.2016.BS- studnia w Przysieczy
  Wyświetleń: 2091
 686. Lista kandydatów na wolne kierownicze stanowisko urzędnicze - Naczelnik Wydziału Organizacyjnego
  Wyświetleń: 2091
 687. Ogłoszenie o naborze na wolne stanowisko urzędnicze - referent
  Wyświetleń: 2089
 688. Uchwały Regionalnej Izby Obrachunkowej w Opolu dotyczące projektu budżetu Powiatu Opolskiego na 2015 rok
  Wyświetleń: 2089
 689. XXIX Sesja RPO - 23.02.2006 r. - II kadencja - PROTOKÓŁ
  Wyświetleń: 2088
 690. XXXIX Sesja RPO - 04.09.2014 r. - IV kadencja - ZAWIADOMIENIE
  Wyświetleń: 2088
 691. Zasady postępowania przy naborze na wolne stanowiska urzędnicze w Zarządzie Dróg Powiatowych w Opolu
  Wyświetleń: 2087
 692. 2020
  Wyświetleń: 2086
 693. Lista kandydatów na wolne stanowisko urzędnicze - specjalista d/s kontroli i analiz
  Wyświetleń: 2084
 694. Wydanie decyzji na realizację inwestycji drogowej polegającej na rozbudowie drogi gminnej publicznej w Dobrzeniu Wielkim ul. Św. Rocha
  Wyświetleń: 2080
 695. Informacja o wynikach naboru na wolne stanowisko urzędnicze - podinspektor ds. osób niepełnosprawnych w PCPR w Opolu - ogłoszenie o naborze z dnia 26.04.2010 r.
  Wyświetleń: 2079
 696. Informacja roczna o stanie mienia komunalnego Powiatu Opolskiego za okres od 16.10.2006r. do 15.10.2007r.
  Wyświetleń: 2079
 697. Ogłoszenie o naborze na wolne stanowisko urzędnicze - Radca Prawny - 1/2 etatu
  Wyświetleń: 2079
 698. Sprostowanie do ogłoszenia o naborze z dn. 16.04.2015 r. na wolne stanowisko urzędnicze - Podinspektor w Wydziale Geodezji i Kartografii Starostwa Powiatowego w Opolu
  Wyświetleń: 2079
 699. Wykaz danych o dokumentach zawierających informacje o środowisku i jego ochronie
  Wyświetleń: 2078
 700. Informacja o wszczęciu postępowania wodnoprawnego - OŚ.ZW 6223-21/09
  Wyświetleń: 2074
 701. IV Sesja RPO - 25.02.2011 r. - IV kadencja - ZAWIADOMIENIE
  Wyświetleń: 2072
 702. Projekt budżetu Powiatu Opolskiego na 2012 rok
  Wyświetleń: 2072
 703. XXVI Sesja RPO -,22.04.2013 r. - IV kadencja - ZAWIADOMIENIE
  Wyświetleń: 2070
 704. II Sesja RPO - 09.12.2014 r. - V kadencja - ZAWIADOMIENIE
  Wyświetleń: 2068
 705. Informacja roczna o stanie mienia komunalnego Powiatu Opolskiego za okres od 16.10.2007 r. do 15.10.2008 r.
  Wyświetleń: 2068
 706. Ogłoszenie o naborze na stanowisko Dyrektora Domu Dziecka w Turawie z dnia 20.02.2006 r.
  Wyświetleń: 2067
 707. Ogłoszenie o naborze z dnia 18 września 2018 r. na wolne stanowisko urzędnicze w Wydziale Organizacyjnym Starostwa Powiatowego w Opolu
  Wyświetleń: 2067
 708. XXI Sesja RPO - 31.03.2005 r. - II kadencja - ZAWIADOMIENIE
  Wyświetleń: 2067
 709. Kontrole Zewnętrzne z 2008 roku
  Wyświetleń: 2065
 710. XV Sesja RPO - 19.06.2008 r. - III kadencja - ZAWIADOMIENIE
  Wyświetleń: 2064
 711. IX Sesja RPO - 28.07.2011 r. - IV kadencja - ZAWIADOMIENIE
  Wyświetleń: 2063
 712. XIV Sesja RPO - 03.12.2015 r. - V kadencja - PROTOKÓŁ
  Wyświetleń: 2063
 713. XLI Sesja Rpo - 11.04.2014 r. - IV kadencja - ZAWIADOMIENIE
  Wyświetleń: 2063
 714. XXXVI Sesja RPO - 26.10.2006 r. - II kadencja - ZAWIADOMIENIE.
  Wyświetleń: 2063
 715. Plan Rozwoju Lokalnego Powiatu Opolskiego na lata 2004 -2006
  Wyświetleń: 2062
 716. Projekt budżetu Powiatu Opolskiego na 2013 rok
  Wyświetleń: 2061
 717. Ogłoszzenie o naborze z dnia 29 maja 2015 r. na wolne stanowisko urzędnicze - Inspektora w Wydziale Budownictwa Starostwa Powiatowego w Opolu
  Wyświetleń: 2059
 718. Powiatowy Program Profilaktyczny w Zakresie Promowania I Wdrażania Prawidłowych Metod Wychowawczych w Stosunku do Dzieci Zagrożonych Przemocą w Rodzinie na lata 2015 – 2020
  Wyświetleń: 2059
 719. III Sesja RPO - 29.12.2014 r. - V kadencja - ZAWIADOMIENIE
  Wyświetleń: 2057
 720. XXIX Sesja RPO - 16.02.2010 r. - III kadencja - ZAWIADOMIENIE
  Wyświetleń: 2057
 721. Informacja o wszczęciu postępowania wodnoprawnego - OŚ.6341.59.2.2015.ZW - most tymczasowy Kanał Ulgi Otmuchów
  Wyświetleń: 2054
 722. Lista kandydatów na stanowisko Dyrektora Domu Dziecka w Turawie
  Wyświetleń: 2053
 723. Budowa chodnika oraz kan. deszczowej Wrzoski-Chróscina
  Wyświetleń: 2052
 724. XXX Sesja RPO - 26.09.2013 r. - IV kadencja - ZAWIADOMIENIE
  Wyświetleń: 2052
 725. ZAWIADOMIENIE O ZAMIESZCZENIU W PUBLICZNIE DOSTĘPNYM WYKAZIE, DANYCH O WNIOSKU O UDZIELENIE POZWOLENIA ZINTEGROWANEGO
  Wyświetleń: 2052
 726. Ogłoszenie Zarządu Powiatu w Opolu - OŚ.MP.766-43/07
  Wyświetleń: 2050
 727. XII Sesja RPO - 03.09.2015 r. - V kadencja - ZAWIADOMIENIE
  Wyświetleń: 2050
 728. Sprostowanie oczywistej omyłki w decyzji Starosty Opolskiego nr 6/2013 z dnia 16 września 2013 r.
  Wyświetleń: 2049
 729. Obwieszczenie o wszczęciu postępowania - Rozbudowa drogi powiatowej Magnuszowice-Grodków o stanowisko do ważenia sam. ciężarowych
  Wyświetleń: 2048
 730. Zawiadomienie dot. pozwolenia dla instalacji do spalania paliw - Ciepłownia w Schodni.
  Wyświetleń: 2048
 731. Obwieszczenie o wpływie wniosku - budowa sieci wodociągowej tranzytowej Jaczowice-Jakubowice
  Wyświetleń: 2047
 732. Ogłoszenie o naborze z dnia 19 kwietnia 2016 r. na wolne stanowisko urzędnicze - Inspektor w Wydziale Geodezji i Kartografii Starostwa Powiatowego w Opolu
  Wyświetleń: 2046
 733. Oferta realizacji zadania publicznego w zakresie przygotowania seminarium edukacyjnego na temat rozpoznawania oraz przeciwdziałania zjawisku uzależnienia wśród młodzieży pn. Nie trać czasu na eksperymenty, szkoda twojego czasu.
  Wyświetleń: 2045
 734. Informacja o wszczęciu postępowania wodnoprawnego OŚ.6341.143.2016.BS- odwodnienie drogi gminnej w Zimnicach Małych.
  Wyświetleń: 2043
 735. Obwieszczenie o wydaniu decyzji - Odwodnienie Centrum handlowe Turawa - gm. Turawa
  Wyświetleń: 2043
 736. XV Sesja RPO - 17.12.2015 r. - V kadencja - ZAWIADOMEINIE
  Wyświetleń: 2043
 737. XXVII Sesja RPO - 26.11.2009 r. - III kadencja - ZAWIADOMIENIE
  Wyświetleń: 2043
 738. Informacja o wszczęciu postepowania wodnoprawnego - OŚ. BSz-6223 -36/6 /08
  Wyświetleń: 2040
 739. XXIX Sesja RPO - 23.02.2006 r. - II kadencja - ZAWIADOMIENIE
  Wyświetleń: 2040
 740. XVI Sesja RPO - 29.03.2012 r. - IV kadencja - ZAWIADOMIENIE
  Wyświetleń: 2039
 741. XXXII Sesja RPO - 01.06.2006 r. - II kadencja - ZAWIADOMIENIE
  Wyświetleń: 2038
 742. III Sesja RPO - 29.12.2014 r. - V kadencja - PROTOKÓŁ
  Wyświetleń: 2037
 743. XIV Sesja RPO - 30.01.2012 r. - IV kadencja - ZAWIADOMIENIE
  Wyświetleń: 2037
 744. Ogłoszenie o naborze wniosków o przyznanie dotacji celowych na inwestycje z zakresu ochrony środowiska, służące ograniczeniu emisji zanieczyszczeń do powietrza w 2017 r.
  Wyświetleń: 2036
 745. IV Sesja RPO - 12.02.2015 r. - V kadencja - PROTOKÓŁ
  Wyświetleń: 2035
 746. Projekt budżetu Powiatu Opolskiego na 2017 rok
  Wyświetleń: 2035
 747. Wykaz udzielonych ulg w spłacie należności pieniężnych mających charakter cywilnoprawny przypadających Powiatowi Opolskiemu i jego jednostkom za 2017r
  Wyświetleń: 2035
 748. XIII Sesja RPO - 29.01.2004 r. - II kadencja - PROTOKÓŁ
  Wyświetleń: 2035
 749. Obwieszczenie Starosty Opolskiego o wydaniu decyzji - pozwolenia wodnoprawnego OŚ.6341.145.2016.ZW - stawy młyńskie Brynica Sochor
  Wyświetleń: 2034
 750. XXXI Sesja RPO - 31.10.2013 r. - IV kadencja - ZAWIADOMIENIE
  Wyświetleń: 2034
 751. XIII Sesja RPO - 27.03.2008 r. - III kadencja - ZAWIADOMIENIE
  Wyświetleń: 2033
 752. Informacja o wszczęciu postępowania wodnoprawnego - OŚ.6341.14.2012.ZW
  Wyświetleń: 2032
 753. IX Sesja RPO - 29.06.2015 r. - V kadencja - PROTOKÓŁ
  Wyświetleń: 2032
 754. Uchwały Regionalnej Izby Obrachunkowej w Opolu dotyczące budżetu Powiatu Opolskiego na 2015 rok
  Wyświetleń: 2031
 755. Zawiadomienie Wójta Gminy Zębowice o zakończeniu postępowania
  Wyświetleń: 2031
 756. Ogłoszenie o naborze z dnia 5 stycznia 2018 r. na wolne stanowisko urzędnicze w Wydziale Geodezji i Kartografii Starostwa Powiatowego w Opolu
  Wyświetleń: 2030
 757. VI Sesja RPO - 19.03.2015 r. - V kadencja - PROTOKÓŁ
  Wyświetleń: 2030
 758. Kwartalna informacja o udzielonych umorzeniach niepodatkowych należności budżetowych o charakterze publiczno-prawnym w szczególności dochody budżetu państwa i budżetu Powiatu za IV kwartał 2015 r
  Wyświetleń: 2029
 759. XXXII Sesja RPO - 29.11.2013 r. - IV kadencja - ZAWIADOMIENIE
  Wyświetleń: 2029
 760. Dostęp do informacji publicznej
  Wyświetleń: 2028
 761. Informacja o wszczęciu postępowania wodnoprawnego - OŚ. BSz-6223-3/09
  Wyświetleń: 2028
 762. Obwieszczenie o wszczęciu postepowania - budowa drogi - gm. Turawa
  Wyświetleń: 2028
 763. Informacja o wszczeciu postepowania - zmiana decyzji 28/2014 z dnia 16.01.2014
  Wyświetleń: 2027
 764. Ogłoszenie o naborze na wolne stanowisko - Inspektor w Wydziale Budownictwa
  Wyświetleń: 2027
 765. Informacja o wyłożeniu do wglądu osób zainteresowanych projektu operatu opisowo-kartograficznego ewidencji gruntów i budynków dla obrębów ewidencyjnych gminy Turawa w terminie od 19.11 do 09.12.2015 r.
  Wyświetleń: 2026
 766. XX Sesja RPO - 24.02.2005 r. - II kadencja - PROTOKÓŁ
  Wyświetleń: 2026
 767. Lista kandydatów spełniajacyh wymogi formalne na wolne stanowisko urzędnicze - specjalista ds. organizacyjnych i kadr w Domu Dziecka w Chmielowicach - ogłoszenie z dnia 08.08.2007 r.
  Wyświetleń: 2025
 768. VII Sesja RPO - 21.06.2007 r. - III kadencja - ZAWIADOMIENIE
  Wyświetleń: 2025
 769. V Sesja RPO - 26.02.2015 r. - V kadencja - PROTOKÓŁ
  Wyświetleń: 2024
 770. XXIII Sesja RPO - 19.05.2005 r. - II kadencja - PROTOKÓŁ
  Wyświetleń: 2022
 771. Koordynator ds. BIP
  Wyświetleń: 2021
 772. Informacja o wyniku naboru z dnia 19 kwietnia 2016 r. na wolne stanowisko urzędnicze - inspektor w Wydziale Geodezji i Kartografii Starostwa Powiatowego w Opolu
  Wyświetleń: 2020
 773. Obwieszczenie o wpływie wniosku - budowa zakładu wylegu drobiu w Magnuszowicach
  Wyświetleń: 2020
 774. XIX Sesja RPO - 16.12.2004 r. - II kadencja - PROTOKÓŁ
  Wyświetleń: 2020
 775. Informacja o wszczęciu postępowania wodnoprawnego - OŚ.6341.53.2015.BS- zrzut ścieków przemysłowych z myjni pojazdów w Dobrzeniu Małym do kanalizacji
  Wyświetleń: 2019
 776. Petycje 2019
  Wyświetleń: 2019
 777. Obwieszczenie o wszczęciu postępowania - budowa drogi gminnej Brzezie ? Dobrzeń Wielki
  Wyświetleń: 2018
 778. Ogłoszenie o naborze na wolne stanowisko urzędnicze - główny księgowy w Domu Dziecka w Tarnowie Opolskim z dnia 08.07.2008
  Wyświetleń: 2018
 779. Obwieszczenie o wpływie wniosku - budowa kanalizacji sanitarnej gm. Prószków - Przysiecz
  Wyświetleń: 2016
 780. Powiatowy Program Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie na Lata 2015-2020
  Wyświetleń: 2016
 781. Wieloletni program współpracy Powiatu Opolskiego z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust.3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na lata 2014 -2016
  Wyświetleń: 2016
 782. Adres BIP Zespołu Szkół im. Bolesława Chrobrego w Niemodlinie
  Wyświetleń: 2015
 783. XII Sesja RaPO - 24.11.2011 r. - IV kadencja - ZAWIADOMIENIE
  Wyświetleń: 2012
 784. Informacja o wynikach naboru na wolne stanowisko urzędnicze w Zespole Szkół w Tułowicach - specjalista ds. kadrowych
  Wyświetleń: 2011
 785. Informacja o zamieszczeniu danych o wpływie wniosku o zatwierdzeniu projektu i wydanie pozwolenia na budowę kanalizacji sanitarnej w Grodźcu, Chobiu, Kuziorach i Mnichusie z tranzytem do oczyszczalni ścieków. Inwestor: Gmina Ozimek
  Wyświetleń: 2010
 786. Obwieszczenie o wydaniu decyzji - Droga Wewnętrzna w Zawadzie - gm. Turawa
  Wyświetleń: 2010
 787. Ogłoszenie o naborze na stanowisko referenta w Wydziale Komunikacji
  Wyświetleń: 2010
 788. XXXIV Sesja RPO - 06.02.2014 r. - IV kadencja - ZAWIADOMIENIE
  Wyświetleń: 2010
 789. XXVI Sesja RPO - 28.09.2009 r. - III kadencja - ZAWIAODMIENIE
  Wyświetleń: 2009
 790. Ogłoszenie o naborze na 2 (dwa) wolne stanowiska urzędnicze - młodszy referent w Wydziale Komunikacji Starostwa Powiatowego w Opolu z dnia 23.07.2007 r.
  Wyświetleń: 2008
 791. Informacja o wszczęciu postępowania wodnoprawnego - OŚ.BSz-6223-1/09
  Wyświetleń: 2007
 792. Infrormacja o wszczęciu postepowania wodnoprawnego - OŚ.ZW.6223-9/09
  Wyświetleń: 2007
 793. IV Sesja RPO - 12.02.2015 r. - V kadencja - ZAWIADOMIENIE
  Wyświetleń: 2007
 794. Obwieszczenie o wpływie wniosku - budowa kanalizacji sanitarnej cisnieniowej dla wsi Popielów - Etap III
  Wyświetleń: 2007
 795. Ogłoszenie o naborze na wolne stanowisko urzędnicze - specjalista w Zespole Szkół w Chróścinie z dnia 10.01.2007 r.
  Wyświetleń: 2007
 796. XXXVIII Sesja RPO - 26.06.2014 r. - IV kadencja - ZAWIADOMIENIE
  Wyświetleń: 2006
 797. IV Sesja RPO - 15.02.2007 r. - III kadencja - PROTOKÓŁ
  Wyświetleń: 2005
 798. Inne Akty Prawne
  Wyświetleń: 2004
 799. Obwieszczenie o wpływie wniosku - budowa kanalizacji sanitarnej gm. Prószków - Boszycze, Źlinice
  Wyświetleń: 2003
 800. XXIV Sesja RPO - 19.02.2013 r. - IV kadencja - ZAWIADOMIENIE
  Wyświetleń: 2003
 801. Informacja o wszczęciu postępowania wodnoprawnego - OŚ.6341.136.2014.BS
  Wyświetleń: 2002
 802. XIII Sesja RPO - 06.11.2015 r. - V kadencja - ZAWIADOMIENIE
  Wyświetleń: 2001
 803. Informacja o wynikach naboru na wolne stanowisko urzędnicze w ZS w Chróścinie - Starszy referent
  Wyświetleń: 2000
 804. XVI Sesja RPO - 28.01.2016 r. - V kadencja - PROTOKÓŁ
  Wyświetleń: 2000
 805. XVII Sesja RPO - 22.09.2004 r. - II kadencja - PROTOKÓŁ
  Wyświetleń: 2000
 806. Obwieszczenie o wpływie wniosku - budowa sieci wodociągowej w m. Niwki
  Wyświetleń: 1998
 807. XI Sesja RPO - 20.10.2011 r. - IV kadencja - ZAWIADOMIENIE
  Wyświetleń: 1997
 808. Informacja o wynikach naboru na wolne stanowisko urzędnicze - Radca Prawny - 1/2 etatu.
  Wyświetleń: 1996
 809. Ogłoszenie w sprawie IV przetargu na sprzedaż nieruchomości gruntowej - uchwała zarządu - Opole, ul. Plebiscytowa 5
  Wyświetleń: 1996
 810. XXXIII Sesja RPO - 19.12.2013 r. - IV kadencja - ZAWIADOMIENIE
  Wyświetleń: 1996
 811. Lista kandydatów na wolne stanowisko urzędnicze - Inspektor ds. organizacyjnych i kadr
  Wyświetleń: 1995
 812. Obwieszczenie o wydaniu decyzji - przebud i rozbudowa oczyszczalni scieków w Murowie
  Wyświetleń: 1994
 813. Ogłoszenie o drugim naborze na stanowisko Dyrektora Domu Dziecka w Turawie z dnia 23.03.2006 r.
  Wyświetleń: 1994
 814. XXII Sesja RPO - 21.04.2005 r. - II kadencja - ZAWIADOMIENIE
  Wyświetleń: 1994
 815. Informacja o wszczęciu postepowania wodnoprawnego - OŚ.BSz-6223-68/08
  Wyświetleń: 1993
 816. Informacja o wszczęciu postępowania wodnoprawnego - OŚ.ZW 6224-1/10
  Wyświetleń: 1993
 817. Informacja Starosty Opolskiego w spr. przyjecia operatu opisowo-kartograficznego oraz założenia ewidencji budynków i lokali
  Wyświetleń: 1993
 818. Obwieszczenie o wydaniu decyzji - Budowa drogi gminnej ul. Skośna w miejscowości Zawada
  Wyświetleń: 1993
 819. XXIV Sesja RPO - 23.06.2005 r. - II kadencja - PROTOKÓŁ
  Wyświetleń: 1992
 820. Informacja o wszczęciu postępowania wodnoprawnego - OŚ. BSz-6223-35/1 /08
  Wyświetleń: 1991
 821. Obwieszczenie o wpływie wniosku - rozbudowa drogi Dobrzeń Mały - Brzezie
  Wyświetleń: 1991
 822. XXXIII Sesja RPO - 06.07.2006 r. - II kadencja - PROTOKÓŁ
  Wyświetleń: 1990
 823. I Sesja RPO - 28.11.2014 r. - V kadencja - PROTOKÓŁ
  Wyświetleń: 1988
 824. Informacja o wydaniu pozwolenia na budowę obejmującego budowę drogi dojazdowej do gruntów rolnych w m. Popielów
  Wyświetleń: 1988
 825. Informacja o wynikach naboru na wolne stanowisko urzędnicze - Podnspektora w Wydziale Budownictwa Starostwa Powiatowego w Opolu
  Wyświetleń: 1987
 826. Obwieszczenie o wpływie wniosku - przebudowa rozbudowa oczyszczalni ścieków w Murowie
  Wyświetleń: 1987
 827. Rejestracja nowego pojazdu
  Wyświetleń: 1987
 828. XXVI Nadzwyczajna Sesja RPO - 13.10.2005 r. - II kadencja - ZAWIADOMIENIE
  Wyświetleń: 1987
 829. II Sesja RPO - 09.12.2014 r. - V kadencja - PROTOKÓŁ
  Wyświetleń: 1986
 830. Ogłoszenie Dyrektora Zarządu Dróg Powiatowych w Opolu o naborze na wolne stanowisko urzędnicze - Referent ds. utrzymania dróg
  Wyświetleń: 1986
 831. Informacja w sprawie zatwierdzenia projektu budowlanego i udzielenia pozwolenia na budowę obejmującą budowę fermy kur rodzicielskich, szczelnego zbiornika wybieralnego na ścieki o V=5,0 m3 oraz dwóch zbiorników na paszę w Graczach. Inwestor: Rajmund Wocka
  Wyświetleń: 1985
 832. Informacja o wszczęciu postępowania wodnoprawnego - OŚ.ZW 6224-15/10
  Wyświetleń: 1984
 833. Obwieszczenie Starosty Opolskiego o wydaniu decyzji - pozwolenia wodnoprawnego OŚ.6341.56.2017.ZW - odwodnienie ścieżki pieszo - rowerowej Komprachcice - Ochodze
  Wyświetleń: 1983
 834. Informacja o wynikach naboru na stanowisko Dyrektora Domu Dziecka w Turawie
  Wyświetleń: 1982
 835. Obwieszczenie Starosty Opolskiego - OŚ.6228.1.2011.UKK
  Wyświetleń: 1982
 836. Informacja o wszczęciu postępowania wodnoprawnego - OŚ.ZW 6223-92/10
  Wyświetleń: 1981
 837. XXV Sesja RPO - 22.09.2005 r. - II kadencja - ZAWIADOMIENIE
  Wyświetleń: 1981
 838. Lista kandydatów na wolne stanowisko urzędnicze - księgowa w Domu Pomocy Społecznej
  Wyświetleń: 1980
 839. Roczny program współpracy Powiatu Opolskiego z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust.3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2013
  Wyświetleń: 1979
 840. Informacja o wpłynięciu wniosku o wydanie pozwolenia na budowę kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej i tłocznej wraz z sieciowymi i przydomowymi przepompowniami ścieków sanitarnych w gminie Ozimek. Inwestor: Gmina Ozimek
  Wyświetleń: 1978
 841. Informacja o wynikach naboru na stanowisko urzędnicze - podinspektor w Wydziale Finansowo - Budżetowym
  Wyświetleń: 1978
 842. Obwieszczenie o wszczęciu postępowania wodnoprawnego - OŚ.6341.48.2015.ZW - stawy Przywory
  Wyświetleń: 1978
 843. Informacja o wynikach naboru na stanowisko - Podinspektor w Zakładzie Obsługi Zasobu Geodezyjnego i Kartograficznego
  Wyświetleń: 1977
 844. Obwieszczenia o wydaniu decyzji - Stolarstwo - Lakiernia w Chróścicach
  Wyświetleń: 1977
 845. Informacja o wynikach naboru na wolne stanowisko urzędnicze - Podnspektor w Wydziale Geodezji i Kartografii Starostwa Powiatowego w Opolu
  Wyświetleń: 1976
 846. Obwieszczenie o wszczęciu postępowania - rozbudowa ul. Sienkiewicza i ul. Kwaśnej w m. Chróścice
  Wyświetleń: 1976
 847. Obwieszczenie o wpływie wniosku - budowa kanalizacji sanitarnej do bud. mieszkalnych w m. Gosciejowice
  Wyświetleń: 1975
 848. Informacja o wszczęciu postępowania wodnoprawnego - OŚ.ZW 6224 - 7/09
  Wyświetleń: 1974
 849. XVI Sesja RPO - 28.01.2016 r. - V kadencja - ZAWIADOMIENIE
  Wyświetleń: 1974
 850. Ogłoszenie w sprawie I przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż nieruchomości gruntowej niezabudowanej w m. Górki Dz. nr 73
  Wyświetleń: 1973
 851. Informacja o wszczęciu postępowania wodnoprawnego - OŚ.ZW 6223-25/10
  Wyświetleń: 1972
 852. III Sesja RPO - 21.12.2006 r. - III kadencja - PROTOKÓŁ
  Wyświetleń: 1970
 853. VIII Sesja RPO - 28.08.2007 r. - III kadencja - ZAWIADOMIENIE
  Wyświetleń: 1970
 854. Informacja o wynikach naboru na stanowisko - Podinspektora w Zakładzie Obsługi Zasobu Geodezyjnego i Kartograficznego - dot. ogłoszenia z dnia 27.01.2010 r.
