Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Plan zamówień publicznych na 2022 rok


PDF2022_BZP 00015972_01_P.pdf plan zamówień 2022.pdf
PDFplan zamówień publicznych na 2022 rok aktualizacja 1.pdf

PDF2022_BZP 00015972_03_P.pdf plan zamówień 2022 aktualizacja nr 2.pdf

PDF2022_BZP 00015972_04_P plan postępowań na 2022 r. aktualizacja nr 3.pdf

PDF2022_BZP 00015972_05_P aktualizacja planu postępowań nr 4 10.06.2022.pdf
PDF2022_BZP 00015972_06_P aktualizacja planu postępowań nr 5 10.06.2022.pdf
 

Wersja XML