Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Uchwały Regionalnej Izby Obrachunkowej dotyczące projektu budżetu Powiatu Opolskiego na rok 2022

PDFUchwała nr 488/2021 Regionalnej Izby Obrachunkowej w Opolu z dn. 01 grudnia 2021 r. w sprawie opinii o przedłożonym projekcie uchwały budżetowej Powiatu Opolskiego na 2022 r.
PDFUchwała nr 489/2021 Regionalnej Izby Obrachunkowej w Opolu z dn. 01 grudnia 2021 r. w sprawie opinii o możliwości sfinansowania deficytu określonego w projekcie uchwały budżetowej Powiatu Opolskiego na 2022 r.
PDFUchwała nr 490/2021 Regionalnej Izby Obrachunkowej w Opolu z dn. 01 grudnia 2021 r. w sprawie opinii o przedłożonym projekcie uchwały o wieloletniej prognozie finansowej Powiatu Opolskiego
 

Wersja XML