Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Decyzja Starosty Opolskiego z dnia 6 maja 2022 r., znak: BOŚ.6222.1.2021.KAH udzielająca Walterowi Zyla prowadzącemu działalność pn. Fermy Drobiu Walter Zyla z siedzibą w Polskiej Nowej Wsi przy ul. Chróścińskiej 13 pozwolenia zintegrowanego dla instalacji do hodowli drobiu większej niż 40 000 stanowisk (196 DJP), zlokalizowanej w miejscowości Prądy przy ul. Stawowej 1, gm. Dąbrowa

PDFDecyzja Starosty Opolskiego z dnia 6 maja 2022 r., znak: BOŚ.6222.1.2021.KAH udzielająca Walterowi Zyla prowadzącemu działalność pn. Fermy Drobiu Walter Zyla z siedzibą w Polskiej Nowej Wsi przy ul. Chróścińskiej 13 pozwolenia zintegrowanego dla instalacji do hodowli drobiu większej niż 40 000 stanowisk (196 DJP), zlokalizowanej w miejscowości Prądy przy ul. Stawowej 1, gm. Dąbrowa
 

Wersja XML