Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Decyzja w sprawie umorzenia postępowania w sprawie niezwłocznego zajęcia części nieruchomości z rygorem natychmiastowej wykonalności na nieruchomości o nieuregulowanym stanie prawnym ozn. nr działki 139/31 z ark.m. 1, położonej w obrębie Mnichus, gmina Ozimek

PDFGN.6821.30.2020.BK - decyzja w sprawie umorzenia postępowania w sprawie niezwłocznego zajęcia części nieruchomości z rygorem natychmiastowej wykonalności na nieruchomości o nieuregulowanym stanie prawny.pdf
 

Wersja XML