  Wyświetleń: 1969
 855. Obwieszczenie o wpływie wniosku - przebudowa drogi powiatowej nr 1717 - Szydłów
  Wyświetleń: 1969
 856. Obwieszczenie o wydaniu decyzji - budowa kanalizacji cisnieniowej tranzytowej Luboszyce-Kolanowice
  Wyświetleń: 1969
 857. Informacja o wszczęciu postępowania wodnoprawnego - OŚ.BSz-6223-65/08
  Wyświetleń: 1968
 858. XL Sesja RPO - 16.10.2014 r. - IV kadencja - ZAWIADOMIENIE
  Wyświetleń: 1968
 859. XXXV Sesja RPO - 14.09.2006 r. - II kadencja - ZAWIADOMIENIE
  Wyświetleń: 1968
 860. Lista kandydatów spełniających wymogi formalne na wolne stanowisko urzędnicze - Inspektor w Domu Pomocy Społecznej w Prószkowie - ogłoszenie z dnia 11.03.2009 r.
  Wyświetleń: 1966
 861. Nabór na wolne stanowisko urzędnicze - Radca Prawny w wymiarze 1/2 etatu.
  Wyświetleń: 1966
 862. XII Sesja RPO - 28.02.2008 r. - III kadencja - ZAWIADOMIENIE
  Wyświetleń: 1966
 863. informacja o wszczęciu postępowania wodnoprawnego OŚ.BSz-6223-28/09
  Wyświetleń: 1965
 864. Informacja o wszczęciu postępowania wodnoprawnego - OŚ.ZW 6223-17/09
  Wyświetleń: 1964
 865. Informacja o wynikach naboru na wolne stanowisko urzędnicze - referent w Wydziale Komunikacji
  Wyświetleń: 1964
 866. Ogłoszenie o naborze na wolne stanowisko urzędnicze - Inspektor w Wydziale Organizacyjnym Starostwa Powiatowego w Opolu
  Wyświetleń: 1964
 867. Informacja o zamieszczeniu danych o wpływie wniosku o zatwierdzeniu projektu i wydanie pozwolenia na budowę kanalizacji sanitarnej ciśnieniowej - z wyłączeniem przejść rurociągów kanalizacyjnych ciśnieniowych pod drogą wojewódzką Nr 463
  Wyświetleń: 1962
 868. Informacja o wszczęciu postępowania wodnoprawnego - OŚ.BSz-6223-15/09
  Wyświetleń: 1961
 869. Lista kandydatów na wolne stanowisko urzędnicze - Kasjer w Wydziale Finansowo-Budżetowym
  Wyświetleń: 1961
 870. Obwieszczenie o wydaniu decyzji - Rozbudowa fermy Kur w Graczach
  Wyświetleń: 1961
 871. Ogłoszenie o naborze na wolne stanowisko urzędnicze - młodszy referent w Kancelarii Starostwa Powiatowego w Opolu
  Wyświetleń: 1961
 872. Informacja o wynikach naboru z dnia 20.02.2006 r. na stanowisko Dyrektora Domu Dziecka w Turawie
  Wyświetleń: 1960
 873. Obwieszczenie Starosty Opolskiego - OŚ.BSz.6223 - 1/09
  Wyświetleń: 1960
 874. Ogłoszenie o naborze z dnia 27 marca 2018 r. na wolne stanowisko urzędnicze w Wydziale Geodezji i Kartografii Starostwa Powiatowego w Opolu
  Wyświetleń: 1960
 875. Ogłoszenie Starosty Opolskiego z dnia 14 lutego 2014 r. o konsultacjach społecznych w sprawie projektu Planu zrównoważonego rozwoju publicznego transportu zbiorowego dla Powiatu Opolskiego
  Wyświetleń: 1959
 876. Transport
  Wyświetleń: 1959
 877. XXXII Sesja RPO - 01.06.2006 r. - II kadensja - PROTOKÓŁ
  Wyświetleń: 1959
 878. Informacja o wszczęciu postępowania wodnoprawnego - OŚ.BSz - 6224 -6/09
  Wyświetleń: 1958
 879. Informacja o wszczęciu postępowania wodnoprawnego - OŚ.ZW 6223-7/10
  Wyświetleń: 1958
 880. Informacja o wynikach postępowania rekrutacyjnego z dnia 05.04.2006 r. na stanowisko Dyrektora Domu Dziecka w Chmielowicach.
  Wyświetleń: 1958
 881. Obwieszczenie o wydaniu decyzji - budowa stacji paliw w m. Kąty Opolskie
  Wyświetleń: 1958
 882. Lista kandydatów spełniających wymogi formalne na wolne stanowisko urzędnicze starszy księgowy w Zespole Szkół w Ozimku
  Wyświetleń: 1957
 883. Obwieszczenie o wydaniu decyzji - przebudowa drogi Chmielowice - Osiny
  Wyświetleń: 1957
 884. Ogłoszenie o naborze na stanowisko kasjera
  Wyświetleń: 1957
 885. Ogłoszenie o naborze na wolne stanowisko urzędnicze w Zespole Szkół w Ozimku - Starszy księgowy. Ogłoszenie z dnia 13.04.2010 r.
  Wyświetleń: 1957
 886. Ogłoszenie o naborze z dnia 07 marca 2016 r. na wolne stanowisko urzędnicze - księgowy w Wydziale Finansowo-Budżetowym Starostwa Powiatowego w Opolu
  Wyświetleń: 1957
 887. Informacja o wyniku naboru na stanowisko Podinspektor w Wydziale Geodezji i Kartografii
  Wyświetleń: 1956
 888. XXIV Sesja RPO - 03.09.2009 r. - III kadencja - ZAWIADOMIENIE
  Wyświetleń: 1956
 889. I Sesja RPO - 22.11.2018 r. - VI kadencja - PROTOKÓŁ
  Wyświetleń: 1955
 890. Informacja o zamieszczeniu danych o wpływie wniosku o zatwierdzeniu projektu i wydanie pozwolenia na budowę kanalizacji sanitarnej ciśnieniowej w m. Zakrzów Turawski
  Wyświetleń: 1955
 891. II Sesja RPO - 30.11.2006 r. - III kadencja - ZAWIADOMIENIE
  Wyświetleń: 1954
 892. Informacja o wszczęciu postępowania wodnoprawnego - OŚ.BSz-6223-36/9/08
  Wyświetleń: 1953
 893. VIII Sesja RPO - 18.06.2015 r. - V kadencja - PROTOKÓŁ
  Wyświetleń: 1952
 894. XXXIV Sesja RPO - 06.02.2014 r. - IV kadencji - PROTOKÓŁ
  Wyświetleń: 1952
 895. Informacja o wyniku naboru na stanowisko Kasjer w Wydziale Finansowo-Budżetowym
  Wyświetleń: 1951
 896. Ogłoszenie konkursu na stanowisko dyrektora Zespołu Szkół w Chróścinie
  Wyświetleń: 1951
 897. Obwieszczenie o wydaniu decyzji na rozbudowę fermy drobiu w systemie ściółkowym w Magnuszowicach
  Wyświetleń: 1950
 898. VIII Sesja RPO - 20.06.2011 r. - IV kadencja - ZAWIADOMIENIE
  Wyświetleń: 1950
 899. XXII Sesja RPO - 16.04.2009 r. - III kadencja - ZAWIADOMIENIE
  Wyświetleń: 1950
 900. XXVIII Sesja RPO - 29.12.2005 r. - II kadencja - PROTOKÓŁ
  Wyświetleń: 1950
 901. Obwieszczenie o wpływie wniosku - bazy hotelowo-restauracyjno-szkoleniowej w Sławicach
  Wyświetleń: 1949
 902. Ogłoszenie o naborze na wolne stanowisko - Podinspektor w Wydziale Geodezji i Kartografii - Oddział w Niemodlinie
  Wyświetleń: 1949
 903. Obwieszczenie o wpływie wniosku - budowa stacji paliw płynnych i gazowych w Karczowie
  Wyświetleń: 1948
 904. Informacja o wszczęciu postępowania wodnoprawnego OŚ.6341.110.2015.ZW
  Wyświetleń: 1947
 905. XIV Sesja RPO - 03.12.2015 r. - V kadencja - ZAWIADOMIENIE
  Wyświetleń: 1947
 906. XXXVI Sesja RPO - 30.04.2014 r. - IV kadencja - ZAWIADOMIENIE
  Wyświetleń: 1947
 907. Informacja o wszczęciu postępowania wodnoprawnego - OŚ.ZW 6224-8/09
  Wyświetleń: 1946
 908. Informacja o wszczęciu postępowania wodnoprawnego OŚ.BSz-6223-44/09
  Wyświetleń: 1946
 909. Obwieszczenie o wszczęciu postępowania - budowa drogi bocznej do ul. Dworcowej w Popielów
  Wyświetleń: 1946
 910. Obwieszczenie o wydaniu decyzji - budowa hali prod-magazynowej gm. Dobrzeń Wielki
  Wyświetleń: 1946
 911. Ogłoszenie o naborze z dnia 10 marca 2016 r. na wolne stanowisko urzędnicze specjalisty ds. bezpieczeństwa i higieny pracy Starostwa Powiatowego w Opolu
  Wyświetleń: 1946
 912. Informacja o wszczęciu postępowania OŚ.6341.76.2015.ZW - zbiornik do nawodnień Ligota Prószkowska
  Wyświetleń: 1944
 913. Ogłoszenie o naborze z dnia 08.09.2016 r. na wolne stanowisko urzędnicze - Radca Prawny w wymiarze 1/2 etatu
  Wyświetleń: 1944
 914. Informacja o działanich podejmowanych wobec Starosty przez podmioty wykonujące zawodową działalność lobbingową w 2015 r
  Wyświetleń: 1943
 915. Ogłoszenie o naborze z dnia 8 marca 2017 r. na wolne stanowisko urzędnicze - starszego referenta w Wydziale Komunikacji Starostwa Powiatowego w Opolu
  Wyświetleń: 1942
 916. XVII Sesja RPO - 09.10.2008 r. - III kadencja - ZAWIAODMIENIE
  Wyświetleń: 1942
 917. Ogłoszenie o naborze na wolne kierownicze stanowisko urzędnicze - Przewodniczący Powiatowego Zespołu ds. orzekania o niepełnosprawności
  Wyświetleń: 1941
 918. Ogłoszenie o naborze na wolne stanowisko urzędnicze - główny księgowy w Domu Pomocy Społecznej w Prószkowie
  Wyświetleń: 1941
 919. VIII Sesja RPO - 28.08.2007 r. III kadencja - PROTOKÓŁ
  Wyświetleń: 1941
 920. Adres BIP Zespołu Szkół Specjalnych przy ORDIM w Suchym Borze
  Wyświetleń: 1940
 921. Informacja o wszczęciu postępowania wodnoprawnego - OŚ.ZW 6224-25/08
  Wyświetleń: 1940
 922. Ogłoszenie o naborze na stanowisko Naczelnika w Wydziale Organizacyjnym
  Wyświetleń: 1939
 923. informacja o wszczęciu postępowania wodnoprawnego nr OŚ.BSz-6224-16/09
  Wyświetleń: 1938
 924. Informacja o wynikach naboru na stanowisko - Naczelnik Wydziału Ochrony Środowiska
  Wyświetleń: 1938
 925. Ogłoszenie o naborze z dnia 06 marca 2017 r. na wolne stanowisko urzędnicze - starszego referenta w Powiatowym Zespole do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności w Opolu
  Wyświetleń: 1938
 926. Zasady postępowania przy naborze na wolne stanowiska urzędnicze w Zespole Szkół w Chróścinie
  Wyświetleń: 1937
 927. III Sesja RPO - 21.12.2006 r. - III kadencja - ZAWIADOMIENIE
  Wyświetleń: 1936
 928. Informacja o zamieszczeniu danych o wydaniu decyzji - pozwolenie na budowę - dla przedsięwzięcia: Przebudowa z rozbudową budynku utylizacji na punkt pozyskiwania i przeładunku surowców utylizacyjnych w m. Węgry
  Wyświetleń: 1936
 929. XIV Sesja RPO - 24.04.2008 r. - III kadencja - ZAWIADOMIENIE
  Wyświetleń: 1936
 930. XXII Sesja RPO - 21.04.2005 r. - II kADENCJA - PROTOKÓŁ
  Wyświetleń: 1936
 931. Oobwieszczenie Starosty Opolskiego - OŚ. BSz. 6223 - 3 / 09
  Wyświetleń: 1934
 932. Wydanie wtórnika tablicy rejestracyjnej w związku z jej utratą lub zniszczeniem
  Wyświetleń: 1934
 933. XXXVII Sesja RPO - 05.06.2014 r. - IV kadencja - ZAWIADOMIENIE
  Wyświetleń: 1934
 934. Informacja w sprawie zatwierdzenia projektu budowlanego i udzielenia pozwolenia na budowę sieci kanalizacji sanitarnej dla m. Krzyżowa Dolina. Inwestor: Gmina Ozimek
  Wyświetleń: 1933
 935. Lista kandydatów na wolne stanowisko urzędnicze w Zespole Szkół w Tułowicach - specjalista ds. kadrowych
  Wyświetleń: 1933
 936. Obwieszczenie o wydaniu decyzji - budowa drogi - gm. Turawa
  Wyświetleń: 1933
 937. XV Sesja RPO - 17.12.2015 r. - V kadencja - PROTOKÓŁ
  Wyświetleń: 1933
 938. Obwieszczenie o wydaniu decyzji - budowa drogi bocznej od ul. Dworcowej w Popielowie
  Wyświetleń: 1932
 939. Obwieszczenie o wydaniu decyzji - budowa stacji paliw w Ozimku
  Wyświetleń: 1932
 940. Ogłoszenie o naborze na wolne stanowisko urzędnicze - młodszy referent w Wydziale Geodezji i Kartografii
  Wyświetleń: 1932
 941. Ogłoszenie o naborze na wolne stanowisko urzędnicze - referent w Wydziale Komunikacji
  Wyświetleń: 1932
 942. VI Sesja RPO - 19.04.2007 r. - III kadencja - ZAWIADOMIENIE
  Wyświetleń: 1932
 943. Informacja o wszczęciu postępowania wodnoprawnego - OŚ.6341.70.2013.BS
  Wyświetleń: 1931
 944. Informacja o wszczęciu postępowania wodnoprawnego - OŚ.6341.98.2011.ZW
  Wyświetleń: 1931
 945. Uchwały Regionalnej Izby Obrachunkowej w Opolu dotyczące projektu budżetu Powiatu Opolskiego na 2017 r.
  Wyświetleń: 1931
 946. IV Sesja RPO - 15.02.2007 r. - III kadencja - ZAWIADOMIENIE
  Wyświetleń: 1930
 947. Obwieszczenie o wydaniu decyzji - przebudowa hali magazynowej w Tułowicach przy ul. Porcelitowej
  Wyświetleń: 1930
 948. X Sesja RPO - 06.12.2007 r. - III kadencja - PROTOKÓŁ
  Wyświetleń: 1930
 949. Informacja o wszczęciu postępowania wodnoprawnego - OŚ.6341.97.2014.ZW
  Wyświetleń: 1927
 950. Obwieszczenie o wszczęciu postępowania - budowa drogi gminnej - ulicy Kwiatowej w m. Górki
  Wyświetleń: 1927
 951. Obwieszczenie o wpływie wniosku - Rozbudowa ul. Leśnej w Ozimku
  Wyświetleń: 1926
 952. Informacja o wszczęciu postępowania wodnoprawnego - OŚ.ZW 6224-13/09
  Wyświetleń: 1924
 953. Informacja o wyniku konkursu na stanowisko Dyrektora w Zespole Szkół Specjalnych ORDIM w Suchym Borze
  Wyświetleń: 1923
 954. Obwieszczenie o wpływie wniosku - budowa dróg Osiedlowych ul. Chopina i Reymonta - Niemodlin
  Wyświetleń: 1923
 955. Obwieszczenie o wszczęciu postępowania - budowa drogi od ul. Wolności do Elektrowni w Czarnowąsach
  Wyświetleń: 1923
 956. Zarządzenie Dyrektora Zespołu Szkół w Ozimku w sprawie zasad postępowania przy naborze kandydatów do zatrudnienia na wolne stanowiska urzędnicze w Zespole Szkół w Ozimku w tym na kierownicze stanowiska urzędnicze
  Wyświetleń: 1923
 957. Obwieszczenie o wpływie wniosku - budowa kanalizacji sanitarnej z przyłaczami do budynków - Niemodlin
  Wyświetleń: 1922
 958. Obwieszczenie o wydaniu decyzji - Budowa drogi gminnej w miejscowości Miedziana
  Wyświetleń: 1922
 959. Obwieszczenie o wydaniu decyzji sprawie budowy stacji paliw w Zawadzie
  Wyświetleń: 1922
 960. XXX Sesja RPO - 25.03.2010 r. - III kadencja - ZAWIADOMIENIE
  Wyświetleń: 1920
 961. obwieszczenie Starosty Opolskiego nr OŚ.BSz-6223-46/10
  Wyświetleń: 1919
 962. XV Sesja RPO - 23.02.2012 r. - IV kadencja - ZAAWIADOMIENIE
  Wyświetleń: 1919
 963. XVI Sesja RPO - 28.08.2008 r. - III kadencja - ZAWIADOMIENIE
  Wyświetleń: 1919
 964. Obwieszczenie o wszczęciu postępowania w sprawie rozbudowy i przebudowy oczyszczalni ścieków w Dobrzeniu Wielkim
  Wyświetleń: 1918
 965. Informacja o wszczęciu postępowania wodnoprawnego - OŚ. BSz-6223-67 /08
  Wyświetleń: 1917
 966. Informacja o wszczęciu postępowania wodnoprawnego - OŚ.BSz-6223-62/09
  Wyświetleń: 1917
 967. Informacja o wszczęciu postępowania wodnoprawnego OŚ. BSz - 6223 - 10/09
  Wyświetleń: 1917
 968. Informacja o wyniku naboru na stanowisko inspektora ds organizacyjnych i kadr.
  Wyświetleń: 1917
 969. Ogłoszenie o naborze na stanowisko inspektora w Wydziale Ochrony Środowiska Starostwa Powiatowego w Opolu z dnia 25.08.2009 r.
  Wyświetleń: 1917
 970. XXV Sesja RPO - 22.09.2005 r. - II kadencja - PROTOKÓŁ
  Wyświetleń: 1915
 971. Informacja o wynikach naboru na stanowisko podinspektora ds. pozyskiwania środków zewnętrznych Starostwa Powiatowego w Opolu
  Wyświetleń: 1914
 972. XXXIV Nadzwyczajna Sesja RPO - 03.08.2006 r. - II kadencja - ZAWIADOMIENIE
  Wyświetleń: 1914
 973. Informacja o wynikach naboru na wolne stanowisko urzędnicze - Podnspektor w Wydziale Organizacyjnym Starostwa Powiatowego w Opolu
  Wyświetleń: 1913
 974. XXVIII Sesja RPO - 25.06.2013 r. - IV kadencja - ZAWIADOMIENIE
  Wyświetleń: 1913
 975. Informacja o wszczęciu postępowania wodnoprawnego - OŚ.ZW 6223-41/10
  Wyświetleń: 1912
 976. Ogłoszenie Dyrektora Zarządu Dróg Powiatowych w Opolu o II naborze na wolne stanowisko urzędnicze - Referent ds. utrzymania dróg z dnia 16.07.2007 r.
