Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
 • TAB - Kolejny element
 • SHIFT + TAB - Poprzedni element
 • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
 • SHIFT + ALT + H - Strona główna
 • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
 • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
 • ESC - Anulowanie podpowiedzi

XXXIII Sesja RPO - 26.08.2021 r. - VI kadencja - ZAWIADOMIENIE

                                                        Opole, 2021-08-19

 

ZAWIADOMIENIE

Zawiadamiam, że w dniu 26 sierpnia 2021 r. o godz. 11.00 w Starostwie Powiatowym w Opolu, ul. 1 Maja 29 zwołuję XXXIII Sesję Rady Powiatu Opolskiego z następującym porządkiem obrad:

 1. Otwarcie obrad Sesji Rady Powiatu Opolskiego.
 2. Stwierdzenie prawomocności obrad Sesji Rady Powiatu Opolskiego.
 3. Przedstawienie porządku obrad Sesji Rady Powiatu Opolskiego.
 4. Przyjęcie protokołu z poprzedniej Sesji Rady Powiatu Opolskiego.
 5. Sprawozdanie Starosty Opolskiego z pracy Zarządu Powiatu Opolskiego w okresie międzysesyjnym.
 6. Sprawozdania z działań podejmowanych przez Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie na terenach Nadzoru Wodnego w: Brzegu, Kluczborku, Opolu, Otmuchowie i Strzelcach Opolskich za 2020 rok.
 7. Przedstawienie i podjęcie projektów uchwał w sprawie:
 1. wyrażenia zgody na nabycie w formie darowizny nieruchomości gruntowych położonych w Niwkach,
 2. zmiany Uchwały Nr XVI/116/19 Rady Powiatu Opolskiego z dnia 19 grudnia 2019 r. w sprawie określenia przystanków komunikacyjnych na terenie powiatu opolskiego, których właścicielem lub zarządzającym jest Powiat Opolski, udostępnionych dla operatorów publicznego transportu zbiorowego i przewoźników drogowych oraz ustalenia warunków i zasad korzystania z tych obiektów,
 3. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej Powiatu Opolskiego na lata 2021-2024,
 4. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Opolskiego na rok 2021.
 1. Zapytania, wnioski lub oświadczenia radnych.
 2. Zakończenie obrad Sesji Rady Powiatu Opolskiego.

 

                                    Przewodniczący Rady

                                     Powiatu Opolskiego

                                     /-/ Stefan Warzecha

PDFProjekt Uchwały Nr XXXIII-238-21 RPO z dnia 26.08.2021 r. w sprawie wyrażenia zgody na nabycie w formie darowizny nieruchomości gruntowych położonych w Niwkach.pdf

PDFProjekt Uchwały Nr XXXIII-239-21 RPO z dnia 26.08.2021 r. w sprawie zmiany Uchwały Nr XVI-116-19 RPO z dnia 19.12.2019 r. w sprawie określenia przystanków komunikacyjnych na terenie powiatu opolskiego.pdf

PDFProjekt Uchwały Nr XXXIII-240-21 RPO z dnia 26.08.2021 r. zmieniającej uchwałę w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej Powiatu Opolskiego na lata 2021-2024.pdf

PDFZał. Nr 1 do Uchwały Nr XXXIII-240-21 RPO z dnia 26.08.2021 r. - WPF.pdf

PDFZał. Nr 2 do Uchwały Nr XXXIII-240-21 RPO z dnia 26.08.2021 r. - Przedsięwzięcia.pdf

PDFProjekt Uchwały Nr XXXIII-241-21 RPO z dnia 26.08.2021 r. zmieniającej uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Opolskiego na rok 2021.pdf
 

 

                                 

 

 

 

Wersja XML