Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Konkurs - Dom dla matek z małoletnimi dziećmi i kobiet w ciąży 2022-2023

PDFUchwała Zarządu Powiatu Opolskiego Nr 1757-21 z dn. 06 października 2021 r. w spr. ogłoszenia otwartego konkursu ofert 2022-2023.pdf
PDFZał. 1 do Uchwały ZPO 1757-21 Ogłoszenie otwartego konkursu ofert na powierzenia w 2021 roku realizacji zadania publicznego z zakresu prowadzenia domu dla matek z małoletnimi dziećmi i kobiet w ciąży.pdf
PDFZał. 2 do Uchwały ZPO 1757-21 Karta oceny formalnej.pdf
PDFZał. 3 do Uchwały ZPO 1757-21 Karta oceny merytorycznej.pdf
 


PDFUchwała Zarządu Powiatu Opolskiego Nr 1756-21 z dn. 06 października 2021 r. w spr. ogłoszenia naboru członków komisji konkursowej.pdf
 


PDFUchwała Zarządu Powiatu Opolskiego nr 1825/21 z dnia 17.11.2021 r. w sprawie powołania Komisji konkursowej opiniującej oferty na powierzenie realizacji zadania publicznego z zakresu pomocy społecznej organizacjom pozarządowym i innym uprawnionym podmiotom, o których mowa w art. 3 ust. 2-3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2004 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, prowadzącym działalność w zakresie pomocy społecznej pn. Prowadzenie w latach 2022-2023 domu dla matek z małoletnimi dziećmi i kobiet w ciąży
 


Ogłoszenie wyników:

PDFUchwała nr 1865/21 Zarządu Powiatu Opolskiego z dnia 16 grudnia 2021 r. w sprawie ogłoszenia wyników otwartego konkursu ofert na powierzenie w latach 2022 – 2023 realizacji zadania publicznego z zakresu pomocy społecznej pn. Prowadzenie domu dla matek z małoletnimi dziećmi i kobiet w ciąży organizacjom pozarządowym i innym uprawnionym podmiotom, o których mowa w art. 3 ust. 2 – 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie
 

Wersja XML