  Wyświetleń: 1912
 977. Ogłoszenie o naborze na wolne stanowisko urzędnicze - Referent w Sekcji Utrzymania Dróg i Mostów w Zarządzie Dróg Powiatowych - z dn. 13.05.2009
  Wyświetleń: 1912
 978. XXIX Sesja RPO - 01.08.2013 r. - IV kadencja - ZAWIADOMIENIE
  Wyświetleń: 1912
 979. Obwieszczenie o wszczęciu postępowania - budowa odinka dr. gminnej ul. Zawadzka w Kepie
  Wyświetleń: 1911
 980. V Sesja RPO - 31.03.2011 r. - IV kadencja - ZAWIADOMIENIE
  Wyświetleń: 1911
 981. Informacja o wszczęciu postępowania wodnoprawnego - OŚ.ZW 6223-40/09
  Wyświetleń: 1909
 982. Obwieszczenie o wpływie wniosku - Odwodnienie Centrum handlowe Turawa - gm. Turawa
  Wyświetleń: 1909
 983. Obwieszczenie o wszczęciu postepowania w sprawie decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej polegającej na rozbudowie dróg gminnych ul. Cebuli i ul. Piaskowej w Chróścicach
  Wyświetleń: 1909
 984. Obwieszczenie o wszczęciu postępowania - budowa drogi gminnej ulicy Reja w Dobrzeniu Wielkim
  Wyświetleń: 1909
 985. Informacja o wsczęciu postępowania wodnoprawnego nr OŚ.6341.77.2011.BS
  Wyświetleń: 1908
 986. Informacja o wszczęciu postępowania wodnoprawnego - OŚ.ZW 6224-26/09
  Wyświetleń: 1908
 987. Ogłoszenie o naborze na wolne stanowisko urzędnicze - Podinspektor w Wydziale Organizacyjnym Starostwa Powiatowego w Opolu
  Wyświetleń: 1908
 988. Zasady postępowania przy naborze na wolne stanowiska urzędnicze w Domu Dziecka im.J.Korczaka w Tarnowie Op.
  Wyświetleń: 1908
 989. Informacja o wszczęciu postępowania wodnoprawnego - OŚ.ZW 6224-14/09
  Wyświetleń: 1907
 990. Obwieszczenie o wydaniu decyzji - Magistralna siec wodociągowa Rędów-Turawa Marszałki
  Wyświetleń: 1907
 991. Ogłoszenie o naborze na wolne stanowisko - Podinspektor w Wydziale Budownictwa
  Wyświetleń: 1907
 992. Informacja o wynikach naboru na stanowisko Inspektor w Wydziale Budownictwa
  Wyświetleń: 1906
 993. Informacja o zamieszczeniu danych o wydaniu decyzji o pozwoleniu na budowę kanalizacji sanitarnej w m. Boguszyce i Źlinice
  Wyświetleń: 1906
 994. Zawiadomienie dot. zmiany pozwolenia zintegrowanego dla instalacji do produkcji szkła opakowaniowego - Warta Glass Jedlice S.A.
  Wyświetleń: 1906
 995. Obwieszczenie Starosty Opolskiego - Zawiadomienie o wszczęciu postępowania - nr OŚ.BSz.6223-14/09
  Wyświetleń: 1905
 996. Ogłoszenie o naborze na wolne stanowisko urzędnicze - podinspektor w Wydziale Administracyjno-Gospodarczym
  Wyświetleń: 1905
 997. XI Sesja RPO - 20.12.2007 r. - III kadencja - ZAWIADOMIENIE
  Wyświetleń: 1905
 998. Obwieszczenie o wpływie wniosku - zabudowa lini tech. przygotowania i lakierowania profili aluminiowych w Tułowicach
  Wyświetleń: 1903
 999. Roczny program współpracy Powiatu Opolskiego z organizacjami pozarządowymi na rok 2016
  Wyświetleń: 1903
 1000. XXX Sesja RPO - 30.03.2006 r. - II kadencja - ZAWIADOMIENIE
  Wyświetleń: 1903
 1001. Informacja o wszczęciu postępowania wodnoprawnego - OŚ.6341.47.2014.BS
  Wyświetleń: 1902
 1002. Informacja o wszczęciu postępowania wodnoprawnego OŚ.6341.62.2015.ZW - przepust pod zjazdem Michałówek
  Wyświetleń: 1902
 1003. Ogłoszenie o konkursie na stanowisko dyrektora Zespołu Szkół Specjalnych w Suchym Borze.
  Wyświetleń: 1902
 1004. informacja o wszczęciu postępowania wodnoprawnego nr OŚ.BSz-6224-10/09
  Wyświetleń: 1901
 1005. Informacja o wyniku naboru na wolne stanowisko urzędnicze - referent w Wydziale Oświaty, Kultury i Sportu.
  Wyświetleń: 1901
 1006. Informacja o zamieszczeniu danych o wydaniu decyzji o pozwoleniu na budowę dróg gminnych, ulic: Szkolnej, Polnej i Piaskowej w m. Nowe Siołkowice - Urząd Gminy Popielów
  Wyświetleń: 1901
 1007. Obwieszczenie o wszczęciu postępowania - Budowa kanalizacji sanitarnej gm. Popielów
  Wyświetleń: 1901
 1008. Ośrodki Szkolenia Kierowców
  Wyświetleń: 1901
 1009. XI Sesja RPO - 20.08.2015 r. - V kadencja - PROTOKÓŁ
  Wyświetleń: 1901
 1010. Obwieszczenie o wpływie wniosku - budowa drogi - gm. Turawa
  Wyświetleń: 1900
 1011. XVII Sesja RPO - 26.04.2012 r. - IV kadencja - ZAWIADOMIENIE
  Wyświetleń: 1900
 1012. XXXV Sesja RPO - 21.12.2017 r. - V kadencja - PROTOKÓŁ
  Wyświetleń: 1899
 1013. Informacja o wyniku naboru na stanowisko Referent w Wydziale Budownictwa
  Wyświetleń: 1898
 1014. Ogłoszenie o naborze na wolne stanowisko urzędnicze - inspektor w Wydziale Budownictwa - z dnia 13.03.2012 r.
  Wyświetleń: 1898
 1015. Lista kandydatów na wolne stanowisko urzędnicze w ZS w Chróścinie - starszy referent
  Wyświetleń: 1897
 1016. Obwieszczenie o wydaniu decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej polegającej na rozbudowie odcinka drogi gminnej ul. Dworcowej w Dobrzeniu Wielkim
  Wyświetleń: 1897
 1017. V Sesja RPO - 22.03.2007 r. - III kadencja - ZAWIADOMIENIE
  Wyświetleń: 1897
 1018. Informacja o wsczęciu postępowania wodnoprawnego nr OŚ.6341.56.2011.BS
  Wyświetleń: 1896
 1019. Informacja o wszczęciu postępowania wodnoprawnego OŚ.6341.78.2015.ZW - przepust Ciepielowice
  Wyświetleń: 1896
 1020. Informacja o wynikach postępowania rekrutacyjnego zgodnie z II naborem z dnia 23.03.2006 r. na stanowisko Dyrektora Domu Dziecka w Turawie
  Wyświetleń: 1896
 1021. Obwieszczenie o wpływie wniosku - budowa stacji paliw w Ozimku
  Wyświetleń: 1896
 1022. Obwieszczenie Starosty Opolskiego - OŚ.6228.1.2011.UKK
  Wyświetleń: 1896
 1023. XXI Sesja RPO - 31.03.2005 r. - II kadencja - PROTOKÓŁ
  Wyświetleń: 1896
 1024. Informacja o wszczęciu postępowania wodnoprawnego - OŚ.6341.48.2011.ZW
  Wyświetleń: 1895
 1025. Obwieszczenie o wydaniu decyzji - Budowa drogi gminnej ul. Skośnej w m. Zawada
  Wyświetleń: 1895
 1026. Ogłoszenie o naborze na wolne stanowisko urzędnicze - referent w Wydziale Oświaty, Kultury i Sportu.
  Wyświetleń: 1895
 1027. Ogłoszenie o naborze na wolne stanowisko podinspektora w ZOZGiK z dnia 27.01.2010 r.
  Wyświetleń: 1894
 1028. Raport o stanie Powiatu Opolskiego
  Wyświetleń: 1894
 1029. Informacja o wszczęciu postępowania wodnoprawnego - OŚ.6341.57.2011.ZW
  Wyświetleń: 1893
 1030. Obwieszczenie o wszczeciu postępowania w sprawie wydania decyzji w sprawie realizacji inwestycji drogowej polegającej na rozbudowie drogi publicznej nr 104860 ul. Polnej w miejscowości Winów
  Wyświetleń: 1893
 1031. XXXV Sesja RPO - 14.09.2006 r. - II kadencja - PROTOKÓŁ
  Wyświetleń: 1893
 1032. Informacja o wszczęciu postępowania wodnoprawnego - OŚ.6341.114.2013.ZW
  Wyświetleń: 1892
 1033. VII Sesja RPO - 23.04.2015 r. - V kadencja - ZAWIADOMIENIE
  Wyświetleń: 1892
 1034. Ogłoszenie o naborze na wolne stanowisko urzędnicze - inspektor w Wydziale Budownictwa
  Wyświetleń: 1891
 1035. V Sesja RPO - 26.02.2015 r. - V kadencja - ZAWIADOMIENIE
  Wyświetleń: 1891
 1036. Informacja o wynikach naboru na wolne stanowisko urzędnicze - Członek Powiatowego Zespołu do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności
  Wyświetleń: 1890
 1037. Informacja o wszczęciu postępowania wodnoprawnego - OŚ.ZW 6224-1/09
  Wyświetleń: 1889
 1038. Ogłoszenie o naborze na wolne kierownicze stanowisko urzędnicze - Naczelnik Wydziału Ochrony Środowiska z dnia 16.01.2007
  Wyświetleń: 1889
 1039. Informacja o wszczęciu postępowania wodnoprawnego - OŚ.6341.22.2015.ZW - staw retencyjny Tłustoręby
  Wyświetleń: 1888
 1040. Informacja o wszczęciu postępowania wodnoprawnego - OŚ.6341.45.2014.ZW
  Wyświetleń: 1888
 1041. Obwieszczenie o wszczęciu postępowania - budowa drogi gminnej w m. Nakło
  Wyświetleń: 1888
 1042. Sprawozdanie Zarządu Powiatu Opolskiego z realizacji Wieloletniego Programu Współpracy Powiatu Opolskiego z Organizacjami Pozarządowymi oraz Podmiotami Prowadzącymi Działalność Pożytku Publicznego na rok 2016
  Wyświetleń: 1888
 1043. VII Nadzwyczajna Sesja RPO - 10.06.2011 r. - IV kadencja - ZAWIADOMIENIE
  Wyświetleń: 1888
 1044. Informacja o wszczęciu postępowania wodnoprawnego - OŚ.6341.46.2012.ZW
  Wyświetleń: 1887
 1045. Obwieszczenie Starosty Opolskiego - OŚ.6341.64.2012.ZW
  Wyświetleń: 1887
 1046. Informacja o wynikach naboru na stanowisko - Naczelnik Wydziału Organizacyjnego
  Wyświetleń: 1886
 1047. Ogłoszenie o naborze z dnia 2 sierpnia 2018 r. na wolne stanowiska urzędnicze w Wydziale Komunikacji Starostwa Powiatowego w Opolu
  Wyświetleń: 1886
 1048. Obwieszczenie o wpływie wniosku - rozbudowa trzech budynków indyczników w m. Młodnik
  Wyświetleń: 1885
 1049. Obwieszczenie o wszczęciu postępowania - Budowa drogi gminnej w m. Węgry
  Wyświetleń: 1885
 1050. Informacja o wszczęciu postępowania wodnoprawnego - OŚ.ZW 6223-105/10
  Wyświetleń: 1884
 1051. Informacja o wszczęciu postępowania wodnoprawnego - OŚ.ZW 6223-39/09
  Wyświetleń: 1884
 1052. Obwieszczenie o wszczęciu postępowania - Budowa drogi gminnej w m. Węgry
  Wyświetleń: 1884
 1053. Ogłoszenie o naborze na stanowisko inspektora.
  Wyświetleń: 1884
 1054. XXIII Sesja RPO - 25.06.2009 r. - III kadencja - ZAWIADOMIENIE
  Wyświetleń: 1884
 1055. Informacja o wynikach naboru - specjalista ds.płac - Zarząd Dróg Powiatowych w Opolu - ogłoszenie z dn.02.10.2008 r.
  Wyświetleń: 1883
 1056. Obwieszczenie o wpływie wniosku - budowa kanalizacji - gm. Popielów
  Wyświetleń: 1883
 1057. Ogłaszenie o naborze na wolne stanowisko urzędnicze - Kierownik Powiatowego Ośrodka Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej w Wydziale Geodezji i Kartografii Starostwa Powiatowego w Opolu
  Wyświetleń: 1883
 1058. Informacja o wszczęciu postępowania wodnoprawnego - OŚ.BSz-6223-5/10
  Wyświetleń: 1882
 1059. Informacja o wszczęciu postępowania wodnoprawnego - OŚ.BSz-6223-93/10
  Wyświetleń: 1882
 1060. Lista kandydatów spełniajacych wymogi formalne na stanowisko specjalista ds. utrzymania mostów - ogłoszenie z dn. 06.11.2008 r.
  Wyświetleń: 1882
 1061. Lista kandydatów spełniajacych wymogi formalne na wolne stanowisko urzędnicze - podinspektor w Zakładzie Obsługi Zasobu Geodezyjnego i Kartograficznego przy Starostwie Powiatowym w Opolu - ogłoszenie z dnia 23.09.2008 r.
  Wyświetleń: 1882
 1062. Usługa ochrony budynków i mienia, stanowiących własność Skarbu Państwa, w zespole dworsko – parkowym w Karczowie
  Wyświetleń: 1882
 1063. Informacja o wszczęciu postępowania wodnoprawnego - OŚ.6341.25.2014.BS
  Wyświetleń: 1881
 1064. Tarnów Opolski - Informacje o instalacjach wytwarzających pola elektromagnetyczne objętych obowiązkiem zgłoszenia
  Wyświetleń: 1881
 1065. XXX Sesja RPO - 30.03.2006 r. - II kadencja - PROTOKÓŁ
  Wyświetleń: 1881
 1066. Informacja o wynikach naboru na wolne stanowisko - księgowa w Domu Pomocy Społecznej w Prószkowie
  Wyświetleń: 1880
 1067. Obwieszczenie Starosty Opolskiego - OŚ.6341.130.2012.ZW
  Wyświetleń: 1880
 1068. Obwieszczenie o wydaniu decyzji na budowę fermy drobiu w Jaczowicach
  Wyświetleń: 1879
 1069. Ogłoszenie o wynikach naboru na wolne stanowisko urzędnicze - Radca Prawny w wymiarze 1/2 etatu
  Wyświetleń: 1879
 1070. XVIII Sesja RPO - 14.04.2016 r. - V kadencja - ZAWIADOMIENIE
  Wyświetleń: 1879
 1071. I Sesja RPO - 28.11.2014 r. - V kadencja - ZAWIADOMIENIE
  Wyświetleń: 1878
 1072. Informacja o wynikach naboru na kierownicze stanowisko urzędnicze Dyrektora Domu Dziecka w Chmielowicach
  Wyświetleń: 1878
 1073. Informacja o zamieszczeniu danych o wydaniu decyzji o pozwoleniu na budowę kanalizacji sanitarnej ciśnieniowej w m. Bierdzany - Urząd Gminy Turawa
  Wyświetleń: 1878
 1074. Kwartalna informacja o udzielonych umorzeniach niepodatkowych należności budżetowych o charakterze publiczno-prawnym w szczególności dochody budżetu państwa i budżetu Powiatu za II kwartał 2016 r.
  Wyświetleń: 1878
 1075. Obwieszczenie o wydaniu decyzji - przebudowa dróg ul. Dworcowa i Wolności w Popielowie
  Wyświetleń: 1878
 1076. Ogłoszenie o naborze na wolne stanowisko urzędnicze - Podinspektor w Wydziale Geodezji i Kartografii Starostwa Powiatowego w Opolu
  Wyświetleń: 1878
 1077. Informacja o wszczęciu postępowania wodnoprawnego OŚ.ZW 6224-4/09
  Wyświetleń: 1877
 1078. Niemodlin - Informacje o instalacjach wytwarzających pola elektromagnetyczne objętych obowiązkiem zgłoszenia
  Wyświetleń: 1877
 1079. Ogłoszenie I przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości gruntowej niezabudowanej w m. Szydłów Dz. nr 249/1.
  Wyświetleń: 1877
 1080. III Sesja RPO - 29.12.2010 r. - IV kadencja - PROTOKÓŁ
  Wyświetleń: 1876
 1081. Informacja o wyniku naboru na stanowisko Dyrektora Zespołu Szkół Specjalnych przy Ośrodku Rehabilitacji w Suchym Borze
  Wyświetleń: 1876
 1082. Obwieszczenie o wpływie wniosku - Rozbudowa ujecia i stacji uzdatniania wody Kadłub Turawski
  Wyświetleń: 1876
 1083. Ogłoszenie o naborze z dnia 19.12.2016 r. na wolne stanowisko urzędnicze - podinspektora w Powiatowym Zespole do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności w Opolu
  Wyświetleń: 1876
 1084. Uchwały Regionalnej Izby Obrachunkowej w Opolu dotyczące budżetu Powiatu Opolskiego na 2014 rok
  Wyświetleń: 1876
 1085. Informacja o wszczęciu postępowania wodnoprawnego - OŚ.6341.132.2014.BS
  Wyświetleń: 1875
 1086. XXI Sesja RPO - 19.03.2009 r. - III kadencja - ZAWIADOMIENIE
  Wyświetleń: 1875
 1087. XXIII Sesja RPO - 20.12.2012 r. - IV kadencja - ZAWIADOMIENIE
  Wyświetleń: 1875
 1088. Informacja o wszczęciu postępowania wodnoprawnego - OŚ.6341.88.2014.BS
  Wyświetleń: 1874
 1089. Informacja o wszczęciu postępowania wodnoprawnego OŚ.6341.34.2017.BS - odwodnienie straży pożarnej w Jaśkowicach
  Wyświetleń: 1874
 1090. Informacja o zamieszczoniu danych o wpływie wniosku o zatwierdzeniu projektu i wydanie pozwolenia na budowę - Inwestor : PGE Elektrownia Opole S.A. Brzezie k/Opola
  Wyświetleń: 1874
 1091. Informacja o wszczęciu postępowania OŚ.6341.139.2015.BS- odwodnienie m.BOGUSZYCE
  Wyświetleń: 1873
 1092. VII Sesja RPO - 23.04.2015 r. - V kadencja - PROTOKÓŁ
  Wyświetleń: 1873
 1093. XII Sesja RPO - 03.09.2015 r. - V kadencja - PROTOKÓŁ
  Wyświetleń: 1873
 1094. Informacja o wszczęciu postępowania OŚ.6341.102.2017.BS - dot. myjni na stacji paliw ORLEN w Zawadzie
  Wyświetleń: 1872
 1095. Lista kandydatów spełniających wymogi formalne na wolne stanowisko urzędnicze - kierownika zespołu w Domu Pomocy Społecznej w Prószkowie - ogłoszenie z dnia 11.03.2009 r.
  Wyświetleń: 1872
 1096. Informacja o wszczęciu postępowania wodnoprawnego - OŚ.6341.45.2015.BS - odwodnienie dróg w Krzyżowej Dolinie, gm.Ozimek
  Wyświetleń: 1871
 1097. Informacja o wszczęciu postępowania wodnoprawnego OŚ.6341.66.2015.ZW - zarurowanie rowu R-C-16 Dobrzeń Wielki
  Wyświetleń: 1871
 1098. Informacja o wynikach naboru na stanowisko - Referent w Sekcji Utrzymania Dróg i Mostów w Zarządzie Dróg Powiatowych w Opolu - ogłoszenie z dn.13.05.2009 r.
  Wyświetleń: 1871
 1099. Ogłoszenie o naborze na wolne stanowisko urzędnicze - główny księgowy w Domu Dziecka w Chmielowicach z dnia 24.04.2007
  Wyświetleń: 1871
 1100. Informacja o wynikach naboru na wolne stanowisko urzędnicze - Inspektor w Wydziale Geodezji i Kartografii Starostwa Powiatowego w Opolu
  Wyświetleń: 1870
 1101. XXVIII Sesja RPO - 21.12.2009 r. - III kadencja - ZAWIADOMIENIE
  Wyświetleń: 1870
 1102. Ogłoszenie o konkursie na stanowisko Dyrektora Zespołu Szkół Specjalnych przy Ośrodku Rehabilitacji Leczniczej w Suchym Borze
  Wyświetleń: 1869
 1103. Obwieszczenie o wszczęciu postepowania w sprawie decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej polegającej na rozbudowie drogi publicznej nr 104860 ul. Polnej w miejscowości Winów
  Wyświetleń: 1868
 1104. Informacja o wszczęciu postępowania wodnoprawnego - OŚ.6341.23.2015.ZW - staw Chróścice
  Wyświetleń: 1867
 1105. Informacja o wszczęciu postępowania wodnoprawnego - OŚ.ZW 6224-11/09
  Wyświetleń: 1867
 1106. Informacja o wszczęciu postępowania wodnoprawnego OŚ.BSz-6224-23/09
  Wyświetleń: 1867
 1107. Informacja o wyniku naboru na wolne stanowisko urzędnicze - podinspektor w Wydziale Administracyjno-Gospodarczym
  Wyświetleń: 1867
 1108. XXV Sesja RPO - 28.09.2009 r. - III kadencja - ZAWIADOMIENIE
  Wyświetleń: 1867
 1109. Informacja o wynikach naboru na 2 wolne stanowiska urzędnicze - młodszy referent w Wydziale Komunikacji - ogłoszenie z dn. 23.07.2007 r.
  Wyświetleń: 1865
 1110. Ogłoszenie o naborze na wolne stanowisko urzędnicze - Inspektora w Wydziale Budownictwa Starostwa Powiatowego w Opolu
  Wyświetleń: 1864
 1111. Ogłoszenie Zarządu Powiatu Opolskiego w sprawie konsultacji dot. Powiatowego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie na lata 2015-2020 i Powiatowego Programu Profilaktycznego w Zakresie Promowania i Wdrażania Prawidłowych Metod Wychowawczych
  Wyświetleń: 1864
 1112. Sprostowanie do ogłoszenia z dnia 19 kwietnia 2016 r. o naborze na wolne stanowisko urzędnicze - Inspektor w Wydziale Geodezji i Kartografii Starostwa Powiatowego w Opolu
  Wyświetleń: 1864
 1113. XVIII Sesja RPO - 20.11.2008 r. - III kadencja - ZAWIADOMIENIE
  Wyświetleń: 1864
 1114. Informacja o wszczęciu postępowania wodnoprawnego - OŚ.BSz-6223-59/09
  Wyświetleń: 1863
 1115. Informacja o wynikach konkursu na stanowisko dyrektora Zespołu Szków w Tułowicach
  Wyświetleń: 1863
 1116. Obwieszczenie o wydaniu decyzji na realizacje inwestycji drogowej - budowa drogi gminnej w miejscowości Węgry
  Wyświetleń: 1863
 1117. Obwieszczenie Wojewody Opolskiego o możliwości przeglądania akt sprawy w postępowaniu o ustalenie i wypłatę odszkodowania za nabytą z mocy prawa przez Skarb Państwa nieruchomość przeznaczoną na rozbudowę drogi -dz. 471/38 obr. Lędziny, gmina Chrząstowice
  Wyświetleń: 1863
 1118. XXXVI Sesja RPO - 30.04.2014 r. - IV kadencji - PROTOKÓŁ
  Wyświetleń: 1863
 1119. Informacja o wszczęciu postępowania wodnoprawnego - OŚ.6341.46.2014.BS
  Wyświetleń: 1862
 1120. Informacja o wszczęciu postępowania wodnoprawnego - OŚ.6341.66.2013.BS
  Wyświetleń: 1862
 1121. Informacja o wyniku naboru na stanowisko Podinspektor w Wydziale Geodezji i Kartografii
  Wyświetleń: 1862
 1122. Ogłoszenie o naborze na wolne stanowisko urzędnicze - inspektora ds. BHP 1/4 etatu w Domu Pomocy Społecznej w Prószkowie z dnia 07.10.2008 r.
