Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Projekty dofinansowane ze środków budżetu państwa

Brak opisu obrazka

Rządowy Fundusz Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych
Rządowy Fundusz Inwestycji Lokalnych
Rządowy Fundusz Rozwoju Dróg dawniej Fundusz Dróg Samorządowych
Program rozwoju gminnej i powiatowej infrastruktury drogowej na lata 2016-2019
Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa na lata 2016 - 2020
Poznaj Polskę
Oddział Przygotowania Wojskowego
Pilotażowy program wspierania szkół ponadgimnazjalnych prowadzących Piony Certyfikowanych Wojskowych Klas Mundurowych
Strzelnica w powiecie 2021
Laboratoria Przyszłości
Program kompleksowego wsparcia dla rodzin "Za życiem"
Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Opolu
Projekty finansowane z budżetu państwa do roku 2009

Wersja XML