Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
 • TAB - Kolejny element
 • SHIFT + TAB - Poprzedni element
 • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
 • SHIFT + ALT + H - Strona główna
 • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
 • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
 • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Rejestr zmian stron

 1. 2020
  Data modyfikacji: 09-07-2020 12:25
 2. Sprawozdanie finansowe Starostwa Powiatowego w Opolu i jednostek organizacyjnych powiatu za 2019 r
  Data modyfikacji: 09-07-2020 11:46
 3. Ogłoszenie o konkursie na stanowisko dyrektora Zespołu Szkół im. Bolesława Chrobrego w Niemodlinie z dnia 15.06.2020 r
  Data modyfikacji: 08-07-2020 11:48
 4. Ogłoszenie PKP S.A. o przetargu pisemnym nieograniczonym na zbycie prawa własności lokalu mieszkalnego nr 1 położonego w Przyworach przy ul. Dworcowej 6, o pow. użytk. 36,15 m2 wraz z pow. przynależną 21,60 m2
  Data modyfikacji: 07-07-2020 13:14
 5. Zawiadomienie o nabyciu pojazdu
  Data modyfikacji: 06-07-2020 13:00
 6. Zawiadomienie o zbyciu pojazdu
  Data modyfikacji: 06-07-2020 12:59
 7. Rejestracja pojazdu sprowadzonego z zagranicy
  Data modyfikacji: 06-07-2020 12:59
 8. Obwieszczenie Dyrektora RZGW Wód Polskich w Gliwicach o wydaniu GDDKiA w Opolu decyzji nr GL.RUZ.421.308.2019.PPTS z dnia 19 czerwca 2020 r
  Data modyfikacji: 06-07-2020 09:41
 9. Obwieszczenie o wszczęciu postepowania administracyjne w sprawie wydania decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej polegającej na rozbudowie drogi gminnej ul. Wyszyńskiego od km 0+003,50 do km 0+169,20, w m. Dobrzeń Wielki.
  Data modyfikacji: 06-07-2020 09:08
 10. Interpelacje i zapytania
  Data modyfikacji: 03-07-2020 09:08
Wersja XML