  Wyświetleń: 1862
 1123. Informacja o wszczęciu postępowania - OŚ.BSz-6223-50/10
  Wyświetleń: 1861
 1124. Informacja o wszczęciu postępowania wodnoprawnego - OŚ.6341.94.2014.BS
  Wyświetleń: 1861
 1125. Informacja o wszczęciu postępowania wodnoprawnego - OŚ.BSz-6223-20/09
  Wyświetleń: 1861
 1126. Informacja o wynikach naboru z dnia 07 marca 2016 r. na wolne stanowisko urzędnicze - księgowy w Wydziale Finansowo-Budżetowym Starostwa Powiatowego w Opolu
  Wyświetleń: 1861
 1127. Rejestracja pojazdu sprowadzonego z zagranicy
  Wyświetleń: 1861
 1128. Obwieszczenie o wszczeciu posteowania w sprawie zmiany sposobu użytkowania obiektu inwentarskiego z owczarni na kurnik
  Wyświetleń: 1860
 1129. Informacja o wszczęciu postępowania wodnoprawnego OŚ.6341.127.2015.ZW - przepust ul. Łąkowa Kępa
  Wyświetleń: 1859
 1130. Obwieszczenie o wszczęciu postępowania - przełozenie trasy odcinka drogi powiatowej w Turawie ul. Świerkowa
  Wyświetleń: 1859
 1131. Obwieszczenie Starosty Opolskiego - OŚ.6228.1.2011.UKK
  Wyświetleń: 1859
 1132. Ogłoszenie o naborze na wolne stanowisko urządnicze - Podinspektora w Wydziale Budownictwa Starostwa Powiatowego w Opolu
  Wyświetleń: 1859
 1133. Informacja o wynikach naboru na wolne stanowisko urzędnicze - Główna Księgowa w Domu Dziecka w Chmielowicach - ogłoszenie z dnia 08.08.2007
  Wyświetleń: 1858
 1134. Informacja o zamieszczeniu danych o wpływie wniosku o zatwierdzeniu projektu i wydanie pozwolenia na budowę kanalizacji sanitarnej ciśnieniowej - z wyłączeniem przejść rurociągów kanalizacyjnych ciśnieniowych pod drogą wojewódzką Nr 463 i krajowa Nr 45
  Wyświetleń: 1858
 1135. Informacja o wszczęciu postępowania wodnoprawnego - OŚ.6341.98.2012.BS
  Wyświetleń: 1857
 1136. Obwieszczenie Wojewody Opolskiego o wydaniu decyzji ustalającej wysokość odszkodowania za nabytą z mocy prawa na rzecz Skarbu Państwa nieruchomość przeznaczoną na rozbudowę drogi krajowej nr 46 odcinek Lędziny - Dębska Kuźnia (IN.IV.7570.152.2012.MN)
  Wyświetleń: 1857
 1137. Ogłoszenie o naborze na wolne stanowisko urzędnicze - Podinspektor w Wydziale Organizacyjnym Starostwa Powiatowego w Opolu
  Wyświetleń: 1857
 1138. Informacja o wszczęciu postępowania wodnoprawnego - OŚ.6341.70.2011.ZW
  Wyświetleń: 1856
 1139. Informacja o wszczęciu postępowania wodnoprawnego - OŚ.BSz-6223-4/09
  Wyświetleń: 1856
 1140. Informacja o zamieszczeniu danych o wydaniu decyzji o pozwoleniu na budowę kanalizacji sanitarnej ciśnieniowej w m. Ligota Turawska - Urząd Gminy Turawa
  Wyświetleń: 1856
 1141. Murów - Informacje o instalacjach wytwarzających pola elektromagnetyczne objętych obowiązkiem zgłoszenia
  Wyświetleń: 1856
 1142. Obwieszczenie o wszczęciu postępowania - Odbudowa drogi powiatowej 1184 w m. Gracze
  Wyświetleń: 1856
 1143. Obwieszczenie o wszczęciu postępowania - przebudowa odcinka drogi powiatowej nr 1763 na odcinku Chmielowice ? Osiny
  Wyświetleń: 1856
 1144. Obwieszczenie Starosty Opolskiego - OŚ.6341.44.2012.ZW
  Wyświetleń: 1856
 1145. Ogłoszenie Zarządu Powiatu Opolskiego z dn. 13 września 2016 r. w spr. projektu „Rocznego programu współpracy Powiatu Opolskiego z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o dział. pp. i o wolontariacie na rok 2017”
  Wyświetleń: 1856
 1146. Informacja o wszczęciu postępowania wodnoprawnego - OŚ.6341.127.2012.ZW
  Wyświetleń: 1855
 1147. Obwieszczenie o wszczęciu postanowienia w sprawie wydania decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej polegającej na rozbudowie drogi gminnej publicznej ul. Św. Rocha w Dobrzeniu Wielkim
  Wyświetleń: 1855
 1148. Obwieszczenie o wszczęciu postępowania - Budowa stacji paliw w Tułowicach przy ul. Porcelitowej
  Wyświetleń: 1855
 1149. XVII Sesja RPO - 07.03.2016 r. - V kadencja - ZAWIADOMIENIE
  Wyświetleń: 1855
 1150. Informacja o wszczęciu postępowania wodnoprawnego - OŚ.6341.86.2011.ZW
  Wyświetleń: 1854
 1151. Informacja o wynikach naboru na wolne stanowisko urzędnicze - referent w Wydziale Komunikacji
  Wyświetleń: 1854
 1152. Informacja o wszczęciu postępowania wodnoprawnego OŚ.6341.60.2016.ZW - przepust ul. Opolska Kotórz Mały
  Wyświetleń: 1853
 1153. Informacja o wszczęciu postępowania wodnoprawnego OŚ.6341.60.2015.ZW - przepust pod zjazdem z ul. Łąkowej w Kępie
  Wyświetleń: 1852
 1154. Informacja o wyniku naboru na wolne stanowisko urzędnicze - księgowy w Wydziale Finansowo - Budżetowym
  Wyświetleń: 1852
 1155. Obwieszczenie Starosty Opolskiego OŚ.6341.30. 2011.ZW
  Wyświetleń: 1852
 1156. Ogłoszenie o naborze na wolne stanowisko urzędnicze - Członek Powiatowego Zespołu ds. Orzekania o Niepełnosprawności
  Wyświetleń: 1852
 1157. XI Sesja RPO - 20.08.2015 r. - V kadencja - ZAWIADOMIENIE
  Wyświetleń: 1852
 1158. Informacja o wszczęciu postępowania wodnoprawnego - OŚ.ZW 6223-107/10
  Wyświetleń: 1851
 1159. Obwieszczenie o wydaniu decyzji - budowa 3 indyczników w m. Młodnik
  Wyświetleń: 1851
 1160. Informacja o wynikach naboru na kierownicze stanowisko urzędnicze - naczelnik Wydziału Administracyjno-Gospodarczego
  Wyświetleń: 1850
 1161. Obwieszczenie Starosty Opolskiego - OŚ. 6341. 50. 2011. BS
  Wyświetleń: 1850
 1162. Informacja o wszczęciu postępowania wodnoprawnego - OŚ.6341.92.2014.BS
  Wyświetleń: 1849
 1163. Informacja o wszczęciu postępowania wodnoprawnego - OŚ.6341.94.2011.ZW
  Wyświetleń: 1849
 1164. Informacja o wszczęciu postępowania wodnoprawnego - OŚ.ZW 6223-53/10
  Wyświetleń: 1849
 1165. Modernizacja ewidencji gruntów i budynków, modernizacja i założenie szczegółowej osnowy geodezyjnej oraz informatyzacja, integracja i harmonizacja baz danych GESUT i BDOT500 - gmina Chrząstowice
  Wyświetleń: 1849
 1166. Informacja o zamieszczeniu danych o wydaniu decyzji o pozwoleniu na budowę kanalizacji sanitarnej ciśnieniowej w m. Kadłub Turawski - Urząd Gminy Turawa
  Wyświetleń: 1848
 1167. Informacja o wszczęciu postępowania wodnoprawnego - OŚ.6341.10. 1. 2013.BS
  Wyświetleń: 1847
 1168. Obwieszczenia o wydaniu decyzji - budowa warsztatu samochodowego z ifrastrukturą w Grodźcu
  Wyświetleń: 1847
 1169. Obwieszczenie o wydaniu decyzji na realizacje inwestycji drogowej - budowa drogi gminnej publicznej w Świerklach
  Wyświetleń: 1847
 1170. Obwieszczenie Wojewody Opolskiego o wydaniu decyzji ustalającej wysokość odszkodowania za nabytą z mocy prawa na rzecz Skarbu Państwa nieruchomość przeznaczoną na rozbudowę drogi krajowej nr 46 odcinek Lędziny - Dębska Kuźnia (IN.IV.7570.148.2012.MN)
  Wyświetleń: 1847
 1171. XXXIV Sesja RPO - 15.10.2010 r. - III kadencja - ZAWIADOMIENIE
  Wyświetleń: 1847
 1172. Informacja o wszczęciu postępowania wodnoprawnego - OŚ.6341.73.2014.ZW
  Wyświetleń: 1846
 1173. XXII Sesja RPO - 29.11.2012 r. - IV kadencja - ZAWIADOMIENIE
  Wyświetleń: 1845
 1174. Informacja o wszczęciu postępowania wodnoprawnego - OŚ.6341.19.2012.ZW
  Wyświetleń: 1844
 1175. Informacja o wszczęciu postępowania wodnoprawnego - OŚ.6341.36.2014.BS
  Wyświetleń: 1844
 1176. Obwieszczenie o wpływie wniosku - budowa stacji paliw w Dobrzeniu Wielkim
  Wyświetleń: 1844
 1177. Informacja o wszczęciu postępowania wodnoprawnego - OŚ.BSz-6223-69/09
  Wyświetleń: 1843
 1178. Informacja o wszczęciu postępowania wodnoprawnego - OŚ.BSz-6223-69/10
  Wyświetleń: 1843
 1179. Informacja o wszczęciu postępowania wodnoprawnego nr OŚ.6341.19.2011.BS
  Wyświetleń: 1843
 1180. Informacja o wszczęciu postępowania wodnoprawnego OŚ.6341.80.2015.ZW - przepust DW 435 ul. Niemodlińska Chróścina
  Wyświetleń: 1843
 1181. XXIV Sesja RPO - 19.02.2013 r. - IV kadencja - PROTOKÓŁ
  Wyświetleń: 1843
 1182. Informacja o wynikach naboru na wolne stanowisko urzędnicze - Inspektora w Wydziale Budownictwa Starostwa Powiatowego w Opolu
  Wyświetleń: 1842
 1183. Obwieszczenie o wydaniu decyzji - Budowa drogi gminnej w m. Węgry
  Wyświetleń: 1842
 1184. XIII Sesja RPO - 06.11.2015 r. - V kadencja - PROTOKÓŁ
  Wyświetleń: 1842
 1185. Informacja o wszczęciu postępowania wodnoprawnego - OŚ.6341.102.2014.BS
  Wyświetleń: 1841
 1186. Informacja o wynikach naboru na stanowisko urzędnicze - referent w Wydziale Oświaty, Kultury i Sportu - ogłoszenie o naborzez z dn. 27.04.2012 r.
  Wyświetleń: 1841
 1187. Obwieszczenie Starost Opolskiego - OŚ.6228.1.2011.UKK
  Wyświetleń: 1841
 1188. Ogłoszenie Ministra Infrastruktury i Rozwoju dotyczące Strategii Rozwoju Transportu do 2020r.
  Wyświetleń: 1841
 1189. Ogłoszenie o naborze Dyrektora Zespołu Szkół w Tułowicach na wolne stanowisko urzędnicze - Specjalista do spraw kadrowych
  Wyświetleń: 1841
 1190. XXXII Sesja RPO - 24.06.2010 r. - III kadencja - ZAWIADOMIENIE
  Wyświetleń: 1841
 1191. Informacja o wszczęciu postępowania wodnoprawnego - OŚ.6341.19.2014.BS
  Wyświetleń: 1840
 1192. Obwieszczenie Starosty Opolskiego z dnia 27 sierpnia 2018 r.
  Wyświetleń: 1839
 1193. Punkty nieodpłatnej pomocy prawnej dla mieszkańców powiatu opolskiego w 2018 r.
  Wyświetleń: 1838
 1194. Wydanie wtórnika nalepki kontrolnej (na szybę)
  Wyświetleń: 1838
 1195. Informacja o wszczęciu postępowania wodnoprawnego - OŚ.6341.21.2013.ZW
  Wyświetleń: 1837
 1196. Informacja o wszczęciu postępowania wodnoprawnego - OŚ.6341.21.2015.ZW - przełożenie rowu Wrzoski
  Wyświetleń: 1837
 1197. informacja o wszczęciu postępowania wodnoprawnego nr OŚ.BSz-6223-26/09
  Wyświetleń: 1836
 1198. Obwieszczenie o wydaniu decyzji - Budowa drogi ul. Słoneczna i wewnętrzna w miejscowości Krzanowice
  Wyświetleń: 1836
 1199. Informacja o wszczęciu postępowania wodnoprawnego - OŚ.BSz-6223-23/10
  Wyświetleń: 1835
 1200. Informacja o wynikach naboru na stanowisko - młodszy referent w Kancelarii Starostwa Powiatowego w Opolu
  Wyświetleń: 1835
 1201. Informacja o działanich podejmowanych wobec Starosty przez podmioty wykonujące zawodową działalność lobbingową w 2016 r
  Wyświetleń: 1834
 1202. Informacja o wszczęciu postępowania wodnoprawnego - OŚ.6341.87.2014.BS
  Wyświetleń: 1834
 1203. Obwieszczenie o wydaniu decyzji - budowa kanalizacji sanitarnej gm. Prószków - Boszycze, Źlinice
  Wyświetleń: 1834
 1204. Informacja o wszczęciu postępowania wodnoprawnego - OŚ.6341.47.2.2015.ZW - przebudowa stawu - magazynu nr 1
  Wyświetleń: 1833
 1205. Informacja o wszczęciu postępowania wodnoprawnego - OŚ.BSz-6223-52/09
  Wyświetleń: 1833
 1206. Informacja o wszczęciu postępowania wodnoprawnego OŚ.6341.104.2015.BS - odwodnienie ul. Spacerowej w m. Kępa
  Wyświetleń: 1833
 1207. Obwieszczenie o wydaniu decyzji - przebudowa drogi powiatowej na odcinku Komprachcice ? Szydłów
  Wyświetleń: 1833
 1208. Ogłoszenie o II naborze na wolne stanowisko urzędnicze - Starszy księgowy w wymiarze 1/2 etatu
  Wyświetleń: 1833
 1209. Informacja o wszczęciu postępowania wodnoprawnego - OŚ.6341.42.2014.BS
  Wyświetleń: 1832
 1210. Informacja o wszczęciu postępowania wodnoprawnego - OŚ.ZW 6224-2/09
  Wyświetleń: 1832
 1211. Ogłoszenie o naborze na wolne stanowisko urzędnicze - Podinspektor w Wydziale Geodzezji i Kartografii Starostwa Powiatowego w Opolu
  Wyświetleń: 1832
 1212. Ogłoszenie o naborze na wolne stanowisko urzędnicze - specjalista ds. utrzymania mostów 1/2 etatu w Zarządzie Dróg Powiatowych - z dn. 06.11.2008
  Wyświetleń: 1832
 1213. Informacja o wszczęciu postepowania wodnoprawnego - OŚ. BSz-6223-36/7/08
  Wyświetleń: 1831
 1214. Informacja o wszczęciu postępowania wodnoprawnego - OŚ. BSz-6223-2/09
  Wyświetleń: 1831
 1215. Informacja o wszczęciu postępowania wodnoprawnego - OŚ.6341.32.2012.ZW
  Wyświetleń: 1831
 1216. Informacja o wszczęciu postępowania wodnoprawnego - OŚ.6341.54.2015.BS - ujęcie wód podziemnych w Kadłubie Turawskim - wykonanie studni, pobór wód
  Wyświetleń: 1830
 1217. Informacja o wszczęciu postępowania wodnoprawnego OŚ.6341.71.2015.ZW - staw podsiąkowy Brynica
  Wyświetleń: 1830
 1218. Informacja o wynikach naboru na stanowisko - Głównego Księgowego w Domu Dziecka w Chmielowicach dot. ogłoszenia z dnia 24.04.2007
  Wyświetleń: 1830
 1219. Ozimek - Informacje o instalacjach wytwarzających pola elektromagnetyczne objętych obowiązkiem zgłoszenia
  Wyświetleń: 1830
 1220. ARCHIWUM NAGRAŃ
  Wyświetleń: 1829
 1221. Informacja o wszczęciu postępowania wodnoprawnego - OŚ.6341.32.2011.ZW
  Wyświetleń: 1829
 1222. Informacja o wynikach naboru na stanowisko młodszego referenta w Wydziale Geodezji i Kartografii
  Wyświetleń: 1829
 1223. Ogłoszenie o naborze na wolne stanowisko urzędnicze - naczelnik Wydziału Administracyjno-Gospodarczego
  Wyświetleń: 1829
 1224. Informacja o wszczęciu postępowania wodnoprawnego - OŚ.BSz-6223-6/09
  Wyświetleń: 1828
 1225. XIX Sesja RPO - 18.12.2008 r. - III kadencja - ZAWIADOMIENIE
  Wyświetleń: 1828
 1226. XXVI Sesja RPO - 22.04.2013 r. - IV kadencja - PROTOKÓŁ
  Wyświetleń: 1827
 1227. Ogłoszenie o naborze na wolne stanowisko urządnicze - Inspektor w Wydziale Geodezji i Kartografii Starostwa Powiatowego w Opolu
  Wyświetleń: 1826
 1228. Informacja o wszczęciu postępowania wodnoprawnego - OŚ.6341.46.2013.ZW
  Wyświetleń: 1825
 1229. Informacja o wszczęciu postępowania wodnoprawnego - OŚ.BSz-6223-45/10
  Wyświetleń: 1825
 1230. Informacja o wszczęciu postępowania wodnoprawnego OŚ.6341.77.2015.ZW - przejście światłowodem nad rz. Żydówką w Dobrzeniu Wielkim
  Wyświetleń: 1825
 1231. Informacja o wszczęciu postępowania wodnoprawnego - OŚ.6341.13.2013.ZW
  Wyświetleń: 1823
 1232. Obwieszczenie o wszczęciu postępowania - budowa drogi gminnej - ulicy Dębowej w miejscowości Ligota Prószkowska
  Wyświetleń: 1823
 1233. XXXI Sesja RPO - 31.10.2013 r. - IV kadencja - PROTOKÓŁ
  Wyświetleń: 1823
 1234. Obwieszczenie o wływie wniosku - Przebudowa Drogi - gm. Dobrzeń Wlk.
  Wyświetleń: 1822
 1235. Obwieszczenie o wszczęciu postępowania - rozbudowa ul. Kochanowskiego w m. Dobrzeń Wielki
  Wyświetleń: 1822
 1236. Informacja o wszczęciu postępowania wodnoprawnego - OŚ.6341.73.2014.ZW
  Wyświetleń: 1821
 1237. Obwieszczenie o wpływie wniosku - zmiana pozwolenia na budowe hali magazynowej w Krasiejowie, ul. Szkolna
  Wyświetleń: 1821
 1238. Obwieszczenie Wojewody Opolskiego o wszczęciu postępowania i możliwości przeglądania akt sprawy w postępowaniu o ustalenie i wypłatę odszkodowania za nabytą z mocy prawa nieruchomość przeznaczoną pod modernizację i uzup. prawostronnego obwałowania Odry
  Wyświetleń: 1821
 1239. XXXIX Sesja RPO - 04.09.2014 r. - IV kadencja - PROTOKÓŁ
  Wyświetleń: 1821
 1240. Informacja o wszczęciu postępowania wodnoprawnego - OŚ.6341.69.2012.BS
  Wyświetleń: 1819
 1241. Informacja o wszczęciu postępowania wodnoprawnego - OŚ.BSz-6223-70/09
  Wyświetleń: 1819
 1242. Informacja o wszczęciu postępowania wodnoprawnego - OŚ.6341.23.2014.ZW
  Wyświetleń: 1818
 1243. Obwieszczenie Starosty Opolskiego - OŚ.6341.115.2012.ZW
  Wyświetleń: 1818
 1244. Obwieszczenie Starosty Opolskiego - OŚ.6341.30.2011.ZW
  Wyświetleń: 1818
 1245. Ogłoszenie o naborze na wolne stanowisko urzędnicze - podinspektor w Wydziale Ochrony Środowiska - z dn. 25.09.2008 r.
  Wyświetleń: 1818
 1246. Informacja o wsczęciu postępowania wodnoprawnego nr OŚ.6341.54.2011.BS
  Wyświetleń: 1817
 1247. Informacja o wsczęciu postępowania wodnoprawnego nr OŚ.6341.58.2011.BS
  Wyświetleń: 1817
 1248. Informacja o wszczęciu postępowania wodnoprawnego - OŚ.6341.47.2013.BS
  Wyświetleń: 1817
 1249. Informacja o wszczęciu postępowania wodnoprawnego - OŚ.ZW 6223-60/08
  Wyświetleń: 1817
 1250. Informacja o wszczęciu postępowania wodnoprawnego - OŚ.ZW 6224-33/09
  Wyświetleń: 1817
 1251. Informacja o wyniku naboru na stanowisko Referenta w Wydziale Komunikacji
  Wyświetleń: 1817
 1252. Obwieszczenie Wojewody Opolskiego o możliwości przeglądania akt sprawy w postępowaniu o ustalenie i wypłatę odszkodowania za nabytą z mocy prawa nieruchomość przeznaczoną na dokończenie przebudowy wałów na terenie gminy Dobrzeń Wielki-II etap (dz.1549/19)
  Wyświetleń: 1817
 1253. Informacja o wszczęciu postępowania wodnoprawnego - OŚ.BSz-6223-31/10
  Wyświetleń: 1816
 1254. Informacja o wszczęciu postępowania wodnoprawnego nr OŚ.6341.11.2011.BS
  Wyświetleń: 1816
 1255. IX Sesja RPO - 25.10.2007 r. - III kadencja - PROTOKÓŁ
  Wyświetleń: 1816
 1256. Informacja o wynikach naboru na kierownicze stanowisko urzędnicze - naczelnik Wydziału Oświaty, Kultury i Sportu
  Wyświetleń: 1815
 1257. XXXV Sesja RPO - 20.03.2014 r. - IV kadencji - PROTOKÓŁ
  Wyświetleń: 1815
 1258. Obwieszczenie Starosty Opolskiego - OŚ.6341.66.2011.ZW
  Wyświetleń: 1814
 1259. Informacja o wsczęciu postępowania wodnoprawnego - OŚ.6341.25.2012.BS
  Wyświetleń: 1813
 1260. XXXIII Sesja RaPO - 06.07.2006 r. - II kadencja - ZAWIADOMIENIE
  Wyświetleń: 1813
 1261. II Sesja RPO - 30.11.2006 r. - III kadencja - PROTOKÓŁ
  Wyświetleń: 1812
 1262. Informacja o wsczęciu postępowania wodnoprawnego nr OŚ.6341.78.2011.BS
  Wyświetleń: 1812
 1263. Informacja o wszczęciu postępowania wodnoprawnego - OŚ.6341.131.2014.BS
  Wyświetleń: 1812
 1264. Informacja o wszczęciu postępowania wodnoprawnego - OŚ.6341.68.2014.ZW
  Wyświetleń: 1812
 1265. Informacja o wszczęciu postępowania wodnoprawnego - OŚ.ZW6224-5/09
  Wyświetleń: 1812
 1266. Obiweszczenie o wydaniu decyzji - budowa odcinka drogi gminnej ul. Krzyżula w m. Łubniany
  Wyświetleń: 1811
 1267. Informacja o wszczęciu postępowania wodnoprawnego - OŚ.6341.132.2012.BS
  Wyświetleń: 1810
 1268. Informacja o wszczęciu postępowania wodnoprawnego - OŚ.BSz-6223-90/10
  Wyświetleń: 1810
 1269. Informacja o wszczęciu postępowania wodnoprawnego - OŚ.ZW 6224-34/09
  Wyświetleń: 1810
 1270. Informacja o wyniku naboru na wolne stanowisko urzędnicze - specjalista ds. bezpieczeństwa i higieny pracy w Starostwie Powiatowym w Opolu
  Wyświetleń: 1810
 1271. Obwieszczenie Starosty Opolskiego - OŚ.ZW 6223-83/10
  Wyświetleń: 1809
 1272. Ogłoszenie o naborze na wolne stanowisko podinspektora w ZOZGiK.
  Wyświetleń: 1809
 1273. XX Sesja RPO - 16.06.2016 r. - V kadencja - ZAWIADOMIENIE
  Wyświetleń: 1809
 1274. Informacja o wszczęciu postępowania wodnoprawnego - OŚ.6341.102.2013.BS
  Wyświetleń: 1808
 1275. Informacja o wszczęciu postępowania wodnoprawnego - OŚ.BSz-6223-4/10
  Wyświetleń: 1807
 1276. Informacja o wszczęciu postępowania wodnoprawnego - OŚ.ZW 6223-101/10
  Wyświetleń: 1807
 1277. Informacja o wszczęciu postępowania wodnoprawnego - OŚ.ZW 6224-16/10
  Wyświetleń: 1807
 1278. Informacja o wynikach naboru na stanowisko - inspektora w Domu Pomocy Społecznej w Prószkowie
  Wyświetleń: 1807
 1279. Ogłoszenie o naborze na stanowisko podinspektora w Wydziale Geodezji i Kartografii z dnia 01.06.2009 r.
  Wyświetleń: 1807
 1280. XXIII Sesja RPO - 20.12.2012 r. - IV kadencja - PROTOKÓŁ
  Wyświetleń: 1807
 1281. Informacja o wszczęciu postępowania wodnoprawnego - OŚ.6341.66.2014.BS
  Wyświetleń: 1806
 1282. Informacja o wydaniu decyzji - pozwolenie na budowę kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej i tłocznej wraz z sieciowymi i przydomowymi przepompowniami ścieków sanitarnych, zasilaniem elektroenergetycznym , zjazdem z drogi powiatowej w Pustkowie...
