Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Sprawozdanie Finansowe Powiatu Opolskiego za rok 2020 r.

PDFUchwała 1565.21 ZPO z dn. 26 maja 2021 r.pdf
PDFZał. 1 Bilans z wykonania budżetu.pdf
PDFZał. 2 Bilans jednostki budżetowej.pdf
PDFZał. 3 Rachunek zysków i strat.pdf
PDFZał. 4 Zestawienie zmian w funduszu.pdf
PDFZał. 5 Informacja dodatkowa wyciąg cz.1.pdf
PDFZał. 5 Informacja dodatkowa 2020 r cz. 2.pdf
 

Wersja XML