Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
 • TAB - Kolejny element
 • SHIFT + TAB - Poprzedni element
 • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
 • SHIFT + ALT + H - Strona główna
 • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
 • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
 • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Rejestr zmian stron

 1. 2021
  Data modyfikacji: 25-10-2021 14:04
 2. Ogłoszenie o naborze Nr II z dnia 25 października 2021 r. na wolne stanowisko urzędnicze w Wydziale Geodezji i Kartografii Starostwa Powiatowego w Opolu
  Data modyfikacji: 25-10-2021 13:47
 3. Obwieszczenia Dyrektora Zarządu Zlewni w Opolu z dnia 14.10.2021 r.o wydaniu decyzji znak GL.ZUZ.3.4210.190.2021.RL z dn. 14 września 2021 r., udzielającej Zarządowi Województwa Opolskiego, ul. Piastowska 14, 45-082 Opole, reprezentowanemu przez Zarząd Dróg Wojewódzkich w Opolu, ul. Oleska 127, 45-231 Opole pozwoleń wodnoprawnych związanych z „Rozbudową drogi wojewódzkiej nr 461 w m. Dąbrówka Łubniańska i Łubniany”
  Data modyfikacji: 21-10-2021 14:31
 4. Dostawa energii elektrycznej na rzecz Powiatu Opolskiego
  Data modyfikacji: 19-10-2021 12:19
 5. Dostawa tablic rejestracyjnych dla Powiatu Opolskiego
  Data modyfikacji: 18-10-2021 10:51
 6. ARCHIWUM NAGRAŃ
  Data modyfikacji: 18-10-2021 08:21
 7. Akty Prawa Miejscowego - Uchwały Zarządu Powiatu Opolskiego
  Data modyfikacji: 14-10-2021 10:02
 8. Plan zamówień publicznych na 2021 rok
  Data modyfikacji: 13-10-2021 15:04
 9. Obwieszcenie o wydaniu decyzji na realizację inwestycji drogowej polegającej na rozbudowie drogi powiatowej nr 1705 w Turawie
  Data modyfikacji: 13-10-2021 13:30
 10. Obwieszczenie Ministra Infrastruktury GM-DOK-3.7700.196.2021.MB z dnia 5 października 2021 r. o zmianie zakresu wniosku, o udzielenie pozwoleń wodnoprawnych, wskazany w zawiadomieniu Ministra Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej DOK.DOK3.9700.16.2020.MB z dnia 26 sierpnia 2020 r. dot. budowy jazu klapowego na stopniu wodnym Ujście Nysy w km 180,5 rzeki Odry oraz obiektów towarzyszących.
  Data modyfikacji: 13-10-2021 08:50
Wersja XML