  Wyświetleń: 1806
 1283. Informacja o wynikach naboru na stanowisko - księgowa w Domu Pomocy Społecznej w Prószkowie
  Wyświetleń: 1806
 1284. Informacja o zamieszczeniu danych o wydaniu decyzji o pozwoleniu na budowę kanalizacji sanitarnej w m. Grodziec, Chobie, Kuziory i Mnichus z tranzytem do oczyszczalni ścieków w Antoniowie - Mnichus
  Wyświetleń: 1806
 1285. Informacja o wsczęciu postępowania wodnoprawnego nr OŚ.6341.3.2012.BS
  Wyświetleń: 1805
 1286. Obwieszczenie o wszczęciu postępowania - Rozudowa drogi ul. 1 Maja w Biestrzynniku
  Wyświetleń: 1805
 1287. Obwieszczenie Wojewody Opolskiego o możliwości przeglądania akt sprawy w spr. ustalenia i wypłaty odszkodowania za nabytą nieruchomość przeznaczoną na rozbudowę drogi krajowej nr 46 na odc. Lędziny-Dębska Kuźnia (IN.IV.7570.115.2012.MN)
  Wyświetleń: 1805
 1288. Informacja o wszczęciu postępowania wodnoprawnego - OŚ.6341.42.2013.ZW
  Wyświetleń: 1804
 1289. Ogłoszenie o naborze na stanowisko - Naczelnika Wydziału Geodezji i Kartografii - Geodety Powiatowego
  Wyświetleń: 1804
 1290. Ogłoszenie o naborze na wolne stanowisko urzędnicze - starszy referent w Zespole Szkół w Chróścinie z dnia 29.01.2007 r.
  Wyświetleń: 1804
 1291. Informacja o wszczęciu postępowania wodnoprawnego - OŚ.BSz-6223-49/10
  Wyświetleń: 1803
 1292. Informacja o zamieszczeniu danych o wydaniu decyzji - pozwolenie na budowę - dla przedsięwzięcia: Budowa Stacji Pomiarowej m. Przywory Gm. Tarnów Opolski.
  Wyświetleń: 1802
 1293. Obwieszczenie o wszczęciu postępowania - Zmiana decyzji ZRID Nr 3/2012
  Wyświetleń: 1802
 1294. Ogłoszenie o wynikach naboru na wolne stanowisko urzędnicze - Inspektor w Wydziale Organizacyjnym
  Wyświetleń: 1802
 1295. Obwieszczenie Wojewody Opolskiego o możliwości przeglądania akt sprawy w postępowaniu o ustalenie i wyypłatę odszkodowania za nabytą z mocy prawa nieruchomość przeznaczoną na budowę ciągu pieszo-rowerowego wzdłuż ulicy Budowlanych
  Wyświetleń: 1801
 1296. Ogłaszenie o naborze na wolne stanowisko urzędnicze - Inspektor w Wydziale Geodezji i Kartografii Starostwa Powiatowego w Opolu
  Wyświetleń: 1801
 1297. Ogłoszenie o naborze na wolne stanowisko urzędnicze - referent w Wydziale Komunikacji - ogłoszenie z dn. 11.02.2010 r.
  Wyświetleń: 1801
 1298. Obwieszczenie o wydaniu decyzji - Rozbudowa Elektrowni Opole o 2 bloki energ. wraz z obiektami towarzyszącymi
  Wyświetleń: 1800
 1299. Informacja o wszczęciu postępowania wodnoprawnego - OŚ.6341.12.2011.ZW
  Wyświetleń: 1799
 1300. XVII Sesja RPO - 26.04.2012 r. - IV kadencja - PROTOKÓŁ
  Wyświetleń: 1799
 1301. Informacja o wszczęciu postępowania wodnoprawnego - OŚ.BSz-6223-39/10
  Wyświetleń: 1798
 1302. Informacja o wynikach naboru z dnia 10 marca 2016 r. na wolne stanowisko urzędnicze specjalisty ds. bepieczeństwa i higieny pracy Starostwa Powiatowego w Opolu
  Wyświetleń: 1798
 1303. XVI Sesja RPO - 17.06.2004 r. - II kadencja - PROTOKÓŁ
  Wyświetleń: 1798
 1304. Zawiadomienie o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji pn. Budowa gazociągu Zdzieszowice- Wrocław DV1000 MOP 8,4 MPA ok. 130 km
  Wyświetleń: 1798
 1305. Informacja o wszczęciu postępowania wodnoprawnego - OŚ.6341.30.2012.ZW
  Wyświetleń: 1797
 1306. Prószków - Informacje o instalacjach wytwarzających pola elektromagnetyczne objętych obowiązkiem zgłoszenia
  Wyświetleń: 1797
 1307. XI Sesja RPO - 20.10.2011 r. - IV kadencja - PROTOKÓŁ
  Wyświetleń: 1797
 1308. XVIII Sesja RPO - 31.05.2012 r. - IV kadencja - ZAWIADOMIENIE
  Wyświetleń: 1797
 1309. XXXVIII Sesja RPO - 26.06.2014 r. - IV kadencja - PROTOKÓŁ
  Wyświetleń: 1796
 1310. „Remont dachu oraz budowa systemu instalacji fotowoltaicznej dla budynku Starostwa Powiatowego w Opolu przy ul. Książąt Opolskich 27”
  Wyświetleń: 1795
 1311. Informacja o wszczęciu postępowania wodnoprawnego - OŚ.6341.91.2014.BS
  Wyświetleń: 1795
 1312. Informacja o wszczęciu postępowania wodnoprawnego OŚ.BSz-6223-43/09
  Wyświetleń: 1795
 1313. Obwieszczenie Starosty Opolskiego - OŚ.6341.92.2012.ZW
  Wyświetleń: 1795
 1314. Popielów - Informacje o instalacjach wytwarzających pola elektromagnetyczne objętych obowiązkiem zgłoszenia
  Wyświetleń: 1795
 1315. Uchwały Regionalnej Izby Obrachunkowej w Opolu dotyczące budżetu Powiatu Opolskiego na 2017 r.
  Wyświetleń: 1795
 1316. XXV Sesja RPO - 22.03.2013 r. - IV kadencja - ZAWIADOMIENIE
  Wyświetleń: 1794
 1317. Informacja dla mieszkańców Powiatu Opolskiego
  Wyświetleń: 1793
 1318. Informacja o wszczęciu postępowania wodnoprawnego - OŚ.6341.66.2012.BS
  Wyświetleń: 1792
 1319. Informacja o wszczęciu postępowania wodnoprawnego - OŚ.BSz-6223-16/10
  Wyświetleń: 1792
 1320. Informacja o wszczęciu postępowania wodnoprawnego - OŚ.BSz-6223-66/10
  Wyświetleń: 1792
 1321. Lista kandydatów na wolne stanowisko urzędnicze - podinspektor w Wydziale Geodezji i Kartografii
  Wyświetleń: 1792
 1322. Ogłoszenie o IV przetargu ustnym nieograniczonym na sprzedaż nieruchomości gruntowej zabudowanej połozonej w Tułowicach przy ul. Zamkowej 5A ozn. nr dz. 633/7 i 633/6 z k. m. 2
  Wyświetleń: 1792
 1323. Obwieszczenie Wojewody Opolskiego o możliwości przeglądania akt sprawy w postępowaniu o ustalenie i wypłatę odszkodowania za nabytą z mocy prawa przez Skarb Państwa nieruchomość przeznaczoną na rozbudowę drogi -dz. 483/38 obr. Lędziny, gmina Chrząstowice
  Wyświetleń: 1788
 1324. Informacja o wszczęciu postępowania wodnoprawnego - OŚ.6341.33.2013.BS
  Wyświetleń: 1787
 1325. Informacja o zamieszczeniu danych o wydaniu decyzji o pozwoleniu na budowę kanalizacji sanitarnej w m. Zakrzów Turawski - Urząd Gminy Turawa
  Wyświetleń: 1787
 1326. Ogłoszenie o drugim naborze na stanowisko Dyrektora Domu Dziecka w Chmielowicach z dnia 06.04.2006r.
  Wyświetleń: 1787
 1327. X Sesja RPO - 06.12.2007 r. - III kadencja - ZAWIADOMIENIE
  Wyświetleń: 1787
 1328. Informacja o wsczęciu postępowania wodnoprawnego nr OŚ.6341.4.2012.BS
  Wyświetleń: 1786
 1329. Informacja o wszczęciu postępowania wodnoprawnego - OŚ.6341.109.2012.ZW
  Wyświetleń: 1786
 1330. Informacja o wszczęciu postępowania wodnoprawnego - OŚ.6341.49.2014.ZW
  Wyświetleń: 1786
 1331. Informacja o wszczęciu postępowania wodnoprawnego - OŚ.6341.57.2014.BS
  Wyświetleń: 1786
 1332. Informacja o wszczęciu postępowania wodnoprawnego nr OŚ.6341.15.2011.BS
  Wyświetleń: 1786
 1333. Informacja o wyniku naboru z dnia 8 września 2016 r. na wolne stanowisko urzędnicze - Radca Prawny w wymiarze 1/2 etatu
  Wyświetleń: 1786
 1334. IX Sesja RPO - 29.06.2015 r. - V kadencja - ZAWIADOMIENIE
  Wyświetleń: 1786
 1335. Informacja o wszczęciu postępowania wodnoprawnego - OŚ.6341.69.2013.BS
  Wyświetleń: 1785
 1336. Informacja o wsczęciu postępowania wodnoprawnego nr OŚ.6341.60.2011.BS
  Wyświetleń: 1784
 1337. Informacja o wszczęciu postępowania wodnoprawnego - OŚ.6341.61.2012.BS
  Wyświetleń: 1784
 1338. Informacja o wyniku naboru na wolne stanowisko urzędnicze - inspektor w Wydziale Budownictwa
  Wyświetleń: 1784
 1339. Kwartalna informacja o udzielonych umorzeniach niepodatkowych należności budżetowych o charakterze publiczno-prawnym w szczególności dochody budżetowe państwa i budżetu Powiatu za I kwartał 2016 r.
  Wyświetleń: 1784
 1340. Obwieszczenie o wszczęciu postępowania - budowa drogi gminnej w m. Dobrzeń Mały
  Wyświetleń: 1784
 1341. Informacja o wszczęciu postępowania wodnoprawnego - OŚ.6341.127.2013.BS
  Wyświetleń: 1783
 1342. Informacja o wyniku naboru na stanowisko Podinspektora w Wydziale Ochrony Środowiska
  Wyświetleń: 1783
 1343. Informacja o wyniku naboru na stanowisko: referent ds. utrzymania dróg.
  Wyświetleń: 1783
 1344. Plan Gospodarki Odpadami dla powiatu opolskiego na lata 2008 - 2011 z perspektywą do roku 2015
  Wyświetleń: 1783
 1345. Informacja o wszczęciu postępowania wodnoprawnego - OŚ.6341.116.2013.ZW
  Wyświetleń: 1782
 1346. VIII Sesja RPO - 20.06.2011 r. - IV kadencja - PROTOKÓŁ
  Wyświetleń: 1782
 1347. Informacja o wszczęciu postępowania wodnoprawnego - OŚ.6341.5.2014.ZW
  Wyświetleń: 1781
 1348. Informacja o wszczęciu postępowania wodnoprawnego - OŚ.6341.80.2014.BS
  Wyświetleń: 1781
 1349. Informacja o wyniku naboru na stanowisko kierownika sekcji Administracyjno-Kadrowej
  Wyświetleń: 1781
 1350. Ogłoszenie o naborze na wolne kierownicze stanowisko urzędnicze - Naczelnik Wydziału Organizacyjnego
  Wyświetleń: 1781
 1351. Ogłoszenie o wynikach naboru na wolne stanowisko urzędnicze - Podinspektor w Wydziale Finansowo - Budżetowym
  Wyświetleń: 1781
 1352. Obwieszczenie o wpływie wniosku - budowa kanalizacji sanitarnej z przyłaczami do budynków - Niemodlin
  Wyświetleń: 1780
 1353. Ogłoszenie o naborze na stanowisko podinspektor ds. pozyskiwania środków zewnętrznych z dnia 12.06.2009 r.
  Wyświetleń: 1780
 1354. Ogłoszenie o naborze z dnia 4 października 2017 roku na wolne stanowisko urzędnicze w Wydziale Gospodarki Nieruchomościami i Rolnictwa Starostwa Powiatowego w Opolu
  Wyświetleń: 1780
 1355. Informacja o wsczęciu postępowania wodnoprawnego nr OŚ.6341.79.2011.BS
  Wyświetleń: 1779
 1356. Obwieszczenie Wojewody Opolskiego o możliwości przeglądania akt sprawy w spr. ustalenia i wypłaty odszkodowania za nabytą nieruchomość przeznaczoną na rozbudowę drogi krajowej nr 46 na odc. Lędziny-Dębska Kuźnia (IN.IV.7570.117.2012.MN)
  Wyświetleń: 1779
 1357. Informacja o wszczęciu postępowania wodnoprawnego - OŚ. BSz-6223-55/08
  Wyświetleń: 1778
 1358. „Remont dachu budynku przy ul. Ks. Opolskich 27 w Opolu oraz klatki schodowej wraz z oświetleniem” – remont dachu III
  Wyświetleń: 1777
 1359. Kwartalna informacja o udzielonych umorzeniach niepodatkowych należności budżetowych o charakterze publiczno-prawnym w szczególności dochody budżetu państwa i budżetu Powiatu za IV kwartał 2016 r.
  Wyświetleń: 1777
 1360. Informacja o wszczęciu postępowania wodnoprawnego - OŚ.6341.107.2014.ZW
  Wyświetleń: 1776
 1361. Informacja o wszczęciu postępowania wodnoprawnego nr OŚ.6341.4.2011.BS
  Wyświetleń: 1776
 1362. Informacja o zamieszczeniu danych o wpływie wniosku o zatwierdzeniu projektu i wydanie pozwolenia na budowę obejmujące zmianę decyzji znak WB.7351-6-691/03 z dnia 29.09.2003 r. - Gmina Murów
  Wyświetleń: 1776
 1363. Informacja o wyniku naboru na wolne stanowisko urzędnicze - inspektor w Wydziale Budownictwa
  Wyświetleń: 1774
 1364. Obwieszczenie Wojewody Opolskiego o wydaniu decyzji ustalającej wysokość odszkodowania za nabytą z mocy prawa na rzecz Województwa Opolskiego nieruchomość na dokończenie przebudowy wałów na terenie gm. Dobrzeń Wielki - Etap II (IN.IV.7570.11.2015.MN)
  Wyświetleń: 1774
 1365. Informacja o wszczęciu postępowania wodnoprawnego OŚ.BSz-6223-60/09
  Wyświetleń: 1772
 1366. Obwieszczenie o wydaniu decyzji - rozbudowę odcinka drogi oraz budowę mostu i rozbudowa mostu w w m. Krasiejów
  Wyświetleń: 1771
 1367. Informacja o wszczęciu postępowania wodnoprawnego - OŚ.ZW 6223-12/09
  Wyświetleń: 1769
 1368. XXIV Sesja RPO - 27.10.2016 r. - V kadencja - ZAWIADOMIENIE
  Wyświetleń: 1769
 1369. Obwieszczenie o wydaniu decyzji na realizacje inwestycji drogowej - rozbudowa ul. Sienkiewicza i ul. Kwaśnej w m. Chróścice
  Wyświetleń: 1768
 1370. Obwieszczenie o wydaniu decyzji realizację inwestycji drogowej polegającej na budowie drogi gminnej Brzezie – Dobrzeń Wielki
  Wyświetleń: 1768
 1371. Zawiadomienie w sprawie wniosku dot. wydania decyzji - pozwolenia na budowę obejmującego przebudowę budynku utylizacji na punkt pozyskiwania i przeładunku surowców utylizacyjnych w m. Węgry
  Wyświetleń: 1768
 1372. Informacja o wszczęciu postępowania wodnoprawnego - OŚ.ZW 6224-12/10
  Wyświetleń: 1767
 1373. Obwieszczenie o wszczeciu postępowania w sprawie wydania decyzji w sprawie realizacji inwestycji drogowej - rozbudowie odcinka drogi powiatowej w miejscowości Krasiejów, ul. Spóracka
  Wyświetleń: 1767
 1374. Informacja o wszczęciu postępowania wodnoprawnego - OŚ.ZW 6224-18/10
  Wyświetleń: 1766
 1375. Obwieszczenie o wpływie wniosku - przebudowa z rozbudowa budynku gospodarczego na warsztat mechaniki pojazdowej w m. Czarnowasy
  Wyświetleń: 1766
 1376. Informacja w sprawie zmiany pozwolenia na budowę obejmującego decyzję nr 1002/08 z dn. 02.10.2008 r. na budowę kompleksu sportowego z zapleczem hotelowo - gastronomicznym. Inwestor: Pro-Sport Sp. Jawna
  Wyświetleń: 1764
 1377. Informacja o wszczęciu postępowania wodnoprawnego - OŚ.6341.101.2014.ZW
  Wyświetleń: 1764
 1378. Wydanie wtórnika karty pojazdu
  Wyświetleń: 1764
 1379. Informacja o wszczęciu postępowania wodnoprawnego - OŚ.BSz-6223-65/09
  Wyświetleń: 1763
 1380. VII Sesja RPO - 21.06.2007 r. III kadencja - PROTOKÓŁ
  Wyświetleń: 1763
 1381. I Sesja RPO - 29.11.2010 r. - IV kadencja - ZAWIADOMIENIE
  Wyświetleń: 1762
 1382. Ogłoszenie o naborze na wolne stanowisko urzędnicze - główny księgowy w Domu Dziecka w Chmielowicach z dnia 20.07.2007
  Wyświetleń: 1762
 1383. XXXI Sesja RPO - 22.04.2010 r. - III kadencja - ZAWIADOMIENIE
  Wyświetleń: 1762
 1384. XX Sesja RPO - 16.06.2016 r. - V kadencja - PROTOKÓŁ
  Wyświetleń: 1761
 1385. Informacja o wszczęciu postępowania wodnoprawnego - OŚ. BSz-6223-36/8/08
  Wyświetleń: 1759
 1386. Obwieszczenie Starosty Opolskiego o wydaniu decyzji umarzającej postępowanie dot. odwodnienia ul. Konopnickiej w Dobrzeniu Wielkim - OŚ.6341.121.2015.BS
  Wyświetleń: 1759
 1387. Obiweszczenie o wszczęciu postepowania - budowa drogi gminnej w m. Miedziana
  Wyświetleń: 1757
 1388. Obwieszczenie o wydaniu decyzji w sprawie zmiany sposobu użytkowania obiektu inwentarskiego z owczarni na kurnik
  Wyświetleń: 1757
 1389. Obwieszczenie Starosty Opolskiego - OŚ. 6341. 2. 2011. BS
  Wyświetleń: 1757
 1390. Ogłoszenie Zarządu Powiatu w Opolu - OŚ.602.10.2012.EP
  Wyświetleń: 1757
 1391. Informacja o wyniku naboru na kandydata na stanowisko Zastępca Dyrektora z 06.08.2007r.
  Wyświetleń: 1756
 1392. Ogłoszenie o naborze z dnia 22 maja 2017 r. na wolne stanowisko urzędnicze - podinspektor w Wydziale Budownictwa Starostwa Powiatowego w Opolu
  Wyświetleń: 1756
 1393. Informacja o wszczęciu postępowania wodnoprawnego - OŚ.BSz-6223-1/10
  Wyświetleń: 1755
 1394. Informacja o wynikach naboru na wolne kierownicze stanowisko urzędnicze - Przewodniczący Powiatowego Zespołu do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności
  Wyświetleń: 1755
 1395. Informacja o wyniku naboru na stanowisko Inspektora w Wydziale Ochrony Środowiska z dnia 25 sierpnia 2009 r.
  Wyświetleń: 1755
 1396. Obwieszczenie Wojewody Opolskiego o wydaniu decyzji ustalającej wysokość odszkodowania za nabytą z mocy prawa na rzecz Skarbu Państwa nieruchomość przeznaczoną na rozbudowę drogi krajowej nr 46 odcinek Lędziny - Dębska Kuźnia (IN.IV.7570.150.2012.MN)
  Wyświetleń: 1755
 1397. V Sesja RPO - 22.03.2007 r. - III kadencja - PROTOKÓŁ
  Wyświetleń: 1755
 1398. Informacja o wszczęciu postępowania wodnoprawnego - OŚ.6341.58.2014.BS
  Wyświetleń: 1754
 1399. Informacja Prezydenta Miasta Opola - OŚR.6341.24.2015.AW - odwodnienie drogi powiatowej nr 1713.O ul. Szkolna w m. Krasiejów
  Wyświetleń: 1754
 1400. XXVI Sesja RPO - 22.12.2016 r. - V kadencja - ZAWIADOMIENIE
  Wyświetleń: 1754
 1401. Informacja o wszczęciu postępowania wodnoprawnego - OŚ.6341.25.2013.BS
  Wyświetleń: 1753
 1402. Informacja o wyniku naboru na 2 stanowiska urzędnicze - Podinspektor w ZOZGiK
  Wyświetleń: 1753
 1403. Obwieszczenie o wydaniu decyzji - Budowa drogi gminnej ul. Jańskiego w miejscowości Dobrzeń Wielki
  Wyświetleń: 1753
 1404. XX Sesja RPO - 06.09.2012 r. - IV kadencja - ZAWIADOMIENIE
  Wyświetleń: 1753
 1405. Informacja o wszczęciu postępowania wodnoprawnego - OŚ.6341.106.2014.BS
  Wyświetleń: 1752
 1406. Ogłoszenie o naborze na wolne stanowisko urzędnicze - księgowy w Wydziale Finansowo - Budżetowym
  Wyświetleń: 1752
 1407. Turawa - Informacje o instalacjach wytwarzających pola elektromagnetyczne objętych obowiązkiem zgłoszenia
  Wyświetleń: 1752
 1408. Informacja o wszczęciu postępowania wodnoprawnego - OŚ.6341.68.2015.BS- wykonanie urzadzeń wodnych wylotu ścieków z "przydomowej" oczyszczalni w Dylakach
  Wyświetleń: 1751
 1409. Informacja o wszczęciu postępowania wodnoprawnego OŚ.6341.69.2016.ZW - stawy w Chróścinie
  Wyświetleń: 1750
 1410. Obwieszczenie o wydaniu decyzji na realizację inwestycji drogowej polegającej na budowie drogi gminnej ul. Kwiatowej w miejscowości Górki
  Wyświetleń: 1750
 1411. Ogłoszenie o naborze na dwa wolne stanowiska urzędnicze - młodszy referent w Wydziale Komunikacji - ogłoszenie z dn. 24.11.2009 r.
