Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
 • TAB - Kolejny element
 • SHIFT + TAB - Poprzedni element
 • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
 • SHIFT + ALT + H - Strona główna
 • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
 • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
 • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Rejestr zmian stron

 1. Dom Dziecka w Chmielowicach
  Data modyfikacji: 15-01-2021 13:22
 2. Obwieszczenie o wydaniu decyzji zatwierdzającej projekt budowlany i udzielił pozwolenia na budowę obejmującą rozbiórkę elektroenergetycznej sieci napowietrznej SN 15kV w Radomierowicach, Młodniku i Bukowie
  Data modyfikacji: 15-01-2021 11:46
 3. 2021
  Data modyfikacji: 15-01-2021 08:40
 4. GN.6840.5.2020.UL Wykaz nieruchomości Skarbu Państwa do sprzedaży obejmującej lokal niemieszkalny nr 1, mieszczący się na parterze budynku położonego w Turawie przy ul. Opolskiej 43 bez pomieszczeń przynależnych
  Data modyfikacji: 14-01-2021 15:15
 5. „Budowa domu dziecka wraz z parkingiem i niezbędną infrastrukturą” – w formie zaprojektuj i wybuduj - AG.272.17.2020
  Data modyfikacji: 14-01-2021 12:45
 6. 2021
  Data modyfikacji: 13-01-2021 15:30
 7. Obwieszczenie Dyrektora Zarządu Zlewni PGW Wody Polskie w Opolu o wydaniu decyzji znak GL.ZUZ.3.4210. 304 m. 2020.BS z dnia 08-01-2021 r. dla Gminy Łubniany, udzielającej, pozwoleń wodnoprawnych.
  Data modyfikacji: 13-01-2021 09:32
 8. Obwieszczenie Dyrektora Zarządu Zlewni w Opolu z dnia 3.12.2020 r. znak GL.ZUZ.3.4210.281m.2020.MN o wydaniu decyzji udzielającej Zarządowi Dróg Powiatowych w Opolu pozwoleń wodnoprawnych
  Data modyfikacji: 13-01-2021 08:45
 9. Wydział Komunikacji
  Data modyfikacji: 11-01-2021 16:50
 10. Ogłoszenie Zarządu Powiatu Opolskiego o konsultacjach społecznych w sprawie przyjęcia projektu Rocznego programu współpracy Powiatu Opolskiego z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2021
  Data modyfikacji: 11-01-2021 11:11
Wersja XML