Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Poznaj Polskę

Brak opisu obrazka                                                                                  Brak opisu obrazka

Poznaj Polskę

W dniu 30 listopada 2021 r. pomiędzy Powiatem Opolskim a Ministerstwem Edukacji i Nauki zostało podpisane porozumienie o udzielenie wsparcia finansowego na realizację zadania w ramach przedsięwzięcia Ministra Edukacji i Nauki pod nazwą: „Poznaj Polskę”.

Przedmiotem przedsięwzięcia jest wsparcie organów prowadzących publiczne i niepubliczne szkoły dla dzieci i młodzieży w realizacji zadań mających na celu uatrakcyjnienie procesu edukacyjnego dzieci i młodzieży poprzez umożliwienie im poznawania Polski, jej środowiska przyrodniczego, tradycji, zabytków kultury i historii oraz osiągnięć polskiej nauki.

Przyznane przez MEiN, w formie dotacji celowej, środki finansowe przeznaczone są na dofinansowanie wycieczek szkolnych związanych z priorytetowymi obszarami edukacyjnymi wskazanymi przez Ministra.

Wysokość otrzymanej dotacji to 48.731,00 zł, wkład własny to 29.771,84 zł.

Wartość całego zadania wynosi 78.502,84 zł.
 

Do programu zakwalifikowały się:

1. Technikum Zespołu Szkół w Ozimkukwota dofinasowania 3.731,00zł na organizację jednodniowej wycieczki do Łodzi ze zwiedzaniem ogrodu botanicznego w Łodzi.

2. Technikum Leśnego Zespołu Szkół w Tułowicach – kwota dofinasowania 15.000,00zł na organizację trzydniowej wycieczki do: Muzeum Ikon – odział Muzeum Podlaskiego, Muzeum Sztuki Drukarskiej i Papiernictwa, Supraskiego kanału wodnego „Kopanica”, Muzeum Kanału Augustowskiego i rejs statkiem po kanale, Białostockiego Teatru Lalek, Zespołu Bazyliki Archikatedralnej Wniebowzięcia NMP.

3. Liceum Ogólnokształcącego Zespołu Szkół w Tułowicach - – kwota dofinasowania 15.000,00zł na organizację trzydniowej wycieczki do: Muzeum Sił Powietrznych w Dęblinie, Muzeum Nadwiślańskiego w Kazimierzu Dolnym, Muzeum Czartoryskich w Puławach, Muzeum Zamoyskich w Kozłówce, Muzeum Narodowego w Lublinie, Muzeum Uniwersytetu Marii Skłodowskiej – Curie.

4. Liceum Ogólnokształcącego Zespołu Szkół im Józefa Warszewicza w Prószkowie – kwota dofinasowania 15.000,00zł na organizację trzydniowej wycieczki do: Krakowa, Zamku Królewskiego na Wawelu, Muzeum Żup Krakowskich Wieliczka, Kopalni soli „Wieliczka”, Muzeum Uniwersytetu Jagiellońskiego, Tyńca – zespołu opactwa Benedyktynów.

PDFPoznaj Polskę informacja o realizacji projektu 2021.pdf

Wersja XML