  Wyświetleń: 1750
 1412. Informacja o wsczęciu postępowania wodnoprawnego nr OŚ.6341.14.2011.BS
  Wyświetleń: 1749
 1413. Informacja o wszczęciu postępowania wodnoprawnego - OŚ.6341.109.2014.BS
  Wyświetleń: 1749
 1414. Utworzenie i uzupełnienie danych przestrzennych infrastruktury informacji przestrzennej dla obszaru powiatowego związanych z realizacją projektu pn. „e-usługi cyfrowych zasobów geodezyjnych i kartograficznych dla województwa opolskiego”
  Wyświetleń: 1749
 1415. XXXII Sesja RPO - 29.11.2013 r. - IV kadencja - PROTOKOL
  Wyświetleń: 1749
 1416. Informacja o wszczęciu postępowania wodnoprawnego - OŚ.6341.19.2013.BS
  Wyświetleń: 1748
 1417. obwiesczenie o wpływie wniosku w sprawie zatwierdzenia projektu budowlanego i wydania pozwolenia na budowę polegającego na budowie fundamentu pod kabino – suszarkę lakierniczą VENUS PB-VB1855 w hali Nr „3” B – Wydział Zabezpieczeń antykorozyjnych w Ozim
  Wyświetleń: 1748
 1418. Tułowice - Informacje o instalacjach wytwarzających pola elektromagnetyczne objętych obowiązkiem zgłoszenia
  Wyświetleń: 1748
 1419. Informacja o wszczęciu postępowania wodnoprawnego - OŚ.6341.34.2013.ZW
  Wyświetleń: 1747
 1420. Informacja o wynikach naboru na stanowisko - Specjalista d/s kontroli i analiz
  Wyświetleń: 1747
 1421. Kontrole Zewnętrzne w 2016 roku
  Wyświetleń: 1747
 1422. Obwieszczenie Wojewody Opolskiego o możliwości przeglądania akt sprawy w spr. ustalenia i wypłaty odszkodowania za nabytą nieruchomość przeznaczoną na rozbudowę drogi krajowej nr 46 na odc. Lędziny-Dębska Kuźnia (IN.IV.7570.200.2012.GT)
  Wyświetleń: 1747
 1423. Ogłoszenie o wynikach naboru na wolne stanowisko urzędnicze - Podinspektor w Wydziale Organizacyjnym
  Wyświetleń: 1747
 1424. Informacja o wszczęciu postępowania wodnoprawnego - OŚ.6341.53.2013.BS
  Wyświetleń: 1746
 1425. Obwieszczenie o wpływie wniosku - budowa stacji paliw przy ul. Koscielnej w m. Kąty Opolskie
  Wyświetleń: 1746
 1426. Informacja o wszczęciu postępowania wodnoprawnego - OŚ.6341.72.2013.ZW
  Wyświetleń: 1745
 1427. Informacja Prezydenta Miasta Opola o wszczęciu postępowania wodnoprawnego OŚR.6341.111.2015.AW - likwidacja i wykonanie nowego przepustu DP 1507 O km 2+048 w Graczach
  Wyświetleń: 1745
 1428. Obwieszczenie o wpływie wniosku - przebudowa drogi powiatowej 1705 w Zawadzie
  Wyświetleń: 1745
 1429. Obwieszczenie o wydaniu decyzji na rozbudowe i przebudowe oczyszczalni ścieków w Dobrzeniu Wielkim
  Wyświetleń: 1745
 1430. Obwieszczenie Wojewody Opolskiego o wydaniu decyzji ustalającej wysokość odszkodowania za nabytą z mocy prawa na rzecz Skarbu Państwa nieruchomość przeznaczoną na rozbudowę drogi krajowej nr 46 odcinek Lędziny - Dębska Kuźnia (IN.IV.7570.117.2012.MN)
  Wyświetleń: 1745
 1431. XVIII Sesja RPO - 31.05.2012 r. - IV kadencja - PROTOKÓŁ
  Wyświetleń: 1745
 1432. Informacja o wszczęciu postępowania wodnoprawnego - OŚ.6341.34.2014.BS
  Wyświetleń: 1744
 1433. Informacja o wszczęciu postępowania wodnoprawnego - OŚ.ZW 6223-9/09
  Wyświetleń: 1744
 1434. Informacja o wszczęciu postępowania wodnoprawnego - OŚ.6341.57.2015.ZW - wykonanie przepustu Falmirowice
  Wyświetleń: 1743
 1435. Informacja o wszczęciu postępowania wodnoprawnego - OŚ.6341.95.2014.BS
  Wyświetleń: 1743
 1436. Informacja o wyłożeniu do wglądu projektu operatu opisowo-kartograficznego ewidencji gruntów i budynków dla obrębów ewidencyjnych gminy Łubniany od 21.11.2016 do 08.12.2016
  Wyświetleń: 1743
 1437. Obwieszczenie Wojewody Opolskiego o możliwości przeglądania akt sprawy w postępowaniu o ustalenie i wypłatę odszkodowania za nabytą z mocy prawa nieruchomość przeznaczoną na dokończenie przebudowy wałów na terenie gminy Dobrzeń Wielki-II Etap (dz.1551/44)
  Wyświetleń: 1743
 1438. Ogłoszenie o naborze na wolne stanowisko urzędnicze - referent w Wydziale Oświaty, Kultury i Sportu - 25.04.2012 r.
  Wyświetleń: 1743
 1439. Informacja o wsczęciu postępowania wodnoprawnego nr OŚ.6341.85.2011.BS
  Wyświetleń: 1742
 1440. Informacja o wszczęciu postępowania wodnoprawnego - OŚ.6341.39.2012.ZW
  Wyświetleń: 1742
 1441. Informacja o wynikach naboru na wolne stanowisko urzędnicze - Kierownik Powiatowego Ośrodka Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej
  Wyświetleń: 1742
 1442. Obwieszczenie o wszczęciu postępowania - Budowa drogi ul. Słoneczna i wewnętrzna w miejscowości Krzanowice
  Wyświetleń: 1742
 1443. Informacja o wszczęciu postępowania wodnoprawnego - OŚ.6341.124.2012.BS
  Wyświetleń: 1741
 1444. Informacja o wszczęciu postępowania wodnoprawnego - OŚ.6341.68.2011.ZW
  Wyświetleń: 1741
 1445. Informacja o wszczęciu postępowania wodnoprawnego - OŚ.BSz-6223-67/09
  Wyświetleń: 1741
 1446. Informacja o wszczęciu postępowania wodnoprawnego - OŚ.6341.103.2013.BS
  Wyświetleń: 1740
 1447. informacja o wszczęciu postępowania wodnoprawnego OŚ.BSz-6223-34/09
  Wyświetleń: 1740
 1448. Obwieszczenie o wpływie wniosku - budowa kanalizacji cisnieniowej tranzytowej Luboszyce-Kolanowice
  Wyświetleń: 1740
 1449. Informacja o wyłożeniu do wglądu projektu operatu opisowo-kartograficznego ewidencji gruntów i budynków dla obrębów ewidencyjnych gminy Tarnów Opolski od 21.11.2016 do 08.12.2016
  Wyświetleń: 1739
 1450. Informacja o wyniku naboru na wolne stanowisko urzędnicze - podinspektor w Wydziale Finansowo - Budżetowym- ogłoszenie z dn.03.01.2012 r.
  Wyświetleń: 1739
 1451. Informacja o wszczęciu postępowania wodnoprawnego - OŚ.6341.17.2015.ZW - przepust na rowie przydrożnym Grabie
  Wyświetleń: 1738
 1452. Informacja o wszczęciu postępowania wodnoprawnego - OŚ.BSz-6223-68/09
  Wyświetleń: 1738
 1453. Informacja o wyniku naboru na stanowisko inspektora ds organizacyjnych i kadr.
  Wyświetleń: 1738
 1454. Ogłoszenie o naborze na stanowisko Dyrektora Domu Dziecka w Chmielowicach z dnia 22.05.2009 r.
  Wyświetleń: 1737
 1455. Ogłoszenie o naborze z dnia 22.11.2016 r. na wolne stanowisko urzędnicze - podinspektor w wydziale Geodezji i kartografii Starostwa Powiatowego w Opolu I
  Wyświetleń: 1737
 1456. Petycja P. Magdaleny Rup-Skrzypacz
  Wyświetleń: 1737
 1457. Informacja o wszczęciu postępowania wodnoprawnego - OŚ.ZW.6223-69/08
  Wyświetleń: 1736
 1458. Obwieszczenie Starosty Opolskiego - OŚ.6341.130.2012.ZW
  Wyświetleń: 1736
 1459. Informacja o wszczęciu postępowania wodnoprawnego - OŚ.BSz-6223-33/10
  Wyświetleń: 1735
 1460. Informacja Prezydenta Miasta Opola o wszczęciu postepowania wodnoprawnego - OŚR.6341.54.2017.MK - przebudowa drogi powiatowej 1705 O w m. Turawa
  Wyświetleń: 1735
 1461. Informatyzacja, integracja i harmonizacja baz danych BDOT500 oraz GESUT - gminy Dobrzeń Wielki oraz Turawa
  Wyświetleń: 1735
 1462. Obwieszczenie o wpływie wniosku - przebudowa dróg ul. Dworcowa i Wolności w Popielowie
  Wyświetleń: 1735
 1463. XLI Sesja RPO - 14.11.2014 r. - IV kadencja - PROTOKÓŁ
  Wyświetleń: 1735
 1464. XXXVI Sesja RPO - 26.10.2006 r. - II kadencja - PROTOKÓŁ
  Wyświetleń: 1734
 1465. Informacja o wszczęciu postępowania wodnoprawnego - OŚ.6341.20.2014.BS
  Wyświetleń: 1733
 1466. Obwieszczenie o wpływie wniosku - budowa magistralnej sieci wodociągowej Rzędów - stacja wodociągowa Turawa Marszałki
  Wyświetleń: 1733
 1467. Ogłoszenie o naborze na wolne stanowisko urzędnicze - podinspektor w Wydziale Geodezji i Kartografii- 05.11.2008
  Wyświetleń: 1733
 1468. XXXI Sesja RPO - 27.04.2006 r. - II kadencja - PROTOKÓŁ
  Wyświetleń: 1733
 1469. XXXIII Sesja RPO - 19.12.2013 r. - IV kadencja - PROTOKÓŁ
  Wyświetleń: 1733
 1470. Informacja o wszczęciu postępowania wodnoprawnego - OŚ.6341.56.2013.BS
  Wyświetleń: 1732
 1471. Informacja o wszczęciu postępowania wodnoprawnego - OŚ.6341.93.2014.BS
  Wyświetleń: 1732
 1472. XXXV Sesja RPO - 09.11.2010 r. - III kadencja - ZAWIADOMIENIE
  Wyświetleń: 1732
 1473. Informacja o wszczęciu postępowania wodnoprawnego - OŚ.BSz-6223-60/10
  Wyświetleń: 1730
 1474. Obwieszczenie o wszczęciu postępowania - Rozbudowa drogi powiatowej w m. Kepa
  Wyświetleń: 1730
 1475. Informacja o wszczęciu postępowania wodnoprawnego - OŚ.6341.10.2015.ZW - przejście światłowodem pod rz. Prószkówką Domecko
  Wyświetleń: 1729
 1476. Informacja o wszczęciu postępowania wodnoprawnego OŚ.6341.105.2015.BS - odwodnienie ul. Kasztanowej w m. Kępa
  Wyświetleń: 1729
 1477. Informacja o zakończeniu postępowania administracyjnego i wydaniu decyzji OŚ.6220.3.6.2013.KAH,MP
  Wyświetleń: 1729
 1478. Obieszczenie o wydaniu decyzji na realizacje inwestycji drogowej - rozbudowa drogi publicznej nr 104860 O ul. Polnej w Winowie
  Wyświetleń: 1729
 1479. XL Sesja RPO - 16.10.2014 r. - IV kadencja - PROTOKÓŁ
  Wyświetleń: 1729
 1480. Informacja o wyniku naboru na kandydata na stanowisko Głównego Księgowego w Zarządzie Dróg Powiatowych w Opolu - ogłoszenie z dnia 27.06.2008 r.
  Wyświetleń: 1728
 1481. I Sesja RPO - 23.11.2006 r. - III kadencja - PROTOKÓŁ
  Wyświetleń: 1727
 1482. Informacja o wszczęciu postępowania wodnoprawnego - OŚ.BSz-6223-48/10
  Wyświetleń: 1727
 1483. Lista kandydatów na wolne stanowisko urzędnicze - młodszy referent w Wydziale Geodezji i Kartografii
  Wyświetleń: 1727
 1484. Informacja o wszczęciu postępowania wodnoprawnego - OŚ.6341.125.2012.BS
  Wyświetleń: 1726
 1485. informacja o wszczęciu postępowania wodnoprawnego nr OŚ.BSz-6223-77/10
  Wyświetleń: 1726
 1486. Uchwała Nr 739/16 Zarządu Powiatu Opolskiego z dn. 30.05.2016 r. w sprawie udzielenia ulg w spłacie należności pieniężnych Zarządu Dróg Powiatowych w Opolu
  Wyświetleń: 1726
 1487. Informacja o wszczęciu postępowania wodnoprawnego - OŚ.BSz-6223-30/10
  Wyświetleń: 1725
 1488. Informacja o wyniku naboru na wolne stanowisko urzędnicze - inspektor w Wydziale Spraw Obywatelskich
  Wyświetleń: 1724
 1489. obwieszczenie Starosty Opolskiego nr OŚ.BSz-6223-28/09
  Wyświetleń: 1724
 1490. Ogłoszenie o naborze z dnia 04 kwietnia 2018 r. na wolne stanowiska urzędnicze w Wydziale Geodezji i Kartografii Starostwa Powiatowego w Opolu
  Wyświetleń: 1724
 1491. Informacja o wszczęciu postępowania wodnoprawnego - OŚ.6341.69.2014.ZW
  Wyświetleń: 1723
 1492. Obwieszczenie o wydaniu decyzji - budowa drogi gminnej tory PKP - ul. Słoneczna
  Wyświetleń: 1723
 1493. Obwieszczenie o wydaniu decyzji - Rozbudowa drogi powiatowej Magnuszowice-Grodków o stanowisko do ważenia sam. ciężarowych
  Wyświetleń: 1723
 1494. Obwieszczenie Starosty Opolskiego - OŚ. 6341. 2. 2011. BS
  Wyświetleń: 1723
 1495. Informacja o wszczęciu postępowania wodnoprawnego - OŚ.6341.122.2015.BS z dnia 15-01-2015 r. - stacja paliw OKTAN w Krzanowicach (ścieki przemyslowe)
  Wyświetleń: 1722
 1496. Informacja o wszczęciu postępowania wodnoprawnego - OŚ.6341.2.2014.ZW
  Wyświetleń: 1722
 1497. Informacja o wszczęciu postępowania wodnoprawnego - OŚ.6341.21.2012.ZW
  Wyświetleń: 1722
 1498. Informacja o wszczęciu postępowania wodnoprawnego - OŚ.BSz-6223-17/10
  Wyświetleń: 1722
 1499. Dostępność osobom ze szczególnymi potrzebami
  Wyświetleń: 1721
 1500. Informacja o wszczęciu postępowania wodnoprawnego - OŚ. BSz 6223-16/09
  Wyświetleń: 1721
 1501. Informacja o wynikach naboru na kierownicze stanowisko urzędnicze Dyrektora Domu Dziecka w Turawie
  Wyświetleń: 1721
 1502. Informacja o wszczęciu postępowania wodnoprawnego - OŚ.6341.72.2014.ZW
  Wyświetleń: 1720
 1503. Ogłoszenie o naborze na wolne stanowisko urzędnicze - inspektora w wymiarze 1/2 etatu w Domu Pomocy Społecznej w Prószkowie z dnia 11.03.2009 r.
  Wyświetleń: 1720
 1504. XXII Sesja RPO - 29.11.2012 r. - IV kadencja - PROTOKÓŁ
  Wyświetleń: 1720
 1505. Informacja o wszczęciu postępowania wodnoprawnego - OŚ.6341.89.2014.BS
  Wyświetleń: 1719
 1506. Informacja o wszczęciu postępowania wodnoprawnego - OŚ.ZW 6223-73/09
  Wyświetleń: 1719
 1507. Lista kandydatów na wolne stanowisko urzędnicze- Inspektor ds. BHP w Domu Pomocy Społecznej w Prószkowie - ogłoszenie z dnia 07.10.2008 r
  Wyświetleń: 1719
 1508. Informacja o wsczęciu postępowania wodnoprawnego nr OŚ.6341.96.2011.BS
  Wyświetleń: 1718
 1509. Chrząstowice - Informacje o instalacjach wytwarzających pola elektromagnetyczne objętych obowiązkiem zgłoszenia
  Wyświetleń: 1717
 1510. Informacja o wszczęciu postępowania wodnoprawnego - OŚ.6341.77.2013.BS
  Wyświetleń: 1717
 1511. Informacja o wszczęciu postępowania wodnoprawnego - OŚ.BSz-6223-44/10
  Wyświetleń: 1717
 1512. Obwieszczenie o uchyleniu decyzji o pozwoleniu na budowę nr 1261/09 z dnia 21.12.2009 (osiedlowa sieć cieplna w Dobrzeniu Wielkim)
  Wyświetleń: 1717
 1513. Ogłoszenie o naborze na wolne stanowisko urzędnicze - Podinspektor w Wydziale Finansowo - Budżetowym Starostwa Powiatowego w Opolu - 27.04.2012
  Wyświetleń: 1717
 1514. XXV Sesja RPO - 22.03.2013 r. - IV kadencja - PROTOKÓŁ
  Wyświetleń: 1717
 1515. Dokonanie adnotacji w dowodzie rejestracyjnym (hak, L, VAT, Taxi)
  Wyświetleń: 1716
 1516. Informacja o wszczęciu postępowania wodnoprawnego - OŚ.6341.86.2014.BS
  Wyświetleń: 1716
 1517. Obwieszczenie o wszczęciu postępowania - budowa drogi gminnej ul. Skośnej w miejscowości Zawada w gminie Turawa
  Wyświetleń: 1716
 1518. Obwieszczenie o wszczęciu postępowania - Rozbudowa dróg gminnych nr 102506 O?ul. Piaskowa i nr 102505 O?ul. Młyńska w m. Kup
  Wyświetleń: 1716
 1519. Obwieszczenie o wszczęciu postępowania - rozbudowa odcinka drogi gminnej nr 103228 O ul. Pustki w Krasiejowie
  Wyświetleń: 1716
 1520. Ogłoszenie o naborze na wolne stanowisko urzędnicze - Kierownik zespołu w Domu Pomocy Społecznej w Prószkowie 11.03.2009 r.
  Wyświetleń: 1716
 1521. Ogłoszenie o naborze na wolne stanowisko urzędnicze - inspektor ds. organizacyjnych i kadr w Domu Pomocy Społecznej w Prószkowie z dnia 21.03.2007 r.
  Wyświetleń: 1716
 1522. Informacja o wszczęciu postępowania wodnoprawnego - OŚ.6341.4.2014.BS
  Wyświetleń: 1715
 1523. Informacja o wszczęciu postępowania wodnoprawnego - OŚ.6341.45.2012.ZW
  Wyświetleń: 1715
 1524. Informacja o wynikach naboru na kierownicze stanowisko urzędnicze - naczelnik Wydziału Geodezji i Kartografii
  Wyświetleń: 1715
 1525. Obwieszczenie o wpływie wniosku - budowa drogi pomiędzy torami PKP a ul. Słoneczna na terenie wykopalisk w m. Krasiejów
  Wyświetleń: 1715
 1526. Ogłoszenie z dnia 06 kwietnia 2016 r. o II naborze na wolne stanowisko urzędnicze specjalisty ds. bezpieczeństwa i higieny pracy Starostwa Powiatowego w Opolu
  Wyświetleń: 1715
 1527. Informacja o wszczęciu postępowania wodnoprawnego - OŚ.6341.111.2014.BS
  Wyświetleń: 1714
 1528. Informacja o wszczęciu postępowania wodnoprawnego - OŚ.6341.38.2014.BS
  Wyświetleń: 1714
 1529. Informacja Prezydenta Miasta Opola o wszczęciu postępowania wodnoprawnego na wniosek Zarządu Dróg Powiatowych w Opolu w sprawie odwodnienia drogi powiatowej nr 1716 O - ul. Kościelnej w m. KĄTY OPOLSKIE
  Wyświetleń: 1714
 1530. Obwieszczenie o wydaniu decyzji - zabudowa lini tech. przygotowania i lakierowania profili aluminiowych w Tułowicach
  Wyświetleń: 1714
 1531. Obwieszczenie Starosty Opolskiego - OŚ. 6341. 50. 2011. BS
  Wyświetleń: 1714
 1532. Informacja o wszczęciu postępowania wodnoprawnego - OŚ.6341.64.2013.BS
  Wyświetleń: 1713
 1533. Informacja o wynikach naboru na wolne stanowisko urzędnicze - Inspektor w Wydziale Geodezji i Kartografii Starostwa Powiatowego w Opolu
  Wyświetleń: 1713
 1534. X Sesja RPO - 29.08.2011 r. - IV kadencja - PROTOKÓŁ
  Wyświetleń: 1712
 1535. Obwieszczenie o wpływie wniosku - przebudowa ul. Nowej w Niemodlinie
  Wyświetleń: 1710
 1536. Informacja o wszczęciu postępowania wodnoprawnego - OŚ.6341.125.2013.ZW
  Wyświetleń: 1709
 1537. Informacja o wszczęciu postępowania wodnoprawnego - OŚ.BSz-6223-82/10
  Wyświetleń: 1709
 1538. Obwieszczenie o wpływie wniosku - budowa sieci wodociągowej tranzytowej Jaczowice-Jakubowice
  Wyświetleń: 1709
 1539. Dąbrowa - Informacje o instalacjach wytwarzających pola elektromagnetyczne objętych obowiązkiem zgłoszenia
  Wyświetleń: 1708
 1540. Informacja o wsczęciu postępowania wodnoprawnego nr OŚ.6341.41.2011.BS
  Wyświetleń: 1708
 1541. Informacja o wsczęciu postępowania wodnoprawnego nr OŚ.6341.47.2011.BS
  Wyświetleń: 1708
 1542. Informacja o zamieszczeniu danych o wpływie wniosku o zatwierdzeniu projektu i wydanie pozwolenia na budowę dróg gminnych, ulic: Szkolnej, Polnej i Piaskowej w m. Nowe Siołkowice - Gmina Popielów
  Wyświetleń: 1708
 1543. Obwieszczenie o wszczęciu postępowania - budowa drogi gminnej publicznej w Świerklach,
  Wyświetleń: 1708
 1544. I Sesja RPO - 23.11.2006 r. - III kadencja -ZAWIADOMIENIE
  Wyświetleń: 1707
 1545. Informacja o zamieszczeniu danych o wpływie wniosku o zatwierdzeniu projektu i wydanie pozwolenia na budowę kanalizacji sanitarnej w miejscowości Grodziec, Chobie, Kuziory i Mnichus - Gmina Ozimek
  Wyświetleń: 1707
 1546. Obwieszczenie o wydaniu decyzji - rozbudowie drogi powiatowej nr 1702 O Czarnowąsy ? Brynica w sołectwach Czarnowąsy i Świerkle
  Wyświetleń: 1707
 1547. „Remont dachu budynku przy ul. Ks. Opolskich 27 w Opolu oraz klatki schodowej wraz z oświetleniem” – remont dachu II
  Wyświetleń: 1706
 1548. Informacja o wszczęciu postępowania wodnoprawnego - OŚ.6341.27.2015.BS - ścieki przemysłowe z zakładu Kapital Invest w Dąbrowie przy ul. Kamiennej 1
  Wyświetleń: 1706
 1549. Informacja o wszczęciu postępowania wodnoprawnego - OŚ.6341.28.2014.ZW
  Wyświetleń: 1706
 1550. Obwieszczenie o wszczęciu postępowania - Budowa kanalizacji sanitarnej w m. Żelazna i Sławice
  Wyświetleń: 1706
 1551. Informacja o wsczęciu postępowania wodnoprawnego - OŚ.6341.20.2012.BS
  Wyświetleń: 1705
 1552. Informacja o wszczęciu postępowania wodnoprawnego - OŚ.6341.24.2015.BS - przebudowa drogi krajowej 45 na odcinku budowy zjazdów przy stacji paliw w BIERDZANACH.
