Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

„Świadczenie usług pocztowych w obrocie krajowym i zagranicznym na 2022 r.”


Ogłoszenie o zamówieniu:

PDFogłoszenie o zamówieniu 08d9a44a-e1b4-db7a-10bc-8000010dd710-1.pdf

 

Ogłoszenie o zmianie zamówienia:
 

PDFogłoszenie o zmianie ogłoszenia 08d9a9cf-e103-db5d-ac97-0c0001736076.pdf

PDFogłoszenie o zmianie 2 08d9ae5d-c8b7-4930-a832-090001f479b8-2.pdf
 

Specyfikacja Warunków Zamówienia (SWZ):

PDFSPECYFIKACJA WARUNKÓW ZAMÓWIENIA - AG.272.8.2021.pdf

DOCXZałącznik nr 1 do SWZ - Formularz ofertowy usługi pocztowe 2022.docx   NIEAKTUALNE

DOCXZałącznik nr 2 do SWZ - OŚWIADCZENIE Z ART. 125 PZP.docx

DOCXZałącznik nr 3 do SWZ - OŚWIADCZENIE O AKTUALNOŚCI INFORMACJI ZAWARTYCH W OŚWIADCZENIU, O KTÓRYM MOWA W ART. 125 UST. 1.docx

DOCZałącznik nr 4 - ZOBOWIĄZANIE INNEGO PODMIOTU.doc

DOCXZałącznik nr 5 do SWZ - OŚWIADCZENIE DOT. GRUPY KAPITAŁOWEJ.docx

DOCXZałącznik nr 6 do SWZ - Oświadczenie Wykonawców wspólnie ubiegajacych sie o wykonanie zamówienia.docx

PDFZałącznik nr 7 do SWZ - Umowa aktualna.pdf  NIEAKTUALNE

PDFZałącznik nr 2 do umowy.pdf   NIEAKTUALNE

PDFZałącznik nr 8 do SWZ - OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA.pdf

PDFZałącznik nr 9 do SWZ - identyfikator postępowania.pdf

 

Zapytania do treści SWZ oraz odpowiedzi Zamawiającego:

 

PDFZmiana i odpowiedzi do SWZ z dn. 17.11.2021 - AG.272.8.2021.pdf


DOCXZałącznik nr 1 do SWZ - Formularz ofertowy usługi pocztowe 2022 - zmieniony.docx


PDFZałącznik nr 7 do SWZ - Umowa zmieniona.pdf NIEAKTUALNE


PDFZałącznik nr 2 do umowy - zmieniony.pdf


PDFZałącznik nr 4 do umowy - zmieniony.pdf
 

PDFZmiana nr 2 do SWZ z dn. 23.11.2021 - AG.272.8.2021.pdf

 

PDFPytania nr 2 i odpowiedzi do SWZ z dn. 25.11.2021 - AG.272.8.2021.pdf
 

PDFZałącznik nr 7 do SWZ Umowa aktualna - zmieniona.pdf

 

Informacja o kwocie, jaką zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia - AG.272.8.2021

PDFInformacja o kwocie jaką zamawiajacy zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia - AG.272.8.2021.pdf

 

Protokół z otwarcia ofert:

PDFprotokół z otwarcia ofert - AG.272.8.2021.pdf

 

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty:

PDFInformacja o wyborze najkorzystniejszej oferty - AG.272.8.2021.pdf
 


 

 

Wersja XML