Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
 • TAB - Kolejny element
 • SHIFT + TAB - Poprzedni element
 • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
 • SHIFT + ALT + H - Strona główna
 • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
 • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
 • ESC - Anulowanie podpowiedzi

XXXIV Sesja RPO - 30.09.3021 r. - VI kadencja - ZAWIADOMIENIE

                                                               Opole, 2021-09-23

ZAWIADOMIENIE

Zawiadamiam, że w dniu 30 września 2021 r. o godz. 12.00 w Starostwie Powiatowym w Opolu, ul. 1 Maja 29 zwołuję XXXIV Sesję Rady Powiatu Opolskiego z następującym porządkiem obrad:

 1. Otwarcie obrad Sesji Rady Powiatu Opolskiego.
 2. Stwierdzenie prawomocności obrad Sesji Rady Powiatu Opolskiego.
 3. Przedstawienie porządku obrad Sesji Rady Powiatu Opolskiego.
 4. Przyjęcie protokołu z poprzedniej Sesji Rady Powiatu Opolskiego.
 5. Sprawozdanie Starosty Opolskiego z pracy Zarządu Powiatu Opolskiego w okresie międzysesyjnym.
 6. Przedstawienie i podjęcie projektów uchwał w sprawie:
 1. zatwierdzenia planów pracy komisji stałych Rady Powiatu Opolskiego na 2022 rok,
 2. ustalenia wysokości opłat za usunięcie i przechowywanie statków lub innych obiektów pływających w 2022 roku,
 3. zgody na udzielenie dotacji z budżetu Powiatu Opolskiego z przeznaczeniem dla Komendy Miejskiej Policji w Opolu,
 4. zmiany uchwały nr XXXII/227/17 Rady Powiatu Opolskiego z dnia 30 sierpnia 2017 r. w sprawie określenia przystanków komunikacyjnych na terenie powiatu opolskiego, których właścicielem lub zarządzającym jest Powiat Opolski, udostępnionych dla operatorów publicznego transportu zbiorowego i przewoźników drogowych oraz ustalenia warunków i zasad korzystania z tych obiektów,
 5. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej Powiatu Opolskiego na lata 2021-2024,
 6. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Opolskiego na rok 2021.
 1. Zapytania, wnioski lub oświadczenia radnych.
 2. Zakończenie obrad Sesji Rady Powiatu Opolskiego.

 

Przewodniczący Rady

   Powiatu Opolskiego

   /-/ Stefan Warzecha

 

PDFProjekt Uchwały Nr XXXIV-242-21 RPO z dnia 30.09.2021 r. w sprawie zatwierdzenia planów pracy komisji stałych Rady Powiatu Opolskiego na 2022 rok.pdf

PDFProjekt Uchwały Nr XXXIV-243-21 RPO z dnia 30.09.2021 r. w sprawie ustalenia wysokości opłat za usunięcie i przechowywanie statków lub innych obiektów pływających w 2022 roku.pdf

PDFProjekt Uchwały Nr XXXIV-244-21 RPO z dnia 30.09.2021 r. w sprawie zgody na udzielenie dotacji z budżetu Powiatu Opolskiego z przeznaczeniem dla Komendy Miejskiej Policji w Opolu.pdf

PDFProjekt Uchwały Nr XXXIV-245-21 RPO z dnia 30.09.2021 r. w sprawie zmiany Uchwały Nr XXXII-227-17 RPO z dnia 30.08.2017 r. w sprawie określenia przystanków komunikacyjnych na terenie powiatu opolskiego.pdf

PDFProjekt Uchwały Nr XXXIV-246-21 RPO z dnia 30.09.2021 r. zmieniającej uchwałę w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej Powiatu Opolskiego na lata 2021-2024.pdf

PDFZał. Nr 1 do Uchwały Nr XXXIV-246-21 RPO z dnia 30.09.2021 r. - WPF.pdf

PDFZał. Nr 2 do Uchwały Nr XXXIV-246-21 RPO z dnia 30.09.2021 r. - Przedsiewzięcia.pdf

PDFProjekt Uchwały Nr XXXIV-247-21 RPO z dnia 30.09.2021 r. zmieniającej uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Opolskiego na rok 2021.pdf

Wersja XML