  Wyświetleń: 1705
 1553. Informacja o wszczęciu postępowania wodnoprawnego - OŚ.6341.65.2013.BS
  Wyświetleń: 1705
 1554. Obwieszczenia o wydaniu decyzji - Rozbudowa drogi gminnej ul. Dzierżona w Karłowicach
  Wyświetleń: 1705
 1555. Obwieszczenie Wojewody Opolskiego o wszczęciu postępowania o ustalenie i wypłatę odszkodowania za nabytą nieruchomość przeznaczoną pod modernizację i uzup. prawostronnego obwałowania rzeki Odry na odcinku od km 160+200 do km 163+700
  Wyświetleń: 1705
 1556. Informacja o wszczęciu postępowania wodnoprawnego OŚ.6341.69.2015.BS - odwodnienia zakładu w Jedlicach BP Glass Poland Sp. z o.o.
  Wyświetleń: 1704
 1557. Informacja o wynikach II naboru na stanowisko podinspektora ds. pozyskiwania środków zewnętrznych Starostwa Powiatowego w Opolu
  Wyświetleń: 1704
 1558. Obwieszczenie o wszczęciu postepowania w sprawie decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej polegającej na budowie drogi gminnej ul. Kwiatowej w miejscowości Górki
  Wyświetleń: 1704
 1559. Obwieszczenie o wszczęciu postępowania - przebudowie oczyszczalni ścieków w Kosorowicach
  Wyświetleń: 1704
 1560. Ogłoszenie o naborze na wolne stanowisko urzędnicze - Podinspektor w Wydziale Finansowo - Budżetowym Starostwa Powiatowego w Opolu
  Wyświetleń: 1704
 1561. Otwarty konkurs ofert na realizację programu polityki zdrowotnej w zakresie udzielania pierwszej pomocy dla uczniów publicznych szkół ponadgimnazjalnych z terenu powiatu opolskiego pn. "Pierwsza pomoc" 2019
  Wyświetleń: 1704
 1562. Informacja o wsczęciu postępowania wodnoprawnego nr OŚ.6341.45.2011.BS
  Wyświetleń: 1703
 1563. Informacja o wsczęciu postępowania wodnoprawnego nr OŚ.6341.75.2011.BS
  Wyświetleń: 1703
 1564. Informacja o wszczęciu postępowania wodnoprawnego - OŚ.6341.50.2014.ZW
  Wyświetleń: 1703
 1565. Obwieszczenie o wszczęciu postępowania - Rozbudowa drogi powiatowej 1807 O i budowa mostu w m. Krasiejów
  Wyświetleń: 1702
 1566. „Remont dachu budynku przy ul. Ks. Opolskich 27 w Opolu oraz klatki schodowej wraz z oświetleniem” – remont dachu IV
  Wyświetleń: 1701
 1567. Informacja o wszczęciu postępowania wodnoprawnego - OŚ.BSz 6223-24/09
  Wyświetleń: 1701
 1568. Informacja o wszczęciu postępowania wodnoprawnego - OŚ.6341.52.2014.BS
  Wyświetleń: 1700
 1569. Informacja o wszczęciu postępowania wodnoprawnego - OŚ.6341.12.2015.ZW - przejście światłowodem nad rz. Prószkówką i Ochodzanką
  Wyświetleń: 1699
 1570. Informacja o wszczęciu postępowania wodnoprawnego - OŚ.6341.33.2014.BS
  Wyświetleń: 1699
 1571. Informacja o wszczęciu postępowania wodnoprawnego - OŚ.6341.75.2013.BS
  Wyświetleń: 1699
 1572. Obwieszczenie Starosty Opolskiego o wydaniu pozwolenia wodnoprawnego OŚ.6341.132.2015.BS - budowa drogi gminnej łączącej ul.Stawy w Chróścicach z ul. Strzelców Bytomskich w Dobrzeniu Wielkim
  Wyświetleń: 1699
 1573. Obwieszczenie Starosty opolskiego OŚ.6341.82.2015.BS- informacja o wszczęciu postępowania wodnoprawnego dot. odwodnienia ulicy Polnej w m. WINÓW
  Wyświetleń: 1699
 1574. Obwieszczenie Wojewody Opolskiego o wszczęciu postępowania w sprawie ustalenia i wypłaty odszkodowania za nieruchomość przeznaczoną na dokonanie przebudowy wałów na terenie gminy Dobrzeń Wielki - Etap III
  Wyświetleń: 1699
 1575. XXVII Sesja RPO - 24.11.2005 r. - II kadencja - PROTOKÓŁ
  Wyświetleń: 1699
 1576. Informacja o wszczęciu postępowania wodnoprawnego - OŚ.6341.40.2014.ZW
  Wyświetleń: 1698
 1577. Informacja o wszczęciu postępowania wodnoprawnego - OŚ.6341.74.2014.BS
  Wyświetleń: 1698
 1578. Informacja o wszczęciu postępowania wodnoprawnego - OŚ.BSz-6223-64/09
  Wyświetleń: 1698
 1579. Obwieszczenie Starosty Opolskiego - OŚ. 6341. 87. 2011. BS
  Wyświetleń: 1698
 1580. Ogłoszenie o naborze na stanowisko inspektora ds. organizacyjnych i kadr.
  Wyświetleń: 1698
 1581. Ogłoszenie o naborze na wolne stanowisko urzędnicze - inspektor ds. organizacyjnych i kadr w Domu Pomocy Społecznej w Prószkowie z dnia 09.11.2006 r.
  Wyświetleń: 1698
 1582. Informacja o wszczęciu postępowania wodnoprawnego - OŚ.6341.16.2015.ZW - przejście kablem SN 15kV pod Brynicą i Prądzielnicą Kup
  Wyświetleń: 1697
 1583. Informacja o wszczęciu postępowania legalizacyjnego - wodnoprawnego - OŚ.ZW 6224-9/09
  Wyświetleń: 1696
 1584. Informacja o wszczęciu postępowania wodnoprawnego - OŚ.6341.20.2015.ZW - przepust na rowie Walidrogi
  Wyświetleń: 1696
 1585. Informacja o wszczęciu postępowania wodnoprawnego - OŚ.6341.5.2016.BS - odprowadzanie ścieków przemysłowych z kanalizacji deszczowo - przemysłowej z terenu działalności zakładów przy ul. Porcelitowej w Tułowicach
  Wyświetleń: 1696
 1586. informacja o wszczęciu postępowania wodnoprawnego nr OŚ.BSz-6223-41/09
  Wyświetleń: 1696
 1587. Lista kandydatów na 2 wolne stanowiska urzędnicze - młodszy referent w Wydziale Komunikacji Starostwa Powiatowego w Opolu - ogłoszenie z dn. 23.07.2007 r.
  Wyświetleń: 1696
 1588. Informacja o wszczęciu postępowania wodnoprawnego - OŚ.6341.141.2012.ZW
  Wyświetleń: 1695
 1589. Informacja o wszczęciu postępowania wodnoprawnego - OŚ.6341.48.2014.BS
  Wyświetleń: 1695
 1590. Informacja o wszczęciu postępowania wodnoprawnego - OŚ.BSz-6223-36/10
  Wyświetleń: 1695
 1591. Informacja o wszczęciu postępowania wodnoprawnego - OŚ.6341.40.2013.BS
  Wyświetleń: 1694
 1592. informacja o wszczęciu postępowania wodnoprawnego OŚ.BSz-6223-25/09
  Wyświetleń: 1694
 1593. Obwieszczenie o wydaniu decyzji - Rozbudowa drogi gminnej ul. Pustki w Krasiejowie
  Wyświetleń: 1694
 1594. Informacja o wszczęciu postępowania wodnoprawnego - OŚ.6341.46.2015.ZW - wykonanie stawu Kotórz Wielki
  Wyświetleń: 1693
 1595. Informacja o wszczęciu postępowania wodnoprawnego - OŚ.BSz-6223-71/09
  Wyświetleń: 1693
 1596. Informatyzacja, integracja oraz harmonizacja baz danych BDOT500 i GESUT dla gminy Murów
  Wyświetleń: 1693
 1597. Obwieszczenie o wydaniu decyzji - Rozbudowa drogi gminnej ul. Kochanowskiego w miejscowości Dobrzeń Wielki
  Wyświetleń: 1693
 1598. Ogłoszenie o naborze na wolne stanowisko urzędnicze - inspektor ds. organizacyjnych i kadr w Domu Pomocy Społecznej w Prószkowie z dnia 16.02.2007 r.
  Wyświetleń: 1693
 1599. VI Sesja RPO - 28.04.2011 r. - IV kadencja - ZAWIADOMIENIE
  Wyświetleń: 1693
 1600. Informacja o wszczęciu postępowania wodnoprawnego nr OŚ.6341.16.2011.BS
  Wyświetleń: 1692
 1601. Zawiadomienie dot. pozwolenia dla instalacji do produkcji wyrobów ceramicznych - Cegielnia Szydłów.
  Wyświetleń: 1692
 1602. Informacja o wszczęciu postępowania wodnoprawnego - OŚ.6341.114.2014.ZW
  Wyświetleń: 1691
 1603. Informacja o wszczęciu postępowania wodnoprawnego - OŚ.6341.14.2013.BS
  Wyświetleń: 1691
 1604. Obwieszczenie o wpływie wniosku - budowa sieci gazowej Wrzoski, Chróścina, Mechnice, Dabrowa, Chmielowice, Komprachcice, osiny, Polska Nowa Wieś, Wawelno
  Wyświetleń: 1691
 1605. Informacja o wszczęciu postępowania administracyjnego OŚ.6341.109.2015.ZW - legalizacja stawu w Sławicach
  Wyświetleń: 1690
 1606. Informacja o wszczęciu postępowania wodnoprawnego - OŚ.6341.79.2012.BS
  Wyświetleń: 1690
 1607. Obwieszczenie o wydaniu decyzji - Budowa fermy kur w Szydłowcu Śląskim
  Wyświetleń: 1690
 1608. Informacja o wszczęciu postępowania wodnoprawnego - OŚ. BSz-6223-22/09
  Wyświetleń: 1689
 1609. Lista kandydatów spełniajacych wymogi formalne na stanowisko specjalista ds. księgowości
  Wyświetleń: 1689
 1610. Obwieszczenie o wydaniu decyzji na realizacje inwestycji drogowej - budowa odcinka publicznej drogi gminnej ulicy Zawadzkiej w Kępie
  Wyświetleń: 1689
 1611. Informacja o wszczęciu postępowania wodnoprawnego - OŚ.6341.133.2012.BS
  Wyświetleń: 1688
 1612. Informacja o wszczęciu postępowania wodnoprawnego OŚ.6341.153.2016.ZW - staw Dębska Kuźnia
  Wyświetleń: 1688
 1613. Obwieszczenie o wszczeciu postępowania w sprawie wydania decyzji w sprawie realizacji inwestycji drogowej - rozbudowa drogi gminnej publicznej ul. Nowej w miejscowości Czarnowąsy
  Wyświetleń: 1688
 1614. XX Sesja RPO - 06.09.2012 r. - IV kadencja - PROTOKÓŁ
  Wyświetleń: 1688
 1615. Informacja o wszczęciu postępowania wodnoprawnego - OŚ.6341.45.2013.ZW
  Wyświetleń: 1687
 1616. Informacja o wszczęciu postępowania wodnoprawnego - OŚ.6341.8.2012.ZW
  Wyświetleń: 1687
 1617. Obwieszczenie o wszczęciu postepowania w sprawie wydania decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej rozbudowie drogi gminnej publicznej ul. Nowej w miejscowości Czarnowąsy
  Wyświetleń: 1687
 1618. Informacja o wszczęciu postępowania wodnoprawnego - OŚ.6341.28.2013.BS
  Wyświetleń: 1685
 1619. Informacja o wszczęciu postępowania wodnoprawnego - OŚ.6341.54.2014.BS
  Wyświetleń: 1685
 1620. Informacja o wszczęciu postępowania wodnoprawnego - OŚ.6341.24.2014.BS
  Wyświetleń: 1684
 1621. Informacja o wszczęciu postępowania wodnoprawnego - OŚ.6341.56.2014.BS
  Wyświetleń: 1684
 1622. Obwieszczenie o wyadniu decyzji pozwolenia na budowę punktu selektywnego zbierania odpadów komunalnych (PSZOK) w Tułowicach
  Wyświetleń: 1684
 1623. Informacja o wyniku naboru na stanowisko Podinspektora w Wydziale Ochrony Środowiska z dnia 25 sierpnia 2009 r.
  Wyświetleń: 1683
 1624. Informacja o wszczęciu postępowania wodnoprawnego - OŚ.6341.10.2011.ZW
  Wyświetleń: 1682
 1625. Informacja o wszczęciu postępowania wodnoprawnego - OŚ.6341.39.2015.ZW - wykonanie przepust, ujęcia, likwidacja rowu
  Wyświetleń: 1681
 1626. Informacja o wszczęciu postępowania wodnoprawnego - OŚ.6341.142.2012.ZW
  Wyświetleń: 1680
 1627. Informacja o wszczęciu postępowania wodnoprawnego - OŚ.BSz-6223-64/10
  Wyświetleń: 1680
 1628. Informacja o wszczęciu postępowania wodnoprawnego OŚ.6341.21.2016.ZW - zarurowanie rowu przydrożnego ul. Polna w Ozimku
  Wyświetleń: 1680
 1629. IX Sesja RPO - 28.07.2011 r. - IV kadencja - PROTOKÓŁ
  Wyświetleń: 1680
 1630. Informacja o wszczęciu postępowania wodnoprawnego - OŚ.6341.130.2015.BS - przbbudowa skrzyżowania dróg krajowych nr 46, 94 w Karczowie (rondo)
  Wyświetleń: 1679
 1631. Informacja o wynikach naboru na wolne stanowisko urzędnicze - Inspektor w Wydziale Geodezji i Kartografii Starostwa Powiatowego w Opolu
  Wyświetleń: 1679
 1632. Informacja o wsczęciu postępowania wodnoprawnego - OŚ.6341.37.2012.BS
  Wyświetleń: 1678
 1633. Informacja o wszczęciu postępowania wodnoprawnego - OŚ.ZW 6224-21/10
  Wyświetleń: 1678
 1634. Informacja o wynikach naboru na stanowisko referenta w Wydziale Komunikacji Starostwa Powiatowego w Opolu
  Wyświetleń: 1678
 1635. Informacja o wszczęciu postępowania wodnoprawnego - OŚ.6341.83.2012.BS
  Wyświetleń: 1677
 1636. Informacja o wszczęciu postępowania wodnoprawnego - OŚ.BSz-6223-20/10
  Wyświetleń: 1677
 1637. XX Sesja RPO - 05.02.2009 r. - III kadencja - ZAWIADOMIENIE
  Wyświetleń: 1677
 1638. Informacja o wsczęciu postępowania wodnoprawnego nr OŚ.6341.63.2011.BS
  Wyświetleń: 1676
 1639. Informacja o wszczęciu postępowania wodnoprawnego - OŚ.6341.31.2013.ZW
  Wyświetleń: 1676
 1640. Informatyzacja, integracja i harmonizacja baz danych BDOT500 oraz GESUT - gminy Dobrzeń Wielki oraz Turawa II
  Wyświetleń: 1676
 1641. Obwieszczenie o wydaniu decyzji - Budowa drogi gminnej w miejscowości Nakło Etap I
  Wyświetleń: 1676
 1642. XXV Sesja RPO - 01.12.2016 r. - V kadencja - ZAWIADOMIENIE
  Wyświetleń: 1676
 1643. Informacja o wszczęciu postępowania wodnoprawnego - OŚ.6341.93.2013.BS
  Wyświetleń: 1675
 1644. Informacja o wszczęciu postępowania wodnoprawnego - OŚ.BSz-6223-19/09
  Wyświetleń: 1675
 1645. Obwieszczenie Starosty Opolskiego - OŚ.6341.31.2011.ZW
  Wyświetleń: 1675
 1646. Informacja o wszczęciu postępowania wodnoprawnego - OŚ.6341.34.2012.ZW
  Wyświetleń: 1674
 1647. Informacja o wszczęciu postępowania wodnoprawnego - OŚ.6341.85.2014.ZW
  Wyświetleń: 1674
 1648. Obwieszczenie o wpływie wniosku - rozbudowa stacji LPG w Chróścicach
  Wyświetleń: 1674
 1649. Obwieszczenie o wydaniu decyzji - Bzakładu do termowania drewna w Tułowicach przy ul. Porcelitowej
  Wyświetleń: 1674
 1650. Informacja o wszczęciu postępowania wodnoprawnego -OŚ.6341.81.2015.BS - dot odwodnienia dróg gminnych ul.Kościuszki ,część ul.Dworcowej w m. Dobrzeń Wielki
  Wyświetleń: 1673
 1651. Informacja o wszczęciu postępowania wodnoprawnego OŚ.6341.100.2015.BS - odwodnienie ul. Nowej w m. Kępa
  Wyświetleń: 1673
 1652. Informacja o wszczęciu postępowania wodnoprawnego OŚ.6341.30.2017.BS - przebudowa drogi powiatowej 1738 O na odcinku Grodziec - Knieja
  Wyświetleń: 1673
 1653. Obwieszczenie Starosty Opolskiego - OŚ.6341.31.2011.ZW
  Wyświetleń: 1673
 1654. Informacja o wyniku naboru na stanowisko Podinspektor w Wydziale Geodezji i Kartografii - ogłoszenie z dn. 05.11.2008 r.
  Wyświetleń: 1672
 1655. Informacja o wszczęciu postępowania administracyjnego OŚ.6341.173.2016.ZW - kładki pieszojezdne Turawa
  Wyświetleń: 1671
 1656. Informacja o wszczęciu postępowania wodnoprawnego - OŚ.ZW 6224-30/09
  Wyświetleń: 1670
 1657. Informacja o wyniku naboru na wolne stanowisko urzędnicze - inspektor w Wydziale Budownictwa - ogłoszenie z dnia 13.03.2012 r.
  Wyświetleń: 1670
 1658. Obwieszczenie Wojewody Opolskiego o wydaniu decyzji ustalajacej wysokość odszkodowania za nabytą z mocy prawa na rzecz Województwa Opolskiego nieruchomość przeznaczoną na rozubdowę drogi wojewódzkiej nr 454 wraz z budową ciągu pieszo rowerowego w Kup
  Wyświetleń: 1670
 1659. XXXV Sesja RPO - 09.11.2010 r. - III kadencja - PROTOKÓŁ
  Wyświetleń: 1670
 1660. III Sesja RPO - 29.12.2010 r. - IV kadencja - ZAWIADOMIENIE
  Wyświetleń: 1669
 1661. Informacja o wszczęciu postępowania wodnoprawnego - OŚ.BSz-6223-103/10
  Wyświetleń: 1669
 1662. Informacja o wynikach naboru na stanowisko urzędnicze - kierownika zespołu w Domu Pomocy Społecznej w Prószkowie - ogłoszenie z dn. 11.03.2009 r.
  Wyświetleń: 1669
 1663. Ogłoszenie o naborze na wolne stanowisko - Podinspektor w Wydziale Geodezji i Kartografii
  Wyświetleń: 1669
 1664. Ogłoszenie o naborze na wolne stanowisko urzędnicze - referent w Wydziale Budownictwa - ogłoszenie z dn. 16.09.2010 r.
  Wyświetleń: 1669
 1665. Ogłoszenie o naborze na wolne stanowisko urzędnicze -specjalista ds. organizacyjnych i kadrowych w Domu Dziecka w Chmielowicach z dnia 08.08.2007
  Wyświetleń: 1669
 1666. Informacja o wszczęciu postępowania wodnoprawnego - OŚ.6341.74.2013.ZW
  Wyświetleń: 1668
 1667. Informacja o wszczęciu postępowania wodnoprawnego - OŚ.6341.99.2012.BS
  Wyświetleń: 1668
 1668. Obwieszczenie o wydaniu decyzji - Rozbudowę drogi powiatowej nr 1703 O Opole-Łubniany w m. Kepa
  Wyświetleń: 1668
 1669. Obwieszczenie o wydaniu decyzji w sprawie rozbudowy drogi gminnej ul. Konopnickiej w Dobrzeniu Wielkim
  Wyświetleń: 1668
 1670. Informacja o wszczęciu postępowania wodnoprawnego - OŚ.BSz-6223-100/10
  Wyświetleń: 1667
 1671. XIX Sesja RPO - 21.06.2012 r. - IV kadencja - PROTOKÓŁ
  Wyświetleń: 1667
 1672. Informacja o wszczęciu postępowania wodnoprawnego - OŚ.BSz-6223-35/10
  Wyświetleń: 1666
 1673. Informacja o wszczęciu postępowania wodnoprawnego - OŚ.BSz-6223-88/10
  Wyświetleń: 1666
 1674. Lista kandydatów na wolne stanowisko urzędnicze- Inspektor w Domu Pomocy Społecznej w Prószkowie - ogłoszenie z dnia 07.10.2008 r
  Wyświetleń: 1666
 1675. Informacja o wszczęciu postępowania wodnoprawnego - OŚ.6341.80.2013.BS
  Wyświetleń: 1665
 1676. Informacja o wszczęciu postępowania wodnoprawnego - OŚ.6341.81.2014.BS
  Wyświetleń: 1665
 1677. Informacja o wszczęciu postępowania wodnoprawnego - OŚ.6341.70.2015.BS - pobór wód podziemnych z zakładowego ujęcia wody STEGU Sp. z o.o. w Jełowej.
