Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

„Przebudowa budynku magazynowo - handlowego z przeznaczeniem na archiwum zakładowe” – I etap - AG.272.4.2021

Ogłoszenie o zamówieniu:

PDFOgłoszenie o zamówieniu - AG.272.4.2021 - 08d924f7-fa8e-a4a4-befa-3a0001ed9d35-1.pdf

PDFOgłoszenie o zmianie ogłoszenia - AG.272.4.2021 - 08d92ff5-9da2-fa85-4c04-9a0001cfc3cd.pdf

 

Specyfikacja Warunków Zamówienia (SWZ):

PDFSPECYFIKACJA WARUNKÓW ZAMÓWIENIA - AG.272.4.2021 - całość.pdf

PDFSPECYFIKACJA WARUNKÓW ZAMÓWIENIA - AG.272.4.2021.pdf - plik nieaktualny

DOCXZałącznik nr 1 - formularz ofertowy AG.272.4.2021.docx

DOCXZałącznik nr 2 - AG.272.4.2021 - OŚWIADCZENIE Z ART. 125 PZP.docx

DOCZałącznik nr 3 - AG.272.4.2021 - zobowiązanie podmiotu.doc

DOCXZałącznik nr 4 - AG.272.4.2021 - wykaz robót.docx

DOCXZałącznik nr 5 - AG.272.4.2021 - OŚWIADCZENIE DOT. GRUPY KAPITAŁOWEJ.docx

PDFZałącznik nr 6 - projekt umowy - AG.272.4.2021.pdf

PDFZałącznik nr 7 do SWZ - OPZ - AG.272.4.2021.pdf

PDFZałącznik nr 7 - opis przedmiotu zamówienia - AG.272.4.2021.pdf - plik nieaktualny

PDFskan projektu budowlanego.pdf

PDFprojekt techniczny.pdf

PDFspecyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót.pdf

PDFprojekt techniczny instalacji sanitarnych.pdf

PDFSpecyfikacja instalacje sanit. archiwum.pdf

PDFprojekt techniczny przyłącza wody.pdf

PDFSpecyfikacja przyłącze wodociągowe budynek archiwum Opole Pużaka 53.pdf

PDFcharakterystyka energetyczna.pdf

PDFprojekt techniczny instalacji elektrycznych.pdf

PDFsepecyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót - branża elektryczna.pdf

PDFZałącznik nr 8 - ID postępowania i link do postępowania.pdf

PDFDecyzja MZD dot. AG.272.4.2021.pdf - uzupełnienie - nowy plik

PDFwykaz stolarki drzwiowej.pdf - uzupełnienie - nowy plik - plik nieaktualny

PDFInwentaryzacja - rzut parteru.pdf - uzupełnienie - nowy plik

PDFwykaz stolarki 15.06.2021.pdf - uzupełnienie - zmieniony plik

PDFszczegół oparcia podciągu.pdf - uzupełnienie - nowy plik

 

Sprostowanie i zmiany w SWZ

PDFsprostowanie i zmiany w SWZ - AG.272.4.2021.pdf

PDFSPECYFIKACJA WARUNKÓW ZAMÓWIENIA - AG.272.4.2021 - całość.pdf

PDFZałącznik nr 7 do SWZ - OPZ - AG.272.4.2021.pdf

PDFsprostowanie i zmiany w SWZ II.pdf

PDFDecyzja MZD dot. AG.272.4.2021.pdf

PDFZapytania do SWZ, odpowiedzi Zamawiającego i zmiany SWZ - AG.272.4.2021.pdf

PDFwykaz stolarki drzwiowej.pdf - plik nieaktualny

PDFInwentaryzacja - rzut parteru.pdf

PDFZapytania do SWZ z dn. 15-16.06.2021r., odpowiedzi Zamawiającego II - AG.272.4.2021.pdf

PDFwykaz stolarki 15.06.2021.pdf

PDFszczegół oparcia podciągu.pdf

 

Informacja o kwocie, jaką Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia:

PDFInformacja o kwocie jaką zamawiajacy zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia - AG.272.4.2021.pdf

 

Protokół z otwarcia ofert:

PDFProtokół z otwarcia ofert - AG.272.4.2021.pdf

 

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty:

PDFInformacja o wyborze najkorzystniejszej oferty - AG.272.4.2021.pdf
 

Wersja XML