Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
 • TAB - Kolejny element
 • SHIFT + TAB - Poprzedni element
 • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
 • SHIFT + ALT + H - Strona główna
 • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
 • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
 • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Rejestr zmian stron

 1. Ogłoszenie o naborze z dnia 20 lipca 2022 r. na wolne stanowisko urzędnicze w Wydziale Budownictwa i Ochrony Środowiska Starostwa Powiatowego w Opolu
  Data modyfikacji: 12-08-2022 08:04
 2. 2022
  Data modyfikacji: 11-08-2022 14:22
 3. Łubniany - Informacje o instalacjach wytwarzających pola elektromagnetyczne objętych obowiązkiem zgłoszenia
  Data modyfikacji: 11-08-2022 07:51
 4. Decyzja na realizacje inwestycji drogowej polegającej na rozbudowie drogi powiatowej nr 1711 O DK 46 – Chrząstowice – DK 46 w m. Chrząstowice
  Data modyfikacji: 10-08-2022 14:53
 5. Obwieszczenie Dyrektora Zarządu Zlewni w Opolu PGW Wody Polskie GL.ZUZ.3.4210.58.2022.SO o zakończeniu postępowania z dn. 09.08.2022w sprawie pozwoleń wodnoprawnych dla GDDKiA Oddział w Opolu w związku z inwestycją "Rozbudowa DK 45 na odcinku Zawada-Jełowa"
  Data modyfikacji: 10-08-2022 13:16
 6. Decyzja a realizację inwestycji drogowej na drodze publicznej kategorii gminnej pn.: „Przebudowa drogi gminnej ul. Powstańców Śląskich w miejscowości Schodnia”
  Data modyfikacji: 10-08-2022 11:08
 7. Obwieszcenie o wydaniu decyzji a realizację inwestycji drogowej na drodze publicznej kategorii gminnej pn.: „Przebudowa drogi gminnej ul. Powstańców Śląskich w miejscowości Schodnia”
  Data modyfikacji: 10-08-2022 11:07
 8. Decyzja udzielająca pozwolenia na budowę wolnostojącej elektrowni fotowoltaicznej Dąbrowa
  Data modyfikacji: 10-08-2022 10:08
 9. Obwieszczenie o wydaniu decyzji na budowę wolnostojącej elektrowni fotowoltaicznej w Dąbrowie
  Data modyfikacji: 10-08-2022 10:04
 10. Informatyzacja, integracja i harmonizacja baz danych GESUT i BDOT500 dla gmin: Komprachcice i Tarnów Opolski oraz cyfryzacja danych państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego dla miasta i gminy Prószków
  Data modyfikacji: 09-08-2022 14:40
Wersja XML