  Wyświetleń: 1664
 1678. Ogłoszenie o II naborze na stanowisko podinspektora w Wydziale Ochrony Środowiska Starostwa Powiatowego w Opolu z dnia 21.09.2009 r.
  Wyświetleń: 1664
 1679. Informacja o wszczęciu postępowania wodnoprawnego - OŚ.6341.51.2015.BS - odwodnienie zakładu Vitroterm - Murów SA w Murowie.
  Wyświetleń: 1663
 1680. Obiweszczenie o wszczęciu postepowania - rozbudowa ulicy Leśnej w m. Schodnia
  Wyświetleń: 1663
 1681. Obwieszczenie Wojewody Opolskiego o możliwości przeglądania akt sprawy w spr. ustalenia i wypłaty odszkodowania za nabytą nieruchomość przeznaczoną na rozbudowę drogi wojewódzkiej nr 457 na odcinku Stare Siołkowice-Hospicjum-Popielów (IN.IV.7570.6.2014.GT
  Wyświetleń: 1663
 1682. Ogłoszenie o II naborze na wolne stanowisko urzędnicze - specjalista ds. księgowości w Zarządzie Dróg Powiatowych w Opolu - z dn. 01.09.2008 r.
  Wyświetleń: 1663
 1683. Informacja o wszczęciu postępowania wodnoprawnego - OŚ.6341.124.2013.ZW
  Wyświetleń: 1662
 1684. Informacja o wszczęciu postępowania wodnoprawnego - OŚ.6341.27.2013.BS
  Wyświetleń: 1662
 1685. Informacja o wszczęciu postępowania wodnoprawnego nr OŚ.6341.9.2011.BS
  Wyświetleń: 1662
 1686. Informacja o wszczęciu postępowania wodnoprawnego - OŚ.6341.100.2011.ZW
  Wyświetleń: 1661
 1687. Obwieszczenie Sarosty Opolskiego nr OŚ.BSz-6223-28/09
  Wyświetleń: 1661
 1688. Informacja o wynikach naboru na stanowisko podinspektora w Wydziale Geodezji i Kartografii Starostwa Powiatowego w Opolu
  Wyświetleń: 1660
 1689. XII Sesja RPO - 28.02.2008 r. - III kadencja - PROTOKÓŁ
  Wyświetleń: 1660
 1690. Informacja o wszczęciu postępowania wodnoprawnego - OŚ.6341.110.2012.ZW
  Wyświetleń: 1659
 1691. Informacja o wszczęciu postępowania wodnoprawnego - OŚ.BSz-6223-58/10
  Wyświetleń: 1659
 1692. XXX Sesja RPO - 26.09.2013 r. - IV kadencji - PROTOKÓŁ
  Wyświetleń: 1659
 1693. Informacja o wszczęciu postępowania wodnoprawnego - OŚ.6341.89.2015.BS- pobór wód podziemnych z komunalnego ujęcia GRACZE
  Wyświetleń: 1658
 1694. Informacja o wszczęciu postępowania wodnoprawnego - OŚ.6341.52.2013.BS
  Wyświetleń: 1658
 1695. Ogłoszenie o naborze na wolne stanowisko urzędnicze - inspektora w Domu Pomocy Społecznej w Prószkowie z dnia 07.10.2008 r.
  Wyświetleń: 1658
 1696. Informacja o wszczęciu postępowania wodnoprawnego - OŚ.6341.105.2014.ZW
  Wyświetleń: 1657
 1697. Informacja o wszczęciu postępowania wodnoprawnego - OŚ.6341.42.2015.BS - odwodnienie rejonu dróg (ul. Powstańców, ul.Osiedle Leśne, ul.Opolska) w m. PROSZKÓW
  Wyświetleń: 1657
 1698. Informacja o wszczęciu postępowania wodnoprawnego - OŚ.BSz-6223-78/10
  Wyświetleń: 1657
 1699. Informacja o wynikach naboru na stanowisko - Specjalista ds. utrzymania mostów w Zarządzie Dróg Powiatowych w Opolu
  Wyświetleń: 1657
 1700. Informacja o wszczęciu postępowania wodnoprawnego - OŚ. BSz-6223-56/08
  Wyświetleń: 1656
 1701. Lista kandydatów spełniających wymogi formalne na stanowisko referenta ds. utrzymania dróg zgodnie z ogłoszeniem o naborze z dn. 16.07.2007r.
  Wyświetleń: 1655
 1702. XII Sesja RPO - 24.11.2011 r. - IV kadencja - PROTOKÓŁ
  Wyświetleń: 1655
 1703. Informacja o wszczęciu postępowania wodnoprawnego - OŚ.6341.21.2014.BS
  Wyświetleń: 1654
 1704. Informacja o wszczęciu postępowania wodnoprawnego - OŚ.BSz-6223-57/09
  Wyświetleń: 1653
 1705. Informacja o wszczęciu postępowania wodnoprawnego - OŚ.6341.16.2013.BS
  Wyświetleń: 1653
 1706. Obwieszczenie o wszczęciu postępowania - Rozudowa drogi powiatowej Strzelce Op.-Krasiejów, budowa mostu oraz rozbudowa mostu
  Wyświetleń: 1653
 1707. XXIV Sesja RPO - 27.10.2016 r. V kadencja - PROTOKÓŁ
  Wyświetleń: 1653
 1708. Informacja o wszczęciu postępowania wodnoprawnego - OŚ.6341.27.2011.ZW
  Wyświetleń: 1652
 1709. Ogłoszenie o naborze na stanowisko podinspektora w Wydziale Geodezji i Kartografii
  Wyświetleń: 1652
 1710. Informacja o wszczęciu postępowania wodnoprawnego - OŚ.6341.6.2013.BS
  Wyświetleń: 1651
 1711. Ogłoszenie o naborze z dnia 24 lipca 2018 r. na wolne stanowiska urzędnicze w Wydziale Geodezji i Kartografii Starostwa Powiatowego w Opolu
  Wyświetleń: 1651
 1712. XIV Sesja RPO - 30.01.2012 r. - IV kadencja - PROTOKÓŁ
  Wyświetleń: 1651
 1713. Informacja o wszczęciu postępowania wodnoprawnego - OŚ.6341.37.2014.BS
  Wyświetleń: 1650
 1714. Obwieszczenie o wszczeciu postępowania w sprawie wydania decyzji w sprawie realizacji inwestycji drogowej - przebudowa drogi gminnej Nr 101806 O – ul. Stawowej w miejscowości Kurznie
  Wyświetleń: 1650
 1715. Informacja o wynikach naboru na wolne stanowisko urzędnicze - referent w Wydziale Budownictwa
  Wyświetleń: 1649
 1716. Obwieszczenie o wszczęciu postepowania w sprawie wydania decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej polegającej na rozbudowie drogi gminnej ul. Szpitalnej w Kup
  Wyświetleń: 1649
 1717. Obwieszczenie o wszczęciu postępowania - Budowa fermy kur w Szydłowcu Śląskim
  Wyświetleń: 1649
 1718. Informacja o wszczęciu postępowania wodnoprawnego - OŚ.6341.116.2012.BS
  Wyświetleń: 1648
 1719. Informacja o wszczęciu postępowania wodnoprawnego - OŚ.6341.17.2013.BS
  Wyświetleń: 1648
 1720. Informacja o wszczęciu postępowania wodnoprawnego - OŚ.6341.60.2014.ZW
  Wyświetleń: 1647
 1721. Informacja o wszczęciu postępowania wodnoprawnego - OŚ.6341.61.2013.ZW
  Wyświetleń: 1647
 1722. Obwieszczenie Starosty Opolskiego - OŚ.ZW 6223-83/10
  Wyświetleń: 1647
 1723. XVII Sesja RPO - 07.03.2016 r. - V kadencja – PROTOKÓŁ
  Wyświetleń: 1647
 1724. Informacja o wszczęciu postępowania administracyjnego OŚ.6341.169.2016.ZW - 2 stawy rybne, podsiąkowe Brynica
  Wyświetleń: 1646
 1725. Informacja o wszczęciu postępowania wodnoprawnego - OŚ.6341.63.2012.ZW
  Wyświetleń: 1646
 1726. Informacja o wszczęciu postępowania wodnoprawnego - OŚ.6341.91.2011.ZW
  Wyświetleń: 1646
 1727. Ogłoszenie o naborze - I z dnia 2 kwietnia 2019 r. na wolne stanowisko urzędnicze w Wydziale Finansowo-Budżetowym Starostwa Powiatowego w Opolu
  Wyświetleń: 1646
 1728. informacja o wszczęciu postępowania wodnoprawnego nr OŚ.BSz-6223-89/10
  Wyświetleń: 1645
 1729. Informacja o wszczęciu postępowania wodnoprawnego - OŚ.6341.107.2013.BS
  Wyświetleń: 1644
 1730. Obwieszczenie o wszczęciu postępowania - Budowa kanalizacji sanitarnej tranzytowej Zagwiździe - Stare Budkowice
  Wyświetleń: 1644
 1731. Obwieszczenie Starosty Opolskiego o wszczęciu postępowania wodnoprawnego - OŚ.6341.132.2015.BS - odwodnienie projektowanej drogi gminnej łączącej ul. Stawy w Chróścicach z ul. Strzelców Bytomskich w Dobrzeniu Wlk.
  Wyświetleń: 1644
 1732. Informacja o wszczęciu postępowania wodnoprawnego - OŚ.6341.75.2014.BS
  Wyświetleń: 1643
 1733. Informacja o wyniku naboru na wolne stanowisko urzędnicze - księgowy w Wydziale Finansowo - Budżetowym z dn.12.10.2011 r.
  Wyświetleń: 1643
 1734. Obiweszczenie o wszczęciu postepowania - zmiana decyzji 08/2013 z 29.11.2013 - odbudowa drogi powiatowej Nr 1184
  Wyświetleń: 1643
 1735. Obiweszczenie o wszczęciu postepowania - Przebudowa wraz ze zmianą sposobu użytkowania budynku gospodarczego na zakład produkcji brykietu drzewnego w Karczowie przy ul. Wiejskiej
  Wyświetleń: 1643
 1736. Informacja o wszczęciu postępowania wodnoprawnego OŚ.6341.9.2016.ZW - przepust ul. Stawowa Czarnowąsy
  Wyświetleń: 1642
 1737. Ogłoszenie o naborze na wolne stanowisko urzędnicze - inspektor w Wydziale Spraw Obywatelskich
  Wyświetleń: 1642
 1738. Informacja o wszczęciu postępowania wodnoprawnego - OŚ.6341.36. 2013.BS
  Wyświetleń: 1641
 1739. Obwieszczenie o wydaniu decyzji - Odbudowa drogi powiatowej 1184 w m. Gracze
  Wyświetleń: 1641
 1740. Informacja o wszczęciu postępowania wodnoprawnego - OŚ.6341.136.2013.ZW
  Wyświetleń: 1640
 1741. Informacja o wsczęciu postępowania wodnoprawnego - OŚ.6341.18.2012.BS
  Wyświetleń: 1639
 1742. Obwieszczenie o wpływie wniosku - Rozbudowa fermy Kur
  Wyświetleń: 1639
 1743. XXI Sesja RPO - 30.06.2016 r. - V kadencja - ZAWIADOMIENIE
  Wyświetleń: 1639
 1744. Informacja o wsczęciu postępowania wodnoprawnego nr OŚ.6341.107.2011.BS
  Wyświetleń: 1638
 1745. Informacja o wszczęciu postępowania wodnoprawnego - OŚ.BSz-6223-10/10
  Wyświetleń: 1637
 1746. Informacja o wszczęciu postępowania wodnoprawnego - OŚ.6341.111.2012.BS
  Wyświetleń: 1636
 1747. Obwieszczenie o wydaniu decyzji - zmiana pozwolenia na budowe hali magazynowej w Krasiejowie, ul. Szkolna
  Wyświetleń: 1636
 1748. Informacja o wszczęciu postępowania wodnoprawnego - OŚ.6341.55.2014.BS
  Wyświetleń: 1635
 1749. Informacja o wszczęciu postępowania wodnoprawnego - OŚ.6341.108.2015.BS - odwodnienie ul. Fiołków w Luboszycach
  Wyświetleń: 1634
 1750. Jednostki nieodpłatnego poradnictwa specjalistycznego
  Wyświetleń: 1634
 1751. Informacja o wsczęciu postępowania wodnoprawnego nr OŚ.6341.72.2011.BS
  Wyświetleń: 1632
 1752. Ogłoszenie o naborze na stanowisko Dyrektora Domu Dziecka w Turawie z dnia 10.08.2009 r.
  Wyświetleń: 1632
 1753. Ogłoszenie o naborze na wolne stanowisko urzędnicze - podinspektor w Wydziale Administracyjno-Gospodarczym
  Wyświetleń: 1631
 1754. Informacja o wszczęciu postępowania wodnoprawnego - OŚ.6341.109.2011.ZW
  Wyświetleń: 1630
 1755. Informacja o wynikach naboru na wolne stanowisko urzędnicze - Podinspektor w Wydziale Geodezji i Kartografii
  Wyświetleń: 1630
 1756. Obwieszczenie Starosty Opolskiego - OŚ.6341.133.2013.ZW
  Wyświetleń: 1630
 1757. Informacja o wszczęciu postępowania wodnoprawnego - OŚ.6341.112.2014.ZW
  Wyświetleń: 1629
 1758. Informacja o wszczęciu postępowania wodnoprawnego OŚ.6341.67.2015.BS - przejścia kanalizacją pod rz. Sucha i Młynówka w m. Dębie
  Wyświetleń: 1629
 1759. Instruktorzy i wykładowcy
  Wyświetleń: 1629
 1760. Obwieszczenie Starosty Opolskiego o wszczęciu postępowania wodnoprawnego OŚ.6341.162.2016.ZW - drenaże DK45 Jełowa
  Wyświetleń: 1629
 1761. Informacja o wszczęciu postępowania administracyjnego OŚ.6341.40.2017.ZW - przebudowa rowu R-M-2 w Masowie
  Wyświetleń: 1628
 1762. Informacja o wszczęciu postępowania OŚ.6341.99.2017.BS - odwodnienie Nowej Kuźni
  Wyświetleń: 1628
 1763. Informacja o wszczęciu postępowania wodnoprawnego - OŚ.6341.79.2013.BS
  Wyświetleń: 1628
 1764. Informacja o wszczęciu postępowania wodnoprawnego - OŚ.ZW 6224-3/10
  Wyświetleń: 1628
 1765. Zawiadomienie Starosty Nyskiego o wszczęciu postępowania wodnoprawnego - odwodnienie drogi powiatowej 1509 O w Magnuszowicach
  Wyświetleń: 1628
 1766. Informacja o wsczęciu postępowania wodnoprawnego - OŚ.6341.15.2012.BS
  Wyświetleń: 1627
 1767. Informacja o wynikach naboru na stanowisko - inspektora ds. organizacyjnych i kadr w Domu Pomocy Społecznej w Prószkowie
  Wyświetleń: 1626
 1768. Informacja o wszczęciu postępowania OŚ.6341.101.2017.ZW - przejście wodociągiem pod rz. Jemielnicą w m. Chrząstowice
  Wyświetleń: 1625
 1769. Informacja o wszczęciu postępowania wodnoprawnego - OŚ.6341.14.2012.ZW
  Wyświetleń: 1625
 1770. Informacja o wszczęciu postępowania wodnoprawnego - OŚ.6341.96.2014.ZW
  Wyświetleń: 1625
 1771. Informacja o wszczęciu postępowania wodnoprawnego - OŚ.BSz-6223-11/10
  Wyświetleń: 1625
 1772. Obwieszczenie o wydaniu decyzji - Budowa drogi gminnej ul. Kwiatowa w m. Górki
  Wyświetleń: 1624
 1773. Edukacja prawna - przydatne zagadnienia
  Wyświetleń: 1623
 1774. Modernizacja ewidencji gruntów i budynków, modernizacja i założenie szczegółowej osnowy geodezyjnej oraz informatyzacja, integracja i harmonizacja baz danych GESUT i BDOT500 - gmina Dąbrowa
  Wyświetleń: 1623
 1775. Obwieszczenie o wydaniu decyzji - przebudowa ul. Nowej w Niemodlinie
  Wyświetleń: 1623
 1776. Łubniany - Informacje o instalacjach wytwarzających pola elektromagnetyczne objętych obowiązkiem zgłoszenia
  Wyświetleń: 1622
 1777. nformacja o wszczęciu postępowania wodnoprawnego - OŚ.6341.129.2013.BS
  Wyświetleń: 1622
 1778. Obwieszczenie o wszczęciu postępowania - budowa drogi gminnej - ul. Jańskiego w miejscowości Dobrzeń Wielki
  Wyświetleń: 1622
 1779. Obwieszczenie o wydaniu decyzji - Budowa drogi gminnej ul. Dębowej w miejscowości Ligota Prószkowska
  Wyświetleń: 1622
 1780. Ogłoszenie o konkursie na stanowisko dyrektora Zespołu Szkół w Tułowicach.
  Wyświetleń: 1622
 1781. Ogłoszenie o naborze z dnia 25 kwietnia 2018 r. na wolne stanowisko urzędnicze w Wydziale Gospodarki Nieruchomościami i Rolnictwa Starostwa Powiatowego w Opolu
  Wyświetleń: 1622
 1782. Informacja o wszczęciu postępowania wodnoprawnego - OŚ.6341.51.2013.ZW
  Wyświetleń: 1621
 1783. informacja o wszczęciu postępowania wodnoprawnego nr OŚ.BSz-6223-51/10
  Wyświetleń: 1621
 1784. Informacja o wsczęciu postępowania wodnoprawnego nr OŚ.6341.25.2011.BS
  Wyświetleń: 1620
 1785. Informacja o wszczęciu postępowania wodnoprawnego - OŚ.6341.115.2014.BS
  Wyświetleń: 1619
 1786. Decyzja nr OŚ.6222.5.2014.MP,KAH,MDz,BSz z dnia 05.12.2014 r. zmiana pozwolenia zintegrowanego - decyzji nr OŚ.KAH-7645-1/05 z dnia 28.10.2005 r. (z późniejszymi zmianami) - BA GLASS Poland Sp. z o.o.
  Wyświetleń: 1618
 1787. Informacja o wszczęciu postępowania wodnoprawnego - OŚ.6341.10.2013.BS
  Wyświetleń: 1618
 1788. Informacja o wszczęciu postępowania wodnoprawnego - OŚ.BSz-6223-84/10
  Wyświetleń: 1618
 1789. Informacja o zamieszczeniu danych o wpływie wniosku o zatwierdzeniu projektu i wydanie pozwolenia na budowę kanalizacji ciśnieniowej - z wyłączeniem przejść rurociągów kanalizacyjnych ciśnieniowych pod drogą wojewódzką Nr 463 - Kadłub Turawski
  Wyświetleń: 1618
 1790. Informacja o wszczęciu postępowania OŚ.6341.138.2015.BS- odwodnienie m.WINÓW
  Wyświetleń: 1617
 1791. Informacja o zamieszczeniu danych o wpływie wniosku o zatwierdzeniu projektu i wydanie pozwolenia na budowę kanalizacji sanitarnej w miejscowości Grodziec, Chobie, Kuziory i Mnichus - Gmina Ozimek
  Wyświetleń: 1617
 1792. Obwieszczenie o wpływie wniosku - Droga Wewnętrzna w Zawadzie - gm. Turawa
  Wyświetleń: 1617
 1793. Obwieszczenie Starosty Opolskiego - OŚ.6228.1.2011.UKK
  Wyświetleń: 1617
 1794. Obwieszczenie Starosty Opolskiego - OŚ.6341.92.2012.ZW
  Wyświetleń: 1617
 1795. Informacja o wszczęciu postępowania wodnoprawnego - OŚ.6341.59.2014.BS
  Wyświetleń: 1616
 1796. Informacja o wszczęciu postępowania wodnoprawnego OŚ.6341.2.2016.ZW - most Młynówka Karłowicka
  Wyświetleń: 1615
 1797. Informacja o wszczęciu postępowania wodnoprawnego - OŚ.6341.130.2014.BS
  Wyświetleń: 1614
 1798. Obwieszczenie o udzieleniu pozwolenia wodnoprawnego - OŚ.6341.56.2016.BS
  Wyświetleń: 1614
 1799. Obwieszczenie o wpływie wniosku - budowa sieci gazowej Wrzoski, Chróścina, Mechnice, Dabrowa, Chmielowice, Komprachcice, Osiny, Polska Nowa Wieś
  Wyświetleń: 1614
 1800. Informacja o wszczęciu postępowania wodnoprawnego - OŚ.6341.1.2015.BS- odwodnienie ul. Reja w Dobrzeniu Wielkim
  Wyświetleń: 1613
 1801. Informacja o wszczęciu postępowania wodnoprawnego nr OŚ.6341.17.2011.BS
  Wyświetleń: 1613
 1802. Informacja o wynikach naboru na dwa wolne stanowiska urzędnicze - młodszy referent w Wydziale Komunikacji
  Wyświetleń: 1613
 1803. Lista kandydatów na wolne stanowisko urzędnicze- Referent w Domu Pomocy Społecznej w Prószkowie - ogłoszenie z dnia 31.07.2007 r
  Wyświetleń: 1613
 1804. Obwieszczenie o wszczęciu postępowania - budowie odcinka drogi gminnej ul. Krzyżula w m. Łubniany
  Wyświetleń: 1613
 1805. Obwieszczenie o wszczęciu postępowania - Zabudowa Lini Tech i zmiana sposobu użytkow. w zakładzie KEYE ALUMINIUM w Tułowicach
  Wyświetleń: 1613
 1806. Informacja o wsczęciu postępowania wodnoprawnego nr OŚ.6341.46.2011.BS
  Wyświetleń: 1612
 1807. Informacja o wszczęciu postępowania wodnoprawnego - OŚ.6341.129.2012.ZW
  Wyświetleń: 1612
 1808. Informacja o wszczęciu postępowania wodnoprawnego - OŚ.ZW 6223-76/09
  Wyświetleń: 1612
 1809. Obwieszczenie o wydaniu decyzji na realizację inwestycji drogowej polegającej na przebudowie drogi gminnej Nr 101806 O – ul. Stawowej w m. Kurznie
  Wyświetleń: 1612
 1810. Informacja Starosty Opolskiego w sprawie przyjęcia operatu opisowo - kartograficznego oraz ujawnienia danych ewidencji gruntów bydynków i lokali dla gminy Chrząstowice
  Wyświetleń: 1611
 1811. Ogłoszenie o II naborze na stanowisko podinspektor ds. pozyskiwania środków zewnętrznych z dnia 10.08.2009 r.
  Wyświetleń: 1611
 1812. Ogłoszenie o naborze na stanowisko podinspektora w Wydziale Ochrony Środowiska Starostwa Powiatowego w Opolu z dnia 25.08.2009 r.
  Wyświetleń: 1611
 1813. Ogłoszenie o naborze na wolne stanowisko urzędnicze - Starszy Księgowy w wymiarze 1/2 etatu.
  Wyświetleń: 1611
 1814. Informacja o wszczęciu postępowania wodnoprawnego - OŚ.6341.12.2013.ZW
  Wyświetleń: 1609
 1815. Informacja o wszczęciu postępowania wodnoprawnego - OŚ.6341.79.2014.BS
  Wyświetleń: 1609